Реферат: Програма вступних випробовувань з спеціальності 050102 "Економічна кібернетика" на окр "Магістр": дисципліни


Програма вступних випробовувань

з спеціальності 050102 "Економічна кібернетика" на ОКР "Магістр":

(дисципліни: моделювання економіки, методи прогнозування, системи обробки економічної інформації, ризикологія в економіці, програмні оболонки і пакети,

імітаційне моделювання)


Моделювання економіки

Тема 1. Економіка як об’єкт моделювання.

Тема 2. Концептуальні засади математичного моделювання економіки.

Тема 3. Виробничі функції.

Тема 4. Поведінка споживачів, виробників і моделі їхньої взаємодії.

Тема 5. Моделі міжгалузевого балансу.

Тема 6. Традиційні макроекономічні моделі.

Тема 7. Динамічні нелінійні моделі макроекономіки.


Методи прогнозування

Тема 1. Системи і принципи економічного прогнозування

Тема 2. Експертні методи прогнозування

Тема 3. Методи простої прогнозної екстраполяції одномірних процесів

Тема 4. Адаптивні методи прогнозування

Тема 5. Аналітичне вирівнювання тренда одномірних процесів

Тема 6. Прогнозування багатомірних процесів

Тема 7. Моделі прогнозування економічних об’єктів

Тема 8. Пакети програм із прогнозування


Системи обробки економічної інформації

Тема 1. Система. Системи управління. системний підхід в організаційному управлінні. Основні терміни та визначення

Тема 2. Економічна інформація як об’єкт автоматизованої обробки

Тема 3. Засоби формалізованого описання економічної інформації

Тема 4. Основи створення комп’ютерних технологій

Тема 5. Інформаційні системи організаційного управління

Тема 6. Корпоративні інформаційні системи


Ризикологія в економіці

Тема 1. Невизначеність і ризик в економіці та бізнесі

Тема 2. Вимірювання ризику (імовірнісний підхід)

Тема 3. Методи кількісного аналізу ризику

Тема 4. Управління економічним ризиком

Тема 5. Диверсифікація як спосіб зниження ступеня ризику. Теорія портфеля


Програмні оболонки і пакети

Тема 1. Структурна схема сучасного IBM PC сумісного персонального комп’ютера

Тема 2. Різновиди програм для комп’ютерів

Тема 3. Операційні системи

Тема 4. Функції файлової операційної системи та структура магнітного диску

Тема 5. Організація файлів та каталогів на диску

Тема 6. Операційна система Windows

Тема 7. Робота з файлами та папками


Імітаційне моделювання

Тема 1 .Вступ до курсу “імітаційне моделювання”

Тема 2. Сутність імітаційного моделювання

Тема 3.Основні етапи побудови імітаційної моделі

Тема 4. Імітаційна модель керування запасами

Тема 5. Поняття про метод Монте-Карло

Тема 6. Генерування РВП [0,1]

Тема 7. Генерування випадкових подій і дискретно розподілених випадкових величин

Тема 8. Генерування неперервних випадкових величин

Тема 9. Планування імітаційних експериментів: основні визначення

Тема 10. Одержання апроксимуючих поліномів

Тема 11. Статистична перевірка результатів імітаційних експериментів

Тема 12. Планування експериментів при дослідженні та оптимізації систем.


Завідувач кафедри В.Ф. Гамалій
еще рефераты
Еще работы по разное