Реферат: Заступник Міністра освіти І науки України, голова оргкомітетуДодаток 1

до наказу Міністерства освіти і

науки України

від " 20 " 11 2009 р.

№ ___ 1052_____


Склад Всеукраїнського оргкомітету Олімпіади
Фініков Т.В.

-


заступник Міністра освіти і науки України, голова оргкомітету;Болюбаш Я.Я.

-

директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, заступник голови оргкомітету;Левківський К.М

-

перший заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, заступник голови оргкомітету;Журавльова Н.В

-

завідувач сектору Інституту інноваційних техно-логій і змісту освіти, відповідальний секретар оргкомітету;Білоногова-Тищенко О.І.

-

директор Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України (за згодою);Вітенко І.С.


-

директор Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України (за згодою);Іщенко Т.Д.
директор департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України (за згодою);Кобко В.А.

-

заступник начальника департаменту освіти та науки відділу організаційно-аналітичної роботи Міністерства внутрішніх справ України (за згодою);Лазарєва О.Б.

-

начальник відділу навчальних закладів та підвищення кваліфікації управління роботи з персоналом Міністерства сім'ї, молоді та спорту України (за згодою);Рябич Н.І.

-

методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;Спіцин Є.С.


-

професор Київського національного лінгвістичного університету;Юдіна С.П.

-

начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.


Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки України

від " 20 " 11 2009 р.

№ ___ 1052_____

Перелік олімпіад з навчальних дисциплін
з/п

Назва навчальної

дисципліни, з якої проводиться олімпіада

^ Назва групи вищих навчальних закладів, студенти яких беруть участь в олімпіаді

Назва базового вищого навчального закладу з проведення олімпіади

^ Терміни проведення олімпіади

Прізвище та ініціали, посада голови оргкомітету

1

2

3

5

6

7

^ ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

Українська мова

Всі вищі навчальні заклади


Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича

т.(0372)58-48-00, 584-720

8-9

квітня

Проректор

Ушенко О.Г.

т.(0372) 52-22-66

2

Культурологія

Культури і мистецтв, класичні університети, педагогічні

Вінницький державний педагогічний уні­верситет імені Михайла Коцюбинського

т.(0432) 27-93-92, 61-80-72

19-22 квітня

Проректор

Подолянчук С.В.

т.(0432) 27-68-82

3

Педагогіка

Класичні, педагогічні університети,

технічні

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

т.(04744) 5-20-92, 3-53-08

20-23 квітня

Ректор

Мартинюк М.Т.

т.(04744) 3-45-82

4

Політологія

Всі вищі навчальні заклади (де політологія не є спеціальністю)

Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля

т.(0642)41-55-69

23-26 березня

Перший проректор

Смирний М.Ф.

т.(0642) 41-22-25

5.

Психологія

Технічні, економічні університети

Донецький національний технічний

університет

т.(062) 301-03-02

16-18 квітня

Проректор

Башков Є.О.

т.(062) 305-35-67

6.

^ ІНОЗЕМНІ МОВИ

6.1

Англійська моваВсі вищі навчальні заклади

(не мовні)

Донецький державний університет управління

т.(062)337-66-09

12-14 травня

Проректор

Пілюшенко В.Л.

т.(062)302-81-22

6.2

Німецька мова


Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

т. (057) 70-76-632 (432)

18-21 травня

Проректор

Сокол Є.І.

т.(057)706-32-13

6.3

Французька мова

Всі вищі навчальні заклади

(не мовні)


Донецький національний університет еко­но­міки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського

т.(062) 337-95-60

13-16 квітня

Проректор

Садєков А.А.

т.(062) 305-34-31

6.4.

Українська мова як іноземна

Класичні, гуманітарні університети, технічні

Тернопільський національний економічний університет

т.(0352)47-50-77, 512-817

13-14 травня

Проректор

Луців Б.Л.

т.(0352)47-50-58

^ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ (ФУНДАМЕНТАЛЬНІ) ДИСЦИПЛІНИ

7

Математика


Математика


Всі вищі навчальні заклади


Севастопольський національний технічний університет

т.(0692) 23-50-01

18-21 травня

Проректор

Крамар В.О.

т.(0692) 23-51-28

8

Класичні університети, фізико-технічні інститути

Львівський національний університет

ім.Івана Франка

т.(032) 239-47-43, 274-11-07

20-23 квітня

Проректор

Котур Б.Я.

т.(0322) 72-70-40,

61-69-03

9

Інформатика

Всі вищі навчальні заклади

Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди

т.(0572)68-38-20, 67-53-58

12-14 травня

Проректор

Микитюк О.М.

т.(057)700-34-97

10


Фізика

Всі ВНЗ (окрім класичн.,пед., ун-тів, фіз-техн. інстит., фіз-техн.факультетів ВНЗ)

Харківська національна академія міського господарства

т.(057) 707-32-28

7-10

квітня

Проректор

Семенов В.Т.

(057) 707-33-60

11


Хімія


ХіміяВсі вищі навчальні заклади

Національний авіаційний університет

(м.Київ)

т.(044) 406-74-73

18-21 травня

Проректор

Харченко В.П.

т.(044) 408-53-33

12Аграрні

Одеський державний аграрний університет

т.(048) 779-65-14, 734-69-50

17-20 травня

Ректор

Корлюк С.С.

т.(048) 784-57-32

13


Біологія

Дніпропетровський державний аграрний університет

т.(056)713-51-96 , 268-54-08

12-14 травня

Перший проректор

Онопрієнко Д.М.

т.(056)744-08-56

14


ЕкологіяВсі вищі навчальні заклади

Одеський державний екологічний університет

т.(0482) 785-27-16

19-24 квітня

Проректор

Тучковенко Ю.С.

(0482) 35-73-71

15


Економіка природокористування
Львівський державний аграрний університет

т.(032) 22-42-906

14-16 квітня

Проректор

Онисько С.М.

т.(032) 22-42-961

16

Економічна інформатика

Класичні університети, економічні

Дніпропетровський національний університет

т.(056) 744-01-83, 374-98-23

13-15 квітня

Проректор

Дронь М.М.

т.(056) 374-98-07

17

Астрономія та астрофізика

(І тур – Internet,

ІІ тур - очний)

Педагогічні, класичні університети


Київський національний універ­ситет імені Тараса Шевченка

т.(044) 526-45-07

І тур,Internet лютий,

ІІ тур-оч­ний, 29 березня- 2 квітня

Перший проректор

Закусило О.К.

т.(044) 239-32-70

^ ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ

18.

18.1


18.2


18.3ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

Опір матеріалів


Теоретична механіка


Ремонт машин
Технічні


Київський національний університет будівництва і архітектури

т.(044) 241-54-48


17-21 травня


Проректор

Лізунов П.П.

т.(044) 248-30-31

Технічні, класичні

університети

Національний технічний університет Ук­раїни "Київський політехнічний інститут"

т. (044) 241-76-21, (050)356-32-63

7-9

квітня

Проректор

Варламов Г.Б.

т.(044) 236-42-52Технічні та аграрні

Харківський національний технічний університет с/г імені Василенка

т.(057)732-73-28, 79-22

5-7

квітня


Проректор

Войтов В.А.

т.(057)700-38-88

18.4

Деталі машин та основи конструювання
Харківський національний технічний університет с/г імені Василенка

т.(057) 732-73-28, 79-22

14-16 квітня

Перший проректор

Тіщенко Л.М.

т.(057)700-38-88

19.


19.1


19.2

^ ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ТОЕ

Електротехніка


Теоретичні основи електротехнікиТехнічні, технологічні,

класичні університети
Національний технічний університет "Хар­­ківський політехнічний інститут"

т.(057) 700-15-6412-15 травняПроректор

Сокол Є.І.

т.(057)706-32-13

Національний університет "Львівська політехніка"

т.(032) 258-21-19

18-21 травня

Проректор

Федасюк Д.В.

т.(032)258-24-12

20

Нарисна геомет­рія та геомет­рич­не моделювання на ПЕОМТехнічні

Донецький національний технічний університет

т.(062) 338-48-85

17-20 березня

Проректор

Башков Є.О.

т.(062) 305-35-67

21

Гідравліка

Національний університет "Львівська політехніка"

т.(032)258-25-14

19-23 квітня

Проректор

Федасюк Д.В.

т.(032)258-24-12

22

Інвестування

Всі вищі навчальні заклади


Донецький національний університет еко­но­­міки і торгівлі ім.МТуган-Барановського

т.(062) 337-95-60

30 березня-1 квітня

Проректор

Садєков А.А.

т.(062) 305-34-31

23

Податкова система України

Класичні університети, економічні та управління

Тернопільський національний економічний університет

т.(0352)47-50-77

21-23 квітня

Ректор

Юрій С.І.

т.(0352)47-50-51

24

Страхування

(І тур – Internet,

ІІ тур - очний)

Всі вищі навчальні заклади


Київський національний торговельно-економічний університет

т.(044) 544-29-31

І тур – Internet

25 березня,

ІІ тур - оч­ний, 19-21 квітня

Ректор

Мазаракі А.А.

т.(044) 531-49-49

^ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ

25

Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та систем
Харківський національний університет радіоелектроніки

т.(057)702-13-43, 97

24-26 березня

Проректор

Сліпченко М.І.

т.(057) 702-13-97

26

Система автоматизованого проектування та комп’ютер­ного моделювання в машинобудуванні

(І тур-Internet, ІІ тур - очний)
Хмельницький національний університет

т.(0382) 22-51-08І тур – Internet

11-13 січня,

ІІ тур - оч­ний, 19-23 квітня

Ректор

Скиба М.Є.

т.(038) 72-52-37

27

Програмування мікропро­грамних автоматів та мікроконтролерних систем

(І тур – Internet,

ІІ тур - очний)


Технічні, технологічні університети

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

т. (067) 908-12-10

І тур – Internet

17 грудня,

ІІ тур - оч­ний, 16-18 квітня

Проректор

Варламов Г.Б.

т.(044) 241-86-07

28

Комп'ютерні мережі

Хмельницький національний університет

т.(0382)251-08


12-14 квітня

Проректор

Параска Г.Б.

т.(038)67-00-61

29

Інженерна та комп'ютерна графіка
Черкаський державний технологічний університет

т.(0472)43-11-25

19-23 квітня

Ректор

Лега Ю.Г.

т.(0472)71-00-92

30

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Технічні, аграрні

Миколаївський державний аграрний університет

т.(0512) 34-01-91

6-9

квітня

Перший проректор

Бабенко Д.В.

т.(0512) 34-31-94

31

Безпека життєдіяльності

Всі вищі навчальні заклади


Сумський державний університет

т.(0542)68-77-59

29 березня-

1квітня

Перший проректор

Карпуша В.Д.

т.(0542)33-00-24

32

Психіатрія та наркологія. Медична психологія

Медичні університети


Медичні та класичні університети

Одеський державний медичний університет

т. (048) 723-74-24, 728-54-58

8-10

квітня

Перший проректор

Кресюн В.Й.

т. (048) 728-54-32

33

Офтальмологія
Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова

т. (0432) 35-11-10

27-30 квітня

Проректор

Гумінський Ю.Й.

т. (0432) 69-33-43

34

Педіатрія

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького

т. (062)385-95-00

30 березня-2 квітня

Перший проректор

Талалаенко О.М.

т.(062) 385-95-02

35

Медична генетика

Харківський національний медичний університет

т.(057) 705-07-09

21-23 квітня

Проректор

М'ясоєдов В.В.

т.(057) 705-07-09

36

Інфекційні хвороби


Медичні

та класичні університети

Харківський національний медичний університет

т.(057) 705-07-11

28-30 квітня
37

Фармакологія
Одеський державний медичний університет

т. (048) 723-33-24, 728-54-32

1-3

квітня

Перший проректор

Кресюн В.Й.

т.(048)723-54-58

38

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я

Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця (м.Київ)

т. (044) 235-40-62

7-8

квітня

Проректор

Яворовський О.П.

т. (044) 235-38-54

39

Гістологія, цитологія та ембріологія

Івано-Франківський національний медичний університет

т.(03422) 2-42-95

20-23 квітня

Ректор

Нейко Є.М.

т.(0342) 50-12-69

40

Латинська мова та основи медичної термінології


Медичні, класичні університети, педагогічні

Львівський національний медичний університет ім.Данила Галицького

т.(032) 272-26-60

22-24 квітня

Проректор

Гжегоцький М.Р.

т.(032)272-65-62

41

Анатомія людини
Медичні

Буковинський державний медичний університет

т.(0372) 55-37-54, 52-65-59

27-29 квітня

В.о.проректора

Ахтимійчук Ю.Т.

т.(0372)58-58-40

42

Патологічна анатомія


Сумський державний університет

т.(0542) 33-54-49

26-29 квітня

Перший проректор

Карпуша В.Д.

т.(0542) 33-00-24Додаток 3

до наказу Міністерства освіти і науки України

від " 20 " 11 2009 р.

№ ___ 1052_____


^ Перелік олімпіад за напрямами і спеціальностями


з/п

Назва

напря­му

Назва спеціальності, з якої проводиться олімпіада

Назва групи вищих навчальних закладів, студенти яких беруть участь в олімпіаді

^ Назва базового вищого навчального закладу

з проведення олімпіади

Терміни проведення олімпіади

Прізвище та ініціали, посада голови оргкомітету1

2

3

4

5

6

7
ОСВІТА1

Педагогічна

освіта

1.1
Дошкільне виховання

Педагогічні

університети

Луганський національний педагогічний університет ім.Т.Шевченка

т.(0642)53-35-83

29-31 березня

В.о.ректора

Савченко С.В.

т.(0642) 34-47-451.2

Початкова

освіта

Класичні та педагогічні університети

Бердянський державний педагогічний університет

т.(06153) 714-70

19-21 квітня

Проректор

Баханов К.О.

т.(06153) 35-2571.3

Педагогіка і ме­тодика середньої школи (Трудове навчання)

Педагогічні університети

Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини

т.(04744)5-20-92, 3-53-08

26-29 квітня

Ректор

Мартинюк М.Т.

т.(04744) 3-45-821.4

Соціальна педагогікаКласичні та педагогічні

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

т.(04631) 719-69

11-15 травня

Проректор

Мельничук О.В.

т.(04631) 719-561.5

Дефектологія

університети

Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова (м.Київ)

т.(044) 486-40-77

1-2

квітня

Директор Інституту

корекц.пед.та психол.

Синьов В.М.

т.(044) 486-40-77
2

Фізичне вихо­-

вання і спорт


2.1.
Фізичне виховання

Фізичної культури, класичні та педагогічні

університети


Фізичної культури, класичні та педагогічні

університети

Луганський національний педагогічний університет ім.Т.Шевченка

т.(0642) 53-55-15

26-29 квітня

В.о.ректора

Савченко С.В.

т.(0642) 34-47-45


Фізичне вихо­вання і спорт2.2
Фізична реабілітація

Національний університет фізичного виховання і спорту України (м.Київ)

т.(044) 287-64-05, 289-40-92

21-23 квітня

Проректор

Шкребтій Ю.М.

т.(044) 287-02-852.3
Олімпійський

та професійний спорт

Національний університет фізичного виховання і спорту України (м.Київ)

т.(044) 287-64-05, 289-40-92

14-16 квітня

Проректор

Шкребтій Ю.М.

т.(044) 287-02-85
^ КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО3

Мистецтво

3.1Музичне мистецтво


Класичні та педагогічні університети, культури та мистецтв


Південноукраїнський національний педа­го­­гіч­­ний університет ім.К.Д.Ушинського

т.(048) 731-19-95

12-16 квітня


Проректор

Захарченко І.Г.

т.(048)711-75-423.2

Образотворче та де­кора­тивно-прик­­­ладне мистецтво

Криворізький державний педагогічний університет

т.(0564)92-87-70, 92-91-47

19-22 квітня

Ректор

Буряк В.К.

т.(0564)71-57-343.3

Дизайн


Всі вищі навчальні заклади

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

т.(057)706-21-03

14-16 квітня

Ректор

Даниленко В.Я.

т.(057)720-23-20
^ ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
4

Філософія

Філософія.

Релігієзнавство

Класичні та педагогічні університети

Державний університет інформатики і штучного інтелекту

т.(062)304-92-58, 335-26-20

23-25 березня

Ректор

Шевченко А.І.

т.(062)304-60-82
5

Журналістика (журналістика,

видавнича справа та редагування,

реклама і зв'язки з громадськістю)


Класичні, педагогічні

університети

Сумський державний університет

т.(0542) 68-77-59

22-26 березня

Перший проректор

Карпуша В.Д.

т.(0542) 33-00-24
6

Історія

Історія
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

т.(057) 700-48-01, 34-97

14-16 квітня

Проректор Микитюк О.М.

(057)700-34-97
7

Міжнародні відносини

Міжнародні відносиниКласичні

університети

Маріупольський державний гуманітарний університет

т.(0629) 52-99-47, 53-22-56

13-14

травня

Ректор

Балабанов К.В.

т.(0629) 53-22-70
8

Філологія8.1
Українська мова та література
Класичні та педагогічні університети


_____________________

Всі вищі навчальні заклади

Херсонський державний університет

т.(0552)32-67-08, 49-51-62


14-16 квітня

Проректор

Федяєва В.Л.

т.(0552)32-67-03
8.2

Російська мова та література

Прикарпатський національний універси­тет ім.В.Стефаника (м.Івано-Франківськ)

т.(0342) 596-078, 59-60-12

21-23

квітня

Проректор

Миронюк І.Ф.

т.(0342) 59-60-29
8.3

Англійська мова та література

Львівський національний університет

ім.Івана Франка

т.(032) 239-43-74, 297-89-03

11-14 квітня

Проректор

Котур Б.Я.

т.(0322) 72-70-40
8.4

Французька мова і література

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

т.(0624)55-26-31

12-15 квітня

Проректор

Теркулов В.І.

т.(0624)24-69-80
8.5

Німецька мова та література

Волинський національний університет ім. Лесі Українки (м.Луцьк)

т.(0332) 72-16-36

12-14 квітня

Проректор

Цьось А.В.

т.(0332) 72-01-25
8.6

Іспанська мова

та література

Київський національний лінгвістичний університет

т.(044) 521-61-66, 529-83-16

31 березня-

2 квітня8.7

Італійська моваКиївський національний лінгвістичний університет

т.(044) 529-93-06, 83-16

14-16 квітня

Проректор

Гладуш Н.Ф.

т.(044) 529-93-08
8.8

Східні мови:

китайська, ко­рей­ська, араб­ська, турецька, перська

Київський національний лінгвістичний університет

т.(044) 521-61-57, 529-83-16

7-9

квітня8.9

Новогрецька мова

Маріупольський державний гуманітарний університет

т.(0629) 34-45-74, 52-89-47

21-23 квітня

Ректор

Балабанов К.В.

т.(0629) 53-22-70
^ СОЦІАЛЬНІ НАУКИ
9

Психологія

Психологія

Класичні та педагогічні університетиПівденноукраїнський національний педа­го­­гіч­­ний університет ім.К.Д.Ушинського

т.(048) 711-75-42

22-24 квітня

Проректор

Захарченко І.Г.

т.(048)711-75-42
10

Соціологія10.1
Соціологія
Класичні та педагогічні університети


Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна

т.(057) 707-53-68, 54-37, 714-14-08

1-3

квітня

Ректор

Бакіров В.С.

т.(057)705-12-47
10.2

Соціологія

Соціальна робота

Київський національний універ­ситет імені Тараса Шевченка

т.(044) 239-31-64

8-10

квітня

Проректор

Маноха І.П.

т.(044) 239-31-64
11

Політологія


Політологія

Класичні та педагогічні

університети

Національний університет "Острозька академія" (м.Рівне)

т.(03654)233-42,229-49

15-17 квітня

Перший проректор

Кралюк П.М.

т.(03654) 229-49
^ ЕКОНОМІКА, КОМЕРЦІЯ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
12

Економіка і підприємництво12.1Економічна кібернетика

Класичні університети, технічні, економічні,

аграрні

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

т.(061) 764-55-12, 47-23

14-16 квітня

Ректор

Тимченко С.М.

т.(061) 764-45-46
12.2
Міжнародна економікаВсі вищі навчальні заклади

Полтавський університет споживчої кооперації України

т.(0532) 50-91-68, 56-37-03

13-16 квітня

Ректор

Нестуля О.О.

т.(0532) 50-91-70
12.3
Фінанси

Київський національний універ­ситет імені Тараса Шевченка

т.(044) 521-35-78

13-16 квітня

Перший проректор

Закусило О.К.

т.(044) 239-32-70
12.4
Банківська справа

Класичні університети, економічні та управління

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

т.(0322)297-72-01

12-15 квітня

Ректор

Смовженко Т.С.

т.(044)462-53-05,

Заст.директора Інституту Слав'юк Р.А., (0322)297-72-06
12.5
Облік і аудит


Всі вищі навчальні заклади


Харківський національний економічний університет

т.(057)702-18-30, 3-12, 3-11

21-23 квітня

Ректор

Пономаренко В.С.

т.(057)758-77-09, 288
12.6
Облік і аудит


Аграрні

Миколаївський державний аграрний університет

т.(0512) 58-26-16

19-21 травня

Перший проректор

Бабенко Д.В.

т.(0512) 34-31-94
12.7
Економіка підприємства


Економічні, класичні університети, технічні, технологічні

Харківський національний економічний університет

т.(057) 702-18-30, 3-07, 3-37

13-15 травня

Ректор

Пономаренко В.С.

т.(057)758-77-09, 288
12.8
Маркетинг

Класичні університети, економічні та управління, технічні, технологічні

Київський національний торговельно-економічний університет

т.(044) 531-48-37 (37), 513-23-45

14-16 квітня

Ректор

Мазаракі А.А.

т.(044) 531-49-49
12.9

Економіка і підприємництво

Управління персоналом і економіка праці

Класичні університети, економічні та управління

Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана

т. (044) 371-61-74

12-14 травня

Проректор

Савчук В.С.

(044) 371-61-09
12.10
Прикладна статистика

Економічні та управління, класичні університети

Донецький національний університет

т.(062) 302-92-26, 335-83-0114-16 квітня

Проректор

Беспалова С.В.

т.(062)305-16-51
13

Менеджмент13.1

Менеджмент організацій

Економічні та управління, класичні університети

Одеський державний економічний університет

т.(048)723-05-89

23-25 березня

Проректор

Ковальов А.І.

т. (048)723-64-89
13.2

Менеджмент зов­нішньо-економіч­ної діяльності

Класичні університети, економічні, технічні, аграрні

Донецький державний університет управління

т.(062) 337-66-09

14-16 квітня

Проректор

Пілюшенко В.Л.

т.(062) 338-42-96
14

Торгівля

Товарознавство

та комерційна діяльність

Економічні та управління, технологічні

Донецький національний університет еко­но­міки і торгівлі ім.МТуган-Барановського

т.(062) 337-95-60

18-20 березня

Ректор

Садєков А.А.

т.(062) 305-34-31
15

Туризм

Туризм
Економічні та управління, класичні університети

Львівський інститут економіки і туризму

т.(032) 294-95-78


12-14 травня

Проректор

Гусак І.П.

т.(032) 294-95-78
16
Готельне господарство

Київський університет туризму, економіки і права

т.(044) 544-07-70

27-28

квітня

Ректор

Федорченко В.К.

т.(044) 544-07-70
ПРАВО
17

Право

ПравознавствоКласичні університети, юридичні, внутрішніх справ

Одеська національна юридична академія

т.(048) 719-88-13

16-18 квітня

Проректор

Оборотов Ю.М.

т.(048) 268-17-50

^ ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
18

Фізика

Фізика

Класичні, педагогічні університети, фізико-технічні інститути

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

т.(061) 289-12-36, 764-47-23

19-23 квітня

Ректор

Тимченко С.М.

т.(061) 764-45-46
19

Хімія

Хімія

Класичні та педагогічні університети

Донецький національний

університет

т.(062) 302-92-26, 335-83-01

6-9

квітня

Проректор

Беспалова С.В.

т.(062) 305-16-51,
20

Біологія

Біологія

Класичні та педагогічні університети

Волинський національний університет ім.Лесі Українки (м.Луцьк)

т.(03322) 4-93-27

5-7

травня

Проректор

Цьось А.В.

т.(0332) 72-01-25
21

Географія

Географія

Класичні та педагогічні університети

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний пе­дагогічний університет"

т. (04467) 5-63-89

7-9

квітня

Ректор

Коцур В.П.

т.(04467) 5-63-95
22

Геологія

Геологія

Класичні універ­ситети, технічні, технологічні

Криворізький технічний університет

т.(056) 409-06-29


22-24 квітня

Проректор

Сидоренко В.Д.

т.(056)409-06-29
23

Екологія

Екологія, охо­ро­на навколиш­ньо­го середовища та збалансоване при­родокористування

Всі вищі навчальні заклади

Одеський державний екологічний університет

т.(0482 ) 785-27-16

19-24 квітня

Проректор

Тучковенко Ю.С.

(0482) 35-73-71
24

Геодезія, карто­графія, та земле­впоряд­кування

Землевпорядку­вання та кадастр

Аграрні, технічні

Луганський національний аграрний університет

т.(0642) 96-73-04

13-16 квітня

Перший проректор

Матвєєв В.П.

т.(0642) 96-73-04
^ МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАТИКА
25

Математика25.1
Математика


Математика


Класичні університети, фізико-технічні інститути

Львівський національний університет

ім.Івана Франка

т.(032) 239-47-43, 274-11-07

20-23 квітня

Проректор

Котур Б.Я.

т.(0322) 72-70-40,

61-69-03
25.2
Педагогічні університети

Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова (м.Київ)

т.(044) 239-30-31

13-16 квітня

Директор Фіз.-мат. інституту

Працьовитий М.В.

т.(044) 239-30-31
26

Прикладна математика

Інформатика

Класичні та педагогічні університети, технічні

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

т.(057) 700-15-64

20-23 травня

Проректор

Сокол Є.І.

т.(057) 706-32-13
27

Комп'ютерні науки

Всі спеціальності за переліком

Технічні, класичні університети

Харківський національний університет радіоелектроніки

т.(057) 702-13-43, 97

19-21 квітня

Проректор

Сліпченко М.І.

т.(057) 702-13-97
ІНЖЕНЕРІЯ
28

Інженерне матеріалознав­ство

Прикладне матеріалознав­ство

Технічні, технологічні університети

Приазовський державний технічний університет (м.Маріуполь)

т.(0629) 44-69-58

20-22 квітня

Ректор

Волошин В.С.

т.(0629) 52-99-2329

Інженерна механіка
29.1
Технологія ма­шинобудування

Технічні, технологічні, класичні університети

Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля

т.(0642) 41-22-25, 30-76

30 березня 3 квітня

Перший проректор

Смирний М.Ф.

т.(0642) 41-22-25

29.2
Металорізальні верстати та системи

Технічні, технологічні

Приазовський державний технічний університет (м.Маріуполь)

т.(0629) 44-69-15, 62-73

13-16 квітня

Проректор

Дмітрієв В.Ю.

т.(0629) 44-66-55

29.3
Гідравлічні

та пневматичні машини

Класичні університети, технічні

Сумський державний університет

т.(0542) 68-77-59

8-10

квітня

Перший проректор

Карпуша В.Д.

т.(0542) 33-00-24

29.4
Підйомно-тран­­спор­тні, буді­ве­льні, доро­жні, ме­­­­ ліо­ративні ма­ши­ни і обладнання

Технічні, технологічні

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

т. (057) 700-38-56

21-23 квітня

Проектор

Ходирєв С.Я.

т.(057) 700-38-56

29.5
Машини та об­­лад­­нання сільсь­ко­­­гос­подар­сь­ко­го виробництва

Аграрні

та технічні

Кіровоградський національний технічний університет

т.(0522) 390-531, 55-10-49

13-16 квітня

Проректор

Кропівний В.М.

т.(0522) 559-359

29.6
Обладнання лісового комплексу

Аграрні, лісотехнічні

Національний лісотехнічний університет України (м.Львів)

т.(032)237-81-04

14-16 квітня

Проректор

Криницький Г.Т.

т.(032)238-11-68

29.7
Обладнання пе­ре­­робних і хар­чо­вих виробництв

Економічні та управління, технічні,

технологічні

Одеська національна академія харчових технологій

т.(048) 712-40-35 (19)

13-16 квітня

Проректор

Гапонюк О.І.

т.(048)718-97-02

29.8
Автомобілі та авто­­­мобільне господарство

Технічні

Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного уні­ве­р­­ситету (м.Горлівка)

т.(0624) 55-20-26, (22-89)

20-22 квітня

Директор Інституту

Чальцев М.М.

т.(0624) 552-514

29.9

Електротехніка

Електротехнічні системи електро­споживання

Технічні, класичні університети

Національний технічний університет Ук­раїни "Київський політехнічний інститут"

т. (044) 277-46-37

27-30 квітня

Проректор

Варламов Г.Б.

т.(044) 236-42-52

30

Гірництво

Розробка родо­вищ корисних копалин

Технічні

Національний гірничий університет (м.Дніпропетровськ)

т.(056) 247-23-26, 246-99-20

19-23 квітня

Проректор

Бешта О.С.

т.(0562) 47-32-09
31

Металургія
31.1
Металургія чорних металів
Національна металургійна академія України (м.Дніпропетровськ)

т.(0562)47-42-65

21-23 квітня

Проректор

Пройдак Ю.С.

т.(0562)47-45-10

31.2Ливарне виро­бни­цтво чорних і ко­льорових металів

Технічні


Дніпродзержинський державний технічний університет

т.(0569) 3-16-27

20-23 квітня

Проректор

Садовий О.В.

т.(0569) 55-12-8731.3

Металургія


Інженерна механіка

Обробка ме­та­лів тиском.

Обла­д­нання для оброб­ки металів тиском

ТехнічніДніпродзержинський державний технічний університет

т.(0569) 55-15-6313-16 квітня

Проректор

Садовий О.В.

т.(0569) 55-12-8732

Радіотехніка

Радіотехніка

Класичні університети, технічні, технологічні, військові

Вінницький національний технічний університет

т.(0432) 598-481

20-23 квітня

Перший проректор

Грабко В.В.

т.(0432) 598-206

33

Радіоелект­ронні апарати

Всі спеціаль­нос­ті за переліком

Харківський національний університет

19-21 квітня


Проректор

34

Метрологія, вимі­рювальна техніка та інформаційно-вимірювальні системи

Метрологія, стандартизація та сертифікація
радіоелектроніки

т.(057) 702-13-43, 97

19-21 квітня


Сліпченко М.І.

т.(057) 702-13-97

Технічні


Вінницький національний технічний університет

т.(0432) 598-515

6-9

квітня


Перший проректор

Грабко В.В.

т.(0432) 598-206

35

Комп’ютеризо­вані системи, автоматика і управління

Системи управління і автоматики

36

Ком
еще рефераты
Еще работы по разное