Реферат: Держкомстат Головне управління статистики у м. Києві


ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Держкомстат

Головне управління статистики

у м.Києві03.03.2010 № 259


^ Заробітна плата найманих працівників

за січень 2010 року


Середня заробітна плата працівників за видами економічної діяльності за січень 2010 року

Нараховано в середньому штатному працівнику

за січень

за оплачену годину,
грн.

грн.

у % до

прожиткового мінімуму на працездатну особу (744 грн.)

середнього
рівня по регіону
Усього

2969

399,1

100,0

22,25

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

2056

276,4

69,3

15,28

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1470

197,6

49,5

13,48

Рибальство, рибництво

1160

155,9

39,1

8,55

Промисловість

2700

362,9

90,9

21,21

з неї

добувна промисловість

5668

761,8

190,9

41,41

переробна промисловість

2479

333,3

83,5

19,97

виробництво та розподі-лення електроенергії, газу та води

3571

480,0

120,3

25,13

Будівництво

1542

207,2

51,9

15,23

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

2870

385,8

96,7

20,83

Діяльність готелів та ресторанів

1656

222,6

55,8

12,61

Діяльність транспорту та зв’язку

3475

467,1

117,0

24,90

Фінансова діяльність

6599

887,0

222,3

48,77

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

2913

391,5

98,1

21,66

Продовження
Нараховано в середньому штатному працівнику

за січень

за оплачену годину,
грн.

грн.

у % до

прожиткового мінімуму на працездатну особу (744 грн.)

середнього
рівня по регіону
Державне управління

4204

565,1

141,6

32,25

Освіта

2248

302,1

75,7

17,15

Охорона здоров’я та нада-ння соціальної допомоги

1843

247,7

62,1

12,09

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

2486

334,2

83,7

18,13

____________

Примітка. У цій та наступних таблицях дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.


^ Середня заробітна плата працівників за регіонами України

за січень 2010 року

Нараховано в середньому штатному працівнику

за місяць

за оплачену годину,
грн.

грн.

у % до

прожиткового мінімуму на працездатну особу (744 грн.)

середнього
рівня по країні
Україна1

1916

257,5

100,0

14,51

Автономна Республіка Крим

1656

222,5

86,4

12,42

Вінницька

1501

201,8

78,3

11,96

Волинська

1419

190,7

74,0

11,15

Дніпропетровська

2023

271,9

105,6

14,58

Донецька

2183

293,4

113,9

15,94

Житомирська

1484

199,4

77,4

11,45

Закарпатська

1544

207,6

80,6

12,08

Запорізька

1846

248,1

96,3

13,97

Івано-Франківська

1648

221,6

86,0

13,13

Київська

1907

256,3

99,5

14,63

Кіровоградська

1550

208,3

80,9

11,73

Луганська

1963

263,8

102,4

14,70

Львівська

1632

219,3

85,2

13,08

Миколаївська

1799

241,8

93,9

13,52

Одеська

1863

250,4

97,2

14,03

Полтавська

1836

246,8

95,8

13,88

Рівненська

1612

216,6

84,1

12,81


Продовження
Нараховано в середньому штатному працівнику

за місяць

за оплачену годину,
грн.

грн.

у % до

прожиткового мінімуму на працездатну особу (744 грн.)

середнього
рівня по країні
Сумська

1610

216,4

84,0

12,15

Тернопільська

1386

186,2

72,3

11,03

Харківська

1757

236,2

91,7

13,25

Херсонська

1462

196,6

76,3

11,16

Хмельницька

1480

199,0

77,3

11,65

Черкаська

1534

206,2

80,1

11,67

Чернівецька

1478

198,6

77,1

11,65

Чернігівська

1423

191,3

74,3

11,03

м.Київ

2969

399,1

154,9

22,25

м.Севастополь

1939

260,6

101,2

14,22

____________

1 За даними експрес-випуску Держкомстату.


Індекси реальної заробітної плати за регіонами України

за січень 2010 року

Темпи росту, зниження у % до

грудня 2009р.*

січня 2009р.*

довідково:

січень 2009р. до січня 2008р.

в середньому
за 2009 рік
Україна

86,7

106,0

88,8

90,8

Автономна Республіка Крим

82,9

101,9

89,5

90,4

Вінницька

85,6

108,7

93,5

94,7

Волинська

89,0

108,0

88,2

91,3

Дніпропетровська

91,4

107,6

85,1

89,1

Донецька

89,9

108,5

84,0

89,4

Житомирська

83,4

106,4

90,8

92,7

Закарпатська

80,2

106,2

95,0

95,5

Запорізька

88,2

104,3

84,5

87,4

Івано-Франківська

92,4

108,3

90,5

91,2

Київська

82,8

102,5

89,4

92,3

Кіровоградська

84,6

110,2

88,8

95,0

Луганська

93,1

109,2

88,4

90,6

Львівська

84,5

104,3

87,5

90,1

Миколаївська

81,8

103,4

93,4

95,8

Одеська

81,5

107,1

90,3

93,1

Полтавська

90,4

109,9

85,8

90,0

Рівненська

82,6

108,6

89,9

91,6

Продовження
Темпи росту, зниження у % до

грудня 2009р.*

січня 2009р.*

довідково:

січень 2009р. до січня 2008р.

в середньому
за 2009 рік
Сумська

86,1

104,8

93,5

94,5

Тернопільська

83,1

106,8

94,1

92,8

Харківська

83,7

103,8

89,4

90,4

Херсонська

83,9

104,4

91,9

93,6

Хмельницька

84,9

106,4

89,2

91,7

Черкаська

87,7

104,3

91,1

90,1

Чернівецька

83,5

107,1

94,3

95,6

Чернігівська

89,4

106,1

89,2

90,8

м.Київ

84,5

101,7

87,8

88,2

м.Севастополь

85,3

107,7

92,4

94,4

____________

* Дивись методологічні пояснення.


^ До відома користувачів.

З січня 2010р. організація державних статистичних спостережень з праці зазнала змін. Детальну інформацію стосовно особливостей організації спостереження та їх впливу на порівняння даних в динаміці вміщено у методологічних поясненнях.


Начальник Головного управління Р.Г. Віленчук


Довідка за телефоном: (044) 486-28-59

Веб-сайт Головне управління статистики у м. Києві: www.gorstat.kiev.ua

 Головне управління статистики у м. Києві, 2010


Додаток

^ Методологічні пояснення


У цьому експрес-випуску розміщено результати щомісячного обстеження підприємств з питань статистики праці (далі – ОПСП), яке здійснюється за формою № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" (далі – форма
№ 1-ПВ (місячна).

З метою покращення інформаційного забезпечення користувачів, зменшення навантаження на укладачів звітності (респондентів) та скорочення витрат на її збір і розробку, починаючи з 2010 року для організації ОПСП відповідно до міжнародної практики застосовується комбінований підхід, за яким великі та середні підприємства обстежуються на суцільній основі, а малі – з використанням вибіркового методу. В Україні це обстеження впроваджується як суцільне для підприємств з кількістю працівників 50 і більше осіб та як вибіркове для підприємств з кількістю працівників від 10 до 49 осіб (далі – малі підприємства). Таким чином, генеральну сукупність обстеження складають усі підприємства України з чисельністю працюючих 10 і більше осіб. Зазначений підхід забезпечує надійне оцінювання основних показників ОПСП за генеральною сукупністю на національному та регіональному рівнях за секціями та підсекціями КВЕД тощо.

Підприємства  з кількістю працівників менше 10 осіб щомісячно не обстежуються. Як і раніше обстеженням також не охоплюються фізичні особи – підприємці та наймані у них працівники.

Сукупність, що підлягає обстеженню, визначається Держкомстатом згідно показника "середня кількість найманих працівників" на підставі даних Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, доповненого даними державних статистичних спостережень, фінансової звітності та адміністративних джерел.


^ Принципи формування вибірки
та оцінювання показників обстеження


Сукупність підприємств, що обстежуються на суцільній основі, повинна надавати відомості протягом усього терміну проведення ОПСП.

Сукупність підприємств, які обстежуються на основі вибіркового методу, формується з використанням стратифікованого випадкового відбору. Малі підприємства, які потрапили до вибіркової сукупності, обстежуються протягом двох років. Виключенням є підприємства секції В “Рибне господарство” та підсекції DF “Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів”, які обстежуються на суцільній основі, що обумовлено незначною їх кількістю.

При формуванні вибіркової сукупності відбираються підприємства, які представляють усі регіони України та види економічної діяльності. За розробленою схемою ротації щороку оновлюється 50% вибіркової сукупності підприємств. Такий підхід дозволяє знизити звітне навантаження на малі підприємства, а також здійснювати порівняння між відповідними періодами суміжних років. Для кожного підприємства генеральної сукупності контролюється ймовірність його включення до вибірки, що забезпечує можливість поширення результатів обстеження на генеральну сукупність шляхом статистичного зважування.

Обсяг вибірки визначається з урахуванням необхідності забезпечення достатнього рівня надійності оцінок основних показників за результатами ОПСП за такими групами:

- Україна в цілому та за видами економічної діяльності (секція та підсекція за КВЕД);

- регіон в цілому та за видами економічної діяльності (секція та підсекція за КВЕД);

- адміністративно-територіальні одиниці (міста республіканського та обласного значення, райони) в цілому (окремі показники).

Для поширення результатів ОПСП на генеральну сукупність розраховується система статистичних ваг (базова та кінцева ваги), що призначена для врахування ймовірностей відбору підприємств, фактичних рівнів участі підприємств в обстеженні та наявної зовнішньої інформації щодо основних характеристик генеральної сукупності.

Базова вага визначається для підприємства при відборі. Кінцева вага r-того відібраного підприємства розраховується як добуток базової ваги та коефіцієнтів коригування (коефіцієнтів перезважування) за формулою:
, (1)
де – кінцева вага підприємства;

– базова вага підприємства;

– ваговий коефіцієнт для врахування рівня участі підприємств в обстеженні;

– ваговий коефіцієнт для врахування наявної зовнішньої інформації.

Базова вага визначається по кожній страті, сформованій для відбору підприємств, і є величиною оберненою до імовірності відбору підприємства.

Для розрахунку сумарних значень показників за результатами ОПСП використовується наступна оціночна функція:

(2)


де – кінцева вага підприємства;

– значення показника для -того обстеженого підприємства,
;

– обсяг вибірки.


^ Методологія показників обстеження


Починаючи зі звіту за січень 2010 року для проведення обстеження застосовується форма державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна), затверджена наказом Держкомстату від 03.08.2009 № 294.

Методологія розрахунку показників цієї форми викладена в інструкції щодо її заповнення, яку затверджено наказом Держкомстату від 26.10.2009 № 403 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.12.2009 за № 1211/17227, а також в Інструкції зі статистики кількості працівників, яку затверджено наказом Держкомстату від 28.09.2005р.
№ 286 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.11.2005р. за
№ 1442/11722, зі змінами, та Інструкції зі статистики заробітної плати, яку затверджено наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713.


Визначення основних показників


Середньомісячна номінальна заробітна плата розраховується:

- на одного штатного працівника – шляхом ділення нарахованого фонду оплати праці штатних працівників за звітний місяць (період) на середньооблікову кількість штатних працівників та на кількість місяців у цьому періоді;

- на одного працівника в еквіваленті повної зайнятості – шляхом ділення фонду оплати праці всіх працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працюючих за договорами цивільно-правового характеру) на середньооблікову кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості;

- за одну оплачену годину – шляхом ділення суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників на кількість оплачених їм людино-годин за відповідний період.

Індекс реальної заробітної плати – характеризує зміну купівельної спроможності номінальної заробітної плати у звітному періоді порівняно з базисним під впливом зміни цін на споживчі товари та послуги і ставок податку з доходів фізичних осіб та обов’язкових відрахувань. Визначається діленням індексу нарахованої до виплати номінальної заробітної плати (без урахування податку на доходи з фізичних осіб та відрахувань до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування) на індекс споживчих цін за той же період.

Розрахунок індексу здійснюється відповідно до Методики, що затверджена наказом Держкомстату від 07.06.2002 № 219 та побудована на засадах резолюції щодо міжнародних порівнянь реальної заробітної плати, яка прийнята 8-ю Міжнародною конференцією статистиків праці.


^ Особливості здійснення порівнянь показників обстеження у ретроспективі


В результаті зміни організації проведення спостереження при збереженні сукупності середніх та великих підприємств досягнуто розширення охоплення обстеженням малих підприємств з кількістю працівників від 10 до 49 осіб (див. стор.2 “Організація державних статистичних спостережень з праці на підприємствах”).

Що стосується середніх та відносних показників, наприклад розміру та індексів середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати, то зіставлення їх з аналогічними показниками в ретроспективі можливе за умови приведення до єдиної методології, тобто на базі однакової за обсягом сукупності.

Для здійснення таких порівнянь було виконано наступні процедури.

1) З генеральної сукупності підприємств, за якими здійснювалося ОПСП у грудні 2009р. та у січні 2010р. були виділені групи підприємств з кількістю працівників 50 і більше осіб, які є порівняними для усіх періодів обстеження поточного та попередніх років та мають вирішальний вплив (охоплюють близько 80% працівників генеральної сукупності) на формування значень показників з праці.

2) За кожною з виділених груп було розраховано показник середньої заробітної плати штатного працівника за січень 2010р. та відповідно за грудень 2009р.

3) На основі цих даних розраховано індекс номінальної заробітної плати до попереднього місяця за формулою:(3)
де – середня заробітна плата штатних працівників у відповідному періоді за групою великих та середніх підприємств;

Рівень зазначеного індексу (темпів зміни у %) наведено в таблицях 17–19 експрес-випуску.

4) Аналогічним способом розраховано індекс реальної заробітної плати до попереднього місяця за наступною формулою:
(4)


де – індекс номінальної заробітної плати “нетто” у січні 2010р. по відношенню до грудня 2009р.;

– індекс споживчих цін у січні 2010р. по відношенню до грудня 2009р.

Темпи зростання реальної заробітної плати наведено в таблиці 20 експрес-випуску.

5) Для визначення динаміки змін номінальної та реальної заробітної плати за більш тривалий період (по відношенню до відповідного місяця попереднього року), використано ланцюговий метод. При розрахунку однією із складових було використано індекс номінальної заробітної плати у січні 2010р. по відношенню до грудня 2009р. за групою великих та середніх підприємств.

Індекс заробітної плати у січні 2010р. по відношенню до січня 2009р. розраховано як добуток індексів за 12 місяців за формулою:
Рівень зазначеного індексу (темпів зміни у %) наведено в таблицях 17–19 експрес-випуску.

6) Аналогічним способом розраховано індекс реальної заробітної плати до відповідного місяця попереднього року (наведено у таблиці 20 експрес-випуску).

Детальний опис порядку розрахунку індексів реальної заробітної плати вміщено в методиці, з якою можна ознайомитися на Веб-сайті комітету: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/srp/images_3/page_328.gif .


^ Оцінка надійності показників за даними обстеження


Для визначення надійності оцінок показників за результатами ОПСП розраховуються стандартні характеристики надійності: стандартна та гранична похибка вибірки, коефіцієнт варіації.

Стандартна похибка вибірки - це середнє квадратичне відхилення (стандартне відхилення) оцінок ознаки по всіх можливих вибірках даного дизайну та обсягу. розраховується, як корінь квадратний від дисперсії цих оцінок .

Гранична похибка вибірки є максимально можливою похибкою вибірки для даної довірчої ймовірності p і визначається за формулою:

(6)

де 1,96 довірче число при довірчій імовірності .

Коефіцієнт варіації розраховується за формулою:
(7)

Він використовується як показник придатності даних для аналізу. Так, якщо CV£5%, то оцінка вважається надійною; якщо 5%
У таблиці 1 додатку наведені значення характеристик надійності для показника середньої заробітної плати штатного працівника за січень. Зокрема коефіцієнт варіації (CV<5%) свідчить про високу надійність оцінки зазначеного показника.


Таблиця 1


^ Оцінки надійності показника "Середня заробітна плата штатного працівника за січень 2010 року"

Нараховано в середньому працівнику січень, грн.

Стандартна похибка вибірки (SE), грн.

Гранична похибка вибірки (LSE), грн.

Коефіціент варіації (CV), у %
м.Київ

2969

28,5

55,8

0,96
еще рефераты
Еще работы по разное