Реферат: Обсяг програми розрахований на 1 місяць (27 годин). Наповнюваність гуртка складає 20 25 ч оловік. Вік гуртківців 10-15 роківГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ

ТА КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ


Затверджено
на педраді ОЦТК

Протокол № 23

від 26.05. 2003 р.


ПРОГРАМА ГУРТКА
“ЮНІ КРАЄЗНАВЦІ”

(термін навчання 1 місяць)

Чуб Наталя Вікторівна,

методист ОЦТК,

керівник гуртків ОЦТК,

“Екологи-краєзнавці”,

м. Донецьк – 48,

вул. Челюскінців, 189

т. 55-32-28


^ Пояснювальна записка


Програма гуртка «Юні краєзнавці» складена для учнів шкіл-інтернатів і оздоровчих таборів.

Метою програми є оволодіння базовими знаннями з екології, географії, геології, археології, етнографії для розуміння загальних понять краєзнавства, придбання теоретичних та практичних навичок з основ туризму та проведення різноманітних краєзнавчих досліджень, залучення підростаючого покоління до туристсько-краєзнавчої діяльності, формування та виховання у учнівської молоді національної свідомості, любові до рідного краю, його природи та історико-культурної спадщини.

Обсяг програми розрахований на 1 місяць (27 годин). Наповнюваність гуртка складає 20 - 25 чоловік. Вік гуртківців – 10-15 років.

Форми і методи роботи гуртка можуть бути різними: бесіди, екскурсії, прослуховування підготовлених учнями доповідей, робота з науковою і науково-популярною літературою, екскурсії та експедиції, тематичні ігри, вікторини, конкурси. На заняттях гуртка бажано демонструвати схеми, таблиці, діа - кінофільми і т.і.

Обов'язково під час занять гуртка повинні дотримуватися техніка безпеки і гігієна праці. Категорично забороняється утримування і робота в польових умовах з активно - отрутними рослинами та тваринами.

Як підсумок роботи гуртків є участь у міських чи районних операціях та акціях, в конкурсах робіт та звітів, конференціях, семінарах та інших масових заходах у межах обласного краєзнавчого руху “Перлини Донбасу”, і т. і.

За бажанням керівника програма може бути перероблена та адаптована до місцевих умов. Обсяг одних краєзнавчих напрямків може бути розширений і заглиблений за рахунок обсягу інших згідно з можливостями та освітою педагога – керівника гуртка.


^ Навчально-тематичний план

п/п

Назва розділу (теми)

Кількість годин
Усього
годин
У тому числі Теоретичних практичних У примі-щені На місце-вості 1 Вступне заняття
1

1

-

-
2 Краєзнавство
13

5

3

5
2.1 Екологія та охорона природи.
3

1

-

2
2.2 Географічне краєзнавство. 2
1

-

1
2.3 Етнографічне краєзнавство. 2
1

1

-
2.4 Геологічне краєзнавство. 3
1

1

1
2.5 Археологічне краєзнавство. 3
1

1

1
3 Основи туризму. Гігієна і долікарська медична допомога. 3
1

1

1
4 Підсумкове заняття
2

-

2

-
5
Туристсько-краєзнавча експедиція (одноденна)

8

-

-

8
РАЗОМ:
27

7

6

14Зміст програми
Вступне заняття. 1 година.

Знайомство з гуртківцями і їхніми інтересами. План роботи гуртка. Правила поведінки і техніка безпеки під час проведення занять.

Краєзнавство. 13 годин.

2.1. Екологія та охорона природи. 3 години.

Теоретична частина (1 година):

Предмет і задачі екології, загальні терміни і поняття. Історія виникнення і розвитку екології. Зміст, методи і задачі охорони природи. Проблеми сировинних, харчових, енергетичних ресурсів. Проблеми забруднення ґрунтів, повітря, води. Охорона тваринного і рослинного світу.

^ Практична частина (2 години):

Проведення в польових умовах екологічних досліджень. Участь в екологічних акціях і операціях. Оформлення звітів, стінгазет тощо.


^ 2.2. Географічне краєзнавство. 2 години.

Теоретична частина (1 година):

Фізико-географічне районування і кліматичні умови. Предмети та методики географічних спостережень. Ландшафти і ресурси Донецької області, їхня охорона.

Практична частина (1 година):

Відображення рельєфу. Метеорологічні та гідрологічні спостереження. Складання “рози вітрів”.

^ 2.3. Етнографічне краєзнавство. 2 години.

Теоретична частина (1 година):

Мета і задачі етнографії. Формування української народності. Історико-етнографічне районування та етнографічні групи Донецької області. Народні промисли і ремесла, свята, звичаї, обряди і традиції, побут. Народні ігри. Народна медицина. Традиційна кулінарія.

Практична частина (1 година):

Практичне вивчення швів, українських пісень та інше.

^ 2.4. Геологічне краєзнавство. 3 години.

Теоретична частина (1 година):

Предмет і задачі геології, загальні терміни і поняття. Місце нашої планети у сонячній системі, сучасні погляди на її утворення, основні корисні копалини і мінерали Донецької області.

^ Практична частина (2 години):

Збирання мінералів на геологічних відслоненнях та оформлення їх у колекції. Змагання з визначення та опису мінералів.

^ 2.5. Археологічне краєзнавство. 3 години.

Теоретична частина (1 година):

Що вивчає археологія. Археологічна культура й етнос, культурні шари. Історичний розвиток людини. Основні археологічні культури Південно-східної України.


^ Практична частина (2 години):

Відвідування краєзнавчого музею чи археологічного пам’ятника на території Донецької області.

Основи туризму. Гігієна і долікарська медична допомога. 3 години.

Теоретична частина. 1 година:

Види туризму, зв'язок з краєзнавством. Туристське спорядження і його використання, вимоги техніки безпеки в походах. Умовні позначки на карті, масштаб карти, компас. Топографія. Орієнтування. Навчально-дослідницькі експедиції та туристсько-краєзнавчі подорожі, підготовка до них.

Правила особистої і загальної гігієни, надання першої долікарської і медичної допомоги при різних травмах, дії при непритомностях, опіках, отруєннях, гострих кишкових захворюваннях і т.і.

^ Практична частина. 2 години:

Надання першої долікарської та медичної допомоги потерпілому: накладення шин, джгутів, пов'язок і т.і. Підготовка експедиції і похідного обладнання, укладання рюкзака.

^ Підсумкове заняття. 2 години.

Заліковий захід щодо теоретичного та практичного курсу краєзнавства і туризму (конференція, вікторина, брейн-ринг, КВК і т.і.

^ 5. Одноденна експедиція. 8 годин.

Практична робота щодо закріплення теоретичних знань, придбання вмінь та навичок з краєзнавства та основ туризму:

Відвідування природоохоронних установ, пам’ятників природи, геології чи археології. Проведення в польових умовах екологічних, геологічних, географічних, етнографічних досліджень. Участь в екологічних акціях і операціях.

Рух на маршруті, рух по пересіченій місцевості, подолання простих природних перешкод, облаштованість стоянок (ночівлі, одноденні і багатоденні стоянки) , установка намету. Робота з картою і компасом, визначення місцезнаходження по карті і на місцевості. Визначення сторін обрію, компас, орієнтування.

^ Прогнозований результат


У результаті реалізації програми гуртка учні повинні знати:

Основні напрямки краєзнавства та туризму.

Історію виникнення і розвитку екології. Зміст, методи і задачі охорони природи. Проблеми сировинних, харчових, енергетичних ресурсів. Проблеми забруднення ґрунтів, повітря, води. Охорону тваринного і рослинного світу.

Фізико-географічне районування і кліматичні умови. Предмети та методики географічних спостережень. Ландшафти і ресурси Донецької області.

Предмет і задачі етнографії. Історико-етнографічне районування й етнографічні групи Донецької області. Народні промисли і ремесла, свята, звичаї, обряди і традиції, побут. Народні ігри. Основи народної медицини. Основи традиційної кулінарії. Історію заселення й освоєння Донецької області.

Предмет і задачі геології, загальні терміни і поняття. Місто нашої планети у сонячній системі, історію її утворення, основні корисні копалини і мінерали Донецької області.

Що вивчає археологія. Археологічні культури та етнос, культурні шари. Історичний розвиток людини. Основні археологічні культури Південно-східної України.

Туристське спорядження і його використання, вимоги техніки безпеки в походах. Умовні позначки на карті, масштаб карти, компас. Топографія. Орієнтування. Навчально-дослідницькі експедиції та туристсько-краєзнавчі подорожі, підготовка до них. Правила особистої і загальної гігієни, надання першої долікарської та медичної допомоги при різних травмах, дії при непритомностях, опіках, отруєннях, гострих кишкових захворюваннях і т.і.У результаті реалізації програми гуртка учні повинні вміти:

Оперувати основними термінами і поняттями вивчених напрямків краєзнавства та туризму.

Користатися туристським спорядженням. Дотримувати вимоги техніки безпеки в експедиціях. Розпізнавати умовні позначки на карті, масштаб карти, компас, топографію. Дотримувати правила особистої і загальної гігієни. Робити само і взаємодопомогу при різних травмах, непритомностях, опіках, отруєннях, гострих кишкових захворюваннях і т.і.

Для діагностики і контролю знань, умінь і навичок отриманих гуртківцями, пропонується провести на підсумковому занятті заліковий захід: вікторину, брейн - ринг, КВК і т.і.


Бібліографія

Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді / За заг. Ред. Ю.В.Штангея. К.: ІЗМН, 1996. – 368с.

А.В. Михеев Натуралистическая работа по зоологии в летних пионерских лагерях. - Учпедгиз. Москва. 1963.

Владимирский Б.С. Выбираю тропу. - Киев, изд-во ЦК ЛКСМУ “Молодь”, 1990.

Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т.: Пер.с англ./Под ред. Р. Со­нера.- М.: Мир, 1990.

Макевнин С.Г., Вакулина А.А. Охрана природы: Учебное пособие для кад­ров массовых профессий.- 2-е изд., перераб.- М.: Агропромиздат,1991.

Организация и проведение туристских походов / В.Ю. Попчиковский, Мо­сква – Профиздат – 1987.

Петров В.В. Походження українського народу. – К., 1992.

Плотников В.В. На перекрестках экологии.- М.,Мысль,1985.

Природа Украинской ССР / Грезе В.Н., Поликарпов Г.Г., Романенко В.Д. и др. - Киев: Наукова думка ,1987.

10.Сафиуллин А.З. Географическое краеведение в общеобразовательной школе. - М., 1976.


Рекомендована література для педагогів


Археологія Української РСР. У 3-х томах. – К., 1985 – 1986.

Бондарчук В.Т. Геологія родовищ корисних копалин України. - К., 1966.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992.

Бучинський І.О. Клімат України. - К., 1960.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

Проблеми екології та охорони природного техногенного регіону// Зб. Наук. пр./ Гол. Ред. С.П. Швіндлерман – Донецьк: Юго-Восток, 1999.

С.М. Зеленін, В.В. Нікольській. Основи туризму. - К.: Здоров’я, 1975.

Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании.- М.: физкультура и спорт, 1983.

Амальрин А.С. , Монгайт А.Л. – Что такое археология. – М., 1968.

Краеведение: Пособие для учителя/ Под ред. А.В. Даринского. – М.: Про­свещение, 1987.

Куприн А.М. С картой и компасом: практическое пособие по военной топо­графии.- М.: ДОСААФ, 1981.

История родного края. - Донецк: 1998.

Ю.П. Беличенко, И.П. Лаптев. Проблема охраны водных ресурсов / Изд. Томского Университета, Томск - 1978.Рекомендована література для учнів

Артеменко И.И., Моця А.П. Боги созданы людьми. – К.: Политиздат Ук­раины, 1989.

Белоусов В.Д. Земля, ее строение и развитие. – М.: Изд-во АН СССР, 1963.

Гуриков Д.Е. Экология - наука для всех. - Алма-Ата: Кайнар.1990.

Дедов В.Н. Святые горы: от забвения к возрождению. – К.: «Полиграф­книга», 1995.

Заповедная территория Донбасса: Путеводитель/ сост. А.З. Дидова. – До­нецк: Донбас, 1983.

Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды: Учеб. пособие для учащихся техникумов.- М.: Высш. шк., 1987.

Петров В.П. Рассказы о трех необычных минералах. М., «Недра», 1978.

Розен Б.Я. Соленые кристаллы. Науч.-попул. очерк. Донецк, «Донбас», 1977.


еще рефераты
Еще работы по разное