Реферат: Найстаріші американські газети про україну (реферат)


НАЙСТАРІШІ АМЕРИКАНСЬКІ ГАЗЕТИ ПРО УКРАЇНУ

(реферат)


Найстарішою газетою на американському континенті слід уважати The Present State of the New-English Affairs у Бостоні, яку неперіодичне видавав протягом 1689 року бостонський друкар Самюель Ґрін (Samuel Green).1 Другою спробою видавання часопису належить уважати одиноке число Puhlick Occurences, both Forreign and Domestick, яке появилося 25 вересня 1690 p. Дальшу появу цього часопису заборонив тодіитний губернатор колонії Массачузеттс, тому що видавець часопису, Венямин Гарріс (Benjamin Harris)), що перед приїздом до Бостону видавав книжки та газету Domestic Intelligences: or News from City and Country у Лондоні, не здобув на це дозволу.2 Подібно як в Англії, преса в англійських колоніях підлягала строгій цензурі й могла друкуватися за дозволом властей, що теж було зазначено на першій сторінці, як наприклад: "by order", "by authority", "oum privilegio", "owith license", "with allowance", etc.3 Коли взяти під увагу, що The Present State of the New-English Affairs хоч появлявся друком, але мав скоріше характер друкованого листа як часопису, та що Puhlick Occurences, both Forreign and Domestick появилося як одиноке число, то фактично найстарішою газетою на американському континенті треба уважати бостонський тижневик The Boston News-Letter, що з короткими перервами виходив від 24 квітня 1704 до 22 лютого 1776 p.4 Видавцем і редактором цього часопису був Джон Кемпбелл (John Campbell), який прибув з Шотляндії між 1695 і 1698 р. до Бостону, де в 1700 p. був іменований начальником пошти.5 З уваги на те, що поштовий уряд, подібно як і в тодішній Европі, був джерелом всяких відомостей та новин," Кемпбелл використовував їх для своєї газети. Окрім цього він користувався тодішньою англійською пресою, зокрема тодішніми лондонськими численними газетами. Хоч англійська преса прибувала до Бостону з пересічно двомісячним запізненням, Кемпбелл скрупулятно друкував усі новини та старався помішувати як найбільше відомостей зі "старого краю", дарма, що вони часом були вже неактуальні. Звичайно на першій сторінці редактор поміщував розпорядження короля, губернатора, їх промови та інших державних чи церковних достойників. Дальше слідували закордонні, крайові та місцеві відомості. Коли ж не було офіційних промов чи урядових розпоряджень, редакція радо помішувала на першій сторінці спершу закордонні, а опісля крайові та місцеві відомості. З уваги на сувору цензуру, редактор уникав писати на які-небудь Політичні чи спірні проблеми і волів писати про зовнішні як внутрішні справи. Наприклад, дуже часто траплялося, що у тодішніх голляндських часописах можна було більше знайти про внутрішні англійські оправи як про голяяндські і навпаки.7 Тож не диво, що голляндські часописи були в тодішній Англії дуже популярні. Кемпбелл, використовуючи тодішню англійську пресу, що у свою чергу користувалася не тільки голляндською але теж німецькою пресою, що у зв'язку з тав. "Великою Північною Війною" поміщувала на своїх сторінках немало цікавого інформаційного матеріялу про Україну, час від часу писав у Бостон Ньюс-Леттер" про козаків, а особливо про Мазепу. Першу згадку про козаків подибуємо в "Бостон Ньюс-Леттер" з 23 жовтня 1704 р. На основі лондонського щоденника "The Daily Courant" з 31 липня 1704 p., який у свою чергу покликаючись на інформації, що наспіли з Кам'янця Подільського та зі Львова до Дрездена лід датою 25 червня 1704 p., "Бостон Ньюс-Леттер" 'пише, що "4.000 (насправді 40.000) козаків під командуванням Генерала (!) Ма-зеппи8 перейшло ріку Дніпро 21 травня і прямує до Сандомира, щоб зустрінутися з армією польського короля". У виданні з 29 січня 1705 p., "Бостон Ньюс-Леттер" покликаючись на відомості з Гамбурґу з 15 серпня 1704 p. між іншим пише: "... Козаки у числі 19.00 (настіравді 40.000) вибраного війська з обозом артилерії у числі 36-ти гармат під командуванням славного Мазепи, з'єдналися з королем Августом недалеко Яворова"9 Кормстаючись інформаціями з офіційного англійського часопису The London Gazette, з 28 серпня 1704 р., "Бьстон Ньюс-Леттер" з 5 лютого 1705 p. згадує, що "польський королі. (Август) гариняв дефіляду цієї частини козаків, що прибули до його головної квартири". У виканні з 26 березня 1705 р., "Бостон Ньюс-Леттер" на основі відомостей з Ґданська s 20 березня 1704 p., пише, що козаки цілком зруйнували посілості (кн. Любомирсысого), а 24.000 козаків під командуванням Мазеппи прямують, щоб об'єднатися з литовською армією під командуванням кн. Візеномського", (цебто з кн. Михайлом С. Вішньовецьким). "Бостон Ньюс-Леттер" з 15 липня 1706 р. покликаючись на інформації з Ґданська з 24 березня 1706 р., згадує, що "Мазепа е в дорозі із своєї головної квартири (до міста Ґродна) та що про нього немає ближчих відомостей". Покликаючись на інформації з Варшави з 19 лютого 1706 р., "Бостон Ньюс-Леттер" з 15 січня 1707 р. гопне, що "6.000 козаків нещодавно прибуло до Люблина". Доповнюючи свою інформацію з попереднього числа, "Бостон Ньюс-Леттер" покликаючись на відомості з Ґданська з 29 липня 1706 р., 'пище у своєму виданні з 2 лютого 1707 р., що "козаки під командуванням генерала Вісняровськото (цебто Войнаровського), небожа генерала Мазепи, прибули в околицю Люблина, а звідси будуть продовжувати свій похід у глибину Польщі". Про Войнаровського "Бостон Ньюс-Летгер" згадує ще раз у своєму виданні з 1 березня 1708 р., а саме, що "незабаром в околицю Люблина мас прибути ще 30.000 козаків, куди теж прибуде Войяаровський, небіж Мазеппи". У дальшому не знаходимо ніяких відомостей про Україну чи перехід Мазепи на шведську сторону, що голосним відгомоном розніся у тодішньому світі, тому що уряд заборонив дальший друк часопису наприкінці 1708 р. Щойно з кінцем 1709 р. Кемпбелл відновив видавання "Бостон Ньюс-Леттер". Після битви під Полтавою європейська преса рідко писала про козаків та про Україну Тому і в "Бостон Ньюс-Леттер" знаходимо тільки спорадичні вістки про українські справи, як, наприклад, у виданні з 22 жовтня 1711 р. У цьому виданні "Бостон Нью-Леттер" покликаючись на інформації з Відня пише, що "25.000 татар, 19.000 польського та козацького війська йде походом на Україну в напрямі Києва". З черги спорадично згадувала про Україну найстаріша філадельфійська газета The American Weekly Mercury. Перше число цього тижневика появилося 22 грудня 1719 р. Видавцем і редактором цього часопису був начальник пошти в Філадельфії, Андрій Бредфорд (Andrew-Bradford, 1686-1742).10 У виданні з 28 вересня 1721 p., "Амерікан Віклі Меркюрі" у зв'язку з російсько-шведською війною, пише, що "450 козаків разом з московським військом бореться проти шведів". У виданні з 8 січня 1722, "Амерікен Віклі Меркюрі" тпіше, що на Поділля приїхав якийсь православний єпископ, якого метою є поліпшити долю місцевих мешканців православного віроісповідання", Доволі довгу замітку присвячує "Амерікен Віклі Меркюрі" з 19 вересня 1723 р. про Львів та описує його ролю як "дуже сильно укріпленого міста в Польщі" (!). Хоч згадки видаються дуже лаконічними і короткими, то все ж таки з уваги на час та тодішні умовини комунікації, вони говорять, самі за себе. Зокрема заслуговує на увагу факт, що вже тоді в Бостоні чи Філядельфії не писали "Russia" але "Ukrainia".


Використана література:

1 James Melvm Lee, History of American Journalism, Boston-New York, 1917, pp. 8-9.

2 J. M. Lee, of. cit., pp. 8-15.Автор подав репродукцію цілого числа на crop. 10-15. Sidney Kohre, The Development of the Colonial Newspaper, Gloucester 1960, pp. 13-16. Fra.nk Luther Molt, American journalism. A history of newspapers in the United States through 260 years: 1690 to J9.?0,'Ncw York 1953, p. 9.

3 Alexander Andrews, The History of British Journalism, London 1859, Vol. I, pp. 53-56, 73-74.

4 J- M. Lee, op. cit., 17-27; S. Kobre, of. cit., pp. 17-27; F. L. Mott, op. cit; pp. 11-14.

5 Докладніше див.. The Dictionary of American Biography, New York 1948, Vol. Ill, p. 456.

6 James Grant, The Newspaper Press: Its Origi", Progress and present Position, London 1871, Vol. I, p. 29. '

7 Richard E. Prutz, Geschichte des deutschen Journalismus, Hannover 1845, Vol. I, p. 92; L. Salomon, Geschichte des deutschen Zeitunywesens, Oldenburg- Leipzig 1900, p. 36.

8 На заході прийнято писати прізвище Мазепи через два "пп", одначе сам Мазепа підписуючись латинкою, уживав тільки одне "п". Див. факсіміле власноручного підпису Мазепи на лист з 26 серпня 1704 p. з Чуднова до каліського воєводи 3. Ґалецького у моїй статті п. н., "Mazepa or Mazeppa?" The Ukrainian Review, Vol. X, No. 4, (1963). pp. 42-45. ,

9 The Boston News-Letter, January 29, 1705, "...and die Cossacks Cwnrnaaded by the famous Mazeppa, consisting of 19.000 choice men, with a Train of Ariillwy of ' 36 Pieces of Cannon, have join'd King Augustus near Jawwow". Цю інформацію Кемпбелл живцем взяв з лондонської газети The Post-Man з 26 серпня 1704 p. Див. нашу працю: Prince Магера: Hetman of Ukraine, m Contemporary English Publications, 1687-1709, Chicago 1967.

10 Докладніше див.: The Dictionary of American Biography, New York 1929, Vol. I, pp.; 552-3; J. M. Lee, op. cit., pp. 31- 33, S. Kobre, of. cit., pp. 37-38; P. L. M ot t, of. cit., pp. 24-25.


Теодор Мацьків Англійський текст Зборівського договору з 1649 року та інші вибрані статті. Наукове видання.,- Севастопіль: "Просвіта", 2001
еще рефераты
Еще работы по разное