Реферат: Організаційно-економічне та правове забезпечення діяльності підприємств


Напрям підготовки –

«Менеджмент»

Варіативна частина: «Організаційно-економічне та правове забезпечення діяльності підприємств»

акредитована за найвищим IV рівнем.

Навчання студентів здійснюється як за рахунок бюджетного фінансування, так і за рахунок фізичних і юридичних осіб.


З усіх питань звертайтеся за адресою:ДонНТУ, 3-й навчальний корпус,
деканат факультету менеджменту та інновацій

вул. Артема, 96, к.305

або за телефонами:


(062) 304 26 31

(062) 301 03 41


www.donntu.edu.ua


Знання, отримані в університеті, дають випускнику впевненість у завтрашньому дні та життевий старт!
Після отримання диплома бакалавра (перші чотири роки навчання) студенти мають можливість на конкурсній основі вступити та навчатися в магістратурі під керівництвом провідних викладачів.

На базі ДонНТУ студенти мають можливість одержати військову освіту.


Провідною кафедрою спеціальності є кафедра "^ Менеджмент і господарське право", якій виповнилося 40 років.

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України О.І.Амоша.

Кафедра має потужний професорсько-викладацький і навчально-методичний потенціал, здатний забезпечити підготовку бакалаврів і магістрів найвищого ґатунку.^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Навчально-науковий інститут

«Вища школа економіки і менеджменту»


Ф
АКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ та ІННОВАЦІЙ


^ КАФЕДРА "МЕНЕДЖМЕНТУ І ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА"
(Варіативна частина – «Організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств»)ЗНАННЯ


Студенти, які навчаються по напряму підготовки

«Менеджмент: Організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств" отримують універсальну освіту:


Базова економічна підготовка:

Економіка підприємства

Менеджмент

Бухгалтерський облік та аудит

Логістика

Управління персоналом

Фінанси підприємства

Маркетинг

Міжнародні економічні відносини


Підготовка з спеціальності:

Теорія держави та права

Адміністративне право

Трудове право

Цивільне право

Авторське право

Підприємницьке право

Кримінальне право

Економіка праці

Операційний менеджмент

Інформаційні системи в менеджменті

Техніко-економічний аналіз

Організація виробництва

Планування діяльності підприємств

Податки та податкова політика^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕСОсновним критерієм роботи кафедри є своєчасна орієнтація на потреби ринку праці, забезпечення інтеграції з підприємствами і бізнес-структурами, створення оптимальних умов для професійної підготовки спеціалістів.
З цією метою на кафедрі впроваджуються нові форми та методи навчання: інтерактивні форми і методи навчання: мастер-класи, ділові та рольові ігри, тестування, аналіз проблемних ситуацій, групові дискусії, складання і захист реальних бізнес-планів і економічних проектів.
Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних комп’ютерною технікою і мультимедійними проекторами, що дозволяє більш глибоко засвоїти знання і набути практичні навички.
Студентам надаються широкі можливості для проведення науково-дослідної роботи, результатами якої є наукові публікації і доповіді на науково-практичних конференціях.

^ ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Випускники напряму «Менеджмент» підготовлені до економічної, господарсько-фінансової, організаційно-управлінської, правової та дослідницької роботи згідно з отриманою спеціальністю.

^ Галузь професіональної діяльності: забезпечення ефективного управління організацією, організація систем управління.
   Об’єкти професійної діяльності: організації економічної, виробничої та соціальної сфери, підрозділи систем управління державних підприємств, акціонерних товариств і приватних фірм.
  Основні види професійної діяльності: управлінська, організаційна, економічна, зовнішньоекономічна, планово-фінансова, маркетингова, інформаційно-аналітична, проектно-дослідницька, діагностична, інноваційна, експертно-консультаційна.


Випускники кафедри затребувані на ринку праці і працюють за спеціальністю на посадах керівників вищого та середнього управлінського рівня. Багатьом з них запропонована робота на місцях, де вони проходили практику.


еще рефераты
Еще работы по разное