Реферат: Формування комунікативної компетенції учнів через впровадження технології групової діяльності в початковій школі


Формування комунікативної компетенції учнів через впровадження технології групової діяльності в початковій школі

Зміст і методика викладання будь-якого предмета мають певні специфічні риси стосовно формування компетентностей учнів.Однією з таких компетентностей є комунікативна

Мета: формування культури усного та писемного мовлення як засобу вільного спілкування та самовираження

1.Уміння спілкуватися усно

-Використовування діалогу,полілогу,монологу.

-Інсценування казок.

-Проведення нестандартних уроків,ділових та інтелектуальних ігор,круглих столів,дискусій.

-Усний опис картини

-Розширення словникового запасу учнів через роботу зі словниками.

-Складання словосполучень та речень,робота з відновленням деформованого тексту.

-Використання інтерактивних технологій

2.Уміння спілкуватися писемно

-Написання запрошень,првітань,оголошень.

Листування з ровесниками.

Складання пам’яток

Здійснення перекладів текстів

Проведення бібліотечних уроків.


Додаток. Слайд 1.


Ми знаємо, що в школі розвиток особистості відбувається в процесі учбової діяльності. До кінця навчання в початковій школі ми повинні сформувати у молодшого школяра основні компоненти цієї провідної діяльності : учбово-пізнавальні мотиви, учбові дії, контроль і самоконтроль, оцінку і самооцінку.
Федеральний компонент державного стандарту загальної освіти націлює на пріоритетний напрям по формуванню загальноучбових умінь і навичок. Тут важлива активна позиція учня для вирішення учбового завдання. А це можливо при особливій організації учнів в учбовому процесі, а саме при використанні парної і групової роботи, де дитина озброюється навичками самостійної діяльності, стає в позицію дослідника, стає рівноправним учасником навчання.
Будь-який учитель, тим більше учитель, працюючий в системі розвиваючого навчання, прагне виховати учня, що уміє вчитися, прагне навчити дітей

^ Слайд 2


Мета групової роботи : активне включення кожного учня в процес засвоєння учбового матеріалу.


Слайд 3.


Завдання групової роботи :
1. Активізація пізнавальної діяльності.
2. Розвиток навичок самостійної учбової діяльності : визначення провідних і проміжних завдань, вибір оптимального шляху, уміння передбачати наслідки свого вибору, об'єктивно оцінювати його.
3. Розвиток умінь успішного спілкування (уміння слухати і чути один одного, вибудовувати діалог, ставити питання на розуміння і так далі).
4. Вдосконалення міжособових стосунків в класі.
Слайд 4.


Плюси і мінуси групової роботи.
Безумовно, групова форма організації роботи має немало достоїнств. Проте є в ній і деякі труднощі, або мінуси.
Плюси:
1. Підвищується учбова і пізнавальна мотивація.
2. Знижується рівень тривожності учнів, страху виявитися неуспіхом, некомпетентним в рішенні якихось завдань.
3. У групі вище ефективність засвоєння і актуалізації знань

4.Покращується психологічний клімат в класі.
Мінуси.
Хоча провідну роль в груповій роботі грають учні, її ефективність багато в чому залежить від зусиль і майстерності учителя.
1. Груповій роботі потрібно спочатку навчити. Для цього учитель повинен згаяти час на якихось уроках. Без дотримання цієї умови групова робота буває неефективна.
2. Організація групової роботи вимагає від учителя особливих умінь, витрат зусиль.
3. При непродуманому комплектуванні груп деякі учні можуть користуватися результатами праці сильніших однокласників.
4. Розділення на групи може проходити непросто, навіть драматично.
5. У класі завжди знайдуться діти, бажаючі працювати наодинці. Їм потрібно створити умови для цього. Це додаткові складнощі для вчителя

^ Варіанти комплектування груп. Слайд 5


Розділення класу на групи - це важливий момент в організації роботи. Способів розділення існує множина, і вони значною мірою визначають те, як протікатиме подальша праця в гурті, і на який результат ця група вийде.
^ 1. За бажанням.
Об'єднання в групи відбувається по взаємному вибору. Завдання на формування групи за бажанням може даватися, як мінімум, в двох варіантах:
- Розділитеся на групи по ... людина.
- Розділитеся на ... рівні групи.
^ 2. Випадковим чином.
Група, що формується за ознакою випадковості, характеризується тим, що в ній можуть об'єднуватися (правда, не по взаємному бажанню, а волею випадку) діти, які в інших умовах ніяк не взаємодіють між собою або навіть ворогують. Праця в такому гурті розвиває у учасників здатність пристосовуватися до різних умов діяльності і до різних ділових партнерів.

Цей метод формування груп корисний в тих випадках, коли перед учителем стоїть завдання навчити дітей співпраці. Метод також може використовуватися в класах, в яких між учнями склалися в цілому доброзичливі стосунки. Але у будь-якому випадку педагог повинен мати достатню компетентність в роботі з міжособовими конфліктами.
Способи формування "випадкової" групи : доля; об'єднання тих, хто сидить поруч (у одному ряду, в одній половині класу); за допомогою імпровізованої "Фанти" (один з учнів із закритими очима називає номер групи, куди відправиться учень, на якого вказує в даний момент педагог) і тому подібне
^ 3. За певною ознакою.
Така ознака задається або учителем, або будь-яким учнем. Так, можна розділитися по першій букві імені (голосна - приголосна), відповідно до того, в яку пору року народився (на чотири групи), за кольором око (карі, сіро-блакитні, зелені) і так далі

Цей спосіб ділення цікавий тим, що, з одного боку, може об'єднати дітей, які або рідко взаємодіють один з одним, або взагалі випробовують емоційну неприязнь, а з іншої - спочатку задає деяку загальну ознаку, яка зближує учнів, що об'єдналися. Є щось, що їх ріднить і одночасно відділяє від інших. Це створює основу для емоційного прийняття один одного в групі і деякого віддалення від інших (по суті справи - конкуренція).
^ 4. По вибору "лідера".
"Лідер" в даному випадку може або призначатися учителем (відповідно до мети, тому лідером може виступати будь-який учень), або вибиратися дітьми. Формування груп здійснюється самими "лідерами". Наприклад, вони виходять до дошки і по черзі називають імена тих, кого вони хотіли б узяти у свою групу. Спостереження показують, що в першу чергу "лідери" вибирають тих, хто дійсно здатний працювати і досягати результату. Іноді навіть дружба і особисті симпатії відходять на другий план.

У тому разі якщо в класі є явні аутсайдери, для яких ситуація набору в команду може бути надзвичайно болючою, краще або не застосовувати цей спосіб, або зробити їх "лідерами".
^ 5. По вибору педагога.
В цьому випадку учитель створює групи за деякою важливою для нього ознакою, вирішуючи тим самим певні педагогічні завдання. Він може об'єднати учнів з близькими інтелектуальними можливостями, з схожим темпом роботи, а може, навпаки, створити рівні по силі команди. При цьому організатор групової роботи може пояснити принцип об'єднання, а може піти від відповіді на питання учасників із цього приводу.


^ Слайд 6.Види групової роботи.
Назвемо декілька видів групової роботи, які можна використати на уроках в початковій школі.
- Робота в парах.
- Мозковий штурм.
- Гра "Продовж".
- Полювання за скарбами.
- Снігова грудка.
- Мозаїчна група або Пазли.

- Прийом "Зигзаг". (Метод пили).


На початкових етапах навчання учнів роботі у малих групах особливо ефективна технологія роботи в парах. Її можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки знань. За умов парної роботи всі діти в класі отримують можливість говорити, висловлюватись. Робота а парах дає учням можливість подумати, обмінятися ідеями з партнером і потім озвучити це перед класом. Ця форма роботи сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, переконувати, вести діалог, дискусію. Така співпраця не дає можливості ухилитись від виконання завдання.

Найчастіше на уроках можна використовувати такі види роботи в парах:

Гра "Незнайко" (один учень читає, інший виправляє помилки);

"Інтерв'ю" (узяти інтерв'ю і визначити ставлення партнера до заданого тексту, статті і т.д.);

Гра "Кіт і мишка" (зробити критичний аналіз чи редагування письмової роботи один одного);

"Взаємні запитання" (протестувати та оцінити один одного);

"Щоденник подвійних нотаток" (проаналізувати разом проблему, вправу чи експеримент; сформулювати підсумок уроку чи серії уроків; дати відповіді на запитання учителя).

^ Слайд 7.


Мозковий штурм.
- Використовується для генерації ідей.
- Дотримується жорсткий регламент.
- Розподіляються ролі усередині групи (ведучого, секретаря, хронометриста).
- Після вироблення колективного рішення усередині групи робляться доповіді / повідомлення від різних груп.
^ Слайд 8.Гра "Продовж".
Заснована на виконанні завдань різного роду групою "По ланцюжку".
Можна використати на уроках по різних предметах (наприклад, при написанні твору, на уроці природознавства при складанні розповіді про яку-небудь тварину, на історії при складанні огляду історичних подій).
^ Слайд 9.


Полювання за скарбами.
Учитель складає питання.
Питання можуть вимагати як знань фактів, так і осмислення або розуміння.
Учень або група повинні відповісти на питання, використовуючи ресурси інтернету, додаткову літературу, підручник.


^ Снігова грудка.
Праця в гурті, який розпочинається з рішення індивідуального завдання. Усі учні отримують аналогічні завдання і самостійно виконують їх.
Після цього слідує робота в парах. У парах учні пропонують свої способи рішення цього завдання, з яких вибирається краще.
Далі дві пари об'єднуються, і робота триває в групі з чотирьох чоловік, де знову відбувається обговорення рішень і вибирається краще з них.
У кінці роботи усі учні потрапляють в одну групу. На цьому останньому етапі вже не відбувається обговорення рішень, групи роблять доповіді про свою роботу.


Пазли.
Учитель ділить тему на декілька частин так, щоб кожна група отримала б свою частину теми. Також усі групи отримують список необхідних джерел або самі учбові матеріали, за допомогою яких вони вивчають основи запропонованої частини теми.
Після вивчення матеріалу або виконання завдання групи переформуються так, щоб в кожну нову групу потрапили по 1 людині від кожної колишньої групи.
Кожен член нової групи пояснює своїм новим колегам свою частину теми, основи якої він вивчив у складі попередньої групи і відповідає на поставлені питання.
На закінчення роботи роблять висновки.
Слайд 10^ Прийом "Зигзаг". Чи метод пили.
Учні організовуються в групи по 4-5 чоловік для роботи над учбовим матеріалом, який розбитий на фрагменти.
Потім діти, що вивчають одне і те ж питання, але що полягають в різних групах, зустрічаються і обмінюються інформацією як експерти з цього питання. Це називається "Зустріччю експертів".
Потім вони повертаються у свої групи і навчають усьому новому, що дізналися самі, інших членів групи. Ті, у свою чергу, докладають про свою частину завдання (як зубці однієї пили).


Поведінка учителя під час проведення групової роботи.
Учитель, працюючий на заняттях з малими групами, може поводитися по-різному:
1. Він може контролювати.
2. Організовувати.
3. Оцінювати роботу учнів.
4. Брати участь в роботі групи.
5. Пропонувати учасникам різні варіанти рішень.
6. Виступати в ролі наставника, дослідника або джерела інформації.
А ось чого не слід робити учителеві, який хоче організувати ефективну групову роботу :
- сидіти за своїм столом, перевіряючи зошити;
- сприймати групову роботу як "законний передих", коли можна дозволити собі вийти з класу;
- приділяти усю свою увагу одній групі, забуваючи про інших;
- виправляти допущені помилки (окрім тих випадків, коли учні просять про це самі);
- чинити тиск на учасників або заважати їм висловлюватися.

- не можна виправляти або критикувати перші висловлювання, навіть якщо вони містять грубі помилки, цю роботу повинні виконати учні в доброзичливій формі;
- не можна давати занадто категоричних оцінок - вони діють на учасників пригнічує;
- не слід відповідати на питання, якщо на нього може відповісти хтось з учнів.
- і не слід ходити по класу або стояти біля учнів на початку групової роботи: учні часто соромляться висловлюватися у присутності учителя. Але ближче до кінця обговорення, коли учасники вже розговорилися, учитель теж може включатися в роботу: слухати, як йде обговорення в групах, направляти і підтримувати учасників, відповідати на питання.


^ Принципи вибору завдань для групової роботи.
1. Завдання мають бути такими, щоб дружна і погоджена робота усіх членів групи давала відчутно кращий результат, ніж міг би отримати кожного з учасників, якби працював один.
Доцільно використати:
- завдання, які вимагають виконання великого об'єму роботи;
- завдання, які вимагають різноманітних знань і умінь, усією сукупністю яких не володіє жоден з дітей індивідуально, але володіє група в цілому;
- завдання на розвиток творчого мислення, де вимагається генерувати максимальну кількість оригінальних ідей;
- завдання, що вимагають ухвалення рішень, що безпосередньо стосуються майбутньої діяльності цієї групи.
2. Зміст роботи має бути цікавий дітям.
3. Завдання мають бути доступні дітям по рівню складності.
4. Завдання мають бути проблемними, створювати певне пізнавальне утруднення, надавати можливість для активного використання наявних знань.


^ Правила спільної роботи.
В початковій школі можливо запропонувати дітям прості правила спільної роботи, з допомогою який учні зможуть контролювати себе і провести рефлексію. У 3-4 класах такі правила (чи критерії оцінки роботи) учні можуть виробляти самі.
На слайді показані зразкові правила спільної роботи.
.
^ Критерії ефективності групової роботи.


Слайд 11Учитель може оцінити ефективність групової роботи на уроці за наступними критеріями.
Спробуємо оцінити ефективність групової роботи на відвіданих нами уроках за цими критеріями.
^ Поради учителеві. Слайд 12


На закінчення декілька порад по учителеві по організації групової роботи :
- не можна змушувати до загальної роботи дітей, які не хочуть разом працювати;
- слід дозволити відсісти в інше місце учневі, який хоче працювати один;
- групова робота повинна займати не більше 15-20 хвилин в I - II класах, не більше 20-30 хвилин - в III - IV класах;
- не можна вимагати в класі абсолютної тиші, оскільки діти повинні обмінятися думками, перш ніж представити "продукт" спільної праці. Нехай в класі існує умовний сигнал, що говорить про перевищення допустимого рівня шуму (звичайний дзвоник);
- не можна карати дітей позбавленням права брати участь в спільній роботі.
В груповій роботі не можна чекати швидких результатів, усе освоюється практично. Не варто переходити до складнішої роботи, поки не пропрацюють прості форми спілкування. Потрібний час, потрібна практика, розбір помилок. Це вимагає від учителя терпіння і копіткої роботи.
еще рефераты
Еще работы по разное