Реферат: Програма реформування І розвитку житлово-комунального господарства м. Дружківка на 2010-2014 рокиЗ


АТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

від ____________ № __________


Програма


реформування і розвитку житлово-комунального господарства

м. Дружківка на 2010-2014 роки


Дружківка

2010

I. Сучасний стан житлово-комунального господарства


Недосконалість системи управління житлово-комунальним господарством міста, недостатні темпи реформування призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належного рівня та якості. Станом на 01 січня 2010 року дебіторська заборгованість у галузі становила 49,3 млн. грн., у тому числі населення – 44,4 млн. грн., кредиторська – 30,8 млн. грн. За підсумками роботи в 2009 році збитки підприємств склали 3,6 млн. грн.

Житловий фонд комунальної власності складається з 363 будинків, в т.ч. по ступеню поверховості: 9-ти поверхових – 43 од., 5-ти поверхових – 129 од., 4-х поверхових – 12 од., 3-х поверхових – 11 од., 2-х поверхових – 76 од., 1-но поверхових – 92 од. Загальна площа комунального житлового фонду міста складає 903,8 тис. м2.

На кожного мешканця міста припадає в середньому 12,73 м2 загальної площі житла, у тому числі 10,95 м2 жилої площі.

У місті, селах та селищах налічується 464,2 км водопровідно-каналізаційних мереж, 16 котелень, 74,4. км теплових мереж. Довжина міських доріг – 185,8 км, мереж зовнішнього освітлення 144 км, площа зелених насаджень загального користування – 47,8 га.

Щорічно споживачам реалізується понад 2154,6 тис.м3 питної води.

Річний виробіток теплової енергії сягає 129,1 тис Гкал.

Міським електротранспортом за рік перевозиться більше 4,8 млн. пасажирів за рік.

Житлово-комунальне господарство обслуговують 15 підприємств, з яких 5 недержавної форми власності.

Чисельність зайнятих у житлово-комунальному господарстві біля 1,2 тисячі осіб.

Обсяг послуг, які надаються підприємствами житлово-комунального господарства міста, сягає 60,1 млн. грн.

Разом з тим ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися. Залишається велика кількість проблем, які останнім часом особливо загострюються.

Через брак коштів в бюджеті своєчасно не проводиться капітальний ремонт житлового фонду. Фінансування в розмірі 5% - 10% від потреби призводить до погіршення технічного стану житла.

В житлових будинках міста налічується 140 ліфтів, однак в експлуатації знаходиться лише 53. Враховуючи те, що більшість ліфтів в багатоквартирних будинках введено в експлуатацію у 80-ті роки, на теперішній час 50 ліфтів відпрацювали нормативний термін експлуатації і потребують модернізації, 37 ліфтів потребують капітального ремонту (зношеність обладнання, акти вандалізму тощо).

На виконання Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” у власність громадян передано 85% наявної кількості квартир.

Через відсутність економічних та адміністративних важелів у місті не здійснюються у повному обсязі заходи щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків.

На їх утримання передано лише 2,8 % загальної площі багатоповерхового житлового фонду, який знаходиться у комунальній власності.

Тобто, мети знаходження ефективного власника житла, передбаченої Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", в місті не досягнуто.

^ На підприємстві ВО «Дружківкатепломережа» більшість котлів мають коефіцієнт корисної дії 92% разом з цим не відповідає вимогам експлуатації технічний стан теплових мереж і пунктів унаслідок чого щорічні втрати теплової енергії досягають 13 відсотків, збільшуються питомі і непродуктивні витрати матеріальних та енергетичних ресурсів.

^ У водопровідно-каналізаційному господарстві 5,7% водопровідних мереж та 9,7% каналізаційних мереж знаходяться у аварійному стані та потребують заміни. Близько 65% водопровідних та 37% каналізаційних мереж експлуатується більш 30 років. Втрати питної води становлять до 48 %.

У місті та селищах питна вода населенню подається за графіками.

^ У міському електротранспорті 100% наявного рухомого складу відпрацювало нормативний термін експлуатації і підлягає відновленню. Понад 32 % контактної і кабельної мережі потребують заміни.

^ У сфері благоустрою сміттєзвалище вичерпало свій ресурс, проводиться його рекультивація, водночас збільшується кількість несанкціонованих сміттєзвалищ. Зношеність парку сміттєвозів становить більше 80 %.

Проблема комплексного використання відходів вирішується вкрай повільно.

У незадовільному стані знаходяться дорожні мережі міста, до 70 % їх потребують капітального ремонту і реконструкції.

Значна кількість зелених насаджень у місті підлягає реконструкції з повною заміною.

Тільки 12% вулиць обладнано енергозберігаючими освітлювальними приладами. У місті та селищах освітлюється близько 70 % вуличної мережі.

Через застосування для населення тарифів, які не відшкодовують витрат підприємств житлово – комунального господарства на їх виробництво, послуги з водопостачання, водовідведення, теплопостачання, обслуговування будинків, споруд та прибудинкових територій залишаються збитковими.

Ситуацію ускладнює значний обсяг пільг, передбачених законодавством для окремих категорій населення, відшкодування яких проводиться державою незадовільно.

Невирішеними залишаються питання фінансування оновлення, розвитку та модернізації діючих потужностей. Інвестиційний клімат в галузі незадовільний через її збитковість і неплатежі населення. Діюча система державного управління та контролю за якістю та обсягами житлово-комунальних послуг недосконала і не базується на ринкових і економічних важелях.

Наявна законодавча база, на підставі якої працюють підприємства, недосконала та не забезпечує правових засад реформування житлово-комунального господарства.

Усе це свідчить про наявність кризи у галузі та не дозволяє впровадити нові підходи в систему її фінансування, створити привабливий інвестиційний клімат.


Реформа житлово-комунального господарства – це система збалансованих стосунків між постачальниками комунальних послуг та споживачами. Її мета - покращити якість послуг для населення згідно з діючими або розроблюваними економічно обґрунтованими тарифами, що забезпечать функціонування житлово-комунального господарства.


^ Основними принципами реформування є:

пріоритетність прав споживачів щодо задоволення їх потреб у якісних (в межах затверджених норм споживання) житлово-комунальних послугах за економічно обґрунтовану ціну;

підтримка з боку органів місцевого самоврядування забезпечення сталого функціонування галузі;

стимулювання інвестиційного процесу та ефективного використання енергетичних і матеріальних ресурсів виробниками та споживачами послуг;

зміцнення виробничо-технічної бази житлово-комунального господарства, сприяння науково-технічному прогресу в галузі;

поліпшення технічного стану і продовження термінів служби наявного житлового фонду та інженерних мереж;

підзвітність та підконтрольність органам місцевого самоврядування підприємств і організацій комунальної власності, що працюють у сфері житлово-комунального обслуговування;

відповідальність органів місцевого самоврядування за діяльність посадових осіб усіх структур управління житлово-комунального господарства щодо виконання вимог нормативно-правових актів, які діють у житлово-комунальній сфері, прийняття рішень з питань життєзабезпечення міста та втілення їх у життя;

гласність та прозорість прийняття рішень, організація громадських слухань з проблемних питань житлово-комунального господарства;

забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального господарства за рахунок зміни тарифної політики та включення до тарифів інвестиційної складової;

створення умов для прозорого та незалежного державного регулювання у сфері житлово-комунальних послуг, захисту прав споживачів і налагодження зворотного зв'язку із суспільством;

створення рівних умов для всіх суб'єктів господарювання і споживачів на ринку житла та житлово-комунальних послуг;

забезпечення збалансованого розвитку мереж енерго-, тепло-,
водо-, газопостачання та водовідведення під час виконання програм
житлового та промислового будівництва;

забезпечення населення високоякісною питною водою.


^ II. Мета Програми, основні завдання та засоби їх реалізації


Метою Програми є реалізація державної політики, спрямованої на:

розробку системи заходів, спрямованих на інтенсивний розвиток житлово-комунального господарства;

вдосконалення або докорінна зміна існуючих форм і методів управління галуззю, задоволення потреб усіх споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідають вимогам державних стандартів;

створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку підприємств житлово-комунального господарства в умовах ринку;

підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб'єктами ринку житлово-комунальних послуг;

стимулювання економного і раціонального використання енергоресурсів, насамперед енергоносіїв.


^ Реалізація мети Програми вимагає вирішення питань щодо:

оптимізації виробничої та територіальної інфраструктури житлово-комунального господарства відповідно до потреб населення;

створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;

підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших
ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні
завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою.


Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:

утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, у тому числі проведення реконструкції застарілого житлового фонду;

надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії та видів палива;

ремонту приміщень, будинків, споруд;

благоустрою населених пунктів;

міського електротранспорту.

Основними завданнями Програми є:


організація ефективного управління в сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;

поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива;

залучення інвестицій та співпраці з різними фінансовими установами і організаціями;

забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування та розвитку житлово-комунального господарства.

Засобами реалізації завдань Програми є:

організаційне забезпечення;

науково-технічне забезпечення;

нормативно-правове забезпечення;

кадрове забезпечення;

інформаційне забезпечення;

фінансове забезпечення.


По кожному з цих напрямів пропонується комплекс відповідних заходів.


ІII. Організаційне забезпечення

Організацію виконання Програми здійснюють відповідно до своїх повноважень:

1. міська рада та селищні ради;

1.1. управління житлового та комунального господарства;

1.2. фінансове управління;

1.3. інші структурні підрозділи за розподілом обов’язків.

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства щорічно переглядається з уточненням заходів щодо її реалізації за підсумками попереднього року та з урахуванням можливостей їх фінансування.

Функції сприяння взаємодії та забезпечення координації роботи структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, пов’язаної з виконанням Програми, а також корегування передбачених нею заходів щодо забезпечення реалізації завдань Програми, відповідно до наявних фінансових можливостей покладаються на управління житлового та комунального господарства.

Організаційна робота з реформування і розвитку галузі проводиться у співпраці з постійними комісіями міської ради з питань житлово-комунального господарства та іншими, за напрямками діяльності.

Реформування системи управління та структури галузі повинно сприяти підвищенню ролі органів місцевого самоврядування у забезпеченні населення та інших споживачів якісними послугами, а також підвищенню відповідальності господарюючих суб'єктів різних форм власності.

З урахуванням зарубіжного досвіду, як варіант, пропонується концептуальна схема господарських взаємовідносин учасників житлово-комунального обслуговування, яку наведено на схемі №1.

Структура управління галуззю на перехідному етапі має формуватися за принципами, які передбачають розмежування та впорядкування повноважень, завдань і обов'язків у сфері житлово-комунального господарства між обласною радою, облдержадміністрацією, райдержадміністраціями, місцевими радами і їх виконавчими органами, а також підприємствами-виробниками, постачальниками, виконавцями, споживачами житлово-комунальних послуг.
ОСББ;


Підрядні організації;


Підприємства ЖКГ різних форм власності.


майнові договори

договори на обслуговування


Споживачі
надання послуг


контроль якості послуг оплата послуг


Схема №1. Принципова схема господарських взаємовідносин учасників житлово-комунального обслуговування в умовах переходу до ринку


У селищних радах робота з реформування житлово-комунального господарства покладається на селищного голову чи його заступника.

Відносини між органами місцевого самоврядування та підприємствами –виконавцями житлово-комунальних послуг будуються на підставі договорів, які укладаються між ними. Суттєвою умовою договору є передбачення в ньому муніципального замовлення з обслуговування населення.

Організаційна структура управління підприємствами житлово-комунального господарства.

Дружківська міська радаУправління житлового та комунального господарстваВідділ комунального господарства

Відділ по управлінню комунальною власністю

Відділ обліку та звітностіЗавданням реформування житлово-комунального господарства є забезпечення участі на ринку житлово-комунальних послуг підприємств усіх форм власності, а також пристосування до ринкових умов підприємств комунальної власності.


Ключові елементи реформи водопровідно-каналізаційного господарства:

вдосконалення структури управління галуззю;

створення бази для фінансування стабільності галузі і сприяння надійному та ефективному с точки зору витрат користуванню ресурсів;

енергозбереження;

технічне переозброєння;

зменшення невиробничих втрат;

проведення політики підвищення культури водоспоживання.

У водопровідно-каналізаційному господарстві ринкові перетворення проводяться таким чином: на базі державного підприємства "Укрпромводчормет", до складу якого увійшло комунальне підприємство „Донецькоблводоканал”, а також в подальшому будуть приєднуватися інші підприємства, які надають послуги з водопостачання і водовідведення, створено та функціонує комунальне підприємство „Компанія „Вода Донбасу”. Основними видами діяльності підприємства є водозабір та зовнішнє централізоване водопостачання технічною та питною водою міста, населених пунктів, промислових та сільськогосподарських підприємств, садівничих підприємств та інших споживачів води.

Безперебійне водопостачання та водовідведення забезпечується на основі єдиного управління, упровадження новітніх технологій, освоєння капіталовкладень, стабілізації економічного становища підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.


Основною метою реформ системи санітарного очищення території є забезпечення своєчасного і повного видалення, переробки і утилізації твердих і рідких побутових відходів, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів. Головним завданням є підвищення рівня екологічної безпеки навколишнього середовища і збереження здоров'я людини.


На ринку послуг з благоустрою (утримання та ремонт шляхів, освітлення, зелених насаджень) передбачено створення умов для роботи як комунальних, так і приватних підприємств. При цьому відбір підприємств на виконання робіт з утримання та ремонту об’єктів благоустрою повинен здійснюватися шляхом проведення конкурсів. Передача на утримання комунальних житлових будинків, об’єктів міського благоустрою підприємствам здійснюється виключно за тендерними умовами.


Пріоритетною формою організації обслуговування житла буде передача його на утримання безпосередньо населенню шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Обласною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства Донецької області на 2010-2014 роки передбачається створення в м. Дружківка до 2014 року 90 ОСББ. При плануванні та проведенні робіт щодо капітального ремонту житлового фонду перевагу надавати будинкам, де створено або планується створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.


Основні організаційні заходи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств житлово-комунального господарства щодо реалізації Програми наведено у таблиці:


Найменування завдання

Найменування заходу
Термін виконання Відповідальні за виконання
1

2

3

4

1. Організація ефективного управління, створення системи державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг


2. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг

1.1. Проведення інвентаризації комунального майна у сфері житлово-комунальних послуг, створення реєстрів майнових комплексів, що перебувають у власності територіальних громад сіл, селищ та міста

1.2. Удосконалення системи управління у житловому фонді

1.3. Стимулювання діяльності щодо утворення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків:


1.3.1. Створення спеціалізованих підрозділів (груп фахівців) по проведенню серед населення організаційної роботи щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

1.3.2. Надання з місцевого бюджету одноразової фінансової допомоги у разі організації ОСББ


1.4. Укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг між споживачем та їх виконавцем


1.5. Розробка генеральної схеми санітарного очищення населених пунктів міста


1.6. Організація обліку громадян, які користуються правом на соціальне житло і перебувають у черзі на його отримання, надання державної підтримки на придбання житла

2.1. Складення і оприлюднення переліків об’єктів житлово-комунального господарства, що можуть бути корпоратизовані чи приватизовані відповідно до закону;


2.2. Підвищення ефективності управління підприємствами житлово-комунального господарства, залучення інвестицій за рахунок передачі підприємств в оренду та концесію

2010


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


органи місцевого самоврядування, УЖКГ


органи місцевого самоврядування, УЖКГ

органи місцевого самоврядування, УЖКГ

органи місцевого самоврядування


міська рада


СЄЗ


КАТП


УЖКГ


УЖКГ


міська рада


3. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

3.1. Забезпечення виконання вимог закону щодо відшкодування суб’єктам господарювання різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами, пов’язаними з наданням (виробництвом) житлово-комунальних послуг та послуг з перевезень пасажирів трамваєм

3.2. Сприяння запровадженню програмних засобів автоматизації розрахунків за житлово-комунальні послуги; запровадження моніторингу ринку житла і житлових послуг.

3.3. Забезпечення оплати житлово-комунальних послуг споживачами на рівні, не нижчому 95 відсотків


2010-2014


2010-2014


2010-2014міська рада


виконком, СЄЗ, надавачі послуг


підприємства житлово-комунального господарства

виконком, підприємства житлово-комунального господарства

4. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива

4.1. Сприяння розробленню та реалізації інноваційних проектів у ЖКГ, спрямованих на зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій і створення баз даних новітніх технологій та обладнання вітчизняного виробництва.


4.2. Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії із залученням бюджетних коштів, а також коштів інших джерел


4.4. Забезпечення розроблення і виконання місцевих програм стимулювання економного використання споживачами питної води і теплової енергії


4.5. Забезпечення капітального ремонту житла, відновлення та ефективної експлуатації ліфтового господарства


4.6. Розроблення схем оптимізації тепло-, водопостачання та водовідведення

2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


виконком, УЖКГ, підприємства житлово-комунального господарства


підприємства житлово-комунального господарства


органи місцевого самоврядування


міська рада


експлуатуючі підприємства^ IV. Науково – технічне забезпечення


Для забезпечення сталої роботи підприємств, належної якості послуг, ефективного використання енергетичних ресурсів, технічного переоснащення підприємств у 2010-2014 роках пропонується виконати комплекс заходів:


Найменування завдання

Найменування заходу
Термін виконання Відповідальні за виконання
1

2

3

4

1. Організація ефективного управління, створення системи державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг

1.1. Впровадження будинкового обліку надходження плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, втрат суб’єктів господарювання з надання таких послуг

2010-2014Експлуатуючі організації

2. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг

2.1. Збільшення обсягів робіт з капітального ремонту житлових будинків, ліквідації аварійного та ветхого житла, модернізації житлового господарства

2010-2014Міська рада, УЖКГ

3. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

3.1. Встановлення приладів обліку води та регуляторів тиску води на водопроводах


3.2.Обладнання багатоповерхових будинків приладами обліку споживання холодної води, теплової енергії

2010-2014


2010-2014підприємства ЖКГ


підприємства ЖКГ

4. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива

4.1. Відновлення роботи непрацюючих ліфтів, продовження їх модернізації або виконання заміни


4.2. Реконструкція та відновлення каналізаційних очисних споруд, заміна аварійних ділянок колекторів


4.3. Продовження роботи щодо оптимізації системи водопостачання


4.4. Впровадження перетворювачів частоти для регулювання швидкості обертів електродвигунів, насосних електродвигунів та сучасного енергозберігаючого обладнання


4.5. Втілення ефективної форми ремонту та реконструкції діючих мереж водопостачання та водовідведення


4.6. Проведення оптимізації схем теплопостачання міста


4.7. Замінити 32,5 п. км теплових мереж, у тому числі 25 п. км – з впровадженням труб в ППУ оболонці та 7,5 п. км. – із застосуванням труб ізопрофлекс та касафлекс


4.8. Втілити будівництво блочно-модульних котелень на віддалених будинках та спорудах соціально-побутового призначення


4.9. Забезпечити розвиток, ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі


4.10. Введення в дію сучасного комплексу моніторингу і управління зовнішнього світлення

4.11. Продовжити роботу з приведення в безпечний екологічний і санітарний стан рекультивованого полігону твердих побутових відходів


4.12. Забезпечити захист від підтоплення житлових забудов


4.13. Здійснити заміну аварійних ділянок, контактної мережі та трамвайної колії

2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014


2010-2014Міська рада, підприємства ЖКГ


Експлуатуюча організація


підприємство водопостачання


підприємство водопостачання


підприємство водопостачання


підприємство теплопостачання


підприємство теплопостачання


підприємство теплопостачання


міська рада, УЖКГ


УЖКГ, міськсвітло


УЖКГ, ПЗГ, КАТП


Міська рада, УЖКГ


Міська рада, підприємство міськелектротранспортуу водопостачанні та водовідведенні:

проведення технічної та енергетичної перевірки окремих систем питного водопостачання та водовідведення;

використання технічних комплексів для проведення діагностики водопровідно-каналізаційних мереж;

визначення перспективи використання підземних вод у системі питного водопостачання;

завершення до 2014 року роботи щодо оптимізації систем водопостачання міста;

втілення до 2014 року ефективних форм ремонту та реконструкції діючих мереж водопостачання та водовідведення;

у теплопостачанні:

реалізувати в межах міста заходи регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики Донецької області на 2010-2014 роки, в тому числі:

провести оптимізацію схеми теплопостачання міста;

здійснити реконструкції 9 діючих газових котелень з обладнанням котлів, що мають коефіцієнт корисної дії не нижче 91%. Впровадження цих заходів дозволить у цілому зменшити обсяги використання природного газу на 0,919 млн. м3 за рік;

протягом 2010 року здійснити реконструкцію газової котельні №1 із встановленням тепло утилізатора;

здійснити комплексну наладку 16 котелень та теплових мереж, що дозволить зменшити річні обсяги використання природного газу на 1,14 млн. м3;

замінити 32,5 км теплових мереж, у тому числі 25 км – з впровадженням труб у пінополіуретановій ізоляції та 7,5 км теплових мереж – з впровадженням труб ізопрофілекс касафлекс, , що дозволить скоротити щорічні витрати на споживання природного газу на 0,9 млн. м3;

встановити частотно-регульовані електроприводи на електродвигунах машин, навантаження яких непостійне, що дозволить знизити річне споживання електроенергії.


у житловому фонді:

збільшити відповідно до обласної програми реформування обсяги робіт з капітального ремонту житлових будинків, ліквідації аварійного та ветхого житла, модернізації та технічного переоснащення житлового господарства, у тому числі за рахунок надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують ОСББ та з міського бюджету до рівня не менше 2,5 млн. грн. щороку до 2014р. включно;

відновити та ефективно експлуатувати ліфтове господарство;

відновити роботу непрацюючих ліфтів, продовжувати їх модернізацію і виконати, де потрібно, заміну;

збільшити обсяги робіт з обслуговування і ремонту житла з застосуванням новітніх технологій і матеріалів;

утеплити фасади житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій;

обладнати до 2014 року багатоповерхові будинки приладами обліку споживання холодної води, теплової енергії.


у сфері благоустрою:

забезпечити розвиток, ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі;

збільшити обсяги робіт з благоустрою території міста;

реалізувати в межах міста заходи стратегічного плану управління твердими побутовими відходами в Донецькій області на 2010-2014 роки, в тому числі:

розробка та затвердження генеральної схеми санітарного очищення міста та прилеглих населених пунктів;

будівництво нових контейнерних площадок;

облаштування та ремонт існуючих контейнерних площадок;

придбання спецавтотранспорту для збору твердих побутових відходів;

придбання контейнерів;

інвентаризація і ліквідація несанкціонованих звалищ ТПВ;

приведення в безпечний екологічний і санітарний стан рекультивованого полігону твердих побутових відходів;

заміна електромереж зовнішнього освітлення на ізольований дріт;

заміна ламп накалювання на енергозберігаючі;

встановлення диференційних приладів обліку електроенергії на мережах зовнішнього освітлення;


у міському електротранспорті:

здійснити заміну аварійних ділянок, контактної мережі та трамвайної колії;

здійснити реконструкцію трамвайних ліній.


^ V. Фінансове забезпечення


Фінансування Програми здійснюється за рахунок :

- коштів Державного та місцевих бюджетів;

- коштів підприємств житлово-комунального господарства;

- інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, у тому числі:

а) залучення приватного капіталу,

б) залучення коштів населення територіальних громад,

в) залучення приватного капіталу до будівництва та реконструкції комунальних об’єктів,

г) грантів, кредитів міжнародних організацій;

Конкретні обсяги фінансування Програми встановлюються при формуванні та за уточненнями міського бюджету, з урахуванням реальної можливості.


Секретар міської ради Л.Й.Захватов

еще рефераты
Еще работы по разное