Реферат: Проектна пропозиція щодо інвестиційного проекту
ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ

ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

(додаток до Методичних рекомендацій)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва проекту)

Від _______________________________________________________________

(найменування ініціатора проекту)

________________________________ ______________________ _________________________

(посада керівника П.І.Б.) (підпис) (дата)

М.П.

Місто, місяць, рік


1

Назва проекту
2

Історія діяльності ініціатора проекту
3

Тип проекту

(потрібне відмітити)

модернізація існуючих структур

розширення існуючих потужностей

будівництво нових потужностей

інше

4

Загальний опис проекту
5

Опис технічних аспектів проекту
6

Заявник проекту 1:

назва
адреса
П.І.Б. керівника, посада
П.І.Б. куратора (координатора) проекту, посада
телефон, факс куратора (координатора) проекту
E-mail куратора (координатора) проекту
77.1

Ініціатор проекту 2:
назва
форма власності
адреса
код ЄДРПОУ
дата державної реєстрації
основна діяльність
П.І.Б. керівника, посада
П.І.Б. керівника проекту, посада
телефон, факс керівника проекту
E-mail керівника проекту
7.2Виконавець проекту3:

назва

форма власності

адреса
код ЄДРПОУ
дата державної реєстрації
основна діяльність
П.І.Б. керівника, посада
П.І.Б. керівника проекту, посада
телефон, факс керівника проекту
E-mail керівника проекту
8

Розробник проекту4:
назва
форма власності
адреса
код ЄДРПОУ
основна діяльність
загальний досвід
П.І.Б. керівника, посада
П.І.Б. головного розробника проекту, посада
телефон, факс головного розробника проекту
E-mail головного розробника проекту
9

Опис місця реалізації проекту
10

Ступінь готовності проекту (потрібне відмітити)

Проектна пропозиція

Попереднє техніко-економічне обґрунтування як частина бізнес-плану

Бізнес план

Техніко-економічне обґрунтуванняяк частина проектно-конструкторської (робочої) документації

Проектно-конструкторська документація

Впровадження

11

Очікувана дата початку впровадження проекту
12

Інформація щодо вже впроваджених подібних проектів в Україні
13

Продаж у натуральному обсязі

за попередні 3 роки та прогноз на найближчі 3 роки
14

Виручка від реалізації за останні 3 звітні роки (ф. "Звіт про фінансові результати", стр. 010) та прогноз на найближчі 3 роки
15

Чистий прибуток за останні 3 звітні роки (ф. "Звіт про фінансові результати", стр. 220)
16

Активи на 31 грудня за останні 3 звітні роки (ф. "Баланс", стр. 280)
17

Власний капітал на 31 грудня за останні 3 звітні роки (ф. "Баланс", стр. 380)
18

Довгострокові зобов’язання на 31 грудня за останні 3 звітні роки (ф. "Баланс", стр. 480 )
19

Поточні зобов’язання на 31 грудня за останні 3 звітні роки (ф. "Баланс", стр. 620 )

20

Інформація щодо можливості подальшого тиражування проекту в Україні
21

Опис впливу проекту на навколишнє природне середовище та місцеве населення
22

Оцінка вартості проекту (загальні інвестиції), включаючи:
вартість обладнання з установкою
будівельно-монтажні роботи
інші витрати
23

Бажані джерела фінансування проекту:
власний капітал
зовнішні інвестиції (залучені кошти від випуску акцій)
кредит
фінансовий лізинг
інші (вказати які)
24

Основні ризики та бар'єри впровадження проекту
25

Інша додаткова інформація впровадження проекту

(щодо джерел росту продаж та збільшення стійкості бізнесу)Заступник Голови

Заступник Директора

департаменту інвестицій
еще рефераты
Еще работы по разное