Реферат: Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки


Додаток 1
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1240 ( 1240-2007-п )


{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 622
( 622-2005-п ) від 21.07.2005; в редакції Постанови КМ N 227
( 227-2006-п ) від 01.03.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006; в редакції
Постанови КМ N 1240 ( 1240-2007-п ) від 17.10.2007; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 338 ( 338-2009-п ) від
15.04.2009, N 442 ( 442-2009-п ) від 06.05.2009 }


СПИСОК
товарів подвійного використання,
що можуть бути використані
у створенні звичайних видів озброєнь,
військової чи спеціальної техніки
------------------------------------------------------------------

| Номер позиції | Найменування та опис товарів | Код товару |

| | за відповідними групами | згідно з |

| | | УКТЗЕД |

| | | ( 2371а-14, |

| | | 2371б-14, |

| | | 2371в-14, |

| | | 2371г-14 ) |

|----------------------------------------------------------------|

| Розділ 1. ПЕРСПЕКТИВНІ МАТЕРІАЛИ |

|----------------------------------------------------------------|

|Примітки. |1. Згідно з цим Списком контролю підлягають|

| |міжнародні передачі товарів подвійного|

| |використання, як вони визначені у статті 1|

| |Закону України "Про державний контроль за|

| |міжнародними передачами товарів військового|

| |призначення та подвійного використання"|

| |( 549-15 ). |

| |2. Міжнародні передачі "послуг та робіт",|

| |пов'язаних з "розробленням", "виробництвом",|

| |"використанням", складанням, випробуванням,|

| |модифікацією та модернізацією виробів,|

| |обладнання, матеріалів, програмного|

| |забезпечення і технологій, підлягають|

| |експортному контролю у тому самому обсязі, що|

| |і міжнародні передачі виробів, обладнання,|

| |матеріалів, програмного забезпечення і|

| |технологій, зазначених у цьому Списку.|

| |"Послуги та роботи", що підлягають контролю,|

| |визначені в розділах 2 - 9. |

| |3. Коди товарів згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, |

| | 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), наводяться у|

| |цьому Списку довідково. Основною ознакою для|

| |прийняття рішення є відповідність заявленого|

| |до митного оформлення товару найменуванню та|

| |опису відповідного товару, наведеному в цьому|

| |Списку. |

| |4. У позиції 1.A.1 та далі за текстом у графі|

| |"номер позиції" (у квадратних дужках)|

| |наводяться коди товарів згідно із системою їх|

| |класифікації державами - учасницями|

| |Європейського Союзу. |

|------------------+---------------------------------------------|

|Особлива примітка.|Терміни, що використовуються у цьому Списку у|

| |лапках, мають значення, що наведені у пункті|

| |1 розділу "Загальні примітки", розміщеного|

| |наприкінці Списку. |

|------------------+---------------------------------------------|

| |5. "Технологія", що підлягає контролю,|

| |визначена в кожному розділі. |

| |Експорт "технології", "необхідної" для|

| |"розроблення", "виробництва" або|

| |"використання" виробів, зазначених у цьому|

| |Списку, контролюється відповідно до умов,|

| |згаданих у кожному розділі. Ця "технологія"|

| |підлягає контролю навіть тоді, коли вона|

| |використовується для розроблення будь-якого|

| |виробу, не внесеного до цього Списку. |

| |Контроль не застосовується до такої|

| |"технології", яка є мінімально необхідною для|

| |установлення, експлуатації, технічного|

| |обслуговування (перевірки) та ремонту|

| |виробів, що не підлягають контролю або|

| |експорт яких було дозволено. |

| |---------------------------------------------|

| |Особлива Це не стосується "технології", яка|

| |примітка. підлягає контролю згідно з|

| | позиціями I.E.2.e, 1.E.2.f, 8.E.2.a|

| | і 8.E.2.b. |

| |---------------------------------------------|

| |Контроль не застосовується до "технологій",|

| |що є "загальнодоступними", "фундаментальних|

| |наукових досліджень" або мінімальної|

| |інформації, необхідної для подання заявки на|

| |патент. |

| |---------------------------------------------|

| |6. За цим Списком контролю не підлягає|

| |"програмне забезпечення", загальнодоступне|

| |громадськості шляхом: |

| |a) продажу без обмежень у пунктах роздрібної|

| |торгівлі, призначене для: |

| |1) торговельних операцій у роздріб; |

| |2) торговельних операцій за поштовими|

| |замовленнями; або |

| |3) торговельних операцій за замовленнями по|

| |телефону; та |

| |b) розроблене для інсталяції користувачем без|

| |подальшої допомоги з боку постачальника або є|

| |"загальнодоступним". |

| |---------------------------------------------|

| |Особлива Це не стосується "програмного|

| |примітка. забезпечення", яке підлягає|

| | контролю відповідно до частини|

| | другої розділу 5. |

|------------------+---------------------------------------------|

|1. |ПЕРСПЕКТИВНІ МАТЕРІАЛИ | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.A. |СИСТЕМИ, ОБЛАДНАННЯ І| |

| |КОМПОНЕНТИ | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.A.1. |Компоненти, наведені нижче,| |

|[1A001] |вироблені із сполук, що| |

| |містять фтор: | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.A.1.a. |Ущільнення, прокладки,|3923 30 90 00 |

| |ущільнювальні матеріали або|3925 10 00 00 |

| |еластичні паливні баки,|3926 90 10 00 |

| |спеціально призначені для|3926 90 99 90 |

| |"літальних апаратів" чи для| |

| |використання в аерокосмічній| |

| |техніці та виготовлені більше| |

| |ніж на 50 вагових відсотків з| |

| |матеріалу, зазначеного в| |

| |позиціях 1.C.9.b або 1.C.9.c | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.A.1.b. |П'єзоелектричні полімери та|3920 99 51 00 |

| |сополімери, вироблені із|3921 90 60 00 |

| |матеріалів на основі|3921 90 90 00 |

| |вініліденфториду, зазначених у| |

| |позиції 1.C.9.a: | |

| |------------------------------+--------------|

| |1) у вигляді плівки або листа;| |

| |та | |

| |2) завтовшки понад 200 мкм | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.A.1.c. |Ущільнення, прокладки, гнізда|3919 90 90 00 |

| |клапанів, еластичні паливні|3923 30 90 00 |

| |баки або діафрагми,|3925 10 00 00 |

| |виготовлені із|3926 90 10 00 |

| |фтороластомірів, які містять|3926 90 99 90 |

| |щонайменше одну вінілефірну| |

| |групу як складову ланку і| |

| |спеціально призначені для| |

| |"літальних апаратів" чи для| |

| |використання в аерокосмічній| |

| |або ракетній техніці | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.A.2. |"Композиційні матеріали" або| |

|[1A002] |ламінати (шаруваті матеріали),| |

| |які містять будь-що з| |

| |наведеного нижче: | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.A.2.a. |Органічну "матрицю" і|з 3921 |

| |вироблені з матеріалів, що|3926 90 10 00 |

| |підлягають контролю згідно з|3926 90 99 90 |

| |позиціями 1.C.10.c, 1.C.10.d| |

| |чи 1.C.10.e або | |

|------------------+---------------------------------------------|

|Примітка. |Згідно з позицією 1.A.2.a контролю не|

| |підлягають закінчені вироби або|

| |напівфабрикати, спеціально призначені тільки|

| |для наведеного нижче цивільного використання:|

| |a) у спортивних товарах; |

| |b) в автомобільній промисловості; |

| |c) у верстатобудівній промисловості; |

| |d) у медичних цілях. |

|------------------+---------------------------------------------|

|1.A.2.b. |Металеву або вуглецеву| |

| |"матрицю" і виготовлені з: | |

| |------------------------------+--------------|

| |1) вуглецевих волокнистих або|з 3801 |

| |ниткоподібних матеріалів з: |з 6815 |

| |------------------------------+--------------|

| |a) питомим модулем пружності|з 6815 |

| | 6 | |

| |понад 10,15 x 10 м; та | |

| |------------------------------+--------------|

| |b) питомою межею міцності при|з 6815 |

| | 4 | |

| |розтягу понад 17,7 x 10 м;| |

| |або | |

| |------------------------------+--------------|

| |2) матеріалів, що підлягають|8101 92 00 00 |

| |контролю за позицією 1.C.10.c |8108 90 30 00 |

| | |8108 90 70 00 |

|------------------+---------------------------------------------|

|Примітка. |Згідно з позицією 1.A.2.b контролю не|

| |підлягають закінчені вироби або|

| |напівфабрикати, спеціально призначені тільки|

| |для наведеного нижче цивільного використання:|

| |a) у спортивних товарах; |

| |b) в автомобільній промисловості; |

| |c) у верстатобудівній промисловості; |

| |d) у медичних цілях. |

|------------------+---------------------------------------------|

|Технічні примітки.|1. Питомий модуль пружності - модуль Юнга,|

| |виражений у Па або в Н/кв.м, поділений на|

| |питому вагу в Н/куб.м, виміряний при|

| |температурі (296 +- 2) К [(23 +- 2) град. C]|

| |та відносній вологості (50 +- 5) відсотків. |

| |2. Питома межа міцності при розтягу -|

| |найбільша межа міцності до розриву, виражена|

| |в Па або в Н/кв.м, поділена на питому вагу в|

| |Н/куб.м, виміряна при температурі (296 +- 2)|

| |К [(23 +- 2) град. C] та відносній вологості|

| |(50 +- 5) відсотків. |

|------------------+---------------------------------------------|

|Примітка. |Згідно з позицією 1.A.2 контролю не|

| |підлягають композиційні структури або|

| |шаруваті матеріали, виготовлені з епоксидної|

| |смоли, імпрегнованої "волокнистими чи|

| |ниткоподібними матеріалами" для ремонту|

| |авіаційних конструкцій, або шаруваті|

| |матеріали, якщо їх розмір не перевищує|

| |1 кв.м. |

|------------------+---------------------------------------------|

|1.A.3. |Вироби з нефторованих|з 3919 |

|[1A003] |полімерних речовин, що|з 3920 |

| |підлягають контролю згідно з|з 3921 |

| |позицією 1.C.8.a.3, які мають| |

| |форму плівки, листа, стрічки| |

| |або смужки: | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.A.3.a. |Завтовшки понад 0,254 мм; або | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.A.3.b. |Покриті чи ламіновані|з 3921 |

| |вуглецем, графітом, металами| |

| |або магнітними речовинами | |

|------------------+---------------------------------------------|

|Примітка. |Згідно з позицією 1.A.3 контролю не|

| |підлягають вироби, покриті або ламіновані|

| |міддю і призначені для виробництва|

| |електронних друкованих плат. |

|------------------+---------------------------------------------|

|1.A.4. |Обладнання для захисту і| |

|[1A004] |виявлення та їх частини,| |

| |наведені нижче, спеціально не| |

| |призначені для військового| |

| |використання: | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.A.4.a. |Газові маски, коробки|9020 00 90 00 |

| |протигазів з фільтрами та|9033 00 00 00 |

| |обладнання для знезараження та| |

| |їх частини, призначені або| |

| |модифіковані для захисту від| |

| |біологічних факторів чи| |

| |радіоактивних матеріалів,| |

| |"пристосованих для військового| |

| |використання", або від бойових| |

| |хімічних речовин, а також| |

| |спеціально призначені для них| |

| |"компоненти" | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.A.4.b. |Захисні костюми, рукавиці та|6210 20 00 00 |

| |взуття, спеціально призначені|6210 30 00 00 |

| |або модифіковані для захисту|з 6405 90 |

| |від біологічних факторів чи| |

| |радіоактивних матеріалів,| |

| |"пристосованих для військового| |

| |використання", або від бойових| |

| |хімічних речовин | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.A.4.c. |Ядерні, біологічні та хімічні|з 9027 |

| |системи виявлення та їх|9030 10 90 00 |

| |частини, спеціально призначені|9033 00 00 00 |

| |або модифіковані для виявлення|9027 10 10 00 |

| |або ідентифікації біологічних|9027 10 90 00 |

| |факторів чи радіоактивних|9027 90 80 00 |

| |матеріалів, "пристосованих для| |

| |військового використання", або| |

| |бойових хімічних речовин | |

|------------------+---------------------------------------------|

|Примітка. |Згідно з позицією 1.A.4 контролю не|

| |підлягають: |

| |a) персональні радіаційні моніторингові|

| |дозиметри; |

| |b) обладнання, яке за конструкцією або|

| |функціями призначене тільки для захисту від|

| |токсичних речовин, специфічних для цивільної|

| |промисловості, зокрема для гірничої справи,|

| |робіт в кар'єрах, сільськогосподарської,|

| |фармацевтичної, медичної, ветеринарної|

| |діяльності, харчової промисловості, а також|

| |для робіт, пов'язаних із захистом|

| |навколишнього природного середовища та|

| |переробкою відходів; |

| |c) дихальні апарати, призначені для|

| |використання при пожежах, для роботи в трюмах|

| |на суднах, відповідно до пункту 10 правила 10|

| |частини C глави II-2, пункту 4.3 правила 13|

| |частини C глави II-2, пункту 3.4 правила 13|

| |частини C глави II-2 Міжнародної конвенції з|

| |охорони людського життя на морі 1974 року|

| |( 995_251 ) із змінами і доповненнями|

| |(International Convention for the Safety of|

| |the Life at Sea, 1974 as amended) та Кодексу|

| |по системам протипожежної безпеки 2004 року|

| |(Fire Safety System Code, 2004). |

|------------------+---------------------------------------------|

|1.A.5. |Бронежилети і спеціально|6204 29 90 00 |

|[1A005] |призначені для них| |

| |"компоненти", виготовлені не| |

| |за військовими стандартами або| |

| |специфікаціями і не рівноцінні| |

| |їм у виконанні | |

|------------------+---------------------------------------------|

|Особлива примітка.|Щодо контролю за "волокнистими або|

| |ниткоподібними матеріалами", що|

| |використовуються у виготовленні засобів|

| |захисту тіла (бронежилетів), див. позицію|

| |1.C.10. |

|------------------+---------------------------------------------|

|Примітки. |1. Згідно з позицією 1.A.5 контролю не|

| |підлягають бронежилети або захисний одяг,|

| |якщо вони знаходяться у своїх користувачів з|

| |метою їх власного захисту. |

| |2. Згідно з позицією 1.A.5 контролю не|

| |підлягають бронежилети, призначені тільки для|

| |забезпечення фронтального захисту як від|

| |уламків, так і від вибуху невійськових|

| |вибухових пристроїв. |

|------------------+---------------------------------------------|

|1.A.6.*,**,*** |Спеціальні засоби та вироби,| |

| |які за своїми властивостями| |

| |можуть бути використані у| |

| |терористичних цілях: | |

|----------------------------------------------------------------|

|____________ |

|* Товар, імпорт (тимчасове ввезення) якого здійснюється за|

|дозволом (висновком) Держекспортконтролю. |

|** Товар, для отримання дозволу (висновку) на імпорт (тимчасове|

|ввезення) якого імпортером разом із заявою до|

|Держекспортконтролю подається позитивний висновок|

|Мінпромполітики або НКАУ, якщо імпортером є підприємство, яке|

|належить до сфери управління Агентства. | |

|*** Товар, за міжнародними передачами якого здійснюється|

|національний контроль. |

|----------------------------------------------------------------|

|1.A.6.a. |Електричні та неелектричні|3603 00 1000 |

| |засоби ініціювання промислових|3603 00 9000 |

| |вибухових речовин, промислові|9306 90 9000 |

| |підривні заряди та пристрої (у| |

| |тому числі перфоратори,| |

| |спеціально призначені для| |

| |каротажу нафтових та інших| |

| |свердловин), детонуючі та| |

| |вогнепровідні шнури і| |

| |комплектуючі до них | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.A.6.b. |Піротехнічні вироби у зборі |3604 90 0000 |

|------------------+---------------------------------------------|

|Примітка. |Згідно з позицією 1.A.6.b контролю не|

| |підлягають: |

| |a) піротехнічні вироби (візуальні сигнальні|

| |засоби), які в обов'язковому порядку повинні|

| |бути на морському судні відповідно до пункту|

| |3 правила 6 розділу I глави III, правила 18|

| |розділу I частини B глави III Конвенції з|

| |охорони людського життя на морі 1974 року|

| |( 995_251 ) із змінами і доповненнями|

| |(International Convention for the Safety of|

| |the Life at Sea, 1974 as amended), глави III,|

| |пункту 4.4.8 глави IV, пункту 7.1 глави VII|

| |Міжнародного кодексу по рятувальним засобам|

| |1996 року (International Life-saving|

| |Appliance Code 1996) та частини D Міжнародної|

| |Конвенції про Міжнародні правила запобігання|

| |зіткненню суден на морі 1972 року ( 995_137 )|

| |із змінами і доповненнями (Convention on the|

| |International Regulations for Preventing|

| |Collisions at Sea, 1972 (COLREGs) as|

| |amended); |

| |b) піротехнічні вироби побутового призначення|

| |(I, II, III класів небезпеки згідно з ДСТУ|

| |4105-2002, загальнодоступні для|

| |громадськості шляхом продажу без обмежень у|

| |пунктах роздрібної торгівлі (код товару|

| |згідно з УКТЗЕД - 3604 10 00 ( 2371б-14 ). |

|------------------+---------------------------------------------|

|1.B. |ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ,| |

| |КОНТРОЛЮ І ВИРОБНИЦТВА | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.B.1. |Обладнання для виробництва| |

|[1B001] |волокон, препрегів, преформ чи| |

| |"композиційних" матеріалів або| |

| |виробів, що підлягають| |

| |контролю згідно з позиціями| |

| |1.A.2 або 1.C.10, і спеціально| |

| |призначені "компоненти" до| |

| |нього та допоміжні пристрої| |

| |наведені нижче: | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.B.1.a. |Машини для намотування|8446 30 00 00 |

| |волокон, у яких переміщення,|з 8448 |

| |пов'язані з позиціюванням,| |

| |обволіканням і намотуванням| |

| |волокон, координуються та| |

| |програмуються за трьома або| |

| |більше осями, спеціально| |

| |призначені для виробництва| |

| |"композиційних матеріалів" або| |

| |ламінатів з "волокнистих або| |

| |ниткоподібних матеріалів" | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.B.1.b. |Машини для укладання стрічки|8446 30 00 00 |

| |або троса, в яких переміщення,|з 8448 |

| |пов'язані з позиціюванням і| |

| |укладанням стрічки, тросів або| |

| |листів, координуються та| |

| |програмуються за двома або| |

| |більше осями, спеціально| |

| |призначені для виробництва| |

| |елементів корпусів бойових| |

| |ракет або каркаса літаків з| |

| |"композиційних матеріалів" | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.B.1.c. |Ткацькі машини або машини для|8446 21 00 00 |

| |плетіння, що діють у різних|з 8448 |

| |вимірах і напрямках, включаючи| |

| |адаптери та пристрої для зміни| |

| |функцій машин, призначених для| |

| |ткацтва або переплетення| |

| |волокон з метою виготовлення| |

| |"композиційних матеріалів" | |

|------------------+---------------------------------------------|

|Технічна примітка.|Зазначена в позиції 1.B.1.c техніка плетіння|

| |включає в'язання. |

|------------------+---------------------------------------------|

|Примітка. |Згідно з позицією 1.B.1.c контролю не|

| |підлягають текстильні машини, не модифіковані|

| |для зазначеного кінцевого використання. |

|------------------+---------------------------------------------|

|1.B.1.d. |Обладнання, наведене нижче,| |

| |спеціально призначене або| |

| |пристосоване для виробництва| |

| |зміцнених волокон: | |

| |------------------------------+--------------|

| |1) обладнання для перетворення|з 8456, 8466, |

| |полімерних волокон (таких, як|8515 80 91 00 |

| |поліакрилонітрил, віскоза, пек|8515 80 99 00 |

| |або полікарбоксилан) у|8515 90 00 00 |

| |вуглецеві або карбідокремнієві| |

| |волокна, включаючи спеціальне| |

| |обладнання для розтягу волокон| |

| |у процесі нагрівання; | |

| |------------------------------+--------------|

| |2) обладнання для осадження|8417 80 20 00 |

| |парів хімічних елементів або|з 8417 90 00 |

| |складних речовин на нагріту|8417 80 80 00 |

| |ниткоподібну підкладку з метою| |

| |виробництва карбідокремнієвих| |

| |волокон; | |

| |------------------------------+--------------|

| |3) обладнання для виробництва|8445 90 00 00 |

| |термостійкої кераміки методом| |

| |вологого намотування (такої,| |

| |як оксид алюмінію); | |

| |------------------------------+--------------|

| |4) обладнання для перетворення|з 8451 80, |

| |шляхом термооброблення волокон|8451 90 00 00 |

| |алюмініємістких прекурсорів у| |

| |волокна, які містять глинозем| |

| |(оксид алюмінію) | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.B.1.e. |Обладнання для виробництва|з 8451, |

| |препрегів методом гарячого|з 8477 59 |

| |плавлення, які підлягають| |

| |контролю згідно з позицією| |

| |1.C.10.e | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.B.1.f. |Обладнання для неруйнівного|9022 12 00 00 |

| |контролю, здатне виявляти|9022 13 00 00 |

| |дефекти в трьох вимірах із|9022 14 00 00 |

| |застосуванням методів|9022 19 00 00 |

| |ультразвукової або|9022 29 00 00 |

| |рентгенівської томографії,|9022 90 90 00 |

| |спеціально створене для|9031 80 39 10 |

| |"композиційних матеріалів" |9031 80 99 00 |

| | |9031 90 90 90 |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.B.2. |Обладнання для виробництва| |

|[1B002] |металевих сплавів,| |

| |порошкоподібних металевих| |

| |сплавів або матеріалів на| |

| |основі сплавів, спеціально| |

| |призначене для уникнення| |

| |забруднення та для| |

| |використання в одному з| |

| |процесів, включених до позиції| |

| |1.C.2.c.2 | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.B.3. |Робочі інструменти, прес-форми|8207 30 10 10 |

|[1B003] |форми або пристрої для|8207 30 10 90 |

| |"надпластичного формування" чи| |

| |"дифузійного зварювання"| |

| |титану або алюмінію чи їх| |

| |сплавів, спеціально призначені| |

| |для виробництва: | |

| |a) каркасів літаків або| |

| |аерокосмічних конструкцій; | |

| |b) двигунів "літальних| |

| |апаратів" чи аерокосмічних| |

| |апаратів; або | |

| |c) "компонентів", спеціально| |

| |призначених для таких| |

| |конструкцій або двигунів | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.B.4.*** |Обладнання, спеціально|з 7309, 00, |

| |призначене для виробництва|7310, 8419, |

| |товарів, що підлягають|8462, 8464, |

| |контролю за позицією 1.A.6, а|8465, 8474, |

| |також промислових вибухових|8477 |

| |речовин та їх компонентів,| |

| |зазначених у позиції 1.C.13.a | |

|----------------------------------------------------------------|

|____________ |

|*** Товар, за міжнародними передачами якого здійснюється|

|національний контроль. |

|----------------------------------------------------------------|

|Примітка. |Компоненти промислової вибухової речовини -|

| |хімічні сполуки, їх суміші, які входять до|

| |складу рецептури промислової вибухової|

| |речовини, а також хімічні сполуки, їх суміші,|

| |з яких утворюється промислова вибухова|

| |речовина на останньому етапі виготовлення|

| |(синтезу), в тому числі безпосередньо перед|

| |її використанням. |

|------------------+---------------------------------------------|

|1.C. |МАТЕРІАЛИ | |

|------------------+---------------------------------------------|

|Технічна примітка.|Метали і сплави. |

| |Метали і сплави включають наведені нижче|

| |необроблені та напівфабрикатні форми: |

| |Необроблені форми: |

| |Аноди, кулі, стрічки (включаючи рублені та|

| |дротяні смуги), металеві заготовки, блоки,|

| |сталеві болванки, брикети, бруски, катоди,|

| |кристали, куби, стакани, зерна, гранули,|

| |зливки, брили, котуни, чушки, порошок,|

| |кільця, дріб, сляби, шматки металу|

| |неправильної форми, губки, прутки. |

| |Напівфабрикатні форми (незалежно від того,|

| |облицьовані, анодовані, просвердлені або|

| |перфоровані вони, чи ні): |

| |a) ковані форми або оброблені матеріали,|

| |виготовлені шляхом прокату, волочіння,|

| |гарячого штампування, кування, імпульсного|

| |штампування, пресування, дроблення,|

| |розпилення та розмелювання, а саме: кутики,|

| |швелери, кільця, диски, пил, пластівці,|

| |фольга та лист, поковки, плити, порошок,|

| |вироби, оброблені пресуванням або|

| |штампуванням, стрічки, фланці, прути|

| |(включаючи зварні брускові прутки, дротяні|

| |прути та прокатаний дріт), профілі, форми,|

| |листи, смужки, труби і трубки (включаючи|

| |трубні кільця, трубні прямокутники та|

| |пустотілі трубки), витягнений або|

| |екструдований дріт; |

| |b) ливарний матеріал, виготовлений шляхом|

| |лиття в піщано-глинисті форми, кокіль,|

| |металеві, пластикові або інші види прес-форм,|

| |включаючи лиття під високим тиском,|

| |оболонкові форми та форми, виготовлені|

| |методом порошкової металургії. |

|------------------+---------------------------------------------|

|Примітка. |Мета контролю не повинна порушуватися під час|

| |експорту форм як закінчених виробів, не|

| |зазначених у цьому Списку, але які фактично є|

| |необробленими або напівфабрикатними формами,|

| |що підлягають контролю. |

|------------------+---------------------------------------------|

|1.C.1. |Матеріали, наведені нижче,| |

|[1C001] |спеціально призначені для| |

| |поглинання електромагнітних| |

| |хвиль, або полімери з власною| |

| |електропровідністю: | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.C.1.a. |Матеріали для поглинання хвиль|з 3910 00 00 |

| | 8 |з 3920 |

| |на частотах понад 2 x 10 Гц,|з 3921 |

| | 12 | |

| |але менше ніж 3 x 10 Гц | |

|------------------+---------------------------------------------|

|Примітка 1. |Згідно з позицією 1.C.1.a контролю не|

| |підлягають: |

| |a) абсорбери волосяного типу, виготовлені з|

| |натуральних або синтетичних волокон, з|

| |немагнітним наповненням для абсорбції; |

| |b) абсорбери, що не мають магнітних втрат,|

| |робоча поверхня яких не є плоскою, включаючи|

| |піраміди, конуси, клини та спіралеподібні|

| |поверхні; |

| |c) плоскі абсорбери, які мають усі наведені|

| |нижче характеристики: |

| |1) виготовлені з будь-якого наведеного нижче|

| |матеріалу: |

| |a) пінопластичних матеріалів (гнучких або|

| |негнучких) з вуглецевим наповненням або|

| |органічних матеріалів, включаючи в'язкі|

| |домішки, які забезпечують понад 5 відсотків|

| |відбиття порівняно з металом уздовж ширини|

| |смуги, що перевищує +- 15 відсотків середньої|

| |частоти падаючої енергії, та не здатні|

| |протистояти температурі понад 450 К|

| |(177 град. C); |

| |b) керамічних матеріалів, які забезпечують|

| |понад 20 відсотків відбиття порівняно з|

| |металом уздовж ширини смуги, що перевищує|

| |+- 15 відсотків середньої частоти падаючої|

| |енергії, та не здатні протистояти температурі|

| |понад 800 К (527 град. C). |

|------------------+---------------------------------------------|

|Технічна примітка.|Зразки для проведення випробувань на|

| |поглинання згідно з приміткою 1.c.1 до|

| |позиції 1.C.1.a повинні мати форму квадрата|

| |із стороною не менше ніж п'ять довжин хвиль|


| |середньої частоти і розміщуватися в дальній|

| |зоні випромінювального елемента. |

|------------------+---------------------------------------------|

| |2) з міцністю при розтягу менше ніж|

| | 6 |

| |7 x 10 Н/кв.м; та |

| |3) з міцністю на стиснення менше ніж|

| | 6 |

| |14 x 10 Н/кв.м |

| |d) плоскі абсорбери, вироблені із спеченого|

| |фериту, що мають: |

| |1) питому вагу понад 4,4; та |

| |2) максимальну робочу температуру 548 К|

| |(275 град. C). |

|------------------+---------------------------------------------|

|Примітка 2. |Примітка 1 не звільняє з-під контролю|

| |магнітні матеріали, що забезпечують|

| |поглинання хвиль, коли вони містяться у|

| |фарбах. |

|------------------+---------------------------------------------|

|1.C.1.b. |Матеріали для поглинання хвиль|з 3920 |

| |на частотах понад| |

| | 14 |з 3921 |

| |1,5 x 10 Гц, але менше ніж|з 3910 00 00 |

| | 14 | |

| |3,7 x 10 Гц і непрозорі для| |

| |видимого світла | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.C.1.c. |Електропровідні полімерні| |

| |матеріали з об'ємною| |

| |електропровідністю понад 10000| |

| |сіменс/м або поверхневим| |

| |питомим опором менше ніж 100| |

| |Ом/кв.м, вироблені на основі| |

| |одного з наведених нижче| |

| |полімерів: | |

| |------------------------------+--------------|

| |1) поліанілін; |3909 30 00 00 |

| |------------------------------+--------------|

| |2) поліпірол; |3911 90 91 00 |

| |------------------------------+--------------|

| |3) політіофен; |3911 90 93 00 |

| |------------------------------+--------------|

| |4) поліфенілен-вінілен; або |3911 90 99 00 |

| |------------------------------+--------------|

| |5) політіенілен-вінілен |3919 90 90 90 |

|------------------+---------------------------------------------|

|Технічна примітка.|Об'ємна електропровідність та поверхневий|

| |питомий опір визначаються відповідно до|

| |стандартної методики ASTM D-257 або її|

| |національного еквівалента. |

|------------------+---------------------------------------------|

|1.C.2. |Металеві сплави, порошки| |

|[1C002] |металевих сплавів та сплавлені| |

| |матеріали, наведені нижче: | |

|------------------+---------------------------------------------|

|Примітка. |Згідно з позицією 1.C.2 контролю не|

| |підлягають металеві сплави, порошки металевих|

| |сплавів або сплавлені матеріали, призначені|

| |для ґрунтувальних покриттів. |

|------------------+---------------------------------------------|

|Технічна примітка.|1. Металеві сплави, зазначені у позиції|

| |1.C.2, мають назву тих металів, ваговий|

| |відсоток яких більший, ніж інших елементів,|

| |що входять до складу сплаву. |

| |2. Строк експлуатації до руйнування (межу|

| |тривалої міцності) потрібно визначати|

| |відповідно до стандартної методики ASTM E-139|

| |або її національного еквівалента. |

| |3. Показник циклової втоми необхідно|

| |визначати відповідно до стандартної методики|

| |ASTM E-606 "Рекомендація з тестування на|

| |циклову втому при постійній амплітуді" або її|

| |національного еквівалента. Тестування|

| |потрібно проводити за напрямком осі при|

| |середньому значенні показника напруги, що|

| |дорівнює одиниці, та коефіцієнті концентрації|

| |напруги (Kt), що дорівнює одиниці. Середня|

| |напруга дорівнює різниці максимальної та|

| |мінімальної напруги, поділеній на максимальну|

| |напругу. |

|------------------+---------------------------------------------|

|1.C.2.a. |Алюмініди, наведені нижче: |7502 20 00 00 |

| |1) нікелеві алюмініди, що| |

| |містять мінімально 15 вагових| |

| |відсотків, максимально 38| |

| |вагових відсотків алюмінію та| |

| |принаймні один додатковий| |

| |легуючий елемент; | |

| |------------------------------+--------------|

| |2) титанові алюмініди, що|8108 10 10 90 |

| |містять 10 або більше вагових| |

| |відсотків алюмінію та| |

| |принаймні один додатковий| |

| |легуючий елемент | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.C.2.b. |Металеві сплави, наведені| |

| |нижче, вироблені з матеріалів,| |

| |які підлягають контролю згідно| |

| |з позицією 1.C.2.c: | |

| |------------------------------+--------------|

| |1) нікелеві сплави із: |7502 20 00 00 |

| |a) строком експлуатації до| |

| |руйнування 10000 годин або| |

| |більше з навантаженням 676 МПа| |

| |при температурі 923 К (650| |

| |град. C); або | |

| |b) низьким показником циклової| |

| |втоми 10000 циклів випробувань| |

| |або більше з навантаженням| |

| |1095 МПа при температурі 823 К| |

| |(550 град. C); | |

| |------------------------------+--------------|

| |2) ніобієві сплави із: |8112 91 31 00 |

| |a) строком експлуатації до|8112 99 30 00 |

| |руйнування 10000 годин або| |

| |більше з навантаженням 400 МПа| |

| |при температурі 1073 К (800| |

| |град. C); або | |

| |b) низьким показником циклової| |

| |втоми 10000 циклів випробувань| |

| |або більше з навантаженням 700| |

| |МПа при температурі 973 К| |

| |(700 град. C); | |

| |------------------------------+--------------|

| |3) титанові сплави із: |8108 10 10 90 |

| |a) строком експлуатації до| |

| |руйнування 10000 годин або| |

| |більше з навантаженням 200 МПа| |

| |при температурі 723 К (450| |

| |град. C); або | |

| |b) низьким показником циклової| |

| |втоми 10000 циклів випробувань| |

| |або більше з навантаженням 400| |

| |МПа при температурі 723 К| |

| |(450 град. C); | |

| |------------------------------+--------------|

| |4) алюмінієві сплави з межею|з 7601 20 |

| |міцності при розтягу: |7604 29 10 00 |

| |a) 240 МПа або більше при|7608 20 91 00 |

| |температурі 473 К (200 град.|7608 20 99 00 |

| |C); чи | |

| |b) 415 МПа або більше при| |

| |температурі 298 К (25 град.| |

| |C); | |

| |------------------------------+--------------|

| |5) магнієві сплави з: |з 8104 |

| |a) межею міцності при розтягу| |

| |345 МПа або більше; та | |

| |b) швидкістю корозії менше ніж| |

| |1 мм на рік у 3-відсотковому| |

| |водному розчині хлориду натрію| |

| |виміряної відповідно до| |

| |стандартної методики ASTM G-31| |

| |або її національного| |

| |еквівалента | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.C.2.c. |Порошки металевих сплавів або| |

| |частинки матеріалів, які мають| |

| |усі наведені нижче| |

| |характеристики: | |

| |1) виготовлені з будь-якої| |

| |наведеної нижче композиції: | |

|------------------+---------------------------------------------|

|Технічна примітка.|X відповідає одному або більше легуючим|

| |елементам, що входять до складу сплаву. |

|------------------+---------------------------------------------|

| |a) нікелеві сплави (Ni-Al-X,|7504 00 00 00 |

| |Ni-X-Al), призначені для| |

| |використання у складі частин| |

| |чи "компонентів" газотурбінних| |

| |двигунів, тобто менше ніж з| |

| |трьома неметалевими частками| |

| |(введеними у процесі| |

| |виготовлення), більшими ніж| |

| | 9 | |

| |100 мкм в 10 частках сплаву; | |

| |------------------------------+--------------|

| |b) ніобієві сплави (Nb-Al-X|8112 91 31 00 |

| |або Nb-X-Al, Nb-Si-X або|8112 99 30 00 |

| |Nb-X-Si, Nb-Ti-X або Nb-X-Ti);| |

| |------------------------------+--------------|

| |c) титанові сплави (Ti-Al-X|8108 10 10 20 |

| |або Ti-X-Al); | |

| |------------------------------+--------------|

| |d) алюмінієві сплави (Al-Mg-X|з 7603 |

| |або Al-X-Mg, A1-Zn-X або| |

| |Al-X-Zn, Al-Fe-X або Al-X-Fe);| |

| |або | |

| |------------------------------+--------------|

| |e) магнієві сплави (Mg-Al-X|8104 30 00 00 |

| |або Mg-X-Al); та | |

| |------------------------------+--------------|

| |2) виготовлені у| |

| |контрольованому середовищі за| |

| |допомогою будь-якого з| |

| |наведених нижче процесів: | |

| |a) "вакуумне розпилення"; | |

| |b) "газове розпилення"; | |

| |c) "відцентрове розпилення"; | |

| |d) "охолодження| |

| |розбризкуванням"; | |

| |e) "прядіння з розплаву" та| |

| |"здрібнювання"; | |

| |f) "витягання з розплаву" та| |

| |"подрібнення"; | |

| |g) "механічне легування"; | |

| |3) придатні до формування| |

| |матеріалів, що підлягають| |

| |контролю згідно з позиціями| |

| |1.C.2.a або 1.C.2.b | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.C.2.d. |Сплавлені матеріали, які мають|7504 00 00 00 |

| |усі наведені нижче| |

| |характеристики: | |

| |------------------------------+--------------|

| |1) виготовлені з будь-яких|7505 12 00 00 |

| |композиційних систем,|7603 20 00 00 |

| |зазначених у позиції| |

| |1.C.2.c.1; | |

| |------------------------------+--------------|

| |2) у вигляді неподрібнених| |

| |гранул, стружки або тонких|7604 29 10 00 |

| |стрижнів; та | |

| |------------------------------+--------------|

| |3) виготовлені у|з 8104, |

| |контрольованому середовищі|8108, 8112 |

| |одним з наведених нижче| |

| |методів: | |

| |a) "охолодження| |

| |розбризкуванням"; | |

| |b) "прядіння з розплаву"; | |

| |c) "витягання з розплаву" | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.C.3. |Магнітні метали всіх типів та| |

|[1C003] |будь-якої форми, що мають| |

| |будь-яку з наведених нижче| |

| |характеристик: | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.C.3.a. |Початкова відносна магнітна|8505 11 00 00 |

| |проникність 120000 або більше|8505 19 |

| |і завтовшки 0,05 мм або менше |8505 19 10 00 |

| | |8505 19 90 00 |

|------------------+---------------------------------------------|

|Технічна примітка.|Вимірювання початкової відносної магнітної|

| |проникності повинне здійснюватися на повністю|

| |відпалених матеріалах. |

|------------------+---------------------------------------------|

|1.C.3.b. |Магнітострикційні сплави, які|7206 90 00 00 |

| |мають будь-яку з наведених| |

| |нижче характеристик: | |

| |1) магнітострикційне насичення| |

| | -4 | |

| |більше ніж 5 x 10 ; | |

| |2) коефіцієнт| |

| |магнітомеханічного зчеплення| |

| |більше ніж 0,8 | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|1.C.3.c. |Аморфна або нанокристалічна|з 7206 |

| |стружка сплаву, яка має усі|7504 00 00 00 |

| |наведені нижче характеристики:|з 8105 |

| |1) склад мінімум 75 вагових| |

| |відсотків заліза, кобальту або| |

| |нікелю; | |

| |2) магнітну індукцію насичення| |

| |(Bs) - 1,6 Т або більше; та | |

| |3) одну з наведених нижче| |

| |характеристик: | |

| |a) товщину стружки 0,02 мм або| |

| |менше; або | |

| |b) питомий електричний опір| |

| | -4 | |

| |2 x 10 Ом/см або більше | |

|------------------+---------------------------------------------|

|Технічна примітка.|Нанокристалічні матеріали, зазначені у|

| |позиції 1.C.3.c, - це матеріали, що мають|

| |кристалічні зерна розміром 50 нм або менше і|

| |визначаються дифракцією X-променів. |
еще рефераты
Еще работы по разное