Реферат: Програма соціально-педагогічної практики студентів, що навчаються за спеціальністю «психологія»


ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ,

ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПСИХОЛОГІЯ»

Дана практика спрямована на вивчення студентами етапів формування груп-колективів та факторів, які детермінують цей процес. Актуальність даної практики зумовлена особливостями спеціалізації, яку отримують студенти-психологи в АМУ, оскільки їх професійна діяльність буде передбачати знання щодо соціально-педагогічної детермінації формування груп.

Практика здійснюється в дитячо-юнацьких таборах відпочинку. Під час практики студенти беруть на себе обов’язки вихователів або вожатих загонів, приймають активну участь у всіх заходах табору, здійснюючи формуючий вплив на розвиток згуртованості дитячих та юнацьких колективів.

^ Зміст практики
Знайомство з структурно-функціональною будовою установи, де проходить практика.

Знайомство з персоналом та його обов'язками.

Прийняття на себе обов'язків вихователя або вожатого загонів.

Активна участь в усіх виховних, творчих, навчальних та розвиваючих заходах табору..

Психодіагностичне дослідження динаміки згуртованості дитячої або юнацької групи.


Професійно важливі питання, які потрібно з'ясувати

студентам під час проходження практики:

Психологічні особливості спілкування в діаді, в групі.

Психодіагностичний інструментарій дослідження групової динаміки.

Професійно-етичні питання діяльності вихователя.

Вивчення студентами-практикантами наукової і методичної літератури, яка відповідає проблемі соціально-педагогічної детермінації розвитку груп..


У ході практики студенти мають виконати наступні

завдання:

спостерігати поетапну динаміку груп у реальних умовах дитячих та юнацьких таборів відпочинку;

за допомогою соціально-педагогічного та психологічного інструментарій (ігри, тренінги, консультації, діагностика) сприяти згуртованості групи;

провести соціометричне дослідження (всередині та

наприкінці тренінгу) для контролю динаміки стосунків у групі;

побудувати на основі останньої соціометрії “карту відносин” досліджуваної групи;

оцінити вплив психолога-вихователя на психологічний клімат у групі на основі показника згуртованості та аналізу змісту соціально-педагогічних і психологічних заходів, запроваджених психологом.


Звітність з практики:

Щоденник практики з вказівкою видів роботи, що виконувалася студентом.

Результати соціометричних досліджень.

Аналіз та оцінка студентом-практикантом ефективності впроваджених заходів соціально-педагогічного впливу на створення позитивної групової динаміки.
еще рефераты
Еще работы по разное