Реферат: Правила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти
Погоджено Затверджено____ ________________ 2011 р.

____ _______________ 2011 р.

Перший заступник Міністра

Ректор УМО

________________ Є.М. Суліма

(підпис)

_______________ В.В.Олійник

(підпис)Правила прийому

до Державного вищого навчального закладу

Університету менеджменту освіти

у 2012 році


м. Київ 2011


Правила прийому

до Державного вищого навчального закладу

Університету менеджменту освіти

у 2012 році


Провадження освітньої діяльності у вищому державному навчальному закладі Університеті менеджменту освіти здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АГ № 508984, дата отримання 18.07.2011 р.)

Правила прийому розроблені Приймальною комісією державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення


Державний вищий навчальний заклад Університет менеджменту освіти (далі − Університет менеджменту освіти) оголошує набір на підготовку та перепідготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, в тому числі у відокремленому структурному підрозділі – Інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) (див. додаток 1).

До Університету приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом осіб на навчання до Університету на освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

Прийом до Університету здійснює приймальна комісія, яка працює за таким розкладом:

^ РОЗКЛАД (дні тижня та години)

роботи приймальної комісії

Понеділок - п’ятницяобідня перерва:


Приймальна комісія структурного підрозділу, якій надані відповідні повноваження працює за таким розкладом:

^ РОЗКЛАД (дні тижня та години)

роботи приймальної комісії

Понеділок - п’ятниця

800-1700

обідня перерва:1200-13001.5. Вступникам, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, гарантовано надаються місця для проживання. Для цього необхідно звернутися з відповідною заявою до Приймальної комісії. Проживання забезпечується в комфортабельних двомісних або тримісних кімнатах гуртожитку блочного типу.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. Університет здійснює прийом осіб з базовою або повною вищою освітою для здобуття другої вищої освіти.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Університет приймає на навчання зі скороченим терміном осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (окрім спеціальностей, зазначених у п.п. 2.3 − 2.4 цих Правил) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста (для всіх спеціальностей).

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра галузі знань «Специфічні категорії» за спеціальністю «Управління навчальними закладами» приймаються особи, які мають базову або повну вищу освіту будь-якого напряму підготовки чи спеціальності і стаж педагогічної роботи не менше п’яти років.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра галузі знань «Специфічні категорії» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» приймаються особи, які мають базову або повну вищу освіту будь-якого напряму підготовки чи спеціальності і стаж педагогічної роботи не менше двох років.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра галузі знань «Специфічні категорії» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» приймаються особи, які мають базову або повну вищу освіту будь-якого напряму підготовки чи спеціальності та стаж за професіями керівників нижчого рівня не менше двох років.

Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.ІІІ. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців в Університеті менеджменту освіти здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної освіти проводиться в такі строки:

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

31 липня 2012 року

Строки проведення вступних екзаменів, що проводить Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 року4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмами підготовки бакалавра проводиться в такі строки:


Напрям підготовки

Код напряму підготовки

Форма навчання

Етапи вступної компанії

Психологія

6.030102

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

04 червня 2012р.

ІІ етап

10 серпня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

01 липня 2012р.

ІІ етап

14 вересня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

І етап

02-06 липня 2012р.

ІІ етап

15-16 вересня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

09 липня 2012р.

ІІ етап

18 вересня 2012р.

Терміни зарахування вступників

01 жовтня 2012р.

Практична психологія

6.030103

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

04 червня 2012р.

ІІ етап

10 серпня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

01 липня 2012р.

ІІ етап

14 вересня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

І етап

02-06 липня 2012р.

ІІ етап

15-16 вересня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

09 липня 2012р.

ІІ етап

18 вересня 2012р.

Терміни зарахування вступників

01 жовтня 2012р.

Менеджмент

6.030601

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

01 лютого 2012р.

ІІ етап

04 червня 2012р.

ІІІ етап

20 серпня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

02 березня 2012р.

ІІ етап

01 липня 2012р.

ІІІ етап

21 вересня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

І етап

10-14 березня 2012р.

ІІ етап

02-06 липня 2012р.

ІІІ етап

22-23 вересня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

11-15березня 2012р.

ІІ етап

09 липня 2012р.

ІІІ етап

24-25 вересня 2012р.

Терміни зарахування вступників

І етап

17 березня 2012р.

ІІ-ІІІ етап

01 жовтня 2012р.

Управління персоналом та економіка праці


6.030505

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

04 червня 2012р.

ІІ етап

20 серпня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

01 липня 2012р.

ІІ етап

21 вересня 2012р..

Строки проведення вступних екзаменів

І етап

02-06 липня 2012р.

ІІ етап

22-23 вересня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

09 липня 2012р.

ІІ етап

24-25 вересня 2012р.

Терміни зарахування вступників

ІІ-ІІІ етап

01 жовтня 2012р.
Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)

Психологія

6.030102

денна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

21-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

Охорона праці

6.170202

денна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

21-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

Професійна освіта.

Охорона праці

6.010104

денна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

21-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

Професійна освіта. Дизайн

6.010104

денна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

17 липня 2012 р.

Строки проведення творчого конкурсу

18-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників


25 серпня 2012 р.Професійна освіта. Комп’ютерні технології

6.010104

денна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

21-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)

Психологія

6.030102

заочна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

21-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

Охорона праці

6.170202

заочна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

21-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

Професійна освіта. Дизайн

6.010104

заочна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

17 липня 2012 р.

Строки проведення творчого конкурсу

18-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

6.010104

заочна

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 р.

Строки проведення фахових вступних випробувань

21-31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 р.4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти за програмами підготовки магістра проводиться в такі строки:


Назва спеціальності підготовки

Код напряму підготовки

Форма навчання

Етапи вступної компанії

Управління персоналом та економіка праці


8.03050501

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

24 лютого 2012р.

ІІ етап

03 вересня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

26 березня 2012р.

ІІ етап

08 жовтня 2012р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

29-30 березня 2012р.

ІІ етап

10-19 жовтня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

02-03 квітня 2012р.

ІІ етап

11-20 жовтня 2012р.

Терміни зарахування вступників

І етап

05 квітня 2012р.

ІІ етап

01 листопада 2012р.

Менеджмент організацій і адміністрування

8.03060101

заочна

Початок прийому заяв та документів

24 вересня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

26 жовтня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

01-05 листопада 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

02-06 листопада 2012р.

Терміни зарахування вступників

15 листопада 2012р.

Психологія

8.03010201

заочна

Початок прийому заяв та документів

17 вересня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

20 жовтня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

26 жовтня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

27 жовтня 2012р.

Терміни зарахування вступників

01 листопада 2012р.
Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)

Психологія

8.03010201

денна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.

Педагогіка вищої школи

8.18010020

денна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.

Управління навчальними закладами

8.18010021

денна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.Адміністративний менеджмент

8.18010018

денна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.


Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)


Психологія

8.03010201

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.Педагогіка вищої школи

8.18010020

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.


Управління навчальними закладами

8.18010021

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 2012 р.

ІІ етап

1 серпня 2012 р.

ІІІ етап

1 жовтня 2012 р.

ІV етап

1 грудня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів

І етап

20 липня 2012 р.

ІІ етап

20 серпня 2012 р.

ІІІ етап

20 жовтня 2012 р.

ІV етап

20 грудня 2012 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етап

21-31 липня 2012 р.

ІІ етап

21-31 серпня 2012 р.

ІІІ етап

21-31 жовтня 2012 р.

ІV етап

21-31 грудня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

І етап

1 серпня 2012 р.

ІІ етап

1 вересня 2012 р.

ІІІ етап

1 листопада 2012 р.

ІV етап

3 січня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

І етап

25 серпня 2012 р.

ІІ етап

25 вересня 2012 р.

ІІІ етап

26 листопада 2012 р.

ІV етап

25 січня 2013 р.


4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти за програмами підготовки магістра проводиться в такі строки:


Напрям підготовки

Код напряму підготовки

Форма навчання

Етапи вступної компанії

Педагогіка вищої школи

8.18010021

заочна

Початок прийому заяв та документів

20 лютого 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

19 березня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

01-06 квітня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

03-07 квітня 2012р.

Терміни зарахування вступників

13 квітня 2012р.

Управління навчальним закладом

8.18010020

заочна

Початок прийому заяв та документів

01 вересня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

08 жовтня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

22-28 жовтня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

29-30 жовтня 2012р.

Терміни зарахування вступників

01 листопада 2012р.

Психологія*

8.03010201

заочна

Початок прийому заяв та документів

15 вересня 2012р.

Закінчення прийому заяв та документів

16 жовтня 2012р.

Строки проведення вступних екзаменів

20-21 жовтня 2012р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

22-23 жовтня 2012р.

Терміни зарахування вступників

01 листопада 2012р.


Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк)


Психологія*

8.03010201

заочна

Початок прийому заяв та документів

І етап

2 липня 20
^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Університету


5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до структурного підрозділу Університету, у якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) . Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в Університеті менеджменту освіти.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів в Університеті (структурного підрозділу):

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в структурному підрозділі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра напряму підготовки «специфічні категорії» за спеціальностями «управління навчальними закладами» та «педагогіка вищої школи» у терміни, визначені для прийому документів, подають витяг з трудової книжки, завірений за останнім місцем роботи. (Згідно розділу 2.4; 2.5.)

При вступі на навчання за державним замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра напряму підготовки «специфічні категорії» за спеціальністю «управління навчальними закладами» вступники в зазначені терміни подають також лист-клопотання видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I - II рівнів акредитації - відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

до повноважень якого належать питання освітньої діяльності і в підпорядкуванні якого вступник працює на керівній посаді або зарахований до кадрового резерву.

5.14. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету менеджменту освіти.

5.15. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.16. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) ( додаток 4), Також додатком 4 визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

Структурний підрозділ за рішенням приймальної комісії допускає до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Конкурсний відбір осіб при прийомі на навчання зі скороченими термінами підготовки бакалавра здійснюється за результатами фахового вступного випробування (тестування) з профільної дисципліни ( додаток 3).

Результати тестування оцінюються за 20-бальною шкалою. Оцінка вступного випробування вважається позитивною, якщо в результаті тестування вступник набрав не менше 10 балів.

При однакових позитивних результатах вступного випробування переважне право на зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра мають особи:

1) які мають більший стаж роботи за обраною в Університеті спеціальністю;

2) які працюють за обраною спеціальністю;

3) які отримали диплом молодшого спеціаліста з відзнакою;

4) які мають вищий середній бал успішності в додатку до диплома молодшого спеціаліста.

6.5. Конкурсний відбір осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснюється за результатами фахового вступного випробування в формі тестування та вступного екзамену з іноземної мови (англійської, німецької або французької).

Результати тестування оцінюються за 20-бальною шкалою. Оцінка вступного випробування вважається позитивною, якщо в результаті тестування вступник набрав не менше 10 балів.

Вступний екзамен з іноземної мови проводиться в усній формі й оцінюється за 12-бальною шкалою. Результат екзамену вважається позитивним, якщо вступник одержав оцінку не нижче 4 балів.

Конкурсний бал особи, яка вступає на основі базової аб
еще рефераты
Еще работы по разное