Реферат: Програма для власників, членів правлінь та рад директорів [3 модулі, травень липень 2011]


Kyiv-Mohyla Business School

[044] 490 6635

team@kmbs.com.ua

kmbs.ua


Ефективні моделі корпоративного управління

Програма для власників, членів правлінь та рад директорів
[3 модулі, травень - липень 2011]

Основні питання, що будуть розглядатися:

Що таке корпоративне управління? Погляд інвестора та погляд директора.

Чи додає корпоративне управління вартості бізнесу?

Яку роль відіграють правління та рада директорів?

Яким є оптимальний розподіл повноважень між радою та правлінням?

Як рада повинна забезпечувати лідерство в компанії?

В чому полягає роль ради в кризовій ситуації?

Ефективна взаємодія між радою та правлінням – хто її забезпечує?

Як уникнути конфліктів між учасниками корпоративних відносин?

Як правильно вирішити конфлікт так, щоб усі учасники конфлікту залишилися задоволеними результатом та виконали домовленості?


Навички, які отримають учасники:

правильно розуміти підхід інвесторів до корпоративного управління

правильно визначити оптимальну для бізнесу модель корпоративного управління

навчитися розуміти та ефективно розподіляти функції між різними органами управління

розуміти функції ради та окремих директорів

вміти правильно реагувати на кризові ситуації

правильно ставити завдання перед органами управління

ефективно проводити засідання ради директорів та правління

вміти ефективно попередити конфлікт та допомогти сторонам конфлікту вирішити його на взаємовигідних умовах


^ Формат навчання: програма складається з 3 модулів. Один модуль триває 3 дні поспіль один раз на місяць.

Форма проведення занять та методи викладання: презентації, робота в малих групах, індивідуальні завдання, тести для самоідентифікації, рольові ігри, дискусії тощо.


^ Старт програми: травень 2011 року


Сертифікація: після успішного проходження програми учасники отримують Сертифікат kmbs


Вартість програми: 24 тис. грн. враховано: роботу з професійними викладачами, персональний комплект навчальних матеріалів, технічне обслуговування, доступ до інформаційних ресурсів kmbs.

Знижки: 5% - 2 учасника від компанії

10% - 3 і більше учасників від компанії^ За детальною інформацією звертайтесь:


Оксана Дзюма

Менеджер напрямку

Програми управлінського розвитку

kmbs [Києво-Могилянська Бізнес Школа]

www.kmbs.ua


oksana@kmbs.com.ua

[096] 608 4341 cell
[044] 490 66 35 office

[044] 425 77 81 fax

Модуль №1.

Рада директорів та правління


День 1

Що таке корпоративне управління та чи додає воно вартості компаніям (економічний контекст).

Як формувалися сучасні принципи корпоративного управління (історичний контекст), ключові інститути корпоративного управління в світі та в Україні

Основні гравці в сфері корпоративного управління, їхні ролі

Правові аспекти корпоративного управління (кодекс, статут, внутрішні документи, акціонерні угоди): що важливо врегулювати і чому.

Погляд інвесторів на корпоративне управління: методика IFC з оцінки рівня корпоративного управління потенційних клієнтів. План покращення корпоративного управління та що він означає.


День 2

Акціонери: контролюючі та міноритарні.

Наглядова рада та її роль. Різні підходи до ролі ради. «Зовнішня рада». Внутрішня „дорадча, консультативна” рада як перший крок до ради директорів

Основні функції ради (контроль відповідності діяльності принципам корпоративного управління та інтересам акціонерів, управління стратегічними ризиками, управління стосунками, прийняття стратегічних рішень, ...).

Правління. Рідні підходи до ролі правління. Баланс повноважень між радою та правлінням та як його досягти (концепція рівнів організації, управління та керівництва).

Корпоративний секретар як основна інформаційна ланка компанії.


День 3

Концепція бізнес – моделі компанії та місце корпоративного управління в системі управління компанією.

Формування та діяльність ради (процеси, функції, структура).

Як правильно підібрати склад ради в залежності від різних факторів.

Засідання ради. Як зробити засідання ради ефективними. Колективне прийняття рішень радою. Роль моделей у колективному прийнятті рішень.

Забезпечення ради інформацією: що повинні знати директори та які питання вони повинн ізадавати правлінню. Роль організаційного навчання у діяльності ради та ефективна робота із моделями.

Навички, які отримають учасники:

Вміння працювати з моделями системи (корпоративного) управління.

Правильно визначити модель корпоративного управління в залежності від рівня розвитку компанії та бажання власників

Вміти правильно підібрати склад ради та забезпечити її ефективність

Вміти забезпечити розробку та впровадження працюючого кодексу корпоративного управління

Модуль №2.

Лідерство ради


День 1

Ключові процеси корпоративного управління: головні (прийняття рішень, управління стосунками, контроль) та допоміжні (оновлення ради, навчання, оцінка та винагорода)

Роль Ради у визначенні стратегії товариства. Моніторинг зовнішнього середовища, моделювання динаміки середовища, оцінка необхідності зміни бізнес – моделі та керівництво трансформацією бізнесу.

Функції ради в кризових ситуаціях.

Прийняття рішень та вирішення дилем. Проблема обмеженої раціональності.

Комітети ради: роль, порядок формування та діяльності.

Комітет з аудиту. Комітет з призначень та винагород. Інші комітети та їхні функції.


День 2

Оплата праці членів ради та правління. Підходи до оплати праці директорів.

Планування діяльності ради: розуміння бізнесу, цінності та цілі компанії, механізми реалізації. Збалансована система показників діяльності рад.

Оцінка ефективності діяльності ради. Планування, втілення та використання результатів. Види оцінки.

Планування наступництва. Що, хто та коли повинен планувати. TOR директора.


День 3

Незалежні директори, їх роль. Як правильно підібрати незалежного директора.

Роль голови ради та голів комітетів ради. «Портрет» директора.

Формування дорадчих рад із залученням незалежних директорів

Концепція стейкголдерів. Управління стосунками. Управління портфелем стосунків

Навички, які отримають учасники:

Розуміти основні ознаки кризи та порядок дій ради в таких випадках

Вміти правильно сформувати комітетти ради та забезпечити їх ефективну роботу

Вміти провести оцінку ефективності ради та правління

Розуміти роль окремих директорів в раді

Вміти управляти портфелем стосунків компанії

Розуміти моделі прийняття рішень та вміти організувати прийняття рішень.

Модуль №3.

Медіаційні компетенції директора


День 1

Медіація та медіаційні компетенції

Роль директора у попередженні та вирішенні конфліктів

Конфлікт. Ескалація та деескалація.

Як правильно ставити питання. Робота з інтересом.


День 2

Навички, які допомагають сторонам конфлікту просуватися в напрямку конструктиву: активне слухання, переформулювання.

Визначення альтернативи. Мінімальний результат. Баланс сил.

Управління ходом засідання (фасилітація). Як зробити групову роботу ефективною та уникнути конфронтації.


День 3

Як діяти якщо Ви – сторона конфлікту.

Як діяти якщо Ви – «між двох вогнів». Роль «миротворця». Хто в раді може її грати та як.

Навички, які отримають учасники:

Розуміти, що таке конфлікт та чого очікувати від сторін конфлікту

Вміти працювати з інтересами людей та спілкуватися безконфліктно

Здійснювати ефективний контроль за засіданням ради чи правління

Розуміти роль «миротворця» та вміти застосовувати навичкиВикладачі:


Владислава Рябота

Викладає в kmbs курс: бізнес-середовище, медіація, управління сімейним бізнесом. Експерт з питань корпоративного управління у Європі та Центральній Азії, Департамент корпоративного управління IFC. Кандидат юридичних наук.

Співавтор першого в Україні Посібника з корпоративного управління для українських акціонерних товариств, автор Посібника «Корпоративний секретар».


^ Едуард Мальцев

Викладає в kmbs курс: корпоративне управління. Десять років досвіду управління підприємствами. Понад 5 років досвіду управління проектами start up, антикризового керування, реструктуризації бізнесу. Кандидат технічних наук, МВА.

Керуючий партнер юридичної фірми «С.К.О. Форум».

Сфера інтересів: проблеми узгодження інтересів та розбудови корпоративних відносин із зацікавленими у бізнесі сторонами; стратегічне управління та адаптація бізнесу (бізнес – моделей) до нових економічних умов.
kmbs inspiring leaders

еще рефераты
Еще работы по разное