Реферат: Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій"АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій"


Проблема, яку пропонується розв’язати

Сьогодні в Україні не існує єдиного органу в системі органів центральної виконавчої влади, який здійснює на загальній основі реєстрацію інвестиційних проектів, які потребують державної підтримки, а також має повну інформацію щодо зазначених проектів, здійснює моніторинг і аналіз ефективності впровадження зареєстрованих проектів. З прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" зазначені функції покладено на Мінекономрозвитку. Також зазначеним законом передбачено, що Кабінет Міністрів України затверджує Порядок ведення Державного реєстру.

^ 2. Цілі державного регулювання

Мінекономрозвитку розроблено проект постанови "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій".

Проектом пропонується затвердити порядок ведення Державного реєстру інвестиційних проектів, які потребують державної підтримки, для проведення моніторингу інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, що потребують державної підтримки та оцінки їх економічної ефективності.

Реєстрація інвестиційних проектів, які потребують державної підтримки, консолідація таких проектів у єдиному реєстрі надасть можливість проводити відповідний моніторинг та аналіз для прийняття рішень, що стосуються державного регулювання у сфері інвестиційної діяльності, а також сприятиме впровадженню ефективних інвестиційних проектів.

Метою запровадження механізму державної реєстрації інвестиційних проектів є поліпшення ефективності використання державної підтримки інвестиційних проектів, націлене на реалізацію інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку України.

^ 3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу


Зазначені цілі буде досягнуто за умови прийняття проекту постанови, що дасть можливість:

запровадити державну реєстрацію інвестиційних проектів, яка забезпечить уніфікацію підготовчих заходів для отримання, в подальшому, державної підтримки інвестиційних проектів;

ведення Мінекономрозвитку єдиної бази інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, що потребують державної підтримки;

здійснення моніторингу і аналізу інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, що потребують державної підтримки.

^ 4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Зазначені проблеми пропонується розв’язати шляхом прийняття проекту постанови, основним положення якого передбачено запровадження ведення реєстру інвестиційних проектів, впровадження яких підтримується державою, а також проведення моніторингу зареєстрованих інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, що потребують державної підтримки.

Додатками до постанови буде затверджено форми витягів з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, які будуть видаватися суб’єктам інвестиційної діяльності, для участі у конкурсному відборі на отримання державної підтримки.

Для реалізації постанови, в подальшому, будуть розроблені накази Мінекономрозвитку щодо затвердження форми заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції для державної реєстрації інвестиційного проекту, а також форма та порядок ведення спеціального журналу, в якому зазначається факт одержання документів та присвоєння реєстраційного номеру.

^ 5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Запровадження державної реєстрації для тих інвестиційних проектів, які потребують державної підтримки, є необхідною умовою для отримання державної підтримки, проте не є єдиною достатньою, так як будь-який вид державної підтримки передбачає конкурсний відбір проектів. Зареєстровані інвестиційні проекти претендують на отримання державної підтримки, проте рішення про її отримання приймається відповідно до процедур, встановлених іншими нормативно-правовими актами, та в межах коштів, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

^ 6. Очікувані результати прийняття акта


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Запровадження ведення реєстру інвестиційних проектів та проектних(інвестиційних) пропозицій;

Додаткові витрати відсутні

Прозорий доступ до інформації про інвестиційні проекти та проектні (інвестиційні) пропозиції

Постійний моніторинг інвестиційних проектів

Можливість планування пропозицій щодо необхідності видатків державного бюджету на наступний бюджетний період.

Стимулювання інвестиційної діяльності

Створення нових робочих місць

Інтереси суб’єктів господарювання

Зацікавленість суб’єктів інвестиційної діяльності в отриманні державної підтримки

Додаткові витрати відсутні

Створення нових робочих місцьНегативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

^ 7. Строк дії акта

Строк дії наказу – необмежений.

8. Показники результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – не обмежена;

строк, необхідний для проведення державної реєстрації інвестиційних проектів та оцінки їх економічної ефективності, визначається Кабінетом Міністрів України;

розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання для виконання вимог акту (зокрема витрати на оформлення документів, грн.) – не збільшиться;

час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання для виконання вимог акту – не перевищує загально визначені терміни;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – вище середнього. Проект акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку. Після прийняття постанови Кабінетом Міністрів України, його буде оприлюднено на сайті Верховної Ради України. Крім того, суб’єкти господарювання зможуть ознайомитись з положеннями постанови в офіційних публікаціях.

^ 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінекономрозвитку в порядку та строки, визначені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Заходи з базового відстеження будуть здійснені після набрання чинності цим регуляторним актом не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження. Повторне відстеження буде здійснене не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене через три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Відстеженню будуть підлягати дані ведення Державного реєстру інвестиційних проектів, зокрема кількість зареєстрованих проектів, обсяг державної підтримки, наданої на їх впровадження, а також результати від виконання проектів, які отримали державну підтримку.

У разі виявлення неурегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін за результатами проведених відстежень результативності.

Директор департаменту інвестиційно-

інноваційної політики та розвитку

державно-приватного партнерства О. Г. Гнатцов


еще рефераты
Еще работы по разное