Реферат: Контрольні питання


Контрольні питання

з курса “Дослідження операцій і теорія ігор”Термінологія та класифікація ігор.

Розв`язання матричних ігор із сідловою точкою.

Спрощення матричних ігор. Дублюючі та домінуючі стратегії.

Розв`язання матричних ігор у змішаних стратегіях. Середня ціна гри.

Основна теорема теорії матричних ігор (формулювання).

Алгебраїчний метод розв`язання матричної гри (2 х 2).

Теорема про активні стратегії. Зведення матричних ігор (2 х n), (m х 2) до матричної гри (2 х 2).

Графоаналітичний метод розв`язання матричних ігор (2 х n).

Графоаналітичний метод розв`язання матричних ігор (m х 2).

Розв`язання матричних ігор (m x n) методом Брауна-Робінсона.

Зведення матричної гри (m x n) до двоїстих задач лінійного програмування.

Способи здійснення відносних частот (ймовірностей) застосування активних стратегій.

Якісні оцінки елементів платіжної матриці. Матричні ігри з упорядкуванням платіжних елементів.

Біматричні ігри. Ситуація рівноваги за Нешу. Поведінка учасників гри.

Біматрична гра “Екологічний конфлікт”. Варіанти результатів гри.

Позиційні ігри. Основні властивості дерева гри.

Нормалізація позиційної гри.

Математичне формулювання задачі лінійного програмування.

Стандартна форма задачі лінійного програмування.

Пряма та подвійна задачі лінійного програмування.

Алгоритм розв`язання задачі лінійного програмування симплекс-методом.

Графічний спосіб розв`язання задачі лінійного програмування.

Математичне формулювання транспотної задачі.

Розв`язання транспортної задачі з використанням транспортної таблиці та методу потенціалів.

Математичне формулювання задачі про призначення.

Розв`язання задач про призначення.

Математичне формулювання задач цілочисельного програмування. Метод відсікаючих площин.

Моделі динамічного програмування. Задача розподілу капіталовкладень.

Розв`язання лінійних оптимізаційних задач методом динамічного програмування.


Література

1. Таха Х. Введение в исследование операций: в 2-х книгах. Пер. з англ. -М.: Мир, 1985.

2. Воробъев Н.Н. Теорич игр. -М.: Знание, 1976.

3. Воробъев Н.Н. Теория игр. Лекции для экономистов-кибернетиков. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.

4. Давидов Э.Г. Методы и модели теории антогонистических игр. -М.: Изд. МГУ, 1978.

5. Дегтярев Ю.И. Исследование операций. Учеб. для вузов. -М.: Высш. шк., 1986.

6. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. -М.: Наука, 1980.

7. Дюбин Г.П., Суздаль В.Г. Введение в прикладную теорию игр. /Под.ред. Н.Н.Воробъев. -М.: Наука, 1981.
еще рефераты
Еще работы по разное