Реферат: Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Славуті на 2012 2014 роки
СЛАВУТСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

14 сесії

шостого скликання

від “28” грудня 2011 р. №11 -14/2011


Про затвердження Програми регулювання

чисельності безпритульних тварин гуманними

методами в м.Славуті на 2012 - 2014 роки


Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою виконавчого комітету Славутської міської ради Дербугова Ю. П. про хід виконання міської «Програми реалізації державної політики у сфері утримання тварин та запобігання жорстокому поводженню з ними на території міста Славути», керуючись п. 22 ч.1 ст. 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Славутська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Славуті на 2012 - 2014 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Славутської міської ради на підставі бюджетних запитів, поданих виконавчим комітетом Славутської міської ради при формуванні бюджету міста передбачати в межах наявних ресурсів фінансування видатків для виконання даної Програми.

3. Фінансування Програми передбачено у розмірі 667,2 тис.грн.

4. Головним розпорядником коштів передбачених для реалізації Програми та відповідальним виконавцем призначити виконавчий комітет Славутської міської ради.

5. Виконавчому комітету щорічно інформувати міську раду про хід виконання даної Програми.

6. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови С.В. Микульського, а контроль за його виконанням - на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів та регуляторної політики (Левчук Я.В.) та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, екології, благоустрою, та адміністративно-територіального устрою (Кушніров В.М.


Міський голова В. Б. Сидор


^ Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Славуті на 2012-2014 роки


І. Загальні положення

Одним із важливих критеріїв приналежності до європейської цивілізації є ставлення суспільства до тварин. Саме прийняття Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» відбиває якісне зрушення в громадській свідомості, коли проблема захисту тварин від жорстокого поводження переходить до розряду соціально значущих. Цей Закон спрямований на захист від страждань та загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, укріплення моральності й гуманності суспільства і означає перший крок уперед назустріч становленню в Україні по-справжньому гуманного та цивілізованого суспільства.

Необхідність розроблення міської Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Славуті на 2012-2014 роки викликана великою кількістю безпритульних тварин, що може призвести до поширення інфекційних та паразитарних хвороб серед людей, джерелом збудників яких є тварини (собаки, коти), погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, якості життя мешканців та гостей міста, загибелі тварин і жорстокого поводження з ними.

У відповідності до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, дозволяється здійснювати методами біостерилізації або біологічно-обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування – методами евтаназії.

Масова стерилізація безпритульних тварин забезпечить стійку динаміку зниження їхньої чисельності до мінімального рівня, необхідного для міського середовища. Крім того, потрібно проводити широку агітацію серед власників тварин про необхідність стерилізації своїх вихованців.

Безпритульним тваринам, що пройшли стерилізацію, вакцинацію, реєстрацію може бути надано статус «санітарного собаки міста» і вони можуть бути відпущені в міське середовище з урахуванням вже наявної щільності популяції тварин у район випуску.

Випуску підлягають винятково неагресивні здорові тварини. Пріоритетним є передача стерилізованих безпритульних собак любителям тварин.

З огляду на те, що однією з причин поповнення популяції безпритульних тварин у місті є безвідповідальне до них ставлення їхніх власників (тварини виявляються викинутими, кинутими в місцях продажу), відсутності в місті служби пошуку тварин, які загубились, необхідно організувати роботу, спрямовану на усвідомлення власниками відповідальності за своїх вихованців, гуманного ставлення до безпритульних тварин, вирішенню проблеми безпритульних тварин цивілізованими методами.

Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» встановлені правові норми у сфері поводження з тваринами. Статтею 24 даного Закону передбачена наявність місцевих програм регулювання чисельності тварин у населених пунктах.

Таким чином, з урахуванням ситуації, що склалась у місті Славуті в сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, а також положень зазначеного Закону виникла нагальна необхідність у розробці та прийнятті міської Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Славуті на 2012-2014 роки (далі – Програма).


ІІ. Мета Програми

Мета Програми – зменшення кількості безпритульних тварин виключно гуманними методами, покращення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації у місті. Зміна громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин.


^ III. Завдання Програми:

- протягом 2012 - 2014 року провести моніторинг діяльності, пов’язаної із безпритульними тваринами (збирання, аналіз та обробка даних про кількість, склад, ареал перебування тощо);

- протягом 2012 - 2014 року створити більш комфортні умови для життя людей та гуманного середовища для існування тварин через значне зменшення чисельності безпритульних тварин;

- протягом 2012 - 2013 року облаштувати належним чином притулок для безпритульних тварин;

- протягом 2012 - 2014 року розробити і впровадити системи масової стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин;

- протягом 2012 - 2014 року розробити і впровадити системи інформаційно-просвітницьких заходів з населенням стосовно гуманного поводження з безпритульними тваринами, влаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо.


ІV. Заходи Програми

Програмою передбачено проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, спрямованих на зниження чисельності безпритульних тварин у місті гуманними методами, а саме:

- проведення моніторингу діяльності, пов’язаної з безпритульними тваринами;

- проведення масової стерилізації безпритульних тварин із поверненням їх до ареалу попереднього перебування і поступове, протягом декількох років, зниження їх кількості;

- організація відлову безпритульних тварин гуманним методом на основі новітніх технологій, кращого міжнародного досвіду та досвіду міст України, де вже впроваджено аналогічні програми;

- планування та вжиття щорічних протиепізоотичних заходів: обов’язкова вакцинація тварин, що випускаються на волю, від сказу, лептоспірозу та інших небезпечних хвороб, із вилученням агресивних і хворих тварин;

- проведення інформаційних заходів та навчально-просвітницької роботи;

- облаштування належним чином притулку для тварин;

- будівництво карантинного майданчика для безпритульних тварин;

- створення та утримання бригади по відлову та утриманню тварин;

- придбання спеціальної машини для відлову тварин;

- утримання безпритульних тварин та догляд за ними;

- евтаназія.


^ V. Строки реалізації Програми

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Славута на 2012-2014 роки розрахована на період 2012 – 2014 роки.

^ VI. Координатори та виконавці Програми
Координатори Програми:

Координатором даної Програми є начальник управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою.


Виконавці Програми:

Виконавцем Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Славуті на 2012-2014 роки є виконавчий комітет Славутської міської ради.


^ VІІ. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок:

коштів бюджету міста;

добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;

коштів інших джерел, не заборонених законодавством України.

З метою урахування виконання заходів Програми у Програмі соціально-економічного розвитку міста Славута на наступний рік, виконавці щорічно надають головному розпоряднику бюджетних коштів фінансово-економічне обґрунтування заходів, передбачених Програмою.


У разі істотних змін в економічному середовищі, а також змін чинного законодавства, що впливають на формування собівартості виконання даної Програми, її загальна вартість індексується на визначений коефіцієнт.

При наявності обґрунтованих підстав, фінансування Програми за рахунок одного джерела може замінюватися фінансуванням з іншого джерела надходження коштів.

У разі невиконання завдань Програми в запланованому році, дані роботи переносяться на наступні роки в межах строку дії Програми (2012 - 2014 р.р.).


^ VІІІ. Результативні показники, що характеризують виконання Програми


N з/п

Показники

Оди-ниця виміру

Всього за Програмою

в тому числі по роках:

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Бюджет міста

інші джерела

разом

Бюджет міста

інші джерела

разом

Бюджет міста

інші джерела

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Затрат


1.1

Кількість притулків

од.


111

1.2

Кількість штатного персоналу, що обслуговує тварин

чол.


333

1.3

Площа приміщення притулку

м²


120150150

1.4

Кошти на виконання Програми

тис.грн.

667,2

212,2

60,0

272,2

109,0

70,0

179,0

116,0

100,0

216,0

2

Продукту


2.1

Кількість відловлених тварин

гол.

470150155165

2.2

Кількість тварин, влаштованих до притулку

гол.2.3

Кількість тварин, що отримали вакцинацію

гол.

400120130150

2.4.

Кількість стерилізованих тварин

гол.

400120130150

2.5

Кількість випущених примірників буклетів з навчально-просвітницької роботи.

шт.

5100170017001700

2.6

Кількість побудованих карантинних майданчиків

шт.

113

Ефективності


3.1

Кількість відловлених тварин в розрахунку на 1 працівника притулку

гол.

156505155

3.2

Кількість тварин, влаштованих до притулку в розрахунку на 1 працівника притулку

гол.

251177

3.3

Кількість тварин, що отримали вакцинацію в розрахунку на 1 працівника притулку

гол.

133404350

3.4

Кількість стерилізованих тварин в розрахунку на 1 працівника притулку

гол.

133404350

3.5

Питома вага стерелізованих та вакцинованих тварин в загальній кількості відловлених тварин

%

85,180,083,990,9

3.6

Забезпеченість навчальних закладів міста друкованою продукцією

%

100100100100

4

Якості


4.1

Зменшенні чисельності безпритульних тварин

%


152025

4.2

Підвищення рівня безпеки і комфортності середовища існування людини та тварин

%


171919

4.3

Підвищення рівня забезпеченності суспільного спокою і моральності

%


182027

4.4

Поліпшення естетичного вигляду міста

%


555

4.5

Зниження витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення

%


808080

4.6

Покращення санітарного стану міста

%


655

4.7

Зниження рівня аварійності на дорогах

%


555

4.8

Підвищення міжнародного іміджу міста в результаті дотримання міжнародних стандартів поводження з тваринами

%


357


Секретар міської ради Б. М. Семенюк
еще рефераты
Еще работы по разное