Реферат: Проект україна нетішинська міська рада хмельницької області


ПРОЕКТ

У
КРАЇНА

НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять першої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання


10.02.2012 м.Нетішин № 21/___


Про програму підтримки підприємства та фінансування і розвитку матеріально-технічної бази КП НМР «Торговий центр» на 2012 рік


Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а:


1.Затвердити програму підтримки підприємства та фінансування і розвитку матеріально-технічної бази КП НМР «Торговий центр» на 2012 рік (далі - програма) згідно з додатком.


2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.) фінансування заходів, передбачених програмою, здійснювати відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.


3.В.о. директора КП НМР «Торговий центр» Лазарчуку М.В. у першому кварталі 2013 року проінформувати міську раду про виконання цієї програми.


4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Преподобний В.С.), з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Антощук В.С.), заступника міського голови Юрчука Є.В. та начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Кравчук В.Ф.


Міський голова О.І.Омельчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням двадцять першої сесії

Нетішинської міської ради VІ скликання

__.02.2012 № 21/____


ПРОГРАМА

фінансування і розвитку матеріально-технічної бази

^ КП НМР «Торговий центр» на 2012 рік


1.Загальні положення

КП НМР "Торговий центр" утворене рішенням десятої сесії Нетішинської міської ради ІІІ скликання 29 лютого 2000 року № 7 для задоволення потреб територіальної громади міста в сфері торговельного обслуговування.

Метою діяльності підприємства є формування ефективного механізму оптового та роздрібного продажу продовольчих і непродовольчих товарів товаровиробниками та іншими суб'єктами господарювання усіх форм власності, сприяння добросовісній конкуренції на споживчому ринку і повне задоволення потреб споживачів.

Завданнями підприємства є:

- належна організація торгівлі в приміщенні торгового центру і на прилеглій до нього території ринку;

- створення зручних умов для купівлі та продажу товарів.

^ На даний час підприємством було отримано приписи ДЗ «Нетішинська СЕС ООРР», Державної інспекції з енергетичного нагляду, Державної пожежної охорони, внаслідок невиконання яких буде припинено експлуатацію будівлі КП НМР «Торговий центр».

^ 2.Мета програми

Метою програми є:

- виконання приписів служб та інспекцій щодо можливості подальшої експлуатації будівлі;

- покращення санітарно-технічних умов функціонування Торгового центру;

- покращення архітектурного оздоблення та захисту фасаду від впливу навколишнього середовища;

- реконструкція прилеглої території.

^ 3.Заходи щодо виконання програми

Фасадно-оздоблювальні роботи будівлі КП НМР «Торговий центр» для покращення архітектури та дизайну центральної частини міста. Санітарно-технічні, протипожежні, попередження виникнення аварійних ситуацій, безпечна експлуатація.

^ 4.Фінансове забезпечення

Фінансування заходів, передбачених програмою, здійснюється за рахунок 100 відсотків орендної плати за оренду нерухомого майна, що перебуває у комуналь-ній власності територіальної громади міста Нетішин, яка спрямовуються до бюджету міста відповідно до рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ склика-ння від 29.12.2011 № 19/365 «Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 27 листопада 2007 року № 4 «Про методику розрахунку та порядку використання плати за оренду нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин».

Розрахунок видатків та потреба коштів КП НМР «Торговий центр» визначена у додатках 1, 2 та 3 до програми.

^ 5.Результати виконання програми

Подальша експлуатація будівлі і отримання доходів від оренди комунального майна.

Додаток 1 до програми


^ Розрахунок видатків щодо використання програми

матеріально-технічної бази КП НМР "Торговий центр"
з/п

Назва заходу

Орієнтовний

обсяг

фінансування

тис.грн.

Виконавець

1.


Поточний ремонт по благоустрою прилеглої території (сходи, заміна полікарбонату)

40,0


суб’єкт

господарювання

2.


Ремонт фасаду ( заміна вікон, дверей)

 

600,0


суб’єкт

господарювання

3.


Ремонт покрівлі (частково) 2300 кв.м

 

420,0


суб’єкт

господарювання

4.Заміна окремих ділянок трубопроводів

та арматури системи водопостачання та

внутрішнього протипожежного водопроводу

70,0суб’єкт

господарювання

5.


Ремонт внутрішніх приміщень 2000м2

 

140,0


суб’єкт

господарювання

6.


Обладнання автоматичною пожежною

сигналізацією приміщення в яких вона відсутня

40,0


суб’єкт

господарювання

7.


Реконструкція сходів аварійного пожежного виходу з другого поверху

10,0


суб’єкт

господарювання

8.


Заміри опору заземлюючих пристроїв, ізоляції та ін. 

4,0


суб’єкт

господарювання

9.


Заміна (частково) світильників, вимикачів 

3,0


суб’єкт

господарювання

10.


Реконструкція прилеглої території

 

700,0


суб’єкт

господарювання
ВСЬОГО:

2027,0


Додаток 2 до програми


ПОТРЕБА

КП НМР «Торговий центр» у виділенні коштів

на фонд оплати праці працівників


Згідно штатного розпису КП НМР «Торговий центр» та встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати місячний фонд основної заробітної плати на підприємстві на даний час складає 31000,00 грн.

Відповідно до частини 1 статті 17 Закону України від 27.03.91 N 887-XII "Про підприємства в Україні", колективний договір повинен укладатися на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або його уповноваженим органом і трудовим колективом або його уповноваженим органом і не може суперечити чинному законодавству України.

Згідно статті 5 Закону України «Про оплату праці» організація оплати праці здійснюється на підставі колективних договорів.

Згідно статті 2 Закону України "Про колективні договори і угоди" колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності й господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про оплату праці» працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.

З метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і власника з питань, щодо створення умов підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, на основі Кодексу законів про працю України , Закону України "Про підприємства в Україні", Закону України "Про колективні договори і угоди”, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", інших актів законодавства, 26.05.2011 року між адміністрацією та трудовим колективом працівників КП НМР "Торговий центр" прийнято Колективний договір на 2011-2012 роки.

Даним Колективним договором зокрема встановлено:

- розміри тарифних ставок (окладів) для працівників КП НМР «Торговий центр»;

- надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів працівників ;

- проведення своєчасної індексації заробітної плати, у зв’язку з ростом індексу споживчих цін та інфляцією згідно з чинним законодавством;

- здійснення виплати заробітної плати в робочі дні 2 рази на місяць в останній день поточного місяця та до 15 числа поточного місяця;

- виплату заробітної плати напередодні у разі, коли день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем;

- виплату заробітної плати працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку відпустки;

- виплату заробітної плати в першочерговому порядку перед іншими платежами;

- виплата винагороди за підсумками роботи за рік, за місяць та вислугу років, згідно з затвердженими положеннями.


- 2 -


Рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 29.12.2011 № 19/365 «Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 27 листопада 2007 року № 4 «Про методику розрахунку та порядку використання плати за оренду нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина» встановлено, що орендна плата за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, спрямовується 100 відсотків до бюджету міста» (без будь-якого механізму (схеми) повернення коштів на заробітну плату працівникам), що суперечить ст.6 Закону України «Про колективні договори і угоди» якою чітко встановлено заборону втручання з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління при виконанні колективних договорів на підприємствах.

Таким чином, враховуючи викладене, повідомляю, що щорічний фонд оплати праці працівників КП НМР «Торговий центр» становить 1059814,32грн.:

- 378888,00 грн. – фонд основної заробітної плати;

- 396000,00 грн. – фонд пільг та гарантій визначених законодавством та колективним договором;

- 284926,32 грн. – нарахування на заробітну плату, які спрямовуються до бюджетів та державних фондів.

^ Звідси, щомісячний фонд оплати праці підприємства становить суму коштів у розмірі - 88317,86 грн.


Додаток 3 до програми


ПОТРЕБА

КП НМР «Торговий центр» у виділенні оборотних коштів


КП НМР «Торговий центр» є споживачем електроенергії у великих розмірах.

Для прикладу, споживання електроенергії в залежності від періоду становить 58000 до 110000 грн.

Згідно умов договору № 3012 від 27 липня 2011 року, укладеного між КП НМР «Торговий центр» та ПАТ «Хмельницькобленерго» та додатку № 10 до нього КП НМР «Торговий центр» зобов’язується до 30 числа розрахункового періоду сплати 100 % вартості спожитої електроенергії у розрахунковому періоді.

Вказана електроенергія частково розподіляється між орендарями підприємства, але до 20 числа наступного за звітним.

Звідси, для прикладу, у лютому місяці 2012 року підприємство зобов’язане буде сплатити ПАТ «Хмельницькобленерго» близько 70000 грн., і ці кошти будуть відшкодовані лише до 20 числа березня 2012 року (за умови 100% сплати орендарями експлуатаційних витрат, що за наявності у підприємства 86 орендарів практично є неможливим).

У випадку несплати коштів, ПАТ «Хмельницькобленерго» протягом 3 днів попереджає про відключення від постачання електроенергії.

Підприємство має близько 30 орендарів, які здійснюють торгівлю продуктами харчування та поряд з торговою площею орендують складські приміщення.

КП НМР «Торговий центр» має орендаря під розміщення великого магазину «Наш край», який споживає велику кількість електроенергії.

У випадку не виділення підприємству оборотних коштів і як наслідок не проведення розрахунків з ПАТ «Хмельницькобленерго» будуть заподіяні істотні збитки орендарям у вигляді зіпсованих товарів (продуктів харчування) та втраченої вигоди, які буде зобов’язане відшкодувати підприємство у відповідності до вимог Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України.

Подібною є ситуація із вивозом сміття за договором, укладеним з ТОВ «АТП УБ ХАЕС» на щомісячну суму більше 5 000 грн. щомісячно.

Органи, посадові та службові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед суб'єктами господарювання, підстави, види і порядок якої визначаються Конституцією України та законом (частина шоста статті 23 Господарського кодексу України.

^ Органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за наслідки діяльності суб'єктів господарювання, що належать до комунального сектора економіки (частина п'ята статті 24 Господарського кодексу України).

Таким чином, відсутність у підприємства вільних оборотних коштів спричинить істотні збитки підприємству та місцевому бюджету.

Таким чином, зважаючи на викладене підприємству є необхідними 75000 грн. оборотних коштів для проведення вчасних розрахунків за вказаними господарськими зобов’язаннями.
еще рефераты
Еще работы по разное