Реферат: Постанова від 2 вересня 2010 р. N 805 КиївКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 2 вересня 2010 р. N 805

Київ
Про затвердження Порядку продажу у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах
Відповідно до статті 80 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок продажу у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах, що додається.

2. Державному комітетові із земельних ресурсів у місячний строк:

розробити і затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації затвердженого цією постановою Порядку;

затвердити за погодженням з Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва ліцензійні умови провадження діяльності з проведення земельних торгів.

 

Прем'єр-міністр України 

^ М. АЗАРОВ Інд. 22

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2010 р. N 805 


^ ПОРЯДОК
продажу у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, організації та проведення земельних торгів у формі аукціону (далі - аукціон) для продажу вільних від забудови земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності (прав на земельні ділянки).

Дія Порядку не поширюється на продаж:

земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них у випадках, встановлених Земельним кодексом України;

земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, або прав на такі ділянки;

земельних ділянок, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутному (складеному) капіталі яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти державної власності.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

аукціон - форма проведення земельних торгів, за якою об'єкт торгів (лот) продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, зафіксовану в ході проведення торгів ліцитатором;

виконавець - юридична особа, яка має ліцензію на проведення земельних торгів, визначена організатором відповідно до законодавства на конкурсних засадах та уклала з організатором договір про проведення продажу об'єкта торгів на аукціоні;

крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота, яка встановлюється організатором у межах до 10 відсотків стартової ціни;

ліцитатор - фізична особа, яка безпосередньо проводить аукціон;

лот - об'єкт торгів (земельна ділянка з якісними та кількісними характеристиками або право на неї), що виставляється для продажу на аукціоні;

організатор - орган місцевого самоврядування, орган виконавчої влади, який прийняв рішення про продаж земельної ділянки або права на неї на земельних торгах;

переможець - особа з числа учасників, яка в ході аукціону запропонувала за лот найвищу ціну та за результатами аукціону має право на укладення договору купівлі-продажу лота;

покупець - переможець, який уклав договір купівлі-продажу та здійснив у повному обсязі розрахунки за придбаний на аукціоні лот;

стартова ціна - ціна земельної ділянки або права на неї, з якої розпочинається продаж лота на аукціоні;

учасник - особа, яка відповідає встановленим законодавством вимогам, подала відповідні документи для участі в аукціоні та зареєстрована виконавцем відповідно до цього Порядку;

ціна продажу - фіксована ціна продажу земельної ділянки або права на неї, сплачена покупцем.

3. Об'єктом земельних торгів, сформованим у лот, можуть бути:

земельні ділянки державної або комунальної власності відповідного цільового призначення та функціонального використання;

право оренди земельної ділянки або право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

4. З метою забезпечення продажу земельних ділянок або прав на них за найвищою ціною в результаті зміни їх цільового призначення такі ділянки виставляються для продажу на аукціоні після прийняття рішення про відповідну зміну.
^ Добір та формування переліку земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу
5. Для підготовки пропозицій щодо добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу, районні держадміністрації, міські ради міст обласного значення, Київська та Севастопольська міські держадміністрації утворюють комісії з добору таких земельних ділянок.

Очолює комісію представник відповідного територіального органу Держкомзему. До складу комісії включаються представники районної держадміністрації, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органу місцевого самоврядування, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини, санітарно-епідеміологічного органу і територіального органу Мінприроди.

Комісія готує пропозиції з урахуванням результатів проведених маркетингових досліджень (у разі їх наявності), аналізу інвестиційної привабливості, землевпорядної і містобудівної документації, звернень фізичних та юридичних осіб щодо намірів отримання земельної ділянки для забудови.

6. На підставі поданих комісією пропозицій організатор формує і затверджує перелік земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу, та подає його для погодження територіальному органу Держкомзему.

7. Земельні ділянки, погодження вилучення (викупу) та зміни цільового призначення яких належить до повноважень Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України відповідно до статей 149- 151 Земельного кодексу України, можуть бути включені до переліку земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу, лише після отримання відповідного погодження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

8. Земельні ділянки або права на них, що виставлені для продажу на аукціоні, до його закінчення не можуть передаватися в оренду, під забудову, а також для інших цілей, якщо це може призвести до обтяження земельної ділянки чи іншого обмеження прав покупця.
^ Підготовка лотів до продажу на аукціоні
9. Підготовку лотів до продажу на аукціоні забезпечує організатор.

Підготовка лотів включає:

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками (у разі необхідності);

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї та встановлення стартової ціни лота, яка не може бути меншою від ціни, визначеної за результатами експертної грошової оцінки, проведеної згідно з Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1531 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1941);

виготовлення відповідно до вимог Земельного кодексу України технічного паспорта земельної ділянки в разі його відсутності;

видачу територіальним органом Держкомзему довідки про наявні та можливі обтяження і обмеження прав на земельні ділянки, види функціонального використання ділянок відповідно до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Розроблення землевпорядної та землеоціночної документації, зазначеної в абзацах третьому і четвертому цього пункту, здійснюється суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на проведення таких робіт, відповідно до договору з організатором.

Організатор після затвердження землевпорядної та землеоціночної документації, зазначеної в абзацах третьому і четвертому цього пункту, передає відповідні документи і матеріали територіальним органам Держкомзему для виготовлення технічного паспорта земельної ділянки.

10. Під час підготовки лотів територіальні органи Держкомзему забезпечують:

контроль за якістю та строками розроблення землевпорядної та землеоціночної документації суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на проведення робіт з підготовки зазначеної документації;

виготовлення технічного паспорта об'єкта продажу на замовлення організатора;

видачу довідки про наявні та можливі обтяження і обмеження прав на земельні ділянки, види функціонального використання ділянок відповідно до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

11. Після виготовлення технічного паспорта земельної ділянки та інших матеріалів організатор передає відповідну документацію і матеріали виконавцю.

Документація щодо кожного лота формується виконавцем в окрему справу і після закінчення аукціону передається покупцеві.

Із зазначених документації та матеріалів виконавець формує інформаційну картку на лот.

12. Закупівля послуг (виконання землевпорядних та землеоціночних робіт) у процесі підготовки до продажу земельних ділянок та прав на них здійснюється за рахунок передбачених законодавством коштів у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.
^ Підготовка до проведення аукціону
13. Аукціон проводиться виконавцем на підставі договору з організатором.

Виконавець протягом п'яти днів після укладення зазначеного договору та отримання матеріалів на лот публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації оголошення із зазначенням дати проведення аукціону та переліку лотів.

В оголошенні зазначаються:

розміри та місцезнаходження земельної ділянки;

цільове призначення (пріоритетне та допустиме функціональне використання) земельної ділянки та встановлені обтяження і обмеження права на неї;

умови продажу, в тому числі містобудівні та природоохоронні умови, обмеження у використанні земельної ділянки;

строк, на який пропонується здійснити продаж права на земельну ділянку, розмір орендної плати;

характеристики земельної ділянки згідно з технічним паспортом, а також проектні характеристики об'єктів нерухомого майна, що можуть бути побудовані на ній;

стартова ціна лота;

місце і час проведення аукціону;

дата початку та закінчення приймання документів для осіб, що бажають взяти участь в аукціоні;

розмір реєстраційного та гарантійного внесків учасника і порядок їх сплати;

строк оплати лота переможцем;

найменування та адреса установи, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з технічним паспортом земельної ділянки, землевпорядною документацією, проектом договору купівлі-продажу лота.
^ Порядок подання документів для участі в аукціоні та реєстрації його учасників
14. Особа, що бажає взяти участь в аукціоні, подає виконавцю:

заяву про участь в аукціоні (не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення), в якій, зокрема, зазначається, що вона надає згоду на умови повернення реєстраційних та гарантійних внесків;

копію установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір, положення), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або копію паспорта та за наявності ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для фізичних осіб);

документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).

Представник юридичної особи подає крім зазначених документів відповідне доручення та копію свого паспорта.

Представник виконавця приймає документи та видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.

Інформація про особу учасника, що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.

15. Представник виконавця протягом однієї доби після отримання зазначених у пункті 14 цього Порядку документів проводить перевірку з метою встановлення відсутності правових обмежень для придбання відповідного лота у особи, що виявила бажання взяти участь в аукціоні, записує в книгу реєстрації учасників порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати.

Крім того, в книзі зазначається:

для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорта, зареєстроване місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності). Для іноземців та осіб без громадянства - громадянство, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України;

для юридичних осіб - резидентів - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для іноземних юридичних осіб - місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа.

16. Після реєстрації учаснику видається вхідний квиток, інформаційна картка на лот та картка учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону).

17. У день проведення аукціону виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний пред'явити паспорт (доручення на вчинення дій під час аукціону, зокрема участь в аукціоні та підписання протоколу про результати проведення аукціону, і паспорт), після чого виконавець видає учаснику табличку з номером, яка повертається після закінчення аукціону.

Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону.

Виконавець зобов'язаний завершити реєстрацію всіх учасників, що з'явилися на аукціон за 30 хвилин до його початку, не пізніше ніж за 20 хвилин до його початку. Незареєстровані учасники до участі в аукціоні не допускаються.

18. Форма заяви про участь в аукціоні, довідки про отримання документів, книги реєстрації учасників, інформаційної картки на лот, примірного договору купівлі-продажу лота розробляється та затверджується Держкомземом.
^ Проведення аукціону
19. Аукціон починається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.

Лот виставляється на аукціоні за наявності не менш як двох учасників.

У разі наявності лише одного учасника земельна ділянка або право на неї можуть виставлятися для продажу на повторному аукціоні з дотриманням вимог цього Порядку. Якщо для участі в повторному аукціоні також зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або право на неї за ціною не меншою від збільшеної на один крок стартової ціни.

Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місцезнаходження, розмір, цільове призначення та можливі види функціонального використання земельної ділянки, а також стартову ціну лота, крок аукціону, строк, на який пропонується здійснити продаж права на земельну ділянку.

20. Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо два або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.

Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни до удару аукціонного молотка (гонга) ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цьому аукціоні.

Учасникам, які відмовилися придбати лот за стартовою ціною, гарантійні внески не повертаються.

У разі коли про готовність придбати лот за стартовою ціною заявили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок аукціону з подальшим послідовним збільшенням ціни.

У ході аукціону учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною двома способами: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, мінімум на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).

Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.

У разі коли ціна, запропонована з голосу одним з учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку аукціону.

Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою пропозицію щодо ціни або пропозицію попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, що запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.

Мовчання учасника, що першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.

У разі коли після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером, ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни.

Якщо при послідовному збільшенні ліцитатором ціни одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, що оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок аукціону.

У разі коли два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок аукціону, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку аукціону і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок аукціону. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, що оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок аукціону.

У разі коли протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова "продано", називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону.

21. У протоколі зазначається назва лота, стартова ціна та результати торгів (остаточна ціна продажу, прізвище, ім'я та по батькові або найменування переможця). Протокол підписується переможцем (його представником), ліцитатором та представником організатора у день проведення аукціону.

Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у торгах з продажу цього лота. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У такому разі протокол підписується ліцитатором та представником організатора у день проведення аукціону, сума гарантійного внеску переможцю не повертається.

За умови наявності учасників, що виявили бажання придбати зазначений лот, організатор поновлює торги за цим лотом у день проведення аукціону. У разі відсутності таких учасників лот виставляється для продажу на повторному аукціоні.

22. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.

23. Усі спори (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'язуються (врегульовуються) під час його проведення ліцитатором за погодженням з представниками організатора та територіального органу Держкомзему.

24. Під час проведення торгів за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, що не є учасниками, за запрошенням виконавця, організатора або Держкомзему чи його територіального органу.

25. У процесі проведення аукціону виконавець веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, пропозиції учасників, відомості про переможця, номер рахунка, відкритого у територіальному органі Державного казначейства, на який переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може бути також внесена інша інформація.

Завірена виконавцем копія протоколу видається переможцю.

26. Аукціон за відповідним лотом вважається таким, що закінчився, після підписання протоколу аукціону переможцем (його представником), ліцитатором та представником організатора.

Після закінчення торгів організатор подає територіальному органові Держкомзему звіт, у якому зазначається виконавець, перелік та вартість проданих на аукціоні земельних ділянок або прав на них.
^ Результати аукціону
27. Організатор протягом 30 днів після проведення аукціону публікує в засобах масової інформації повідомлення про продаж лота із зазначенням:

місцезнаходження та розміру земельної ділянки;

ціни, за якою продано лот;

цільового призначення земельної ділянки;

строку, на який продано право на земельну ділянку;

інвестиційних та інших зобов'язань покупця, якщо такі були передбачені умовами аукціону.

Виконавець протягом 30 днів після проведення аукціону публікує в засобах масової інформації повідомлення про результати проведення аукціону.

28. Аукціон визнається таким, що не відбувся, в разі:

відсутності учасників;

коли ніхто з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки чи права на неї;

несплати в установлений строк переможцем належної суми за придбаний земельний лот;

виявлення порушень порядку проведення аукціону, які впливають на об'єктивність визначення переможця, призводять до дискримінації учасників або іншим чином порушують їх права.

Виконавець у триденний строк з моменту виникнення підстави для визнання аукціону таким, що не відбувся, повідомляє про це організатора та територіальний орган Держкомзему.

Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається організатором у триденний строк з моменту надходження такого повідомлення.

29. Результати аукціону анулюються виконавцем у п'ятиденний строк з моменту його проведення в разі:

відмови переможця укласти договір купівлі-продажу лота або включити до договору умови, визначені в інформаційній картці на лот;

відмови переможця підписати протокол із зазначенням результатів аукціону.

Рішення про анулювання результатів аукціону може бути оскаржено в судовому порядку.

30. Результати аукціону, проведеного з порушеннями вимог цього Порядку, можуть бути визнані судом недійсними за позовом заінтересованої особи.

Визнання результатів аукціону недійсними за рішенням суду тягне за собою визнання в установленому порядку недійсним договору купівлі-продажу лота, укладеного з переможцем.

31. У разі прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання його результатів або визнання їх недійсними організатор має право не раніше ніж через місяць, але не пізніше ніж протягом шести календарних місяців з дня його прийняття організувати повторний аукціон.

Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.

У разі проведення повторного аукціону можливе зниження стартової ціни лота, але не нижче вартості, визначеної за результатами експертної грошової оцінки, крім випадків визнання аукціону недійсним або анулювання його результатів.

Заявки на участь в аукціоні, що подані учасниками під час попереднього аукціону, вважаються недійсними, якщо учасники протягом строку, визначеного в оголошенні про аукціон, не надішлють повідомлення щодо підтвердження заявок.

У повторному аукціоні не може брати участь переможець попередніх торгів у разі несплати ним в установлений строк вартості лота за договором, відмови від укладення договору купівлі-продажу лота або від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.

32. У разі виникнення підстави для оскарження порядку проведення аукціону або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності до моменту укладення договору купівлі-продажу лота учасник протягом 10 календарних днів після закінчення аукціону та виникнення такої підстави має право подати скаргу виконавцю.

Подання скарги зупиняє процес укладення договору купівлі-продажу лота на строк розгляду скарги, але не більше ніж на 15 календарних днів.

Виконавець зобов'язаний повідомити протягом п'яти календарних днів з моменту надходження скарги всіх учасників про її зміст, час і місце розгляду та запросити взяти участь у розгляді скарги. Учасник, що не взяв участь у розгляді скарги без поважних причин, позбавляється права на подальше звернення з вимогами, аналогічними до тих, що розглянуті.

У разі коли питання, порушені у скарзі, не врегульовано шляхом проведення переговорів на підставі взаємної згоди, виконавець протягом 15 календарних днів з моменту її надходження приймає обґрунтоване рішення із зазначенням причин незадоволення скарги або заходів, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, якщо скаргу задоволено повністю або частково.

Виконавець надсилає рішення за скаргою організатору протягом трьох робочих днів після його прийняття.

У разі виявлення за скаргою учасника порушень порядку проведення аукціону, які впливають на об'єктивність визначення переможця, призводять до дискримінації учасників або іншим чином порушують їх права, організатор може прийняти рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, та зобов'язати виконавця розпочати організацію повторного аукціону.

Примірник рішення щодо розгляду скарги надається організатором учасникам, які подали скаргу, протягом п'яти робочих днів після його прийняття.

33. Спори, що виникають за результатами аукціону, розв'язуються в судовому порядку.

34. Фінансування проведення аукціону здійснюється за рахунок реєстраційних внесків учасників, винагороди, отриманої виконавцем за проведення аукціону та інших не заборонених законом джерел.

Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем.

Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення аукціону.

У разі відмови організатора від проведення аукціону у п'ятиденний строк з моменту прийняття відповідного рішення сплачені суми реєстраційних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази повертаються всім учасникам у повному обсязі, а витрати, пов'язані з організацією та проведенням аукціону, провадяться за рахунок організатора. В інших випадках суми реєстраційних внесків не повертаються.

35. Розмір гарантійного внеску визначається організатором і не може перевищувати 10 відсотків стартової ціни продажу лота. Сплачені суми гарантійних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази у п'ятиденний строк з моменту укладення договору купівлі-продажу лота, прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання його результатів або визнання їх недійсними повертаються всім учасникам, які не були визнані переможцями, крім випадків, передбачених цим Порядком.

36. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками на відповідні рахунки виконавця, відкриті в банку.

37. Організатор встановлює винагороду виконавцю у розмірі до 5 відсотків вартості лота, але не більш як 3500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Винагорода складається з видатків на організацію та проведення аукціону та прибутку виконавця.

Вартість послуг, пов'язаних з підготовкою та проведенням аукціону, визначається на підставі кошторису витрат, який затверджує організатор.

Після проведення аукціону організатор сплачує виконавцю винагороду.

38. На підставі підписаного протоколу аукціону протягом 15 календарних днів, але не раніше ніж через 10 календарних днів після підписання протоколу організатор та переможець укладають договір купівлі-продажу лота, після чого переможець протягом 10 банківських днів перераховує кошти за придбаний лот на зазначений у договорі рахунок, відкритий у територіальному органі Державного казначейства для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, як сплату вартості земельного лота.

У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.

У разі відмови від укладення договору на умовах, визначених у інформаційній картці на лот, гарантійний внесок переможцю не повертається.

Обов'язковою умовою договору є положення щодо припинення в односторонньому порядку дії зазначеного договору в разі невиконання переможцем умов аукціону, зокрема невнесення належної до сплати суми у визначений строк. У такому разі переможець втрачає право на об'єкт торгів, а внесений ним гарантійний внесок не повертається.

39. Сума гарантійного внеску, сплаченого переможцем, зараховується до купівельної ціни. Виконавець протягом трьох банківських днів після закінчення аукціону перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідний рахунок, відкритий у територіальному органі Державного казначейства для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них. Гарантійні внески інших учасників повертаються виконавцем протягом трьох банківських днів після закінчення аукціону.

40. У разі втрати переможцем права на повернення гарантійного внеску у випадках, передбачених цим Порядком, виконавець протягом трьох банківських днів після закінчення аукціону перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, до загального фонду відповідного бюджету на рахунок, відкритий в територіальному органі Державного казначейства за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 "Інші надходження".

41. Лот може бути придбаний за рахунок власних та запозичених коштів, якщо інше не передбачено законом.

Іноземні юридичні особи набувають земельні лоти на аукціоні з оплатою їх вартості в національній валюті і лише з банківських рахунків.

Лот не може бути придбаний за рахунок бюджетних коштів чи коштів державних підприємств.

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2010
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2010


еще рефераты
Еще работы по разное