Реферат: Бібліографічний покажчик книжок, що надійшли до фондів бібліотеки у лютому 2011 року


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК КНИЖОК,

ЩО НАДІЙШЛИ ДО ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ У ЛЮТОМУ 2011 РОКУ


Природознавчі науки


Василенко О.О.

Серенада Математиці-2 / О. О. Василенко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 143 с. - (Б-ка ж-лу "Математика в школах України"). (Шифр 22.1/В19-503540)


Горлачук В.В.

Геодезія : навчальний посібник / В. В. Горлачук, О. В. Песчанська. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2008. - 123 с. (Шифр 26.1/Г69-790572)


Ємченко О.П.

Біографи голубої планети. Етюди про великих мандрівників. Кн.2 / О. П. Ємченко. - К. : Веселка, 1988. - 172 с. : ил. (Шифр 26.8г/Є60-229899)


Жидков С.І.

Теореми Чеви і Менелая: від теорії - до практики / С. І. Жидков. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 159 с. - (Б-ка ж-лу "Математика в школах України"). (Шифр 22.15/Ж69-653676)


Матеріали для організації роботи математичного гуртка в 5-6 класах / уклад.: О. М. Козлова, С. М. Лискова, С. О. Чамата. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 80 с. - (Б-ка ж-лу "Математика в школах України"). (Шифр 22.14/М34-355368)
Матеріали для організації роботи математичного гуртка в 7 класі / уклад.: Л. А. Остапенко, С. Є. Пасько, Д. О. Черничук. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 124 с. - (Б-ка ж-лу "Математика в школах України" ; вип.5). (Шифр 22.12/М34-759877)
Пруссов П.Д.

Генерирование энергии эфира / П. Д. Пруссов. - Николаев : Приват-Полиграфия, 2009. - 114 с. (Шифр 22.3/П85-106028)


Фурман М.С.

Збірник задач з алгебри і початків аналізу. 11 клас / М. С. Фурман. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 159 с. - (Б-ка ж-лу "Математика в школах України" ; вип.9). (Шифр 22.14/Ф95-521738)


Історія


Бойчук С.

Таємниці історичних скарбів Миколаївщини / С. Бойчук. - Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2009. - 126 с. : ил. (Шифр К63.3(4УКР-4Мик)/Б77-636790)


Голод 1946-1947 рр. на Миколаївщині. Мовою архівних документів / уклад. К. Є. Горбуров [и др.]. - Миколаїв : Вид-вець Шамрай П.М., 2010. - 300 с. (Шифр К63.3(4Укр-4Мик)6/Г61-250309)
Іванко А.Б.

Нащадки Нестора. Частина 1 / А. Б. Іванко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 112 с. - (Б-ка ж-лу "Історія та правознавство"). (Шифр 63.1(4Укр)-81/І-19-450631)


Іванко А.Б.

Нащадки Нестора. Частина 2 / А. Б. Іванко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 160 с. - (Б-ка ж-лу "Історія та правознавство"). (Шифр 63.1(4Укр)-81/І-19-614939)


Смирнов І.О.

Всесвітня історія: Нова та новітня історія країн Європи та Північної Америки : методичний комплекс з дисципліни / І. О. Смирнов. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2004. - 38 с. (Шифр 63.3(0)/С50-526394)


Економічні науки


Бурлан С.А.

Аудит : методичні вказівки до виконання практичних занять / С. А. Бурлан. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2008. - 57 с. (Шифр 65.052.8/Б91-514141)


Кравченко Ю.О.

Практичний посібник з мікроекономіки / Ю. О. Кравченко, В. А. Палехова. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2004. - 90 с. (Шифр 65.012.1/К78-553794)


Кругман П.

Кредо либерала / П. Кругман . - М. : Изд-во "Европа", 2009. - 368 с. (Шифр 65.9(7США)/К84-312367)


Шнипко О.С.

Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст : монографія / О. С. Шнипко. - К. : Ґенеза, 2009. - 248 с. (Шифр 65.9(4Укр)-971/Ш77-741340)


Шнипко О.С.

Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект : монографія / О. С. Шнипко. - К. : Ґенеза, 2006. - 288 с. (Шифр 65.9(4Укр)-983/Ш77-001935)


Шныпко А.С.

Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы / А. С. Шныпко. - К. : Генеза, 2007. - 376 с. (Шифр 65.9-98/Ш77-464980)


Політичні науки


Алфавитный указатель произведений, вошедших в полное собрание сочинений В.И. Ленина. Предметный указатель к новым произведениям В.И. Ленина, включенным в полное собрание сочинений / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. - М. : Политиздат, 1966. - 757 с. (Шифр 66.1(2)/А 53-060399)
Владимир Ильич Ленин : Биогр. хроника. VIII : 1870-1924. Справочный том. / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. - М. : Политиздат, 1985. - 502 с. (Шифр 66.1(2)/В 57-630062)
Іванов М.С.

США і Канада в світовому політичному просторі : методичний посібник до вивчення теми / М. С. Іванов. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2005. - 82 с. (Шифр 66.09/І-20-805035)

68. Ленин В.И.

Конспект "Переписки К. Маркса и Ф. Єнгельса 1844-1883 г.г." / В. И. Ленин. - 2-е изд. - М. : Политиздат, 1968. - 519 с. (Шифр 66.1(2)/Л 45-002915)


Ленин В.И.

Подготовительные материалы к книге "Развитие капитализма в России" / В. И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. - М. : Политиздат, 1970. - 717 с. (Шифр 66.1(2)/Л 45-763206)


Ленин В.И.

Тетради по аграрному вопросу 1900-1916 / В. И. Ленин. - М. : Политиздат, 1969. - 663 с. (Шифр 66.1(2)/Л 45-343337)


Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання: (2007р.-вересень 2008р.) : збірник аналітичних матеріалів / ред. В. М. Яблонський. - К. : НІСД, 2009. - 108 с. (Шифр 66.042/П50-659180)
Решетников О.

Пособие для лидеров возрастной группы скаутов / О. Решетников, А. Шкрябин. - К. : Конус-Ю, 2008. - 304 с. : ил. (Шифр 66.75/П62-640438)


Справочный том к полному собранию сочинений В.И. Ленина. Ч. 2 / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. - М. : Политиздат, 1978. - 729 с. (Шифр 66.1(2)/С 74-678216)
Справочный том к полному собранию сочинений В.И. Ленина. Ч. 1. - М. : Политиздат, 1978. - 729 с. (Шифр 66.1(2)/С 74-661007)
Створення органів самоорганізації населення в місті Миколаєві : методичні рекомендації. - Миколаїв : Вид-во "Шамрай", 2009. - 100 с. (Шифр К66.3(4Укр-4Мик),/С78-157817)
Яворівський В.

Що ж ми за народ такий?. : публіцистика / В. Яворівський. - К. : Укр. письменник, 2002. - 348 с. : ил. (Шифр 66.3(4Укр)/Я22-704412)


Правознавство. Юридичні науки


Визначальні тенденції генезису державності і права : збірник наукових праць міжнародні науково-практичної конференції "Треті Прибузькі юридичні читання" / ред.: В. І. Терентьєв, О. В. Козаченко. - Миколаїв : Вид-во "ІЛІОН", 2007. - 732 с. (Шифр 67я431/В42-495441)
^ Право ХХІ століття: становлення та перспективи розвитку : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "Другі Прибузькі юридичні читання" / ред.: В. І. Терентьєв, О. В. Козаченко. - Миколаїв : МНЦ ОНЮА, 2006. - 532 с. (Шифр 67я431/П68-473371)
Сучасні тенденції розвитку держави та права України : збірник наукових праць. Вип.1 / ред.: В. І. Терентьєв, О. В. Козаченко. - Миколаїв : МНЦ ОНЮА, 2007. - 216 с. (Шифр 67.99(4УКР)/С91-096934)
Сучасні тенденції розвитку держави та права України : збірник наукових праць. Вип.2 / ред.: В. І. Терентьєв, О. В. Козаченко. - Миколаїв : МНЦ ОНЮА, 2008. - 288 с. (Шифр 67.99(4УКР)/С91-286664)
Сучасний вимір держави та права : збірник наукових праць / ред.: В. І. Терентьєв, О. В. Козаченко. - Миколаїв : Вид-во "ІЛІОН", 2008. - 504 с. (Шифр 67/С91-929572)
Терентьєва А.Ю.

Господарський договір та відповідальність за порушення господарських зобов'язань : методична розробка / А. Ю. Терентьєва. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2005. - 76 с. (Шифр 67.99(4Укр)404.91/Т35-982610)


Культура. Бібліотечна справа


Рогова П.І.

Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ- 20-ті роки ХХ ст.) : монографія / П. І. Рогова. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 270 с. (Шифр 78.33(4Укр)/Р59-866281)


Освіта. Педагогічні науки


Актуальний досвід викладання хімії / уклад. К. М. Задорожний. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 143 с. - (Б-ка ж-лу "Хімія" ; вип.7). (Шифр 74.262.4/А43-614884)
Андрощук А.І.

Дидактичні матеріали до курсів географії 6,7 класів. Частина 1 / А. І. Андрощук . - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 92 с. - (Б-ка ж-лу "Географія" ; вип.10). (Шифр 74.262.6/А66-058915)


Андрощук А.І.

Дидактичні матеріали до курсів географії 6,7 класів. Ч.2 / А. І. Андрощук. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 95 с. - (Б-ка ж-лу "Географія"). (Шифр 74.262.6/А66-172134)


Антощук С.В.

Правознавство. 10 клас. Профільний рівень / С. В. Антощук, Л. Г. Чабан. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 159 с. - (Б-ка ж-лу "Історія та правознавство" ; вип.5). (Шифр 74.266.7/А72-074372)


Василенко Н.В.

Інноваційна діяльність директора школи / Н. В. Василенко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 96 с. - (Б-ка ж-лу "Управління школою" ; вип.7). (Шифр 74.204.11/В19-447426)


Величко С.А.

Альтернативна енергетика України : матеріали для уроків, факультативів, МАН / С. А. Величко, О. С. Третьяков. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 128 с. - (Б-ка ж-лу "Географія"). - (Б-ка ж-лу "Фізика в школах України" ; вип.6). (Шифр 74.262.6/В27-009721)


Вивчення української мови в 5 класі : посібник для вчителя / уклад. М. І. Пентилюк [и др.]. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 175 с. - (Б-ка ж-лу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип.10). (Шифр 74.268.1Укр/В41-376035)
Викладання хімії в профільних класах. Вип.4 / уклад. К. М. Задорожний. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 124 с. : табл. - (Б-ка ж-лу "Хімія" ; вип.4). (Шифр 74.262.4/В43-146400)
Волобуєва Т.Б.

Самовчитель з організації дистанційної освіти / Т. Б. Волобуєва. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 256 с. - (Б-ка ж-лу "Управління школою" ; вип.5). (Шифр 74.202.9/В68-618212)


Гладка І.А.

Інтеграція української мови з географією в 6-7 класах / І. А. Гладка. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 126 с. - (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; Вип.10). (Шифр 74.268.1Англ/Г52-715541)


Горбунова Ю.Г.

Курс "Країнознавство. Велика Британія". 10 клас / Ю. Г. Горбунова, В. В. Кончіч. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 176 с. - (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література"). (Шифр 74.268.1Англ/Г67-246376)


Горошкіна О.М.

Сучасний урок української мови: від планування до проведення / О. М. Горошкіна, Л. О. Попова . - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 111 с. - (Б-ка ж-лу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип.5). (Шифр 74.268.1Укр/Г70-681007)


Дідик О.В.

Компетентнісно-орієнтоване навчання у процесі формування творчої особистості молодшого школяра / О. В. Дідик. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 144 с. - (Б-ка журналу Початкове навчання та виховання ; вип.7). (Шифр 74.202.9/Д44-532253)


Додусенко Н.О.

Проектна діяльність у початковій школі / Н. О. Додусенко, І. В. Нетужилова . - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 223 с. - ("Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип.4). (Шифр 74.202.9/Д60-657142)


Жерносек І.П.

Формування управлінської науково-методичної культури керівника ЗНЗ / І. П. Жерносек. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 192 с. - (Б-ка ж-лу "Управління школою" ; вип.9). (Шифр 74.204.6/Ж60-195016)


Іващенко В.В.

Уроки фізики у 7 класі / В. В. Іващенко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 144 с. : табл. - (Б-ка ж-лу "Фізика в школах України" ; вип.9). (Шифр 74.262.23/І-24-953383)


Ільченко О.І.

Біологія.10 клас / О. І. Ільченко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 159 с. : табл. - (Б-ка ж-лу "Біологія"). (Шифр 74.262.8/І-48-842341)


Історія України. 10 клас. Готові дидактичні набори / упоряд. Н. М. Морозова. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 159 с. - (Б-ка ж-лу "Історія та правознавство" ; вип.8). (Шифр 74.266.31/І-90-213466)

Заняття курсу "Абетка юного поета". 3 клас / упоряд. Р. О. Петраковська. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 137 с. - ("Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання"). (Шифр 74.268.1УКР-0/П30-130136)
Заслонкін В.В.

Уроки англійської мови. 6 клас : (за підручником Л.В.Биркун) / В. В. Заслонкін, Н. В. Самойлюк. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 160 с. (Шифр 74.268.1Англ/З-36-422419)


Ирушкина книга : история жизни маленькой девочки / сост. В. В. Бондарь. - К. : Конус-Ю, 2008. - 248 с. (Шифр 74.9/И87-623753)
Казачінер О.С.

Позакласна робота з англійської мови в початковій школі / О. С. Казачінер. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 128 с. - (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література"). (Шифр 74.268.1Англ/К14-836572)


Казачінер О.С.

Сучасні форми та методи навчання англійської мови / О. С. Казачінер. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 112 с. - (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип.6). (Шифр 74.268.1Англ/К14-802957)


Карпік В.В.

Дослідження ірраціональних функцій за допомогою похідної. Побудова графіків / В. В. Карпік . - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 78 с. - (Б-ка ж-лу "Математика в школах України" ; вип.10). (Шифр 74.262.21/К26-874265)


Карпік В.В.

Дослідження показникових функцій за допомогою похідної. Побудова графіків / В. В. Карпік . - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 111 с. - (Б-ка ж-лу "Математика в школах України"). (Шифр 22.14/К26-273375)


Квик А.

Сомнительная репутация : роман / А. Квик. - М. : АСТ, 2002. - 315 с. (Шифр 84(7США)6/К 32-457694)


Кириченко О.В.

Допризовна підготовка молоді : методический материал / О. В. Кириченко. - Харків : Вид. група "Основа", 2008. - (Адміністратору школи). (Шифр 74.266.84/К43-005132)


Ковальова В.І.

Творча майстерня. Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра / В. І. Ковальова. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 191 с. - ("Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип.6). (Шифр 74.204.401.1/К56-634081)


Ковальчук Г.І.

Цікава зоологія. Ч.2 / Г. І. Ковальчук . - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 143 с. - (Б-ка ж-лу "Біологія" ; вип.5). (Шифр 74.262.86/К56-100244)


Ковальчук Г.І.

Цікава зоологія. Ч.1 / Г. І. Ковальчук . - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 126 с. - (Б-ка ж-лу "Біологія" ; вип.4). (Шифр 74.262.86/К56-112805)


Корінько Л.М.

Роль критичного мислення у формуванні учнівських компетенцій / Л. М. Корінько. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 95 с. - (Б-ка ж-лу "Історія та правознавство" ; вип.6). (Шифр 74.266.31/К66-661672)


Кращі уроки зарубіжної літератури. Вип.2 / уклад. Є. І. Науменко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 268 с. - (Б-ка ж-лу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип.7). (Шифр 74.268.3(0)/К78-690830)
Лещова М.Г.

Блочне викладання навчального матеріалу з фізики. 7-9 класи / М. Г. Лещова. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 128 с. - (Б-ка ж-лу "Фізика в школах України" ; вип.8). (Шифр 74.262.23/Л54-800063)


Максименко А.О.

Уроки навчання грамоти. Читання. Букварний період навчання. Ч.2 / А. О. Максименко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 128 с. - ("Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип.9). (Шифр 74.268.1Укр-02/М17-393481)


Максименко А.О.

Уроки навчання грамоти. Читання. Букварний період навчання. Ч.1 / А. О. Максименко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 144 с. - ("Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип.8). (Шифр 74.268.1Укр-02/М17-161645)


Методи підвищення ефективності навчання на уроках хімії. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 106 с. - (Б-ка ж-лу "Хімія"). (Шифр 74.262.4/М54-866538)
Методи розв'язування фізичних задач. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 224 с. - (Б-ка ж-лу "Фізика в школах України"). (Шифр 74.262.23/М54-162378)
Методика розв'язування та практика використання хімічних задач під час викладання хімії / уклад. К. М. Задорожний. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 126 с. - (Б-ка ж-лу "Хімія" ; вип.9). (Шифр 74.262.4/М54-114383)
Моргун О.О.

Збірник задач зі стереометрії. 11 клас / О. О. Моргун. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 128 с. - (Б-ка ж-лу "Математика в школах України" ; Вип.8). (Шифр 74.262.21/М79-560884)


Нетьосов С.І.

Навчання основ правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / С. І. Нетьосов. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 127 с. - (Б-ка ж-лу "Історія та правознавство" ; вип.4). (Шифр 74.266.7/Н57-262781)


Ніколенко В.О.

Інтелектуальні ігри на уроках біології / В. О. Ніколенко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 141 с. - (Б-ка ж-лу "Біологія" ; вип.9). (Шифр 74.262.8/Н63-784541)


Нові педагогічні технології для вчителів біології. Вип.2. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 158 с. - (Б-ка ж-лу "Біологія"). (Шифр 74.262.8/Н73-377622)
Нові педагогічні технології для вчителів хімії. Вип.2. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 110 с. - (Б-ка ж-лу "Хімія" ; вип.11). (Шифр 74.262.4/Н73-573541)
Олійник Л.М.

Статеве виховання : навчальний посібник / Л. М. Олійник. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2009. - 112 с. (Шифр 74.200.56/О-54-724115)


Пані професор. - Миколаїв : ТОВ "Фірма "Іліон", 2009. - 268 с. - (Бібліотечна серія "Почесні миколаївці"). (Шифр К74.03(4Укр-4Мик)/П16-436647)
Педагогічна майстерня вчителя біології. Вип.3. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 173 с. - (Б-ка ж-лу "Біологія" ; Вип.10). (Шифр 74.268.8/П24-658409)
Педагогические апокрифы : этюды о В.А.Сухомлинском / сост. О. В. Сухомлинская . - К. : Акта, 2008. - 431 с. (Шифр 74.03(4Укр)6-214/П24-843252)
Піндера М.

Дистанційна освіта (Е-learning) : методична розробка для студентів, які вивчають польську мову / М. Піндера. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2007. - 5.00 с. (Шифр 74.580.29/П32-405161)


Пиндера М.

Телевидение в системе образования : методическое пособие / М. Пиндера. - Николаев : Изд-во ЮСИ КСУ, 2007. - 48 с. (Шифр 74.24(4Укр)с5/П32-485860)


Пономаренко Л.В.

Використання інформаційних технологій у практиці роботи початкової школи / Л. В. Пономаренко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 156 с. - ("Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання"). (Шифр 74.204.401.1/П56-025874)


Правознавство. 10 клас. Академічний рівень. Готові дидактичні набори / упоряд. О. О. Івакін. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 94 с. - (Б-ка ж-лу "Історія та правознавство" ; вип.7). (Шифр 74.266.7/П68-253569)
Приходченко К.І.

Факультативи з української мови та літератури. Вип.2 / К. І. Приходченко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 174 с. - (Б-ка ж-лу "Вивчаємо українську мову та літературу"). (Шифр 74.268.0/П77-322545)


Приходько І.Ф.

Слово-образ у контексті історико-літературного процесу / І. Ф. Приходько. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 255 с. - (Б-ка ж-лу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип.9). (Шифр 74.268.3(4Укр)/П77-189172)


Ржепецький Л.

Знайомтесь: Миколаївський муніципальний колегіум, або Місце моєї казки / Л. Ржепецький. - Миколаїв, 2009. - 24 с. (Шифр К74.24(4Укр-4Мик)/Р48-535340)


Рибальченко С.С.

Формування культури здоров'я учнів засобами інноваційних технологій. Модель навчального закладу-Школа сприяння здоров'ю / С. С. Рибальченко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 143 с. - ("Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип.5). (Шифр 74.204.401.1/Р49-483261)


Рябченко Ж.Ф.

Демонстраційний експеримент курсу фізики 8 класу на базі саморобних приладів та наочних посібників / Ж. Ф. Рябченко . - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 128 с. - (Б-ка ж-лу "Фізика в школах України"). (Шифр 74.262.23/Р98-695491)


Самойлюк Н.В.

Уроки англійської мови. 7 клас (за підручником Л.В.Биркун) / Н. В. Самойлюк, В. В. Заслонкін. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 176 с. - (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип.9). (Шифр 74.268.1Англ/С17-059886)


Семестрові контрольні роботи для 3-11 класів загальноосвітніх шкіл / уклад. О. С. Любченко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 128 с. - (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип.4). (Шифр 74.268.1Англ/С30-843480)
Смирнов В.А.

Класична кінематика у тестах, прикладах і задачах / В. А. Смирнов . - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 128 с. - (Б-ка ж-лу "Фізика в школах України" ; вип.5). (Шифр 74.262.23/С50-471530)


Соловйов В.О.

Бесіди про історію земної кори. Ч.2 / В. О. Соловйов. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 96 с. - (Б-ка ж-лу "Географія" ; вип.5). (Шифр 74.262.6/С60-856142)

Соловйов В.О.

Бесіди про історію земної кори. Ч.1 / В. О. Соловйов. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 95 с. - (Б-ка ж-лу "Географія" ; вип.4). (Шифр 74.262.6/С60-421080)


Стадник О.Г.

Відкриття й дослідження материків Землі / О. Г. Стадник. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 96 с. - (Б-ка ж-лу "Географія" ; вип.8). (Шифр 74.262.6/С76-032223)


Стадник О.Г.

Соціально-економічна географія світу. 10 клас : посібник для вчителя / О. Г. Стадник. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 127 с. - (Б-ка ж-лу "Географія" ; вип.9). (Шифр 74.262.6/С76-875905)


Стом О.Ю.

Навчальні ігри в початковій і середній школі / О. Ю. Стом, С. В. Рудь. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 127 с. - (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип.7). (Шифр 74.268.1Англ/С81-162368)


Сучасні форми та методи навчання біології / уклад. К. М. Задорожний. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 142 с. - (Б-ка ж-лу "Біологія"). (Шифр 74.262.8/С91-679664)
Сучасні форми та методи навчання хімії / уклад. К. М. Задорожний. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 127 с. - (Б-ка ж-лу "Хімія" ; вип.5). (Шифр 74.262.4/С91-499011)
Тиждень хімії в школі. Вип.5 / уклад. К. М. Задаорожний. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 125 с. - (Б-ка ж-лу "Хімія" ; вип.8). (Шифр 74.262.4/Т39-383903)
Туріщева Л.В.

Творчість у педагогічній діяльності / Л. В. Туріщева. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 128 с. - (Б-ка ж-лу "Управління школою" ; вип.4). (Шифр 74.204.2/Т87-548129)


Уроки фізики в 10 класі. Механіка / упоряд. А. В. Руденко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 176 с. - (Б-ка ж-лу "Фізика в школах України"). (Шифр 74.262.23/І-71-101633)
Уроки фізики у 10 класі. Молекулярна фізика і термодинаміка / упоряд. А. В. Руденко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 139 с. - (Б-ка ж-лу "Фізика в школах України" ; вип.11). (Шифр 74.262.23/У-71-420925)
Шкільний календар: свята української мови / уклад. О. О. Маленко. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 204 с. - (Б-ка ж-лу "Вивчаємо українську мову та літературу"). (Шифр 74.268.1УКР/Ш66-990873)
Цуканова В.Б.

Часовий показник успішності навчання студентів : методичний посібник / В. Б. Цуканова. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2007. - 45 с. (Шифр 74.580.28/Ц85-665329)


Шквара Т.В.

Загадки Землі у детективних справах Шеллі Холмс : матеріали до уроків 6-7 класів / Т. В. Шквара, В. І. Шквара. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 112 с. - (Б-ка ж-лу "Географія" ; вип.7). (Шифр 74.262.6/Ш66-025803)


Школа здоров'я. Ч.2 / уклад. В. В. Григораш. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 224 с. - (Б-ка ж-лу "Управління школою" ; вип.10). (Шифр 74.204.4/Ш67-412548)

Школа здоров'я. Ч.1 / уклад. В. В. Григораш. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 208 с. - (Б-ка ж-лу "Управління школою" ; вип.8). (Шифр 74.204.4/Ш67-599976)
Хімія. 10 клас : дидактичні матеріали до курсу / уклад. К. М. Задорожний. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 110 с. : табл. - (Б-ка ж-лу "Хімія" ; вип.6). (Шифр 74.262.4/Х-46-519222)
Шевченко О.А.

Тренінги професійного становлення молодих педагогів / О. А. Шевченко, І. А. Хозраткулова. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 112 с. - (Б-ка ж-лу "Управління школою" ; вип.6). (Шифр 74.204.67/Ш37-637428)


Мовознавство


Бродовська В.Й.

Спілкуймося мовою професії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Й. Бродовська. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2009. - 432 с. (Шифр 81.2Укр-923/Б88-295530)


Просто и занимательно о русском языке : пособие для учащихся 5-9 классов. - М. : Просвещение, 2007. - 416 с. : ил. (Шифр 81.2Рос-922/П82-805874)
Українська філологія: погляд із сьогодення. Матеріали студентської наукової конференції 12 травня 2009 року : збірник наукових праць. Т.1. - Миколаїв : МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2009. - 184 с. (Шифр 81.2Укр я431/У45-119205)
Чеснокова Л.Д.

Школьный словарь строения и изменения слов русского языка / Л. Д. Чеснокова, С. П. Чесноков. - 2-е вид., стереотип. - М. : Дрофа, 2007. - 573 с. (Шифр 81.2Рос-4/Ч-51-938748)


Фольклор


Українські народні казки. Кн. 1. - К. : Вид. дім "Альтернативи", 1998. - 43 с. (Шифр 82.3(4УКР)/У 45-334748)


Літературознавство


Белов С. Б.

Бойня номер "X" : Литература Англии и США о войне и военной идеологии / С. Б. Белов. - М. : Советский писатель, 1991. - 368 с. : портр. (Шифр 83.33/Б 43-083676)


Бельская Л.Л.

Литературные викторины / Л. Л. Бельская. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2007. - 301 с. : ил. (Шифр 83.3(4Рос)/Б44-843236)


Бойченко В.

Сторінки шевченкіани Миколаївщини : статті, поезії / В. Бойченко. - Миколаїв : МОІППО, 2010. - 228 с. (Шифр 83.3(4Укр)/Б77-837519)


Галушкин С.А.

Опыт словаря-справочника основных эстетических и литературоведческих понятий / С. А. Галушкин. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2005. - 44 с. (Шифр 83я2/Г16-076298)


Жаккар, Жан-Филипп.

Даниил Хармс и конец русского авангарда / Ж. Жаккар. - СПб. : Акад. проект, 1995. - 471 с. - (Современная западная русистика). (Шифр 83.3(0)6/Ж 22-158780)


Марущак В.

З криниці отчого краю : краєзнавчий бібліографічний нарис / В. Марущак. - Миколаїв : ОБЮ, 2009. - 38 с. : ил. - (Творча Миколаївщина). (Шифр К83.3(4Укр-4Мик)6/М29-591398)


Поэзия серебряного века в школе : книга для учителя / сост.: Е. М. Болдырева, А. В. Леденев. - 2-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2002. - 384 с. - (Писатель в школе). (Шифр 83.3(4Рос)/П67-773395)
Томенко М.В.

Український романтик Микола Гоголь / М. В. Томенко. - К. : Ґенеза, 2009. - 120 с. (Шифр 83.3(4Рос)1/Т56-583622)


Ф.И. Тютчев: школьный энциклопедический словарь / сост. Г. В. Чагин. - М. : Просвещение, 2004. - 440 с. (Шифр 83.3(4Рос)1я2/Ф11-278480)
Хрестоматия по зарубежной литературе : для 8-9 кл. средней школы / сост. В. А. Скороденко. - М. : Просвещение, 1975. - 605 с. (Шифр 83.33я73/Х 91-231567)Художня література


Алексеев С.

Сокровища Валькирии: Земля Сияющей Власти : роман / С. Алексеев. - М. : "ОЛМА Медиа Групп" : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. - 573 с. - (Русский проект). (Шифр 84(4Рос)6/А47-790211)


Андреев О.

Россия: Вокзал : роман / О. Андреев. - М. : АСТ, 2001. - 315 с. - (О России и для России). (Шифр 84(4Рос)6/А 65-977550)


Берд Д.

Романс о розе : роман / Д. Берд. - М. : АСТ, 2000. - 384 с. - (Шарм). (Шифр 84(7США)6/Б 48-456788)


Береславская Л.

Мои первые, мои последние стихи... / Л. Береславская. - Николаев : ОКО, 2003. - 150 с. (Шифр К84(4Укр-4Мик)6/Б48-714978)


Дашкова П.В.

Источник счастья : роман. Кн.3 : Небо над бездной / П. В. Дашкова. - М. : Астрель:Аст, 2010. - 574 с. (Шифр 84(4Рос)6/Д21-695536)


Князев И.В.

Поле духа : эпический отчет с комментариями / И. В. Князев. - СПб. : ЛИК, 2009. - 320 с. (Шифр 84(4роc)6/К54-358896)


Колесников М.

Алтунин принимает решение: роман / М. Колесников. - М. : Московский рабочий, 1977. - 504 с. (Шифр 84(4Рос)6/К 60-538878)


Марсинко Р.

Группа "Альфа" : роман / Р. Марсинко, Д. Вейсман. - М. : "Гудьял-Пресс", 1998. - 384 с. (Шифр 84(7США)6/М 28-206475)


Прокудин В.

Вызов : роман / В. Прокудин. - М. : АСТ, 2003. - 379 с. - (Обожжённые зоной). (Шифр 84(4Рос)6/П 80-510143)


Ржепецький Л.А.

На крилах любові : поезія / Л. А. Ржепецький. - Миколаїв : Іліон, 2010. - 114 с. (Шифр К84(4Укр-4Мик)6/Р48-149171)


Рот, Йозеф.

Марш Радецького : роман / Й. Рот ; пер. з нім. Є. Горева. - К. : Юніверс, 2000. - 352 с. (Шифр 84(4Авс)/Р 79-127357)

138. Устинова Т.

Третий четверг ноября : сборник повестей / Т. Устинова. - М. : Эксмо, 2009. - 320 с. - (Русский бестселлер). (Шифр 84(4Рос)6/У80-589723)


Хмелевская И.

Золотая муха : роман / И. Хмелевская. - Екатеринбург : "У-Фактория", 2001. - 576 с. (Шифр 84(4Пол)6/Х 65-630685)


Чехов А.П.

Рассказы / А. П. Чехов. - К. : Вэсэлка, 1989. - 216 с. (Шифр 84(4Рос)/Ч-56-596198)


Шилова Ю.В.

Леди Стерва : роман / Ю. В. Шилова. - М. : РИПОЛ-КЛАССИК, 2000. - 480 с. (Шифр 84(4Рос)6/Ш 59-506704)


Эриа Ф.

Время любить : роман / Ф. Эриа ; пер. с фр. Н. Жаркова. - М. : Прогресс, 1971. - 251 с. (Шифр 84(4Фра)/Э 77-688400)


Мистецтво


Северина Л.А.

Николаев и Макушины : экскурсия по городу / Л. А. Северина. - Николаев : Изд-во НУК, 2009. - 128 с. : фот. (Шифр К85.13(4Укр-4Мик)/С28-780647)


Релігієзнавство


Козляковський П.А.

Релігієзнавство : курс лекцій / П. А. Козляковський, А. П. Козляковський. - Миколаїв : Вид-во "Дизайн і поліграфія", 2007. - 140 с. (Шифр 86.2я73/К59-446945)


Етика


Козляковський П.А.

Етика. Етика права. Етика юридичної діяльності : курс лекцій / П. А. Козляковський, А. П. Козляковський. - Миколаїв : Вид-во "Дизайн і поліграфія", 2008. - 400 с. (Шифр 87.75я73/К59-132408)


Психологія


Бродовська В.Й.

Російсько-українсько-англійський тлумачний словник основних понять з експериментальної психології / В. Й. Бродовська. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2005. - 80 с. (Шифр 88я2/Б88-463166)


Дрожжина Т.В.

Конфлікти в школі: як навчитися швидко їх розв'язувати / Т. В. Дрожжина. - Харків : Вид. група "Основа", 2010. - 160 с. - (Б-ка ж-лу "Управління школою" ; вип.11). (Шифр 88.8/Д75-322829)


Козляковский П.А.

Юридична психологія : навчальний посібник / П. А. Козляковский, А. П. Козляковський. - Миколаїв : Вид-во "Дизайн і поліграфія", 2008. - 432 с. (Шифр 88.4/К59-912970)


Козляковський П.А.

Психологічні особливості профілактики злочинності неповнолітніх : монографія / П. А. Козляковский, А. П. Козляковський. - Миколаїв : Вид-во "Дизайн і поліграфія", 2010. - 192 с. (Шифр 88.8/К59-823471)


Неделько Е.Ю.

Математические методы в психологии : лабораторный практикум для студентов специальности "Практическая психология" / Е. Ю. Неделько. - Николаев : Изд. ЮСИ КСУ, 2005. - 102 с. (Шифр 88.4/Н42-923352)


Руда Н.Л.

Психологія девіантної поведінки : методичні рекомендації з курсу / Н. Л. Руда. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2006. - 82 с. (Шифр 88.8/Р83-020530)


Цешнатій О.Б.

Диференціальна психологія : стислий курс лекцій / О. Б. Цешнатій. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2006. - 60 с. (Шифр 88.4/Ц55-127357)Цешнатій О.Б.

Основи сексології : стислий курс лекцій / О. Б. Цешнатій. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2006. - 64 с. (Шифр 88.37/Ц55-490980)


Шахірєва Н.В.

Психологія і педагогіка : навчальний посібник з курсу / Н. В. Шахірєва. - Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2007. - 82 с. (Шифр 88/Ш31-300304)


Бібліографічні видання


Журнали психолого-педагогічної тематики ХІХ- початку ХХ століття з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О.Сухомлинського : історико-бібліографічне дослідження. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 128 с. (Шифр 91.9:74/Ж92-692998)
Олексій Тимофійович Губко : бібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Айвазова. - Київ : Світогляд, 2009. - 145 с. - (Ювіляри АПН України ; вип.27). (Шифр 91.9:74/О-53-858035)
еще рефераты
Еще работы по разное