Реферат: Додаток Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України відДодаток

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 23.11.2007 р. № 1032


ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ


1. Назва інноваційного проекту

Виробництво екологічно чистої яловичини за енерго- та ресурсоощадними технологіями в умовах органічного агровиробництва в степовій зоні України


2. Виконавець проекту

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства, УААН

Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Асканія-Нова,

вул. Червоноармійська, 1, 75230

код організації за ЄДРПОУ 00497265


^ 3. Характеристика інноваційної продукції

Для створення підприємства з виробництва екологічно чистої яловичини в степовій зоні України рекомендовано розведення тварин таврійського типу південної м'ясної породи, яка створена співробітниками ІТСР «Асканія-Нова», апробована Державною експертною комісією в 2008 р. Перевагами цього селекційного досягнення перед іншими м'ясними породами вітчизняної та зарубіжної селекції є:пристосованість до екстремальних кліматичних умов степової зони України, стійкість до захворювань, які наносять найбільші збитки скотарству (бруцельоз, туберкульоз, лейкоз та ін.), здатність споживати велику кількість вегетативних кормів і за мінімального споживання концентратів (15-18% поживності раціону) давати високі середньодобові прирости живої маси (900-1000 г і більше), ефективне використання пасовищ протягом 280-330 днів на рік. Жива маса дорослих бугаїв становить 950-1100 кг, корів 550-600 кг, бугайців в 7 міс.-220-280 кг, 12 міс.-350-380 кг, 15 міс.-550-600 кг, середньодобові прирости живої маси – 1000-1200 г, витрати кормів на 1 кг приросту – 6,5-7,1 кг, забійний вихід – 60-62%.

Таврійський тип південної м'ясної породи є інноваційним продуктом селекції.

^ 4. Характеристика інноваційного продукту

Таврійський тип південної м'ясної породи.

Наказ Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук №26/03 від 16 січня 2009 р. «Про затвердження південної м'ясної породи великої рогатої худоби та її внутрішньопородних селекційних формувань».


^ 5. Відповідність пріоритетним напрямам інноваційної діяльності

Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості.

5.1. Таврійський тип південної м'ясної породи – являє собою інноваційний продукт селекції, створений на новій методологічній основі з застосуванням методу міжвидової гібридизації. За продуктивністю не поступається кращим породам м'ясної худоби вітчизняної і світової селекції, а за пристосованістю до екстремальних факторів степової зони значно перевищує останні.

5.2. Низька матеріало- та енергоємність технології розведення, вирощування та відгодівлі тварин. В зв’язку з високою стійкістю до високих (+35-40ºС) та низьких (до -30ºС) температур тварини типу не потребують капітальних приміщень та енергомісткого обладнання. Тварини можуть утримуватися на пасовищах протягом 280-330 днів. В негоду (снігопад, ожеледь, зливи, заметілі) тварин можна утримувати в тристінних навісах. Витрати на розведення та утримання тварин в 12-15 разів нижчі, ніж в молочному скотарстві та свинарстві.

5.3. Отримання високих приростів живої маси при максимальному використанні грубих та пасовищних кормів та мінімальному використанні концентратів (15-18% поживності раціону).

5.4. Стійкість тварин типу до найбільш небезпечних зоонозних захворювань, що наносять збитки тваринництву і являють небезпеку для людей і навколишнього середовища (туберкульоз, бруцельоз, лейкоз, кровопаразитарні хвороби), а молодняку до легеневих та шлунково-кишкових захворювань. Розведення тварин типу забезпечує:

- безпеку обслуговуючого персоналу та інших мешканців господарств від зараження небезпечними зоонозами;

- безпеку територій розведення худоби від зараження збудниками небезпечних зоонозів (території ферм, тваринницькі приміщення, пасовища, скотопрогони, місця водопою, тощо);

- отримання безпечної продукції (яловичина, шкіри, субпродукти);

- економію коштів і матеріальних засобів на проведення лікувальних заходів, а також попередження збитків від падежу молодняку та бракування тварин з причин захворювання зоонозами.


^ 6. Термін реалізації проекту:

Початок – 2009 р.

Завершення – 2020 р.


7. Термін окупності проекту (в роках)

При створенні господарства з виробництва яловичини за рахунок закупівлі телиць парувального віку в 2009 році реалізація товарної яловичини розпочнеться в 2012-2013 рр. В 2015 р. обсяги реалізації яловичини забезпечать окупність проекту, а з 2016 р. будуть отримуватися прибутки.


^ 8. Основні виробничі показники за період реалізації інноваційного проекту: вік першого парування телиць 18-20 міс., жива маса телиць парувального віку – 360-380 кг, вихід телят на 100 корів – 83-88%, середньодобові прирости живої маси на підсосі 890-1000 г, на вирощуванні та відгодівлі 850-1000 г, витрати кормів на 1 кг приросту 7,1-8,3 кг к.од., вік реалізації бугаїв на м'ясо – 15-18 міс. з живою масою 480-550 кг.

^ Загальний обсяг виробництва: При реалізації 50 бугаїв (ферма на 100 корів) живою масою 500 кг буде отримано 25000 кг яловичини в живій масі на суму 500,0 тис. грн. Вартість отриманої продукції можна збільшити при реалізації її за цінами вище ринкових за умови ліцензування її отримання як екологічно чистої в умовах органічного агровиробництва згідно зі стандартами СОТ.

Загальний обсяг у вартісних показниках можна збільшити за рахунок реалізації племінних тварин за умови набуття господарством статусу племрепродуктора з розведення тварин таврійського типу південної м'ясної породи.

^ Експорт продукції (у вартісних і натуральних показниках): планується експорт до Російської Федерації у кількості 25,0-100,0 т яловичини на кінець освоєння проекту на суму 875000-3500000 грн.

Постачання за імпортом (вартість): не планується.


^ 9. Оцінка ринків збуту та стратегія маркетингу

На даний час дефіцит виробництва яловичини в Херсонській області становить 32769 т або 85%. Ситуація на ринку м'ясних ресурсів загострюється в зв’язку з загальною економічною кризою, а також неконтрольованим знищенням великої рогатої худоби.

Дефіцит яловичини вітчизняного виробництва компенсується експортом м'яса з-за кордону, яке має незадовільну якість, часто не відповідає санітарним нормам, що шкодить здоров'ю людей і загрожує безпеці держави.

Тому організація виробництва м'яса – яловичини від спеціалізованих м'ясних порід є нагальною потребою ринку не лише в Херсонській області, а й за її межами, особливо в східних районах України.

Значний дефіцит яловичини на ринках Російської Федерації дає можливість експорту цієї продукції особливо з прикордонних східних областей України. Стимулюючим чинником експорту яловичини до Росії є рівень роздрібних цін, який в 1,5-2 рази вищий, ніж в Україні.

Виробництво екологічно чистої яловичини в умовах органічного агровиробництва за стандартами СОТ дає можливість реалізувати таку продукцію на світових ринках.


^ 10. Фінансово-економічні показники

10.1. Загальна вартість проекту – 2711000 грн.

у тому числі:

- проведення наукових досліджень 500,0 тис. грн.

- створення промислового виробництва 1400,0 тис. грн.

- промислове виробництво 724,0 тис. грн.

- інші 87000,0 тис. грн.

10.2. Джерела фінансування проекту:

- власні кошти 2051,0 тис. грн.

- кошти держбюджету для придбання

племінних тварин 660,0 тис. грн.

10.3. Сума зборів і відрахувань за період реалізації інноваційного проекту надійдуть до бюджету та не бюджетних фондів (тис.грн.) – 140,0-560,0 тис.грн.


11. Інформація про кількість та кваліфікацію спеціалістів у сфера інноваційної діяльності – 4.


^ 12. Оцінка ефективності проекту:

Економічний ефект

Термін окупності проекту – 5 років

Індекс прибутковості – 0,58

Соціальний ефект:

Кількість задіяних робочих місць 30, в т.ч. буде створено додатково - 20

Підвищення кваліфікації працівників – 30.


13. Інші види ефектів:

1. Збереження навколишнього природного середовища шляхом організації органічного агровиробництва.

2. Відновлення природних біоценозів шляхом залуження розораних земель і використання їх для створення пасовищ.Для юридичних осіб


Керівник організації-виконавця проекту


В.І. Вороненко

(підпис)

М.П.


«___»___________ 200__р.
еще рефераты
Еще работы по разное