Реферат: Курс “Вікова фізіологія та валеологія”


Курс “Вікова фізіологія та валеологія”


Курс “Вікова фізіологія та валеологія” покликаний науково обґрунтувати, планувати і здійснювати заходи щодо охорони, зміцнення, розвитку і управління здоров’ям. Сучасна школа повинна виконувати роль не лише навчально-виховного, але й найбільш масового оздоровчого закладу для школярів, а сучасний педагог несе моральну і юридичну відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу. Оздоровчий ефект визначається організацією всього життя, виховання і навчання учнів з урахуванням морфологічних особливостей розвитку і функціонування організму дитини для цілеспрямованого добирання заходів, які сприятимуть розширенню функціональних можливостей, зокрема опірності проти дії несприятливих факторів. Особливо важливе значення знання матеріалів курсу має для спеціальності “Соціальна педагогіка»

Програма побудована відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та кваліфікаційних вимог навчального плану спеціальності «Соціальна педагогіка, 6.0101 00» і рекомендується як предмет вибору вузу для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Програма складається з лекційного і практичного курсів.

Лекційний курс передбачає отримання студентами основних знань про вікові особливості будови та функцій дитячого організму, гігієнічні вимоги до побудови навчально-виховного процесу та знайомить студентів зі способами оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків. причинами виникнення, шляхами профілактики та корекції вад постави; відхилення у розвитку і порушення функції залоз внутрішньої секреції та їх профілактику; функціональними характеристиками типів нервової системи у дітей, можливостями соціальної адаптації дітей з порушенням розумового розвитку; впливом природних факторів на здоров’я людини; стан здоров’я населення України; взаємозв’язок стану здоров’я та фізичного розвитку; динаміку стану здоров’я дітей і методи його оцінки; аспекти психічного здоров’я людини та її поведінки; питання гігієни навчання дітей і підлітків; гігієнічні питання благоустрою і обладнання навчально-виховних і оздоровчих закладів; соціально-педагогічні умови збереження здоров’я дітей; вплив здорового способу життя на здоров’я; валеологічне значення їжі; особливості раціонального харчування; аспекти репродуктивного здоров’я і статевого виховання; варіанти систем оздоровлення

На практичних заняттях студенти набувають практичних умінь та навичок оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей, планування навчально-виховного процесу із врахуванням гігієнічних вимог до нього для дітей різних вікових категорій; опановують навички проведення санітарно-просвітницької роботи в школі, добору методів планування сім’ї, надання невідкладної допомоги при пологах в умовах надзвичайних ситуацій, добору методик загартування та вибору індивідуальних систем оздоровлення.
еще рефераты
Еще работы по разное