Реферат: Курс, Д/В, групи: Лідер, Профі Питання до іспиту з менеджменту Сутність понять «менеджмент» та «управління»


Викладач: Букіна В.М.

Дисципліна: «Менеджмент»

3 курс, Д/В, групи: Лідер, Профі


Питання до іспиту з менеджменту


Сутність понять «менеджмент» та «управління».

Основні етапи розвитку менеджменту.

Система управління: рівні управління, групи керівників.

Наукові школи менеджменту.

Організація – основна категорія менеджменту.

Моделі організації в системі менеджменту.

Система сучасних поглядів менеджменту.

Системний підхід в менеджменті.

Ситуаційний підхід в менеджменті.

Маркетинг як невід’ємна частина менеджменту організації.

Методи менеджменту.

Маркетингова модель організації.

Інноваційна діяльність в системі менеджменту.

Закони та принципи менеджменту.

Основні функції менеджменту.

Планування в системі менеджменту.

Організовування, координація, регулювання як основні функції менеджменту.

Контролювання як основна функція менеджменту.

Види управлінського контролю.

Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Фактори прямої та непрямої дії.

Структура внутрішнього середовища організації.

Стимулювання як основна функція менеджменту.

Основні теорії мотивації праці в системі менеджменту організації.

Система організаційного управління.

Сутність та етапи процесу управління.

Система контролю за виконанням рішень.

Класифікація управлінських рішень.

Характеристика процесу управління.

Управлінські рішення в системі менеджменту.

Соціальний менеджмент на етапі постіндустріального розвитку суспільства.Практичні завдання до іспиту з менеджменту


Керуючись наданою інформацією (на обраному прикладі організації) розробити проект організаційної структури управління, визначити рівні управління, тип, вид. Свої пропозиції викласти у доповідній на ім’я керівника організації.

Керуючись наданою інформацією (на обраному прикладі організації) визначити рівні управління та групи керівників в системі управління організацією. Підготувати доповідну на ім’я керівника організації.

Керуючись наданою інформацією (на обраному прикладі організації ) описати комунікації між рівнями управління в системі управління організацією. Підготувати доповідну на ім’я керівника організації.

Керуючись наданою інформацією (на обраному прикладі організації) прийняти управлінське рішення та підготувати наказ про прийняття спеціаліста на роботу до відділу маркетингу.

Керуючись наданою інформацією (на обраному прикладі організації ) розробити план заходів та підготувати наказ про проведення рекламної компанії в організації.


Самостійна робота

Завершити виконання самостійної роботи за темами програми дисципліни: закони та принципи менеджменту, наукові школи менеджменту, загальні функції менеджменту.

Виконати есе на тему: «Наукова спадщина академіка Вернадського в контексті розвитку наукових шкіл менеджменту».
еще рефераты
Еще работы по разное