Реферат: Яка відбудеться 18-19 квітня 2012 року в Сумському державному університеті м


Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі

ХIІ Всеукраїнської

науково-практичної конференції

«Екологічний менеджмент

у загальній системі управління»,

яка відбудеться 18-19 квітня 2012 року в Сумському державному університеті (м. Суми)


На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції.


Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


Почесний голова конференції

д.е.н., проф. Балацький Олег Федорович


Співголови конференції

д.е.н., проф. Теліженко Олександр Михайлович

д.е.н., проф. Мельник Леонід Григорович

д.е.н., проф. Мішенін Євген Васильович


^ Технічний секретар

Познанська Аліна Олександрівна


Члени оргкомітету

к.е.н., доц. Лук’янихін Вадим Олександрович

к.е.н., доц. Глівенко Сергій .Володимирович

к.е.н., доц. Швіндіна Ганна Олександрівна

к.е.н., доц. Древаль Ольга Юріївна

асистент, Смоленніков Денис Олегович


Тематичні напрямки роботи конференції:

Сучасні тенденції сталого розвитку

Теорія та практика територіального управління та управління організацією

Теорія та практика визначення екологічних збитків

Роль екологічного менеджменту в управлінні якістю навколишнього середовища

Методи управління природоохоронною діяльністю

Організаційні структури екологічного менеджменту

Вдосконалення державної системи управління якістю навколишнього середовища

Система стандартів екологічного менеджменту

Міжнародне співробітництво в галузі управління якістю навколишнього середовища


Правила подання та оформлення

ТЕЗ

1. До публікації приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.

2. Обсяг 2-4 сторінки формату А5, надруковані з використанням текстового редактору Microsoft Word. Поля: верхнє -15 мм, нижнє -15 мм, ліве -15 і праве – 20 мм, інтервал – одинарний, перший рядок абзацу – відступ 5 мм. Слова друкуються без переносів. Шрифт – Тіmеs New Romaп. Всі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Word. Формули – за допомогою редактора Microsoft Еquatіоn 3.0.

3. Рукопис повинен бути оформленим із дотриманням вищезазначених вимог та ретельно перевіреним. Доповіді, що оформлені без дотримання вимог, будуть включені до програми конференції, але не будуть опубліковані.

Зразок оформлення


НАЗВА

(шрифт №11, великі літери, напівжирні, вирівнювання по центру)

Ініціали, прізвище, вчені звання авторів

(шрифт №11, курсив, напівжирний, вирівнювання по центру)

Назва навчального закладу, місто

(шрифт №11, вирівнювання по центру)

Текст статті (шрифт №11, вирівнювання по ширині)

Таблиця 1 - Назва таблиці (шрифт № 10, курсив) Рисунок 1 – Назва рисунка (шрифт № 10, курсив)

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (шрифт № 10, великі літери, напівжирні, вирівнювання по лівому краю).

Приклад оформлення літературного джерела:

1. Павловський М. А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. — К.: Техніка, 1999, — 336 с. (шрифт №8, вирівнювання по лівому краю).


^ Видання матеріалів конференції

Всі доповіді будуть надруковані до початку конференції у збірнику тез доповідей конференції. За матеріалами кращих доповідей будуть надруковані статті у спеціалізованому виданні з переліку ВАК України - "Віснику Сумського державного університету", серія "Економіка".

Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.


Також повідомляємо, що в Сумському державному університеті 19-21 квітня 2012 р. відбудеться II-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка природо-користування» серед студентів університетів, економічних та технічних навчальних закладів.


Чекаємо на Вас в СумДУ!

http://sumdu.edu.ua

http://management.fem.sumdu.edu.ua

З А Я В К А

на участь у ХIІ Всеукраїнській

науково-практичній конференції

„^ Екологічний менеджмент

у загальній системі управління”


Прізвище, ім’я, по батькові ____________________

____________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_________________

Місце роботи (навчання) ______________________

____________________________________________

Посада (кафедра/факультет, спеціальність, курс, група)___________________________________________________________________________________

Планую виступити:

на секційному засіданні (до 20 хв);

на пленарному засіданні (до 10 хв);

тільки публікація тез

Назва доповіді _______________________________

____________________________________________

Чи є потреба в мультимедійному проекторі:

так;

ні.

Потреба в житлі (уточнити необхідність до 15 квітня 2012 р.):

так;

ні.

Координати для зв’язку:

Поштова адреса_______________________________

Службовий телефон___________________________

Домашній телефон____________________________

Е-mail: ______________________________________

^ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

18 квітня 2012 року

9.00 - 20.00 – заїзд учасників

14.00 - 18.00 – реєстрація учасників

19 квітня 2012 року

8.00 - 10.00 – реєстрація учасників

10.00 - 13.00 – відкриття конфренції, пленарне засідання

13.00 - 14.00 – обідня перерва

14.00 - 15.30 – робота секцій

15.30 - 16.00 – кава-брейк

16.00 - 17.00 – робота секцій

17.00 - 18.00 – підведення підсумків

Адреса оргкомітету: Кафедра управління, СумДУ,

вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, 40007,

корпус "М", ауд. М-403

Телефон для довідок:

(0542) 33-01-72 - кафедра управління

0951485945 – Познанська Аліна Олександрівна

0951262334 – Кубатко Вікторія Василівна

Е-mail: management@ua.fm,

Детальна інформацію про університет, схема розташування та проїзду - http://sumdu.edu.ua

Для участі в конференції необхідно надіслати:

заявку (за вказаною формою);

копію квитанції про сплату оргвнеску;

електронний варіант тез та заявки (ім’я файлу повинно відповідати прізвищу автора).

за електронною адресою: management@ua.fm

або за поштовою адресою: СумДУ, кафедра управління (помітка - „Екологічний менеджмент”), вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, 40007.

Кінцевий термін подання заявки та тез –

25 березня 2012 р.

Оргвнесок для часткового відшкодування витрат на проведення конференції становить: 100 грн. (включаючи публікацію та розсилку тез, каву-брейк). Оргвнесок необхідно сплатити до 25 березня 2012 року за наступними реквізитами:

Сумський державний університет

р/р № 31257272210032 ГУДКСУ в Сум. області

МФО 837013 Код 05408289 з позначкою «За конференцію «Менеджмент».

Сумський державний університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління

ХIІ Всеукраїнська

науково-практична конференція


"Екологічний менеджмент у загальній системі управління"


Інформаційний лист


18-19 квітня 2012 року


м. Суми
еще рефераты
Еще работы по разное