Реферат: Податковий розрахунок рентної плати за нафту, природний газ І газовий конденсат, що видобуваються на родовищах з важковидобувними та виснаженими запасами за 200 року


Додаток 2
до Порядку


До _______________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ платника __________________________________

Повне найменування платника ___________________________________________________

Прізвище та ініціали відповідальної особи (виконавця) ______________________________

Ідентифікаційний номер ____________________________

Телефон __________________________________________


^ ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК
рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат,
що видобуваються на родовищах з важковидобувними та виснаженими запасами

за ____________ 200_ року


N
п/п

Найменування вуглеводневої сировини

Одиниця виміру

Базові обсяги видобутку, встановлені Кабінетом Міністрів України на відповідний рік

Фактично видобуто

Ставка рентної плати

Сума рентної плати, нарахована на вуглеводневу сировину, видобуту в межах базових обсягів, гривень, копійок
(графа 6 х графу 7)

усього

у тому числі в межах базових обсягів

1

2

3

4

5

6

7

8

____________
Усього


^ Результати перерахунку рентної плати


1. Сума, сплачена в рахунок платежів, що підлягали внесенню щодекади за звітний період

_________________________________________________________________________________________

(словами)

2. Сума доплати за цим розрахунком (сума рентної плати за графою 6 мінус сума, зазначена в пункті 1 перерахунку) _____________________________________________________________________________

(словами)

3. Сума, переплати, що підлягає заліку (сума рентної плати, зазначена в пункті 1 перерахунку, мінус сума рентної плати за графою 8) _____________________________________________________________

(словами)

___ ____________ 200_р.Керівник

_____________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(відповідальна особа)

_____________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)


Відмітки та зауваження податкового інспектора


У результаті перевірки внесено такі зміни: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


___ ____________ 200_ р.

_________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)


еще рефераты
Еще работы по разное