Реферат: Порядок прийому на програму перепідготовки фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 03060101


Додаток 8 до Правил прийому Львівського інституту менеджменту в 2012 році


Порядок

прийому на програму перепідготовки фахівців з вищою освітою

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101

«Менеджмент і адміністрування (у сфері послуг)».


ЗАТ «Львівський інститут менеджменту» здійснює перепідготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 «Менеджмент і адміністрування (у сфері послуг)» відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АВ № 482889 (дата отримання: 05.10.2009 р., термін дії ліцензії до 01.07.2014 р.) в межах ліцензованого обсягу 50 осіб (заочна форма навчання).

Документи на навчання приймаються від осіб, які мають диплом про повну вищу освіту фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра, виданого вищим навчальним закладом ІІІ чи ІV рівнів акредитації. Прийом на програму перепідготовки фахівців здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування. Після успішного закінчення навчання видається диплом спеціаліста державного зразка.

Термін навчання слухачів на програмі перепідготовки спеціалістів з вищою освітою на заочній формі – 2 роки. Базова вартість навчання становить 70 000 грн. за весь період. Навчання за даною програмою здійснюється за умови набору академічної групи.

Прийом документів на програму перепідготовки фахівців з вищою освітою на заочну форму навчання проводиться з 19 березня до 18 квітня 2012 року; конкурсний відбір –
з 19 квітня, зарахування – до 30 квітня 2012 року;

Претенденти на навчання з перепідготовки спеціалістів з вищою освітою подають заяву на ім’я ректора інституту про вступ, в якій вказується прізвище, ім’я та по-батькові (повністю), назва спеціальності, серія та номер паспорта, ідентифікаційний код.

До заяви вступник додає:

- оригінал диплому про вищу освіту та додаток до нього;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду;

- копію свідоцтва про шлюб (або його розірвання) при невідповідності прізвища за паспортом і в дипломі;

- дві фотокартки розміром 3х4.

Документи приймаються від осіб, які мають повну вищу освіту та стаж практичної роботи не менше двох років.

Прийом слухачів на програму перепідготовки спеціалістів здійснюється за результатами вступного випробування у формі співбесіди. В процесі співбесіди виявляється підготовленість майбутнього слухача до проходження навчання в інституті за вибраним фахом, його загальнонаукова та загальнотеоретична підготовка. За результатами співбесіди комісія виносить рішення про рекомендацію до зарахування на навчання.
еще рефераты
Еще работы по разное