Реферат: Про завершення організаційно–прогнозувального етапу дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Самарського району м. Дніпропетровська


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 892 від 24 вересня 2009 року

Про завершення організаційно–прогнозувального
етапу дослідно-експериментальної роботи
на базі загальноосвітніх навчальних закладів
Самарського району м. Дніпропетровська

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.06 № 374 „Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Самарського району міста Дніпропетровська проводилась дослідно-експериментальна робота за темою “Розробка моделі державно-громадської системи управління щодо забезпечення освітнього здорового простору навчальних закладів у Самарському районі м. Дніпропетровська”.

Згідно з програмою організаційно–прогнозувального етапу дослідно-експериментальної роботи основними завданнями було визначено: розробка моделі державно-громадської системи управління щодо забезпечення освітнього здорового простору навчальних закладів № 87, № 24, № 27 та дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 43 міста Дніпропетровська; збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління шляхом впровадження інноваційних здоров’язбережних технологій навчання та виховання.

З метою продовження дослідно-експериментальної роботи наказую:

1. Схвалити діяльність відділу освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради та педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів № 87 (директор Подольна Т.Г.), № 24 (директор Пашаєва Л.І.), № 27 (директор Полєхіна О.Л.) та дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 43 (завідувачка Тищенко В.О.) міста Дніпропетровська щодо виконання Програми організаційно-прогнозувального етапу (2007-2009 рр.) дослідно-експериментальної роботи за темою “Розробка моделі державно-громадської системи управління щодо забезпечення освітнього здорового простору навчальних закладів у Самарському районі міста Дніпропетровська”.

2. Відповідно до висновків Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (додаток 1) затвердити звіти (додаток 2, 3, 4, 5) загальноосвітніх навчальних закладів Самарського району м. Дніпропетровська та Програми формувального етапу (2009-2011 рр.) дослідно-експериментальної роботи за вищезазначеною темою (додаток 6, 7, 8, 9).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.):

3.1. Надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам загальноосвітніх навчальних закладів та відділу освіти Самарської районної у м. Дніпропетровську ради.

3.2. Заслухати звіт про роботу експериментальних навчальних закладів у червні 2011 року.

4. Головному управлінню освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Сиченко В.В.) надавати допомогу педагогічним колективам загальноосвітніх навчальних закладів Самарського району м. Дніпропетровська та забезпечити необхідні умови для проведення дослідно-експериментальної роботи.

5.Розмістити даний наказ на сайті Міністерства освіти і науки України освіти www.mon.gov.ua.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр І.О. Вакарчук


Додаток 2

до наказу МОН України

від 24.09. 2009 р. № №892


Звіт

про завершення організаційно-прогнозувального етапу дослідно-експериментальної роботи за темою “Розробка моделі державно-громадської системи управління щодо забезпечення освітнього здорового простору навчальних закладів у Самарському районі м. Дніпропетровська”, підтема: “Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку життєвих навичок як компонент комплексної програми здоров’я в школі” на базі загальноосвітньої школи №87 м. Дніпропетровська


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05. 2006 р. №374 „Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Самарського району м. Дніпропетровська” загальноосвітня школа №87 працює над темою „Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку життєвих навичок як компонент комплексної програми здоров’я в школі”.

Згідно з програмою організаційно-прогнозувального етапу дослідно-експериментальної роботи передбачено виконання наступних завдань:

- підвищення рівня фізичного, психічного і духовного здоров’я, зниження загальної захворюваності учасників експерименту, єдність педагогічного та учнівського колективів школи в інноваційному процесі;

- створення поля виховної діяльності, яке спрямоване на позитивну мотивацію навчально-виховного процесу для успішної реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи;

прогнозування динаміки стану фізичного, духовного і психологічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- визначення критеріїв ефективності організації навчально - виховного процесу з формування позитивного ставлення до здорового способу життя на основі особистісно орієнтованих виховних технологій;

- моніторинг фізичного, психічного і духовного стану здоров’я учнів.

Основним завданням педагогічного колективу є сприяння розвитку молодого покоління, формування освіченої, творчої, фізично і психічно здорової особистості.

Вся робота в школі спрямована на формування в учнів системи цінностей, ставлень, умінь і навичок, сприятливих для духовного і фізичного здоров’я.

Протягом даного етапу дослідно-експериментальної роботи у навчальному закладі:

- створено здорове освітнє та соціально-педагогічне середовище;

- реформовано методичну службу школи: організовано творчу групу вчителів щодо вивчення й впровадження здоров’язберігаючих технологій;

- проведено аналіз можливостей зміцнення матеріально-технічної бази школи;

- - організовано роботу університету для батьків, учнів;

- створено науково-методичну й виконавчу ради для керівництва дослідно- експериментальною роботою в школі;

- проведено шкільні педагогічні ради з питань: „Створення належних умов для зміцнення фізичного, психічного і соціального благополуччя учнів у навчально-виховному процесі”. „Формування в молодших учнів навичок здорового способу життя в процесі навчання на уроках мови і читання” (листопад, 2007р.); „Системний моніторинг освітнього рівня учнів. Впровадження в навчально-виховний процес технологій продуктивного навчання” (лютий, 2008р.); „Підвищення фахової майстерності вчителів. Шляхи удосконалення педагогічної діяльності через створення системи роботи творчих лабораторій. Створення відповідного здоров’язберігаючого середовища” (листопад, 2008р.); „Виховання учнів на основі народних традицій , звичаїв, обрядів” (березень, 2009 р.).

У загальноосвітній школі № 87 навчально-виховний процес представлений двома блоками: навчально-педагогічний та оздоровчо – виховний.

Протягом даного етапу проведено огляд учнів 1-6 х класів на виявлення порушень постави. Лікарем лікувальної фізкультури розроблено комплекси вправ для занять, а також принципи застосування засобів лікувальної фізкультури для хворих дітей. Для кожної групи складено розклад занять лікувальною фізкультурою, узгоджений з планом навчальних занять.

З метою створення умов, які сприяють зміцненню здоров'я, формуванню навичок здорового харчування у навчальному закладі розроблена і діє „Комплексна цільова програма організації харчування в школі №87”.

У навчальний план школи введені спеціальні та факультативні курси, які дають змогу реалізувати проблему школи „Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку життєвих навичок” починаючи з початкової школи.

Для вчителів і учнів основної та старшої школи складено методичні збірки: з української мови, математики, інформатики, образотворчого мистецтва; презентаційні збірки уроків з географії та біології.

З 2005 року учні віком 13 - 14-ти років об’єдналися у волонтерський гурт “Життя прекрасне”. Їх робота спрямована на проведення тренінгів для молодших учнів; конкурсів малюнків дітей; випуску інформаційних листівок; організацію та проведення творчих конкурсів; цікавих зустрічей з фахівцями; виставок літератури з пропаганди здорового способу життя в шкільній бібліотеці.

За результатами тестування серед учнів 7 а, б класів, з дітьми, які потрапили в зону неадекватної самооцінки (заниженої або завищеної) проводиться корегувальна робота. Учні отримують консультації, щодо корекції власної поведінки (психологічні вправи, психогімнастика).

Педагогічний колектив працює над включенням кожного учня в пізнавальну, громадсько-активну, художньо-естетичну, спортивно-оздоровчу діяльність.

У навчальному закладі закладі створено творчу групу вчителів з питань координації роботи з обдарованою молоддю, яка працює за програмою «Запали свою зірку». Педагогічним колективом відпрацьовані дієві стимули для активізації творчості учнів; розроблено спеціальні методики для виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей.

В школі організовано проведення шкільних олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, наукових конференцій, виставок творчих робіт учнів. Розширено мережу гуртків та факультативів.

А також проводяться психолого-педагогічні семінари для учнів, вчителів, батьків з проблем розвитку творчих здібностей учнів.

Проведено комплекс заходів щодо формування духовного здоров’я. Уроки літератури, народознавства вчителі проводять у шкільної світлиці “Берегиня». Через заняття в учнів формуються і розвиваються духовні цінності: уміння адекватно реагувати на небажані пропорції переконання та умовляння, уміння виявляти співчуття і надавати підтримку людям.

Завдяки розробленій партнерській взаємодії між батьківською громадою, депутатами, районним відділом освіти та школою відремонтовано і реконструйовано приміщення закладу, а саме: спортивна та актова зали, харчувальний блок.

Протягом років в школі створена творча атмосфера, морально-психологічний клімат, які посилюють мотивацію творчої, ініціативної праці вчителів.

У науково-методичній діяльності реалізувалися індивідуальні, групові та масові форми роботи. Індивідуальні форми (наставництво, консультування, стажування, самоосвіта) реалізують індивідуальні програми підвищення кваліфікації вчителів з урахуванням їхньої компетенції, потреб та інтересів. Групові форми (предметні комісії, методичні об’єднання, творчі лабораторії, практикуми) об’єднують педагогів за інтересами. Колективні форми (цільові семінари, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, методичні оперативні наради), які сприяли виробленню єдиних підходів до проблем організації навчально-виховного процесу в школі.

Використання інноваційних освітніх технологій є обов’язковою умовою інтелектуального, творчого та морального розвитку учнів. В роботі вчителя, поряд із традиційними технологіями, активно використовувалися ті, що сприяють вирішенню проблем здоров’язбереження. Варіативність використання освітніх технологій дала позитивну динаміку та можливість прогнозувати позитивні зміни, визначені програмою розвитку навчального закладу.

Вчителі школи взяли участь у районному конкурсі педагогічної майстерності «Урок року», який показав високу професійну підготовку вчителів навчального закладу.

З метою вивчення досвіду експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів України, виконання заходів щодо організації та проведення дослідно-експериментальної роботи вчителі школи брали участь у:

обласній науково-практичній конференції „Реалізація державної політики збереження здоров’я підростаючого покоління в загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровщини ” (м. Дніпропетровськ);

районній науково-практичній конференції „Комплексний підхід до створення здорового освітнього середовища в навчальних закладах Самарського району” (СЗШ№ 129, 09.11.2007р.);

обласній молодіжній конференції „Реалізація прав дітей, які живуть з ВІЛ” (30.11.2007р.);

обласному педагогічному ярмарку „Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2008” (26-27.03. 2008р.);

конференції з питань профілактики інфікування ВІЛ і формування навичок здорового способу життя в учнівської молоді «Міжгалузева співпраця у галузі освіти: попередження інфікування дітей і підлітків вірусом імунодефіциту людини, впровадження освіти на основі життєвих навичок як шлях до збереження здоров'я молоді в умовах епідемії ВІЛ-інфекції, доступність шкільної освіти для дітей, які живуть з ВІЛ » (21-23 травня, 2008р., м. Київ);

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Від школи культури здоров'я до школи майбутнього» (на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня НВО№136 м. Дніпропетровська 30.10.2008р.);

міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2009» (лютий 2009 р., м. Київ);

всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософія освіти, як методологічна основа реформ школи» м. Дніпропетровськ (березень, 2009 р.);

круглому столі з проблем «Становлення школи майбутнього в Україні: наука і практика» (08.04., 2009р. м. Київ).

Протягом 2007-2009 рр. підготовлено:

„Обласний календар здоров'я 2008 рік” (ДОІППО, Кафедра культури здоров'я. Дніпропетровськ 2007 р.);

Інструктивно-методичні матеріали щодо впровадження нового предмету „Основи здоров'я” у 2007 – 2008 н.р. (Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, ДОІППО. Кафедра культури здоров'я);

Посібник для вчителя „Основи здоров'я – 7 клас”. (Алатон. Київ 2007р.);

Посібник для вчителя „Основи здоров'я – 8 клас”. (Алатон. Київ 2008 р.);

Опорні схеми уроків-тренінгів – стор. 126-156.

Уроки – тренінги «Оздоровчі системи» – стор. 74-77.

Завданнями наступного етапу визначено:

підготовка методичних розробок, посібників, авторських програм з проблеми розвитку життєвих навичок в учнів;

розробка та апробація структурно-логічної моделі «Професійна компетентність педагога в умовах експерименту»;

проведення комплексного моніторингу навчально-виховного процесу;

проведення просвітницької роботи серед батьків та громадськості, організація взаємодії із засобами масової інформації щодо всебічного висвітлення переваг здорового способу життя; питань збереження та зміцнення здоров’я дітей, учнівської молоді, вчителів, батьків, громадськості;

організація та проведення науково-практичних семінарів за темою дослідно-експериментальної роботи та постійно діючого семінару-практикуму «Інноваційна діяльність педагогічних працівників в умовах дослідно-експериментальної роботи».


Додаток 3

до наказу МОН України

від 24.09. 2009 р. № №892
Звіт
про завершення організаційно – прогнозувального етапу дослідно-експериментальної роботи за темою: “Розробка моделі державно-громадської системи управління щодо забезпечення освітнього здорового простору навчальних закладів у Самарському районі м. Дніпропетровська”, підтема: «Створення здорового освітнього простору існування дитини в умовах екологічних і соціальних проблем мікрорайону школи шляхом вдосконалення духовного здоров’я дитини» на базі загальноосвітньої школи №24

м. Дніпропетровська


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05. 2006 р. № 374 „Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Самарського району м. Дніпропетровська” загальноосвітня школа №24 проводить дослідно-експериментальну роботу за підтемою: «Створення здорового освітнього простору існування дитини в умовах екологічних і соціальних проблем мікрорайону школи шляхом вдосконалення духовного здоров’я дитини».

Завданнями дослідно-експериментальної роботи на організаційно-прогнозувальному етапі було визначено:

впровадження інноваційних педагогічних технологій за темою експерименту;

вивчення методології проведення дослідно-експериментальної роботи;

проведення діагностики стану фізичного, духовного і психічного здоров’я учасників навчально – виховного процесу;

моніторинг формування ключових компетентностей у дітей та учнівської молоді;

робота з класними колективами та індивідуальні заняття з учнями.

Працюючи над виконанням поставлених завдань особливу увагу приділено питанням підготовки педагогічного колективу до участі в дослідно- експериментальній роботі, оволодінню ними здоров'язберігаючими технологіями навчання і виховання. З цією метою адміністрацією школи проведено педагогічні ради з проблем «Завдання третього етапу дослідно-експериментальної роботи та їх реалізація, «Валеологізація навчально-виховного процесу», «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес”.

З метою контролю за станом духовного здоров’я учнів проведено діагностику інтелектуального і духовного здоров’я розвитку учнів (анкети ”Ціннісні пріоритети”, „Соціум”). Аналіз анкет дозволив організувати корекцію від особистісного розвитку імпульсивності та агресивності учнів методом створення виховних ситуацій; підвищити рівень згуртованості класних колективів методом демонстрації позитивних якостей особистості; сформувати ціннісні пріоритети до праці та навчання через розвиток навчально-пізнавальних та трудових потреб методом використання технології психолого-педагогічного проектування розвитку особистості.

За результатами дослідження можна зробити висновок, що повноцінне здоров’я дитини – це не тільки фізичне самопочуття, а й відповідний духовний, психічний, моральний стан. а й позитивні досягнення особистості у виховній діяльності є обов’язковим станом людини, що має сформоване духовне здоров’я.

Проведено аналіз результатів діагностики стану фізичного здоров’я учнів та вчителів; внесено корективи, доповнення до розробленої моделі Школи сприяння здоров’ю; визначені критерії щодо змін у стані здоров’я дітей та вчителів.

Формування культури здоров’я учасників навчально-виховного процесу здійснювалося за допомогою різних форм організації навчально-виховного процесу. Це і модульно-розвивальні заняття, система повторення навчального матеріалу; тренінгові інтерактивні заняття з використанням інноваційних педагогічних технологій, заняття гуртків, секцій, клубів; колективна творча діяльність класного колективу, органів учнівського самоврядування, організація дебатів, дискусій, конференцій, індивідуальні та масові заходи.

З метою підвищення культури здоров’я вчителів, вивчення і впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання та виховання, які забезпечать ефективне формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, формування умінь і навичок, корисних життєво необхідних компетенцій проведено цикл психолого-педагогічних та соціально-просвітницьких тренінгів і семінарів з проблеми «Формування здорового способу життя засобами освіти»; цикл лекцій з проблеми «Профілактика захворювань». А також проведено акції щодо пропаганди здорового способу життя та попередження шкідливих звичок: «Тютюн не наш товариш»; «Молодь проти СНІДу»; «Здоров’я - квітуче життя»; «Бруду – бій»; «Наркоманії – Ні!»; «День здоров’я».

Протягом етапу вивчався емоційний стан учнів під час вивчення окремих навчальних предметів з метою оцінки рівня тривожності та попередження формування негативних емоцій на заняттях, а також рівень пізнавальної активності учнів з того чи іншого предмету. Це дало змогу провести ранжування предметів (від найулюбленішого, найцікавішого) до тих навчальних дисциплін, які не викликають позитивного ставлення учнів.

Це дало змогу звернути увагу на здатність вчителя створювати на уроках атмосферу емоційного комфорту, а також уміння розвити і підтримати зацікавленість дітей до вивчення навчального предмета. Сприятливим вважається низький і середній рівень тривожності та негативних емоцій дітей на уроках, що свідчать про ефективну організацію навчально-виховного процесу (врахування педагогом вікових та індивідуальних особливостей учня активно-позитивний стиль спілкування між вчителем і учнями, раціональну контрольно-оцінювальну діяльність педагога, не перевантаження домашніми завданнями).

У початковій школі з метою вивчення індивідуальних якостей характеру дітей початкової школи застосовується психодіагностична методика «Малюнок моєї сім’ї», проективна методика «Дім. Дерево. Людина», оцінка зрілості дітей, дослідження уяви, логіки, уваги, розумової діяльності. Виявлено, що 70 % дітей умовно не готові до шкільного життя, у 50 % спостерігалась недостатньо позитивна мотивація до навчання.

З метою встановлення рівня адаптованості першокласників до шкільного життя та учнів 5 класів до умов навчання в школі, виявлення причин шкільної тривожності проводилося профілактичне діагностування ступеню тривожності учнів 1-5 класів, їх адаптації до стресових факторів. Результати показали, що у житті дитини передбачається збільшення психоемоційного фізіологічного та соціального навантаження саме в період початку навчання, що може спричинити появу шкільної тривожності, психосоматичних порушень, розвитку стресових станів.

В основній школі основна увага приділялась діагностиці та дослідженню «Я-концепції» особистості учня, міжособистісного спілкування в учнівському колективі, індивідуальних здібностей учнів, мотивації навчання. При відстеженні психологічної атмосфери в класних колективах виявлено, що загальна ситуація знаходиться на достатньому рівні. Такі показники впливають і на рівень вихованості учнів: 64 % учнів мають високий рівень, 31 % - середній рівень, 3 % - низький.

У 5 – 8-х класах вивчено соціометричний статус учнів. За отриманими результатами складено соціоматриці і соціограми, які надають можливість представити соціальний статус учнів кожного класу.

У 10-х класах відстежувались рівні самооцінки, здоров’я, тривоги і депресії, комунікативної компетенції, проводився системний аналіз особистості. Результати досліджень показали, що у 50 % дітей підвищена або висока загальна тривожність, у 30 % спостерігається переживання соціального стресу та фрустрація потреби у досягненні успіху, у 50 % проявляється страх самовираження. Більш ніж у 60 % яскраво виражений страх ситуації перевірки знань.

З метою підготовки дитячого організму до розумової діяльності та позитивного емоційного заряду в школі запроваджено проведення ранкової зарядки для всіх учнів перед початком занять.

В 11-х класах проведено тестування «Визначення професійних інтересів учнів» та підготовлено рекомендації, які допомагають учням визначити власні здібності, зорієнтуватись у виборі майбутньої професії.

У результаті 16 % випускників 2008 року відзначили, що саме школа допомогла їм визначитись у виборі майбутньої професії.

Психологічною службою протягом навчального року проводилися дослідження з виявлення рівня готовності майбутнього першокласника до навчання, а потім протягом навчання здійснювалося комплексне вивчення особливостей розвитку, стану психічних процесів кожної дитини. Вся інформація індивідуальної карти вносилась до психологічного супроводження учнів.

Психологом розроблено рекомендації для класного керівника, адміністрації, батьків, проведено ряд вправ на розвиток моторики, розумової діяльності, семінар для батьків на тему: «Дитяча агресія». Введення «особистісних портфоліо старшокласників» сприяло позитивним результатам у їх становленні до однолітків, вчителів, батьків. За допомогою учнів проводять рефлексивний аналіз змін, які відбуваються з ними на етапі переходу зі шкільного дитинства у доросле життя.

Важливою умовою підсилення фактору соціалізації особистості дитини є робота учнівського самоврядування. У школі працює парламент шкільної республіки ДНК (Дитяча наукова країна).

Учні є учасниками різноманітних конкурсів: районних – «З чого починається учень», «20 років пам’яті», «Під вітрилами високих почуттів».

Творчі нахили та здібності учнів широко розкриваються у конкурсах «Зоряне коло», «Собори наших душ», «За газетними рядками – справи юначі».

Показником результативності цієї роботи є те, що 62 % учнів вважають, що у школі панує творча атмосфера.

Успішно працює наукове товариство «Паростки надії», яке має в структурі 5 відділень – хімії, фізики, зарубіжної літератури, біології, економіки.

Медичними працівниками навчального закладу проведено поглиблений медичний огляд учнів. За аналізом отриманих результатів можна зробити висновок, про те, що 22,9% учнів - здорові, 77,1% - мають функціональні зміни та хронічні захворювання.

Аналіз даних профілактичного огляду учнів свідчить про відносну стабільність показників за останні три роки. Ведеться щоденний облік відсутності учнів. У 2007 – 2008 н.р. було зафіксовано на 27 % пропусків менше, ніж у 2006 – 2007 н.р. Пропуски без поважних причин складають 0,1 %, тоді як у 2006 – 2007 н.р. - 2%.

Соціальна служба школи працює в тісному контакті з учнями, вчителями, батьками, представниками місцевої влади, визначає соціальний статус дітей. Особлива увага приділяється дітям-сиротам (безкоштовні проїзні квитки, подарунки до свят).

З метою профілактики девіантної поведінки до активної участі у шкільному житті залучаються так звані «важкі» підлітки. 50 % шкільної футбольної команди – саме такі діти. Вони є також і серед учасників художньої самодіяльності. Можна зробити висновок, що протягом шести років у школі не зафіксовано злочинів, суттєво зменшилась кількість правопорушень (2006 – 2007 н.р. – 6; 2007 – 2008 н.р. – 2; 2008 – 2009 н.р. – 0).

З метою формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, відповідальності за власне здоров’я та благополуччя спрямована організація позаурочної й позакласної виховної роботи. Це – класні години, семінари, вікторини: «Роль здорового способу життя для людини», «Значення фізкультури і спорту для здоров’я», «Як зберегти здоров’я».

Система спортивно-масової роботи включає в проведення свят: «Козацькі розваги», «Веселі старти», змагання з різних видів спорту.

Особливу увагу у навчальному році спрямовано на удосконалення загальної фізичної підготовки учнів. Це і робота спортивних секцій (баскетболу, футболу), проведення спортивних свят, які продемонстрували фізичну витривалість дітей, виконання спортивних нормативів, фізичну підготовку учнів.

Продовжується робота за проектами: «Школа проти СНІДу» (8 – 10 класи), «ХОУП» (1 – 3 класи).

Позитивний результат співпраці з батьками досягається завдяки роботі лекторію для батьків з питань оздоровлення дітей у сім’ях: „Статеве виховання в сім’ї”; „Радіація і здоров’я”; „Здоров’я – в природі”; „Здорові стосунки – здорова сім’я”.

На уроках фізичного виховання обов’язково враховуються вікові та анатомо-фізіологічні особливості розвитку учнів, здійснюється диференційований підхід до учнів, враховується рівень здоров’я та рівень фізичної підготовленості. Базуючись на цих показниках вчителі підбирають фізичні вправи, навантаження, враховують їхню інтенсивність.

Вчителі фізичної культури поряд із загальнорозвиваючими вправами застосовують спеціальні вправи, коригувальну, дихальну гімнастику, вправи на розслаблення, ігри на повітрі.

З метою профілактики та запобігання захворювань у початкових класах проводяться уроки ЛФК, ритміки, заняття яких позитивно впливають на ослаблений організм учнів.

Протягом січня – травня 2009 р. учні 2 – 4-х класів двічі на тиждень відвідують заняття з плавання у басейні; 34 % учнів вживають кисневі коктейлі.

Три роки при школі працює літній оздоровчий табір «Сонечко», у якому мають змогу відпочити 55 – 60 дітей. За результатами опитування 97 % батьків задоволені організацією роботи табору.

З метою формування духовності особистості на базі навчального закладу проведено семінари «круглих» столи з даної проблеми.

За результатами дослідно-експериментальної роботи можна зробити висновки про: відсутність збільшення хронічної патології за період навчання в школі; зниження рівня інфекційних захворювань (застуд, гострих респіраторних вірусних інфекцій); зменшення відсотку дітей «групи ризику» зменшився з 12% у 2006 р. до 10,4% у 2009 р.

Програму дослідно-експериментальної роботи за 2007-2009 роки виконано.

Завданнями наступного етапу визначено:

психолого-педагогічна діагностика рівнів фізичного та психічного розвитку учнів;

розробка системи виховного впливу (сім’я- школа - громадськість) для створення здорового освітнього простору;

проведення моніторингу стану здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу (за матеріалами НВО №136);

науково-методичне забезпечення через підвищення рівня професійної кваліфікації педагогів; організація співпраці з батьками та громадськістю;

формування життєвих компетенцій учнів через систему виховної роботи та учнівського самоврядування;

формування оздоровчого середовища учнів засобами навчальних предметів і системою позаурочної предметної, виховної й оздоровчої роботи;

розробка навчальних посібників щодо управлінської діяльності зі створення здорового середовища в навчальному закладі.Додаток 4
до наказу МОН України
^ від 24.09. 2009 р. № №892 Звіт
про завершення організаційно – прогнозувального етапу дослідно-експериментальної роботи за темою: “Розробка моделі державно-громадської системи управління щодо забезпечення освітнього здорового простору навчальних закладів у Самарському районі м. Дніпропетровська”,

підтема: “Розробка моделі управлінської діяльності щодо створення здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного менеджменту” на базі загальноосвітньої школи №27 м. Дніпропетровська


Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05. 2006 р. №374 „Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Самарського району м. Дніпропетровська” на базі загальноосвітньої школи №27 проводилась дослідно-експериментальна робота за підтемою: “Розробка моделі управлінської діяльності щодо створення здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного менеджменту”.

Мета етапу: прогнозування структурно – змістовної моделі управлінської діяльності загальноосвітнього навчального закладу як Школи сприяння здоров’ю з позицій організації управлінської діяльності на засадах сучасного менеджменту.

Завданнями дослідно-експериментальної роботи на даному етапі визначено:

проведення діагностики стану фізичного, духовного і психічного здоров’я учасників навчально – виховного процесу;

організація медико – соціольно – психологічного супроводження всіх учасників навчально – виховного процесу за різними напрямами сучасного менеджменту;

визначення критеріїв ефективності організації навчально – виховного процесу на основі особистісно орієнтованих технологій;

аналіз організаційних, науково-методичних, інформаційних, матеріально-технічних, фінансових умов експерименту;

визначення позитивних чи негативних прогнозів дослідно-експериментальної роботи.

Протягом даного етапу школа впроваджує досвід НВО №136 м. Дніпропетровська як Школи культури здоров’я. Створення здоров’язберігаючого простору школи здійснюється у відповідності принципам дитиноцентризму, демократизації, гуманізації освітнього простору, природовідповідності, науковості, демократизації, індивідуального підходу, інтегративності, пріоритету діяльнісного підходу завдяки співпраці управлінських структур школи між собою та зовнішнім середовищем.

Організаційна модель управління школи складається зі структур, що забезпечують безпосередньо освітянську діяльність (відповідають за процеси концептуального, програмно-методичного, інформаційного забезпечення) та тих, що пов’язані з загальним життєзабезпеченням школи (харчуванням, медичним , технічним обслуговуванням тощо).

Управлінська діяльність враховує наявність власної організаційної культури навчального закладу як властивих для даної організації цінностей, традицій, звичаїв, поведінкових навичок, правил спілкування і взаємодії та устрою життя школи , що відображує характеристики найбільш значущі для змісту та якості шкільного життя всіх членів колективу, умови життя соціально-психологічні, організаційно-педагогічні, види діяльності, навчальні плани, програми і вибудовує спеціальні управлінські дії – аналіз, планування, організацію, керівництво, контроль у відповідності із загальною стратегією розвитку школи, що знайшло відображення в структурно – організаційній та структурно-змістовний схемах.

До навчального плану школи введені години валеології (10 клас); логіки (1-4 класи); «Корисні звички» (4 кл.); «Життя на роздоріжжі» (8а-8б кл.); «Школа проти СНІДу» ( 10 кл.); Історія рідного краю» (5, 8-11 кл.), «Місто мого дитинства» (1-4 кл.), Європейський вибір України ( 11 кл.). Тренінгові програми «Молодь на роздоріжжі», «Школа проти СНІДу» позитивно впливають на формування навичок здорового способу життя учнів.

З метою пошуку оптимальних шляхів розвитку навчально-виховного процесу, досягнення мети дослідно-експериментальної роботи у 2007-2009 роках проводилися педради «Стратегія розвитку навчального закладу», «Ціннісні орієнтири самовдосконалення людини в становленні громадянської свідомості», «Чинники формування педагогічної майстерності» тощо .

Науково-методична робота в школі реалізується як двокомпонентна система, яка передбачає співіснування одночасно предметних і творчих об’єднань вчителів.

В школі працюють 3 методичні об’єднання (природничо – математичного, гуманітарного циклу, вчителів початкової школи) та 3 творчих групи вчителів («Управління процесом розвитку творчо- та інтелектуально обдарованих дітей на засадах здоров’язбереження», «Управління процесом соціалізації дитини з проявами девіантної поведінки», «Створення єдиного освітнього простору «сім’я – школа»). Їх робота спрямована на підвищення професійного рівня вчителів, опанування ними інноваційних здоров’язберігаючих освітніх технологій, підготовку вчителів-дослідників, вчителів – психологів.

Педагогічні працівники школи активно опановують інноваційні педагогічні технології: 100% вчителів школи пройшли курси Майкрософт та Intel. У своїй роботі застосовують електронні підручники, віртуальні лабораторії, електронні презентації, проекти. 24% вчителів засвоїли тренінгову методику викладання на курсах «Молодь на роздоріжжі», «Школа проти СНІДу», «Основи здоров’я», «Крок за кроком».

Відпрацьована система діяльності фокус-груп. За їх допомогою проведено психолого-педагогічні семінари: «Критерії ефективності педагогічної діяльності», «Шляхи розв’язання конфліктів», «Шляхи подолання шкільної дезадаптації», «Інноваційні технології очима педагога та психолога». Під час проведення дослідно-експериментальної роботи рівень професійної компетентності педагогічних працівників покращився, а саме: на 7% збільшилася кількість учителів з вищою категорією ( вчителі вищої категорії складають 54% від загальної кількості вчителів, 12% складають вчителі – методисти). Щорічно вчителі школи беруть участь у районних конкурсах кабінетів та професійної майстерності вчителів «Урок року».

У навчальному закладі працюють творчі групи на основі колективно-розподільчого принципу і спрямовані на вирішення актуальних для школи питань в наступних напрямах.

Перша творча група працює за темою «Управління процесом розвитку творчо та інтелектуально обдарованих дітей на засадах здо
еще рефераты
Еще работы по разное