Реферат: Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Пенсійного фонду від 27. 06. 2002 від 22. 01


Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах

N 8-2, 30.04.2002, Положення, Пенсійний фонд України


ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

N 8-2 від 30.04.2002

м. КиївЗареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 травня 2002 р.

за N 442/6730

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

30.04.2002 N 8-2

(у редакції постанови

правління Пенсійного фонду

України

25.02.2008 N 5-5

( див. текст )

Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Пенсійного фонду

N 11-2 від 27.06.2002

N 1-4 від 22.01.2004 )

( В редакції Постанови Пенсійного фонду

N 5-5 від 25.02.2008 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010

N 19-2 від 30.06.2011 )

I. Загальні положення

1.1. Управління Пенсійного фонду України (далі - Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі - Управління) є органами Фонду, підпорядкованими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему територіальних органів Фонду.

( Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

1.2. Управління у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства соціальної політики України, дорученнями Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики України, його першого заступника та заступника, наказами Фонду та постановами правління Фонду, дорученнями Голови правління Фонду, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та наказами регіональних управлінь.

( Пункт 1.2 розділу I в редакції Постанови Правління Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

^ II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління

2.1. Основними завданнями Управління є:

1) облік платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - платники єдиного внеску) та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

( Підпункт 1 пункту 2.1 розділу II в редакції Постанови Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

2) збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

( Підпункт 2 пункту 2.1 розділу II в редакції Постанови Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

3) призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;

4) забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;

5) ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

6) забезпечення функціонування в районі (місті) Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - Державний реєстр).

( Підпункт 6 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;

2) планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;

3) здійснює реєстрацію та веде облік платників єдиного внеску та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження єдиного внеску, сум фінансових санкцій страхових внесків та інших платежів до Фонду;

( Підпункт 3 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

4) забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;

5) контролює дотримання платниками єдиного внеску вимог законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, єдиного внеску, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

( Підпункт 5 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

6) призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;

7) забезпечує ведення Державного реєстру, своєчасне внесення відомостей до нього, контроль за достовірністю відомостей, поданих до Державного реєстру, та автоматизовану обробку інформації;

( Підпункт 7 пункту 2.2 розділу II в редакції Постанови Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

8) надає застрахованим особам інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у Державному реєстрі;

( Підпункт 8 пункту 2.2 розділу II в редакції Постанови Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

9) проводить за вимогою платників єдиного внеску звірення сум нарахування та сплати єдиного внеску, страхових внесків;

( Пункт 2.2 розділу II доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

10) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення, надає платникам єдиного внеску консультації з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, роз'яснює їхні права і обов'язки;

( Пункт 2.2 розділу II доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

11) інформує громадськість про свою діяльність;

( Підпункт 12 пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Постанови Правління Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

12) узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;

13) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;

14) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

15) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Фонд Президентом України.

( Підпункт 15 пункту 2.2 розділу II в редакції Постанови Правління Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

2.3. Управління з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в Управлінні;

2) у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

3) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Управління;

4) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

6) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

( Розділ II доповнено новим пунктом 2.3 згідно з Постановою Правління Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

2.4. Управління має право:

1) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб і від фізичних осіб - підприємців відомості про нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску, страхових внесків, а також інші відомості, інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;

( Підпункт 1 пункту розділу II в редакції Постанов Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010,

N 19-2 від 30.06.2011 )

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства для розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

( Пункт 2.4 розділу II доповнено новим підпунктом 2 згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

3) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;

( Пункт 2.4 розділу II доповнено новим підпунктом 3 згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

4) проводити планові, а у випадках, передбачених законом, - позапланові перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб - підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску, страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок;

( Підпункт пункту розділу II в редакції Постанови Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

5) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також від фізичних осіб - підприємців усунення виявлених порушень законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;

вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;

вилучати в установленому законодавством порядку у підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок, страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;

( Підпункт пункту розділу II в редакції Постанови Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

6) звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників єдиного внеску;

( Підпункт пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

7) застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;

8) стягувати несплачені суми єдиного внеску, страхових внесків та інших платежів з їх платників;

( Підпункт пункту розділу II в редакції Постанови Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

9) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про збір та облік єдиного внеску, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

( Підпункт пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

10) у разі виявлення фактів порушення порядку нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, страхових внесків звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохоронних органів;

( Пункт розділу II доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

11) укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства;

( Підпункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

12) перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

13) у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.

Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

2.5. Управління зобов'язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

2.6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

( Розділ II доповнено новим пунктом 2.6 згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

III. Керівництво Управління

3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з неї начальником відповідного регіонального управління Фонду за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації та Фондом.

( Абзац перший пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

Начальник Управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з неї начальником відповідного регіонального управління Фонду.

3.2. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

( Підпункт 1 пункту 3.2 розділу III в редакції Постанови Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

2) подає регіональному управлінню Фонду для затвердження штатний розпис Управління та кошторис видатків на його утримання;

3) забезпечує виконання доведених регіональним управлінням Фонду показників доходів та видатків;

4) затверджує регламент роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління;

5) здійснює добір кадрів в Управління, формує кадровий резерв на відповідні посади;

( Пункт 3.2 розділу III доповнено новим підпунктом 5 згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

6) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з відповідним регіональним управлінням начальників структурних підрозділів Управління, призначає на посади інших державних службовців та працівників Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до відповідальності (крім своїх заступників);

( Підпункт 6 пункту 3.2 розділу III в редакції Постанови Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

7) порушує перед керівником відповідного регіонального управління питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

( Підпункт 7 пункту 3.2 розділу III в редакції Постанови Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

8) видає у межах компетенції Управління накази з питань діяльності Управління, які є обов'язковими для виконання його працівниками;

9) у встановленому порядку розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно з законодавством, виносить рішення про застосування фінансових санкцій;

10) у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та майном Управління;

11) представляє Управління в державних органах, громадських організаціях, без доручення підписує документи від імені Управління;

12) уносить у разі потреби на розгляд регіонального управління пропозиції з питань діяльності Фонду;

13) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

( Пункт 3.2 розділу III доповнено новим підпунктом 13 згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

( Пункт 3.2 розділу III доповнено новим підпунктом 14 згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

^ IV. Прикінцеві положення

4.1. Штатний розпис та кошторис видатків на утримання Управління затверджуються начальником відповідного регіонального управління Фонду.

4.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та уповноважених банках, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

( Пункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 19-2 від 30.06.2011 )

( Положення в редакції Постанови Пенсійного фонду

N 5-5 від 25.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду

N 21-7 від 27.09.2010 )

Заступник начальника юридичного

управління - начальник відділу

розробки та систематизації

законодавстваТ.Б.Рябцева
еще рефераты
Еще работы по разное