Реферат: Красилівська районна рада хмельницької області
УКРАЇНА
КРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

десятої сесії

від 22 лютого 2012 року № 4

м. Красилів


Про комплексну програму мобілізації зусиль Красилівської районної ради, управлінь та відділів Красилівської районної державної адміністрації, Красилівської міжрайонної державної податкової інспекції по забезпеченню надходжень до бюджетів всіх рівнів, створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування на 2012-2014 роки


Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі подання Красилівської міжрайонної державної податкової інспекції від 01.02.2012 року № 1234/9/13-014, районна рада


в и р і ш и л а:


1. Затвердити комплексну програму мобілізації зусиль Красилівської районної ради, управлінь та відділів Красилівської районної державної адміністрації, Красилівської міжрайонної державної податкової інспекції по забезпеченню надходжень до бюджетів всіх рівнів, створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування на 2012-2014 роки

(додається).

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні та внесенні змін до районного бюджету щорічно при наявності коштів передбачати фінансування видатків на реалізацію цієї Програми.

3. Координацію роботи щодо виконання Програми покласти на Красилівську міжрайонну державну податкову інспекцію.

4. Красилівській міжрайонній державній податковій інспекції щорічно інформувати районну раду про хід виконання цієї програми.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Якушеву Л. С. та постійну комісію районної ради з питань економіки, промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та розвитку підприємництва (голова комісії – Чайчук А. Д.).


Голова ради В. Ходак

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення десятої сесії районної ради

від 22 лютого 2012 року №4


Комплексна програма мобілізації зусиль Красилівської районної ради, управлінь та відділів Красилівської районної державної адміністрації, Красилівської міжрайонної державної податкової інспекції по забезпеченню надходжень до бюджетів всіх рівнів, створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування на 2012-2014 роки


Комплексна програма мобілізації зусиль Красилівської районної ради, Красилівської міжрайонної державної податкової інспекції, управлінь та відділів Красилівської районної державної адміністрації по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування на 2012-2014 роки (в подальшому Комплексна програма) розроблена на основі Закону України «Про державну податкову службу в Україні», Податкового Кодексу України та являє собою комплекс заходів, які сприятимуть розвитку економіки району. Зокрема, створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва, нових робочих місць, збільшенню випуску якісних конкурентоздатних товарів, насиченню товарних ринків, зведенню до мінімуму негативного впливу на економіку регіону тіньового бізнесу, максимальному поєднанню інтересів СПД - платників податків з інтересами податкової служби, надходженню коштів до бюджетів всіх рівнів на основі добровільності виконання платниками своїх податкових зобов’язань, запобіганню злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриттю та розслідуванню. Створення належних умов для надання консультативної допомоги платникам податків у оформленні заяв, заповненні податкової звітності, проведення семінарів для платників податків, надання інформації про реквізити рахунків для зарахування платежів до бюджетів, ставок податків та роз’яснень з питань оподаткування (усних, письмових, по телефону), надання платникам податків інформації про стан розрахунків з бюджетами, надання безкоштовного програмного забезпечення для формування та подання податкової звітності в електронному вигляді, розміщення у мережі Інтернет нормативно-правових актів, податкових роз’яснень, Єдиної бази податкових знань, реєстру платників ПДВ розповсюдження брошур, буклетів, пам’яток та іншої друкованої продукції про сплату податків, прийняття звітних та інших документів платників податків, надання публічної інформації.

^ Очікувані результати:

- розширення бази оподаткування, що дасть змогу зменшити податковий тиск на платників податків та забезпечити ефективне наповнення Державного та місцевих бюджетів;

- активізація роботи з недопущення правопорушень в сфері оподаткування, розширення інформаційного забезпечення кожної ланки податкової служби, що сприятиме автоматизації процесу оподаткування, ефективному використанню наявних людських ресурсів, дасть можливість порівнювати відомості з різних джерел з метою виявлення ухилень від сплати податків;

- скорочення та ліквідацію податкового боргу шляхом поліпшення роботи з платниками податків, заохочення їх до добровільної сплати та скорочення заборгованості перед бюджетом;

- підвищення рівня добровільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку стосовно якості обслуговування платників податків;

- спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, в перспективі:

- отримання послуг без відвідування органів ДПС;

- формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДПС.

^ II. Мета і основні завдання Комплексної програми

Комплексна програма враховує створення нових технологій податкової діяльності, які базуватимуться на використанні сучасної комп’ютерної техніки для створення бази, яка дозволить систематично і широко використовувати внутрішню та зовнішню інформацію для планування і виконання функцій щодо контролю за сплатою податків і зборів, контрольно-перевірочної роботи, ефективної боротьби з ухиленнями від сплати податків і скорочення розмірів тіньової економіки, налагодження партнерських відносини з платниками, пріоритетність добровільної сплати та включає основні завдання:

удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до бюджету;

удосконалення системи контрольно-перевірочної роботи;

правове забезпечення профілактики злочинності;

удосконалення системи стягнення податків;

впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні для створення бази, яка дозволить систематично і всебічно використовувати внутрішню та зовнішню інформацію для надання роз’яснень платникам податків;

- облаштування робочих місць по прийомці податкової звітності та надання роз’яснень платникам податків (меблі, обладнання, інвентар);

- висвітлення в засобах масової інформації матеріалів з податкової тематики, удосконалення роботи з платниками податків.


Ш. Заходи Комплексної програми мобілізації зусиль Красилівської районної ради, управлінь та відділів Красилівської районної державної адміністрації , Красилівської міжрайонної державної податкової інспекції по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012-2014 роки.

^ 1. Удосконалення системи планування /прогнозування/ та обліку надходжень до бюджету.

1.1. Виявляти додаткові джерела надходження платежів до бюджетів усіх рівнів. Всебічно аналізувати стан обсягів виробництва продукції, фінансово-економічний стан підприємств з метою мобілізації платежів до бюджетів усіх рівнів. За результатами аналізу та з врахуванням факторів, що негативно впливають на стан адміністрування податків та зборів, розробляти додаткові заходи щодо забезпечення надходжень до Державного та місцевих бюджетів.

Красилівська МДПІ,

Красилівська РДА

2012-2014 рр.

1.2. Проводити роботу по скороченню кількості підприємств, що декларують від`ємне значення об‘єкта оподаткування або його відсутність. Здійснювати моніторинг підприємств, які при значних сумах валових доходів, сплачують мізерні суми податку на прибуток.

Красилівська МДПІ,

Красилівська РДА

2012-2014 рр.

1.3. З метою упередження безпідставного відшкодування податку на додану вартість забезпечити контроль та комплекс заходів щодо правомірності відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

1.4. Забезпечити впровадження в дію сучасних методів обслуговування платників податків, заснованих на використанні новітньої комп`ютерної техніки та програмного забезпечення стосовно приймання та обробки податкової звітності платників податків, підготовленої у електронному вигляді /на магнітних носіях, засобами Інтернет, тощо/.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

^ 2. Удосконалення системи контрольно-перевірочної роботи.

2.1. Удосконалити систему відбору платників податків для документальних перевірок та підвищити якість контрольно-перевірочної роботи, звернувши особливу увагу на тих суб`єктів підприємницької діяльності, що декларують від’ємне та нульове значення об`єкту оподаткування, ухиляються від сплати податків, або вишукують схеми мінімізації податкових надходжень. Організовувати проведення перевірок бюджетоутворюючих підприємств.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

2.2. Проводити перевірки підприємств, що здійснюють торгівельно-посередницьку діяльність та декларують незначні суми податкових зобов`язань при великих обсягах господарських операцій, відсутності основних фондів, малої чисельності працюючих на підприємстві та інших факторів ризику.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

2.3. З метою залучення до оподаткування фізичних осіб, що здійснюють торгівлю та надання різного роду послуг без відповідної державної реєстрації, організувати проведення комплексних попереджувально-профілактичних заходів, в першу чергу рейдів, відпрацювань, тощо. Систематично силами спеціально створених мобільних груп проводити оперативні перевірки СПД з питань дотримання чинного законодавства у сфері готівкового обігу.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

2.4. Здійснювати перевірки щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства з питань проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг. Особлива увага - СПД, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг та звітують про нереально низькі суми виручки по реєстраторах розрахункових операцій та розрахункових книжках, або звітують про відсутність об’єкту оподаткування податком на прибуток.

Красилівська МДПІ,

Красилівська РДА

2012-2014 рр.

2.5. Забезпечити належний контроль за поверненням в Україну валютної виручки, відстеження товарних і грошових потоків. При наявності даних, що свідчать про порушення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог чинного законодавства, організовувати тематичні перевірки з питань дотримання ними вимог валютного законодавства.

Красилівська МДПІ, Красилівський РВ УМВСУ

в Хмельницькій області

2012-2014 рр.

2.6. Здійснити комплекс заходів по забезпеченню дієвого контролю за своєчасністю подання СПД декларацій по прибутку підприємств, по податку на додану вартість, а також за правомірністю надання податкових пільг і застосування ставок оподаткування.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

2.7. Забезпечити щорічне проведення моніторингу фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання, визначення економічного потенціалу та зростання виробничих потужностей цих суб’єктів, темпів зростання заробітної плати працівників, проведення перевірок відповідності середньої заробітної плати одного працівника до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

2.8. Організувати комплексні перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань своєчасності розрахунків по заробітній платі, а також своєчасності сплати до місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб. Сприяти легалізації тіньової зайнятості населення міста та району.

Управління праці та соціального захисту населення Красилівської РДА,

Красилівська МДПІ

2012 – 2014 рр.

2.9. Організувати взаємодію з органами виконавчої влади з питань погашення заборгованості із заробітної плати та розрахунків із бюджетом по податку на доходи фізичних осіб.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

2.10. Забезпечити систематичне проведення зустрічних звірок щодо суб’єктів господарювання, які сплачують податок за землю, плати за користування надрами.

Управління Держкомзему в Красилівському районі,

міська, селищна та сільські ради,

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

2.11. Проведення звірок з управлінням Держкомзему в Красилівському районі на предмет відповідності даних державного земельного кадастру задекларованих площ земельних ділянок, що знаходяться у власності або користуванні.

Управління Держкомзему в Красилівському районі,

міська, селищна та сільські ради,

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

2.12. Вдосконалити взаємодію з органами місцевого самоврядування щодо повноти обліку фізичних осіб-платників податків за землю, повноти та своєчасності сплати її до бюджету. Проводити інвентаризацію рішень органів місцевого самоврядування по запровадженню місцевих податків і зборів, перевірки відповідності до норм чинного законодавства строків сплати, розмір ставок цих податків.

Міська, селищна та сільські ради,

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

2.13. Готувати матеріали та брати участь у діяльності міжвідомчих робочих груп з питань забезпечення мобілізації податкових та інших надходжень до бюджету та зменшення їх податкового боргу, роботі з підприємствами – «мінімізаторами» та збитковими підприємствами. Максимально використовувати наявні важелі впливу до керівників підприємств, які ухиляються від оподаткування або мінімізують сплату податків.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

2.14. Проводити заходи щодо залучення до податкового обліку суб’єктів господарської діяльності, які ухиляються від реєстрації, здійснення належної взаємодії з органами державної реєстрації та статистики.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

2.15. В ході проведення документальних перевірок за галузевим принципом здійснювати інтегрований фінансово-економічний аналіз діяльності базових галузей народного господарства. Виявляти в ході зазначеного аналізу основні проблеми, що заважають нормальному розвитку вказаних галузей або не сприяють розширенню бази оподаткування.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

^ 3. Профілактика та боротьба зі злочинністю у сфері оподаткування.

3.1. Організовувати та здійснювати контрольно-перевірочні та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на протидію незаконному відшкодуванню податку на додану вартість, своєчасне виявлення і руйнування схем ухилення від сплати податку на додану вартість /віртуально ПДВ/, запобігання незаконному його відшкодуванню, насамперед посередницькими структурами, що спеціалізуються на цих операціях шляхом непомірного завищення цін на товари і продукцію.

Відділ податкової міліції Хмельницької МДПІ

2012-2014 рр.

3.2. Оперативно відслідковувати діяльність угруповань, які спеціалізуються на створенні та використанні фіктивних підприємств, «конвертацій них» центрів, здійснювати заходи щодо викриття фіктивних підприємств на етапі їх взяття на податковий облік в органи податкової служби та після набуття ними ознак фіктивності.

Відділ податкової міліції Хмельницької МДПІ

2012-2014 рр.

3.3. Забезпечувати виявлення і вилучення з обігу фальсифікованих алкогольних напоїв, протидії їх незаконному виробництву, насамперед з недоброякісної сировини /матеріалів/, які становлять загрозу для життя і здоров’я людей, встановлення джерел надходження підроблених марок акцизного збору, осіб, які здійснюють їх реалізацію та місць виготовлення такої продукції.

Відділ податкової міліції Хмельницької МДПІ

2012-2014 рр.

3.4. Здійснювати контроль за наявністю марок акцизного збору встановленого зразка на пляшках /упаковках/ алкогольних напоїв і на пачках тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації. Проводити заходи щодо забезпечення своєчасного порушення та якісного розслідування кримінальних справ за фактами незаконного виготовлення та використання підроблених марок акцизного збору.

Відділ податкової міліції Хмельницької МДПІ

2012-2014 рр.

3.5. Вживати вичерпних заходів по протидії ввезенню та розповсюдженню на території міста та району контрафактної аудіо-відеопродукції, друкованої продукції, а також знешкодженню підпільних виробництв контрафактної продукції.

Відділ податкової міліції Хмельницької МДПІ

2012-2014 рр.

3.6. Організовувати роботу щодо своєчасного упередження та виявлення фактів фіктивного банкрутства. За виявленими фактами фіктивного банкрутства, де вбачаються ознаки злочину за ст. 218 Кримінального кодексу України, здійснювати збір матеріалів та їх передачу до слідчих підрозділів для вирішення питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Відділ податкової міліції Хмельницької МДПІ

2012-2014 рр.

^ 4. Забезпечення погашення податкових зобов`язань.

4.1.З метою упередження виникнення податкового боргу розглядати пропозиції підприємств і організацій щодо надання розстрочення податкових зобов`язань згідно вимог ст. 100 Податкового кодексу України.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

4.2.З метою погашення податкового боргу суб’єктами підприємницької діяльності, які допустили несплату нарахованих зобов`язань здійснювати опис заставного майна з подальшою реалізацією його через Уповноважені Товарні біржі.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

4.3. З метою запобігання вчиненню правопорушень, пов’язаних з відчуженням заставного майна без погодження з органами державної податкової служби посадовими особами підприємств-боржників, здійснювати перевірки стану збереження заставного майна, фактів самовільного відчуження майна з податкової застави та постійно здійснювати контроль за його збереженням.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

^ 5. Впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні та удосконалення роботи з платниками податків.

5.1. Активізувати та удосконалювати роз’яснювальну роботу серед платників податків щодо впровадження норм Податкового кодексу України із застосуванням різноманітних форм роз`яснення. Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

5.2. З метою своєчасного та професійного інформування платників податків про зміни в податковому законодавстві, що сприяє підвищенню рівня добровільної сплати податків, здійснювати комплекс заходів щодо поліпшення тематичного змісту радіопередач, матеріалів для публікації вЗМІ району, які готуються Красилівською МДПІ, підвищення взаємодії в цих питаннях з іншими засобами масової інформації.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

5.3. Забезпечувати випуск власної друкованої продукції для інформування широкого кола платників про зміни в податковому законодавстві на ринках, консультаційних пунктах, учбових закладах району.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

5.4. Проводити роз’яснення податкового законодавства шляхом організації семінарів, круглих столів, брифінгів за участю керівників та бухгалтерів підприємств, установ та організацій. Готувати відповідні методичні рекомендації, зразки податкової звітності, буклети тощо.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

5.5. Забезпечувати належну роботу громадської приймальні при МДПІ для роз’яснення податкового законодавства, особистого прийому платників податків та розгляду їх звернень, запитів на публічну інформацію.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

5.6. З метою підвищення податкової культури молоді міста та району, виховання нового покоління платників податків, пропаганди та вивчення основ

податкового законодавства молоддю, проводити в навчальних закладах місячники податкових знань, огляди-конкурси на кращий твір /реферат/ з податкової тематики, вікторини, ділові ігри, конкурси, інші заходи.

Красилівська МДПІ, Красилівська РДА

2012-2014 рр.

^ 6. Робота з кадрами Красилівської МДПІ.

6.1.Здійснити комплекс організаційних заходів щодо удосконалення роботи з кадрами, в першу чергу по забезпеченню належної їх підготовки, перепідготовки, створенню дієвого кадрового резерву, оптимальної розстановки кадрів. Реагувати на факти зловживань, корупційні діяння, інші правопорушення з боку працівників податкової служби. Комплектувати посади державних службовців відповідно до вимог законів «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», КЗпП України, з кадрового резерву.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.


^ 7. Обсяги та джерела фінансування.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

(Розрахунок розміру фінансування згідно з Додатком )


Додаток до Програми


Розрахунок

необхідного розміру фінансування на виконання завдань Програми


№ п/п

Назва заходу

Відповідальні

Термін виконання

Необхідний розмір фінансування

1.

З метою підвищення податкової культури населення району, виховання платників в дусі добровільної сплати податків, пропаганди та вивчення основ податкового законодавства молоддю, проводити в навчальних закладах місячники податкових знань, огляди-конкурси на кращий твір (реферат) з податкової тематики, вікторини, ділові ігри, конкурси, інші заходи.

Проведення тематичних лекцій та конкурсів у загальноосвітніх школах і професійно-технічному ліцеї, з метою формування податкової культури у підростаючого покоління. Участь у конкурсах дитячої творчості з податкової тематики.

Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

10,0 тис.грн.

(районний бюджет)


2.

З метою підвищення якості надання послуг щодо видачі довідок та дозвільних документів, приймання звітності, вхідної кореспонденції та обслуговування платників податків, створення сприятливих умов для одержувачів послуг при здійсненні повноважень відповідальними посадовими особами МДПІ придбання комп’ютерної, копіювальної техніки, принтерів.

Красилівська МДП

2012-2014 рр.

60,0 тис.грн.

(районний бюджет)


3.

З метою створення комфортних умов платникам податків і належного їх обслуговування, підвищення рівня добровільної сплати податків, формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДПС та удосконалення системи адміністрування податків і зборів, забезпечення місць по прийомці податкової звітності необхідними інформаційними стендами та надання роз’яснень платникам податків, з метою уникнення черг та створення належних умов для платників податків.

Красилівська МДП

2012-2014 рр.

10,0 тис.грн

(районний бюджет)

4.

Для належного забезпечення проведення деклараційної кампанії доходів громадянами, дотримання платниками податку вимог Податкового кодексу, згідно з яким окремі категорії громадян відповідно до законодавства зобов’язані подати та/або мають право подати річну податкову декларацію для отримання податкової знижки, налагодження партнерських відносин з платниками податків та створення сприятливих умов для виконання їх обов’язку а саме:

- забезпечення виїздів відповідальних працівників інспекції на підприємства з метою надання консультацій та приймання декларацій від громадян про майновий стан та отримані доходи

- створення агітаційної бригади для виїзду до сільських рад (особливо віддалених населених пунктів), для проведення консультацій та приймання декларацій від громадян про майновий стан та отримані доходи.Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

10,0 тис.грн.

(районний бюджет)


5.

Розповсюдження брошур, буклетів, пам’яток та іншої друкованої продукції про сплату податків.


Красилівська МДПІ

2012-2014 рр.

10 тис.грн.

(районний бюджет )

еще рефераты
Еще работы по разное