Реферат: План проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2012 році
П Л А Н

проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів

молодих учених і студентів у 2012 році

п/п

Тема конференції, семінару

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу

(адреса, телефон)

Термін

проведення

Кіль­кість учас-ників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь

1

2

3

4

5

6

^ Міжнародні конференції

1

Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

71118, м. Бердянськ, Запорізької обл.,

вул. Свободи, 117-А,

т./факс: (06153) 6-44-01

Січень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Італія, Грузія, Латвія

2

Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72,

т.:(056) 760-93-54, (067) 75-85-447,

е-mail: onti_dnu@mail.ru

Лютий


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський регіональний центр інноваційного розвитку державних інвестицій України, Вища школа Мітвайда , Університет

прикладних наук ( Німеччина)

Російська Федерація, Німеччина, Франція, Грузія, Болгарія

3

Дитинство. Освіта. Соціум. Психологічна та соціально-правова підтримка дитинства

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

01601, м. Київ вул. Автозаводська, 47,

т.: (044) 463-92-10, 426-96-07

Лютий


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, Московський міський педагогічний університет, Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка, Вільнюський педагогічний університет

Російська Федерація, Литва, Республіка Білорусь
1

2

3

4

5

6

4

Сучасні інформаційні технології ефективного управління бізнесом

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а,

т.: (062) 300-27-68

Лютий


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан, Ізраїль, Канада

5

Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення

Харківський національний економічний університет

61001, м. Харків, пр. Леніна, 9 а,

т.: (057) 702-18-31дод. 3-47, 758-77-10

дод. 4-38,e-mail: kafis@hneu.edu.ua

Лютий


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Представництво «Microsoft Україна», Асоціація «Інформаційні технології України», Співтовариство ІТ-директорів України,

АТ«СПАЕРОплюс», Університет ЛІОН 2 ім. Люмُ єоа

Франція, США, Австрія

6

Актуальні проблеми реформування економіки України в умовах євроінтеграції

Чернівецький торговельно-економічний інститут

58002, м. Чернівці, пл. Центральна, 7,

т.: (0372) 52-24-24, 52-21-22

Лютий


250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Київський національний торговельно-економічний університет, Інститут регіональних досліджень НАН України, Волинський інститут економіки і менеджменту, Вища школа регіональної економіки та туризму (Польща), Школа економіки та менеджменту у сфері громадського адміністрування (Словацька Республіка), Красноярський державний торговельно-економічний інститут (Російська Федерація)

7

Інтернет-конференція

«Тенденції розвитку сучасної системи міжнарод­них відносин та світового політичного процесу»

Маріупольський державний університет

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Будівельників, 129,

т.: (0629) 52-99-47


Лютий


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російська Федерація, Польща, Болгарія

8

Пріоритети сучасної філології: теорія і практика

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (05322) 2-08-54

Лютий


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Таврійський національний універ­си­тет ім. В.І.Вернадського, Мінський державний лінгвістичний університет, Університет Комплутенсе (Іспанія), Казахський університет міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана, Егейський університет

Республіка Білорусь, Казахстан, Іспанія, Туреччина

9

Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-50, вн. 11-348

Лютий


250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Вроцлавський економічний університет, Російський університет Дружби народів, Білоруський державний економічний університет, Азербайджанський державний економічний університет

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Латвія, Болгарія, Словаччина, Німеччина, Азербайджан, Вірменія, США, Велика Британія, Іспанія

10

Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії

Національний університет «Львівська політехніка»

79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12,

т.: (032) 258-25-55, 258-23-88, 258-25-19

Лютий


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Варшавський технологічний університет, Вроцлавський технічний університет, Військова технічна академія

Польща, Російська Федерація, Чехія, Німеччина, США
1

2

3

4

5

6

11

Лінгвістичні студії молодих дослідників пам’яті академіка К.Ф.Шульжука

Рівненський державний гуманітарний університет

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12,

т.: (0362) 26-17-79, 050-6655294,

сайт: www.rshu.edu.ua

Лютий


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Університет ім. Ф. Галацького (Чеська Республіка), Бельський державний університет ім.. Алеку Руссо(Молдова), Будапешський університет ім.. Етвеша Лорана (Угорщина), Ягелонський університет (Польща), Мінський державний лінгвістичний університет (Республіка Білорусь)

12

Наукові читання присвячені пам’яті В.М.Корецького. Історія розвитку міжнарод­ного права та його вплив на становлення сучасного світу

Київський університет права Національної академії наук України

03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,

т.: (044) 424-91-37

Лютий100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Дебрецен­ський університет (Угорська Республіка), Нішський універси­тет (Республіка Сербія), Білоруський державний університет, Московський державний інститут міжнародних відносин, Академічне товариство

ім.М. Балудянського (Словацька Республіка)

13

Динаміка популяції птахів

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

32300, м. Кам’янець-Подільський,

вул. Татарська, 1,

т.: (03849) 2-54-42,097-6955946

Лютий


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державний природознавчий музей НАН України, Тернопільський педагогічний національний університет імені Володимира Гнатюка, Західноукраїнське орнітологічне товариство, Саратовський державний університет, Орнітологічне товариство Республіки Білорусь

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща

14

Молоді науковці- аграрники: традиційні й нові аспекти досліджень

Дніпропетровський державний аграрний університет

49010, м. Дніпропетровськ,

вул. ім. Ворошилова, 25,

т.: (056) 744-81-32, 744-08-67,

е-mail: info@dsau.dp.ua

Лютий


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь

15

Європейська модель розвитку держави: стратегічні пріоритети та інноваційні рішення

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 157,

т.: (062) 305-01-80

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Ростовський державний будівельний університет, Самарський державний університет, Хельсинська школа економіки, Академія економічних наук Республіки Молдова, Луганський національний аграрний університет, Донецький інститут залізничного транспорту, Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Російська Федерація, Латвія, Республіка Молдова, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія

16

Посткризовий розвиток світової економіки

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-50, вн. 11-174

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський державний економічний університет, Технологічний університет Західної Македонії (Греція), Економічна академія ім. Д.А.Ценова (Болгарія), Карагандинський національний університет (Казахстан), Університет La Sapienza (Італія)

Російська Федерація, Казахстан, Греція, Болгарія, Італія
1

2

3

4

5

6

17

Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики

Маріупольський державний університет

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Будівельників, 129а

т.: (0629) 52-82-43,

e-mail: Konf2012getp@mail.ru

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міжнародна юридична асоціація

Російська Федерація, Вірменія, Кіпр, Республіка Білорусь, Греція, Казахстан

18

Аграрна наука ХХІ століття: реалії та перспективи

Дніпропетровський державний аграрний університет

49010, м. Дніпропетровськ,

вул. ім. Ворошилова, 25,

т.: (056) 744-81-32, 744-08-67, е-mail: info@dsau.dp.ua

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російська Федерація, Казахстан, Республіка Білорусь

19

Інтернет-конференція

«Актуальні проблеми славістики»

Маріупольський державний університет

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Будівельників, 129а

т.: (0629) 52-86-74

Березень


125

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російська Федерація, Польща, Болгарія

20

Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем

Луцький національний технічний університет,

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,

т.: (0332) 78-55-66, 78-99-53

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОНУ, Вітебський державний технологічний університет (Республіка Білорусь), Вища школа готельного господарства і громадського харчування(Польща), Вища школа Східно Вестфалія-Ліппе (Німеччина), Вища школа логістики (Чехія), Вища школа менеджменту (Іспанія), Вроцлавський економічний університет (Польща), Інститут регіональних досліджень НАН України, Університет банківської справи Національного банку України, Рівненський державний гуманітарний університет

21

Теоретичні та практичні підходи у вирішенні проб­лем ветеринарної меди­­цини та якості і безпеки продукції тваринництва

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01601, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,

т.: (044) 527-82-31

Березень120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Агроходинг «Мрія»

Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Молдова, Російська Федерація, Голландія

22

Наукові здобутки студентів і магістрантів-освіти XXI століття

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (0532) 56-36-01

Березень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний університет, Мінський державний університет, Гарвардський університет (США), Університет інформатики, комп’ютерного дизайну(Німеччина),

Російська Федерація, Німеччина, Республіка Білорусь

23

Актуальні проблеми викладання ділової іноземної мови

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

84626, м. Горлівка, Донецька обл.,

вул. Рудакова, 25,

т.: (06242) 4-69-80, 095-774-10-70,

e-mail: resh.iryna @yandex.ru

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Латвія, Литва, Республіка Білорусь, Казахстан
1

2

3

4

5

6

24

Актуальні проблеми перекладознавства у ХХІ столітті

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

84626, м. Горлівка, Донецька обл.,

вул. Рудакова, 25,

т.: 050-289-56-03,

e-mail: kaf.perevoda @gmail.com

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Латвія, Грузія, Республіка Білорусь, Казахстан

25

Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку

Національний університет державної податкової служби України

08201 м. Ірпінь, Київської обл.,

вул. Карла Маркса, 31,

т.: (04597) 5-75-71, 6-27-88

e-mail: conf_finance@ukr.net

Березень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Академія фінансів м Варшави, Університет Анже, Російський університет Дружби народів, Білоруський державний економічний університет, Економічний університет Варна

Російська Федерація, Польща, Франція, Республіка Білорусь

26

Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку

Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»

58000, м. Чернівці, вул. Дарвіна, 2-А,

т.: (0372) 55-38-03

Березень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федько­вича, Чернівецький торговельно- економічний інститут КНТЕУ, Університет Уніон (Сербія), Вища школа економіки та менеджменту державного управління (Словаччина), Університет Жиліни (Словаччина), Європейський політехнічний інститут (Чехія), Могильовський державний університет продовольства (Республіка Білорусь), Вища школа соціальних та технічних наук (Польща), Інститут Еврика (Болгарія)

27

Світ соціальних комунікацій

Київський міжнародний університет

03179, м. Київ, вул. Львівська, 49,

т.: (044) 424-64-88

Березень


130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет, Інститут мовознавства Російської академії наук, Силезька політехніка, Силезький університет, Нішський університет

Російська Федерація, Польща, Сербія, Німеччина, Італія, Казахстан

28

Молода спортивна наука України

Львівський державний університет

фізичної культури

79000, м. Львів, вул. Костюшка, 11,

т.: (032) 272-68-00,

e-mail:aspirant@ldufk.edu.ua

Березень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Молдова, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща

29

Методологія досліджень молодіжного медійного контенту Методологія досліджень молодіжного медійного контенту

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1,

тел.: 481-44-01, 483-19-59, 481-44-45,

е-mаіl: journ_depscience@univ.kiev.ua).

Березень


110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Грузія, Польща, Литва

30

Філософія: нове покоління. Взаємозв’язок і взаємо­впливи філософії та освіти

Національний університет „Києво-Могилян­ська академія”

04070, м. Київ, вул. Волоська, 10,

т.: (044) 425-60-11

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Канада, Польща
1

2

3

4

5

6

31

Здоров’я, освіта, наука, здоров’я та самореалізація молоді

Волинський національний університет імені Лесі Українки 43025, м. Луцьк,

пр. Волі, 13,

т.: (0332)24-90-01, 24-89-57, 067-648-53-11

Березень


70

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Рівненський інститут Вищого навчального закладу «ВМУРоЛ Україна»

Польща, Республіка Білорусь, США

32

Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2,

т.:(0372) 50-20-53, (050) 602-08-91

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Науково-дослідний інститут європейської інтеграції та регіональних досліджень

Російська Федерація, Румунія, Польща, Республіка Білорусь, Молдова, Литва

33

Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м. Харків, вул. Петровського, 25,

т.: (057) 738-77-87


Березень


170

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний технологічний університет

ім. В. Г. Шухова, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Китай, Туніс, Туркменістан

34

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (0562) 31-20-44

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут міжнародної економіки, Дніпропетровська торгово-промислова палата

Російська Федерація, Польща, Молдова, Угорщина, Республіка Білорусь

35

Практична психологія у сучасному вимірі

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (056) 31-24-74

Березень


130

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Товариство незалежних експертів, Севастопольський міський гуманітарний університет

Російська Федерація , Литва, Велика Британія, Республіка Білорусь

36

Між культурна комунікація та нова сутність глобального світу

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.: (057) 707-69-70,

e-mail:cafedramkia.ntuhpi@yandex.ru

Березень


110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківський національний університет ім. В. Н.Каразіна, Національний університет цивільного захисту України

Російська Федерація, Німеччина, США, Велика Британія, Польща

37


Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації

Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

т.: (0652) 60-25-75, e-mail:confa@list.ru

Березень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Велика Британія, Німеччина, Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

38

Шевченківська весна. Сучасний розвиток науки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, 14А,

тел.: 239-32-20, (095) 081-73-60,

е-mail: e.vezelev@gmail.com).

Березень

400

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь , Молдова , Вірменія , Грузія

39

Інформаційні технології в поліграфічній галузі

Українська академія друкарства

79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19,

т.: (032) 242-23-40

Березень

100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Литва, Польща
1

2

3

4

5

6

40

Розвиток фінансового менеджменту та реформування фінансової системи в умовах хаотично структурованої економіки

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (056) 778-32-17

Березень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Гродненський державний університет імені Янки Купали,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київський національний торговельно-економічний університет, ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет»

Російська Федерація , Польща, Республіка Білорусь, Грузія, Литва

41

Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі

Академія митної служби України

49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Дзержинського, 2/4,

т.: (0562) 46-95-14, 47-18-32

Березень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Шанхайський митний коледж, Міністерство фінансів Грузії, Російська митна академія, Державний митний комітет Азербайджанської Республіки, Вестфальський університет Вільгельма, Вища школа мита та логістики Польщі

Російська Федерація, Китай, Німеччина, Грузія, Польща, Азербайджан

42

Регіональні екологічні проблеми, науково- методичні і прикладні аспекти їх вирішення

Одеський державний екологічний університет

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15

т.: (0482) 35-73-71, 785-27-16

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство екології і природних ресурсів України, Південний науковий центр НАН України, Одеська філія Інституту біології південних морів НАН України, Український науковий центр екології моря Міністерства екології і природних ресурсів України, Білоруський державний університет , Брянський державний університет, Міжнародний державний екологічний університет м. А.Д. Сахарова

Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Румунія, Російська Федерація, Угорщина

43

Соціологія і (пост) сучасність

Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

61022, м. Харків, майдан Свободи, 4,

т.: (057) 707-52-37, факс: (057) 714-14-08,

e-mail: kafedra91r@ mail.ru

Березень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

44

Технічний прогрес в аграрно-промисловому комплексі

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

61002, м. Харків, пр. Московський, 45,

т.: (057) 732-86-40

Березень


325

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет біоресурсів та природокористування України

Російська Федерація, Ірак, Молдова, Естонія, Казахстан, Республіка Білорусь, Латвія, Литва, Польща

45

Технічне забезпечення інноваційних технологій в аграрно-промисловому комплексі

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

61002, м. Харків, пр. Московський, 45,

т.: (057) 732-79-22

Березень


125

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь
1

2

3

4

5

6

46

Інтернет-конференція

«Формування механізмів управління якістю та підвищення конкуренто­спроможності підприємств»

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18

т.: (056) 778-13-50

Березень


345

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російський економічний університет імені Г.В.Плеханова, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації, Вища школа бізнесу(Польща), Департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради, ДП «Дніпро­петровський регіональ­ний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», Дніпропетровська торгово-промислова палата, Ганноверський університет імені Г.В.Лейбница, Бухарестський економічний університет

Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Німеччина, Румунія

47

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20,

т.: (05366) 3-11-47, 3-60-00,

e-mail:ieesu@kdu.edu.ua

Березень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Кременчуцька міська рада, Інститут енергозбереження та енерго­менеджменту НТУУ «Київський політехнічний інститут», НТУ «Харківський політехнічний інститут», Дніпродзержинський державний технічний університет, Білоруський національний технічний університет, Брестський національний технічний університет, Сілезький технічний університет, Технічний університет Кошице

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Словенія, Чехія, Словаччина

48

Стан, досягнення, перспективи розвитку збагачення корисних копалин

Криворізький технічний університет

50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11,

т.: (0564) 409-78-31

Березень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Смоленська філія Російського університету кооперації, Білоруський національний технічний університет, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, Національний технічний університет України «КПІ», Національний інститут електромеханіки (Марокко), Донський гірничо-збагачувальний комбінат (Казахстан), Державний науковий центр РФ – ФГУП, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Республіка Білорусь, Казахстан, Російська Федерація, Індія, Польща, Німеччина, Туреччина, Чехія

49

Технології, матеріали, транспорт і логістика: перспективи розвитку

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

т.: (0642) 47-70-51, 41-71-73,

e-mail: tmtl_snu@mail.ru

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Луганська обласна державна адміні-страція, ПАТ НВЦ «Трансмаш»

Російська Федерація, Польща, Болгарія, Кувейт, Татарстан

50

Біомедична інженерія і технологія

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, вул. Янгеля, 16/2, корп. № 24

ауд. 402 - 410, т.: (044) 406-85-74

Березень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Всеукраїнська асоціація молодих науковців

Швейцарія, Чехія, Російська Федерація

1

2

3

4

5

6

51

Інтернет-конференція

«Шляхи вдосконалення управління підприємствами в умовах глобальних викликів»

Буковинська державна фінансова академія

58000, м. Чернівці, вул. М. Штерна, 1,

т.: (0372) 52-36-97, 55-38-26,

e-mail: naukviddil@gmail.com

Березень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство фінансів України, Молдовська економічна академія, Лодзька політехніка,Університет імені Григола Робакідзе, Університет Рієки, Університет чел Маре, Науково-дослідний фінансовий інститут, ДННУ«Академія фінансового управління»

Грузія, Румунія, Хорватія, Молдова, Польща

52

Географічні дослідження: історія, тенденції, перспективи

Харківський національний університет

імені В.Н.Каразіна

61077, м. Харків, майдан Свободи, 4,

т.: (057) 707-53-60, 707-55-60, 068601-41-06

e-mail: yulya_prasul@mail.ru

Квітень


160

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан

53

Молодь і поступ біології

Львівський національний університет

імені Івана Франка

79000, м. Львів, вул. Грушевського, 4,

т.: (032) 239-41-53

Квітень


350

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Польща, Молдова, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Угорщина, Латвія, Литва


54

Транспортні системи, автомобілі та дорожнє будівництво: інновації та їх впровадження

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м. Харків, вул. Петровського, 25,

т.: (057) 707-37-21

Квітень


110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний технологічний університет

ім. В. Г. Шухова, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет

Російська Федерація, Італія, Німеччина, Молдова

55

Проблеми енергозбере­ження і механізації в гірничо-металургійному комплексі

Криворізький технічний університет

50027, м. Кривий Рі1

2

3

4

5

6

96

Моделювання, прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку фінансової системи країн Європейського простору

Харківський інститут фінансів УДУФМТ

61003, м. Харків, пров. Плетньовський., 5,

т./факс.: (057) 731-26-87

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Коледж імені Короля Сигізмунда, Курський інститут менеджменту економікиі бізнесу, мінський інститут управління Вища школа фінансів та бізнесу. Каунаський технологічний університет, Полоцький державний університет

Російська Федерація, Республіка Білорусь,Угорщина, Литва Польща, Латвія


97


Математичні методи в

механіці, економіці, екології

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33,

т.:.(0692) 43-50-01


Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Донецький національний технічний університет, Національний тех-нічний університет України «КПІ», Одеський національний універ­ситет ім. І.І. Мечнікова , Білоруський національний технічний університет, Інститут механіки і сейсмостійкості споруд

ім. М.Т. В.Уразбаєва (Узбекистан ), Вільнюський університет

ім. Р. Гедімінаса (Литва),Московський державний університет шляхів сполучення (Російська Федерація),Державний архітектурно-будівельний університет (Російська Федерація)

98

Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів

Хмельницький національний університет,

29016, м. Хмельницький,

вул. Інститутська 11,

т.: (03822) 2-51-57,

е:mail lubohinets@ukr.net

Квітень


300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Поволжський державний університет сервісу (Російська Федерація), ДОЗ ВПО Московської області “Корольовський інститут управління, економіки і соціології”

Російська Федерація, Вірменія, Грузія, Німеччина, Республіка Білорусь

99

Актуальні проблеми комп’ютерних технологій

Хмельницький національний університет

29016, м. Хмельницький,

вул. Інститутська, 11,

т. /факс: (03822) 251-08,

е:mail apkt@rumbler.ru, ludtim@ukr.net


Квітень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Краківський політехнічний університет ім. Т.Костюшки (Польща), Західно-Чеський університет (Чехія), Пензенський державний університет архітектури і будівництва (Російська Федерація),Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Класичний приватний університет

Російська Федерація, Польща, Чехія

100

Героїчні сторінки подвигів молодогвардійців

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

т.: 050-367-37-22, e-mail: stori_ukraina@i.ua

Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Луганська обласна державна адміністрація, Краснодонський

музей «Молода гвардія»

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь


101

Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60,

тел.: (044) 239-31-64,

e-mail: psy-univ@ukr.net)

Квітень


110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Болгарія, Швеція
1

2

3

4

5

6

102

Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації та безпеки продовольства

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01601, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,

т.: (044) 527-80-86

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет харчових технологій, ВМУРЛ

«Україна», Люблінська політехніка, Білостоцька політехніка

Молдова, Польща, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Китай, В’єтнам, Узбекистан,Німеччина, Казахстан

103

Актуальні питання державотворення в Україні

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, м. Київ, вул. Володимирська 60,

тел.: 239-31-86, 239-34-94,

e-mail: programmis@i.ua)

Квітень

300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Республіка Білорусь, Російська Федерація, Грузія, Польща, Сербія, Хорватія

104

Астрономія та фізика космосу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

03187, м. Київ, проспект Глушкова, 2, корп. 1, т.: (044) 526-44-57, факс: (044) 526-45-07,

e-mail: ysc.kyiv@gmail.com)

Квітень


120

Польща, Франція, Єгипет, Латвія, Фінляндія, Німеччина, Швеція, Японія, Румунія, Нідерланди, Португалія, Іспанія, США, Російська Федерація, Лівія, Китай, Словаччина, Хорватія, Італія, Велика Британія

105

Сучасний світ: нові можливості та перспективи

Чернігівська філія Київського славістичного університету

м. Чернігів вул. Гагаріна, 24,

т.: (0462) 62-49-44

Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму Закарпатської облдержадміністрації

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Болгарія, Чехія

106

Інтернет - конференція

«Мова. Освіта. Культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі»

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,

т.: (0432) 27-63-75,

e-mail:innakeda@rambler.ru

Квітень


100

Міністерство
еще рефераты
Еще работы по разное