Реферат: Київський славістичний університет


Київський славістичний університет


03150 м. Київ

вул. Анрі Барбюса, 9

тел.: (044) 268-94-07

(044) 225-31-50

(044) 224-81-70

факс: (044) 268-63-83

Інститут економіки та управління


м. Київ

вул. Мате Залки, 10Г

тел.: (044) 464-82-77

(044) 419-32-17

(044) 419-31-33

Київський славістичний університет
Інститут економіки та управління

Спеціальність:
^ 8.000007 Адміністративний менеджмент

«Специфічні категорії»

Ліцензія:
Серія АВ № 420712
Сертифікат про акредитацію:
CI –IV № 119748

Київ 2009

Характеристика спеціальності

Фахівець готується за навчальними планами IV рівня акредитації, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.

Після закінчення навчання в магістратурі випускник отримує кваліфікацію 8.000007 «Адміністративний менеджмент» освітнього рівня «магістр» повної вищої освіти з узагальненим об’єктом діяльності «Здійснення управління в середині колективу підприємства, установи, організації, державного органу».


^ Термін та форми навчання
Денна форма –1 рік

Заочна форма – 1рік 3 місяці

освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” на базі освітнього рівня “бакалавр” або “спеціаліст”
^ Вступні іспити
Співбесіда з фаху

Випускники працюють в організаціях різних форм власності на посадах:

менеджер (управитель) адміністративної діяльності підприємств та організацій різних форм власності та організаційно-правових форм;

спеціалістів з адміністративної роботи (головний адміністратор установи, організації; інспектор з контролю за виконанням доручень;

спеціалістів з адміністративної роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування;

спеціалістів з адміністративної роботи в наукових та навчальних закладах;

спеціалістів з адміністративної роботи в маркетингових, рекламних, комерційних підрозділах.
Організація навчального процесу
Основу освітньої програми підготовки магістрів з адміністративного менеджменту складають дисципліни, що визначені Міністерством освіти України і науки як державний стандарт освіти. Крім цих обов’язкових дисциплін студенти вивчають ряд дисциплін за своїм вибором.

Студенти отримують фундаментальну гуманітарну та загальноекономічну підготовку, а також вивчають спеціальні дисципліни, що формують фахівця:

Психологія управління

Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності

Управління інформаційними зв’язками

Управління трудовими ресурсами

Теорія організації

Менеджмент організації

Керівник адміністративної служби

Техніка адміністративної діяльності

Правові засади адміністративної діяльності

Аудит і оцінювання управлінської діяльності

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Обов’язковим елементом підготовки фахівців є володіння іноземними мовами, а також однією зі слов’янських мов на рівні професійного та побутового спілкування, а також діловою англійською (німецькою мовами).


Дисципліни за вибором:

Паблік рілейшнз

Контролінг

Основи муніципального управління

Соціальні технології в адміністартитвному менеджменті

Тактика ведення ділових переговорів

Інформаційна підтримка управлінняПрофесорсько-викладацький склад
Підготовка магістрів здійснюється досвідченими викладачами вищої кваліфікації, а також спеціалістами, які працюють в галузі менеджменту, маркетингу. Це дає змогу поєднати досвід наукової, методичної та викладацької роботи з високим професіоналізмом спеціалістів-практиків.

Викладання основних курсів забезпечують: Президент Української фондової біржі академік Оскольський В.В., академік Толочко П.П., доктори наук, професори: Бейдик О.О., Васильченко І.П., Смирнов І.Г., Яловий Г.К.; доценти: Грущинська Н.М., Лук’янов В.О., Романенко С.І., Самокиш О.В.., Фільчашкіна С.О/
еще рефераты
Еще работы по разное