Реферат: Тема: Металургійний комплекс. Чорна металургія. Очікувані результати: учень


Тема: Металургійний комплекс. Чорна металургія.

Очікувані результати: учень: 1) називає галузі, що входять до металургійного комплексу, найбільші підприємства та їх типи, проблеми та перспективи розвитку; 2) пояснює чинники розміщення галузі;

3) показує на карті основні райони та найбільші центри чорної металургії; 4) аналізує статистичні дані щодо обсягів виробництва металургійної продукції; 5) характеризує наслідки впливу металургійної промисловості на довкілля.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, атлас, карта «Металургійний комплекс».

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів.

? Які галузі промисловості називають галузями «авангардної трійки»? Чому?

^ Електроенергетика, машинобудування, хімічна промисловість. Від рівня розвитку цих галузей залежить розвиток всіх інших галузей та господарства в цілому.

Без електроенергії неможливо уявити роботу жодного сучасного підприємства, життя людини.

^ Машинобудування виготовляє засоби праці для всіх галузей господарства, забезпечуючи їх ефективну роботу, а також товари народного споживання для населення.

Хімічна промисловість виробляє продукцію, яка покликана замінити природні матеріали на штучні, синтетичні, які мають набагато кращі властивості (міцніші, легші, термостійкі тощо).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні ми познайомимось з однією із найдавніших галузей світу та української промисловості, яка хоча і не належить до галузей «авангардної трійки» але має велике значення у господарстві України.

1) вона виробляє 27% продукції промисловості; 2) дає роботу 12% трудових ресурсів України;

3) її продукція – чавун, сталь прокат становить 40% українського експорту.

^ Ця галузь називається чорною металургією.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

І. Галузевий склад металургійного комплексу.

^ Металургійний комплекс

сукупність галузей промисловості, що спеціалізуються на видобутку, збагаченні, переробці руд чорних і кольорових металів, нерудної сировини; виплавці чорних та кольорових металів, їх сплавів

^ 1. Гірничовидобувна промисловість

Залізні та манганові руди;

Коксівне вугілля;

Вогнетривкі глини, флюсові вапняки

Руди кольорових металів: ртутні, титанові,

магнієві, нікелеві, уранові, алюмінієві, поліметалеві (свинцево-цинкові), золото
^ 2. Чорна металургія

3. Кольорова металургія


ІІ. Чорна металургія України та її значення.

1. Виготовляє конструкційні матеріали – чавун, сталь, прокат, які використовуються у машинобудуванні

2. Виробляє 27% продукції промисловості

3) дає роботу 12% трудових ресурсів України

3) Її продукція становить 40% українського експорту.

Для України Ч.М. є найважливішою галуззю промисловості. Країна входить до 10 найбільших виробників сталі у світі.

? Чи згодні ви з твердженням: « ЧМ визначає економічний потенціал країни й обумовлює розвиток усіх галузей промисловості, транспорту й с/г»? Поясніть.


ІІІ. Чинники розміщення підприємств галузі.

1. Сировинний

1т сталі = 7т сировини та палива

(3т залізних руд + 1,1т коксу + манганова руда + 0,5т вапняку

2. ТГП

На перехресті потоків сировини та палива

3. Водоємність

1т чавуну = 20т води

4. Енергоємність

20% електроенергії, що використовується у господарстві країни

5. Трудоресурсний

Підприємство – 20-40 тис. робітників

В Україні є всі умови для розвитку ЧМ: 1) близькість родовищ залізної руди, мангану до родовищ коксівного вугілля, вапняків, вогнетривких глин; 2) густа мережа шляхів сполучення; 3) наявність споживача металу – металомісткого машинобудування; 4) велика кількість металобрухту;

5) високо кваліфіковані кадри; 6) наявність водних ресурсів.

Територіальна структура галузі залежить від таких чинників:

1) Сировинний. За сучасною технологією та обладнанням галузь надзвичайно матеріаломістка.

2) Велике значення має розвиток транспорту і транспортної мережі. Це пов’язане з необхідністю скоротити витрати при транспортуванні як сировини, палива, так і готової продукції. Тому окремі центри знаходяться на перехресті між рудними басейнами та вугільними. Ефективно використовується залізничний транспорт: із Донбасу до Придніпров’я йдуть вагони завантажені вугіллям, а назад – із залізною та мангановою рудою, забезпечуючи відповідною сировиною обидва райони.

3-4) Підприємства галузі орієнтуються на джерела електроенергії та води.

5) ЧМ – трудомістка галузь.

6) Необхідно також враховувати екологічний чинник. На частку підприємств ЧМ припадає до ¼ від усього обсягу викидів пилу і окису вуглецю, понад половини окислів сірки. Також істотне забруднення поверхневих вод.

ІV. Сировинна база Ч.М.

^ Залізна руда

1/10 світ. запасів, 4 місце

Манганова руда

2 місце в світі

Коксівне вугілля

Флюсові вапняки,

вогнетривкі глини

Магнетит, гематит, гетит:

1. Криворізький

2. Кременчуцький

3. Білозерський

4. Керченський

1. Нікопольський:

родовища – Нікопольське, Інгулецьке, Великотокмацьке

Донбас

Донбас, АРК, Придніпров’я

Основою сировинної бази ЧМ є видобуток залізної та манганової руди, яку видобувають підземним (рудники) та відкритим (кар’єри) способом. За оцінками вчених, в Україні залягає 1/10 розвіданих запасів залізних руд світу (4 місце у світі). Основну її частку (близько 90%) дає Криворізький басейн (набіл. у світі). Видобуток в ньому ведеться кар’єрним способом.

? Визначте на території яких областей (АР) розташовані залізорудні басейни:

Криворізький – Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська;

Кременчуцький – Полтавська;

Білозерський – Запорізька;

Керченський - АРК (видобуток не ведеться)

На території України є великі поклади манганової руди (2 місце у світі за запасами). Їх видобуток ведеться у Нікопольському басейні (Дніпропетровська та Запорізька обл..)

Як паливо використовують кокс, який виробляють із вугілля Донбасу.

До нерудної сировини, що використовується у ЧМ, належать вогнетривкі глини (Новорайське, Веселівське, Часовоярське родовища – на Донбасі) та флюсові вапняки (Донбас, АРК, Придніпров’я).

^ Практична робота №8 (1) «Нанесення на к/к сировинної бази, основних районів і підприємств ЧМ»

Завдання. На к/к нанесіть сировинні бази ЧМ указані в таблиці


V. Форми організації виробництва.

^ Концентрація Комбінування СпеціалізаціяСхема металургійного комбінату


Прокат –

круглий, квадратний, рельсовий, листовий,

трубний

Прокатний цехСталь

^ Сталеплавильний (мартенівський) цехЧавун

Доменний цехКокс

Агломерат

Коксівний завод

Агломераційний завод
^ Збагачення вугілля

Збагачення залізної та марганцевої руди

Гірничозбагачувальний комбінат (ГЗК)

Гірничозбагачувальний комбінат (ГЗК)

Для підприємств ЧМ України Характерний високий рівень концентрації, спеціалізації та комбінування виробництва. Основним різновидом підприємств даної галузі є комбінати.

^ Виробничий цикл металургійного комбінату (МК).

Після видобутку залізна руда потрапляє на ГЗК, де її подрібнюють і збагачують – тобто відокремлюють від порожньої породи. Потім збагачену руду обпалюють у присутності коксового пилу, тобто піддають агломерації. Частинки залізної руди спечені з коксівним пилом називають агломератом.

Паралельно із збагаченням і агломерацією залізної руди проходить процес збагачення і коксування вугілля. Кокс виробляють із коксівного вугілля шляхом нагрівання до 1000о С без доступу повітря. При цьому з вугілля видаляються органічні і неорганічні сполуки. Отримане паливо містить 98% вуглецю. Виробництво коксу є досить дорогим, витрати на нього становлять до половини вартості сировини.

Виплавка чавуну відбувається у величезних доменних печах заввишки з десятиповерховий будинок.

Їх спочатку завантажують коксом, а потім пошарово спеченою з флюсовими вапняками залізною рудою. Флюс використовується для видалення шлаків. Горіння підтримується вдуванням підігрітого повітря або кисню. У результаті доменного процесу утворюється чавун – це сплав заліза з вуглецем, що містить домішки тому його якість невисока.

Наступний етап у роботі металургійного комбінату (МК) – це виплавка сталі. Сталь – це залізо з вмістом вуглецю до 2% і невеликою кількістю домішок (чим їх менше, тим якісніша сталь).

Її виплавляють із чавуну чи подрібненого металобрухту у мартенівських печах. Для видалення домішок із сталі використовують манган, який відновлює (легує) залізо.

З мартенівських печей розплавлена сталь потрапляє у прокатний цех де вона розливається по спеціальним заготовкам. Так утворюється прокат – листовий, трубний, рельсовий, круглий, який є матеріалом для галузей машинобудування.

МК бувають повного циклу – виробляють чавун, сталь, прокат і неповного циклу – тільки чавун.

На різних стадіях роботи МК утворюються відходи та побічна продукція виробництва, які раніше не використовувалися. На сучасних МК вони використовуються як сировина для інших галузей промисловості. Наприклад коксівний газ, який утворюється при коксуванні вугілля використовують для виробництва азотних добрив, а шлаки (відходи доменного і мартенівського виробництв) – для виготовлення будівельних матеріалів.


^ VІ. Нові методи виплавки сталі. Вторинна металургія.
Киснево-конверторний метод Електроплавильний метод

Електродугові печі «Дніпроспецсталь» - Запоріжжя

^ Порошкова металургія - Бровари

Вторинна металургія

Міні-заводи на металобрухті

Мартенівський метод хоча і дає велику кількість сталі, але він є застарілим і малоефективним. Будівництво печей вимагає великих капіталовкладень, під час плавлення витрачається велика кількість палива, а продуктивність значно нижча, ніж у нових методів, про які і піде мова.

^ 1) Киснево-конверторний метод переробки чавуну на сталь.

У ньому використовується кисневий конвектор глекоподібної форми, що має горловину, через яку завантажують шихту (залізорудний агломерат, кокс, флюси) й опускають прилад для вдування кисню, а також льотку для випуску сталі і шлаків.

^ 2) Електроплавильний метод базується на використанні електродугових печей.

У них можна одержувати дуже високі температури, які дають можливість добре очищати сталь від домішок. Недоліком методу є великі затрати на електроенергію при розігріві і розплавленні шихти. На електросталі припадає незначна частина виробництва металу в Україні. Одне з підприємств - «Дніпроспецсталь» у м. Запоріжжя.

^ 3) Порошкова металургія – м. Бровари.

4) Перспективним напрямком у розвитку ЧМ є будівництво міні-заводів. Як сировину вони використовують металобрухт.


^ VІІ. Основні райони, центри та найбільші підприємства чорної металургії.

Райони

Придніпровський (1/2)

Донецький (1/3)

Приазовський (1/6)

Сировина

Залізні та манганові руди,

флюсові вапняки

Кам’яне вугілля, вогнетривкі глини, флюсові вапняки

Вигідне ТГП:

перехрестя потоків сировини та палива

^ Вузли,

Центри,

Підприємства

1) Дніпропетровський вузол:

Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Новомосковськ.

^ 2) Запорізький вузол –

МК «Запоріжсталь»,

ЕСК «Дніпроспецсталь», феросплавний завод.

3) Криворізький вузол:

Кривий Ріг – МК «Арселор

Міттал Кривий Ріг» («Криворіжсталь»)

Нікополь – Південнотрубний

та феросплавний завод

^ 4) Кременчуцький вузол:

Полтавський ГЗК

1) Донецько-Макіївський

2) Єнакіївський вузол

3) Алчевсько-Алмазницький

4) Окремі центри:

Харцизьк, Краматорськ

Маріуполь

2 комбінати

МК «Азовсталь»,

«ім.. Ілліча»

Підприємства ЧМ розташовані у трьох районах – ^ Придніпровському, Донецькому, Приазовському.

Придніпровський металургійний район розташований вздовж річки Дніпро від Кременчука до Нікополя. Район сформувався на основі видобутку залізних руд Криворізького басейну, Кременчуцького і Білозерського районів, марганцевих руд Нікопольського і Великотокмацького родовищ, флюсів Дніпропетровської області, привізних коксу і вогнетривів з Донбасу. У районі склалися 5 металургійних вузлів.

1) Дніпропетровський вузол. До нього входять Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Новомосковськ.

2) Південніше розташований Запорізький вузол. Тут знаходяться найбільш ефективні підприємства:

МК «Запоріжсталь», електросталеплавильний комбінат (ЕСК) «Дніпроспецсталь», феросплавний завод.

3) Криворізький вузол. Об’єднує видобувні кар’єри , залізорудні шахти, ГЗК та найбільш потужний

МК «АрселорМіттал Кривий Ріг», на якому працює найбільша в Європі реконструйована доменна піч.

У Нікополі розташовані Південнотрубний та феросплавний заводи, навколо міст – потужний комплекс марганцеворудної промисловості.

4) Кременчуцький вузол. Включає в себе залізорудний кар’єр і Полтавський ГЗК.

Донецький металургійний район виник біля родовищ коксівного вугілля, вогнетривів, флюсів та руд, що надходять із Придніпров’я. Вантажопотоки сировини мають перехресний характер – вантажі з коксом ідуть на комбінати Придніпров’я, а назад повертаються із залізною і мангановою рудою. У районі сформувалися 3 вузли: 1) Донецько-Макіївський, 2) Єнакіївський, 3) Алчевсько-Алмазницький та окремі центри: Харцизьк, Краматорськ.

Приазовський район сформувався на перехресті потоків сировини з Придніпров’я та Керченського басейну і палива з Донбасу. Однак залізорудні підприємства Керченського півострова призупинили діяльність, тому зараз район охоплює два МК у Маріуполі: «Азовсталь» та «Маріупольський МК ім. Ілліча». На «Азовсталі» працює найбільший в Україні листопрокатний стан.

^ Практична робота №8 (1) «Нанесення на к/к сировинної бази, основних районів і підприємств ЧМ»

Завдання. На к/к нанесіть основні райони і підприємства ЧМ указані в таблиці.


VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку чорної металургії України.

Проблеми

Перспективи розвитку

1. Екологічна – забруднення сполуками сульфуру

та нітрогену («кислотні дощі»), вуглекислим газом, пилом, сажею

Газопилоуловлюючі фільтри, використання екологічно чистих технологій виробництва

2. Застаріле обладнання

Реконструкція та модернізація

3. Застарілі технології виробництва

Киснево-конверторний та електроплавильний

метод; порошкова металургія

4. Антропогенні форми рельєфу – кар’єри,шахти, терикони

Рекультивація земель

5. Сировинна – виснаження запасів руди

Використання металобрухту на міні-заводах

Одна з найбільших проблем , з якою стикається ЧМ – це екологічна. ЧМ є одним з найбільших забруднювачів навколишнього середовища сполуками сульфуру та нітрогену («кислотні дощі»), вуглекислим газом, пилом, сажею та іншими викидами. Не випадково найбільш забруднене в екологічному відношенні місто України – Маріуполь – є великим металургійним центром. До числа дуже забруднених міст належить і Кривий Ріг. Вихід з цієї ситуації один – використання очисних споруд та перехід на більш ефективні, екологічно чисті технології, але для цього треба вкласти значні кошти у виробництво.

Більшість підприємств ЧМ мають застаріле устаткування і технологію виробництва, відстають від світового рівня асортименту і якості продукції. Існують недоменні способи виробництва чорних металів, які є екологічно чистими, зокрема киснево-конверторний метод, електрометалургія (Запорізький завод) та порошкова металургія (м. Бровари), але вони не набули достатнього розвитку.

Залізна руда, як і кожна корисна копалина, - вичерпна речовина, тому головне завдання галузі – її ефективне, раціональне використання, а також використання вторинної сировини – металобрухту.

При видобуванні та переробці руди та вугілля утворюються антропогенні форми рельєфу – кар’єри, шахти, терикони. Тому одне із головних завдань - це проведення рекультивації (відтворення) порушених земель після їх використання, але знову ж таки для цього потрібні значні кошти.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

? Дайте визначення поняття «ЧМ».

? Які чинники сприяли розвитку ЧМ в Україні.

? На яких видах підприємств відбувається виробництво продукції ЧМ в Україні. Які особливості їх роботи?

V. Підсумок уроку.

1) ЧМ – одна з провідних галузей України, що має найбільшу частку у вартості промислової продукції країни.

2) ЧМ України повністю спирається на власну сировинну базу.

3) Галузь має високі експортні можливості, а при умові реконструкції і модернізації підприємств та використанні нових технологій може стати світовим лідером за виробництвом чавуну та сталі.

4) Найбільша проблема ЧМ – екологічна, яка вимагає негайного вирішення.

VІ. Д/З: опрацювати параграф 18, конспект.
еще рефераты
Еще работы по разное