Реферат: Про затвердження “Положення про порядок залучення коштів по пайовій участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об'єктів на території Зміївської міської ради”


ПРОЕКТ


ЗМІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ сесія VІ скликання

РІШЕННЯ


Від ____________ 2011 року № _____


РІШЕННЯ


Про затвердження “Положення про порядок залучення

коштів по пайовій участі замовників в розвитку

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

при будівництві об'єктів на території Зміївської міської ради”


З метою впорядкування залучення коштів замовників будівництва об*єктів містобудування для створенн і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Зміївської міської ради, керуючись ст. 40 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Зміївська міська рада


ВИРІШИЛА:

Затвердити “Положення про порядок залучення коштів по пайовій участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об'єктів на території Зміївської міської ради” (згідно додатку).

Вважати таким, що втратило чинність рішення Змівїської міської ради від 30.06.2006р. ІІ сесії V скликання “Про порядок залучення коштів по пайовій участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об*єктів на території Зміївської міської ради”.

Дане рішення набуває чиннсті з дня оприлюднення в засобах масової інформації.

Контроль за виконанням покласти на постійні комісії: з питань бюджету, фінансів, торгівельного, побутового обслуговування, соціального захисту населення та підприємницької діяльності (голова — Самойлова Т.І.) та з питань промисловості, транспорту, зв*язку, будівництва, благоустрою, екології та житлово-комунального господарства (голова — Петрушенко В.А.).Міський голова П.В.Кучков


ПРОЕКТ

Положення про порядок залучення коштів по пайовій участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об'єктів на території Зміївської міської ради

Завдання та сфера дії Положення

Це Положення регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням і використанням коштів забудовників об’єктів містобудування у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у зв’язку з будівництвом об’єктів містобудування на території міста м. Змієва, крім випадків, зазначених в п. 1.5 розділу «Загальні положення»

Загальні положення

1.1. Положення розроблено на підставі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності”.

1.2. Залучення до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури є обовязковим для всіх замовників (фізичних осіб – підприємців, фізичних та юридичних осіб), які мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, розширення, капітальний ремонт, технічне переоснащення (далі – будівництво) об'єкта містобудування на території міста Змієва, незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення обєкта будівництва, крім випадків, передбачених п.1.5 цього Положення.

1.3. Внесок забудовника у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста полягає у відрахуванні забудовником об’єкту містобудування до міського бюджету (цільового фонду) коштів для забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

1.4. В цьому Положенні терміни вживаються в наступному значенні:

- будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів цивільно - громадського та виробничого призначення (далі – будівництво);

- об’єкт містобудування – будинки і споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури;

- інженерно – транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

- соціальна інфраструктура – об’єкти будівництва організацій та установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні й фізкультурно – оздоровчі, установи культури й мистецтва, установи житлово – комунального господарства;

- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міської ради;

- забудовник (замовник) – фізична особа – підприємець, фізична та юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни ( у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування (далі – Забудовник);

- житловий фонд соціального призначення – сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту;

- доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

- вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

1.5. Дія цього Положення не поширюється на Забудовників у разі здійснення будівництва:

- об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

- об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п ), за рахунок коштів інвесторів.


Порядок залучення коштів замовників

2.1. Комунальне підприємство КП “Архітектурне бюро Зміївського району” в містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки, які видаються Забудовнику для здійснення будівництва (крім Забудовників об’єктів містобудування, зазначених у п.1.5 цього Положення), передбачає у текстовій частині вимоги щодо зобов’язання Забудовника укладати з виконавчим комітетом Зміївської міської ради договір про внесок забудовників об’єктів містобудування у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Змієва (далі – Договір про внесок забудовників).

2.2. Забудовник до того часу, як здійснити погодження робочого проекту відділом архітектури та містобудування, звертається до виконавчого комітету міської ради із заявою про укладення Договору про внесок забудовників об’єктів містобудування у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

2.3. Виконавчий комітет не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації звернення Забудовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів,що підтверджують вартість будівництва (реконструкції)об'єкта мвстобудування,з техніко-економічними показниками.

2.4. Істотними умовами договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста є:

- розмір пайового внеску;

- терміни (графік) оплати пайового внеску;

- відповідальність сторін;

- невід*ємним додатком до договору є розрахунок величини пайової участі (внеску) забудовника (замовника).

2.5.Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міської ради визначається у договорі, укладеному з виконкомом відповідно до встановленого міською радою розміру пайової участі (внеску) замовника

2.5.1. 10%  від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд;

2.5.2. 4%  від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування – житлових будинків сплачують юридичні особи та фізичні особи-суб*єкти підприємницької діяльності.

2.5.3.Для визначення розрахунку величини пайового внеску зазначених в пункті 6.1 та.6.2 береться кошторисна документація, яка розробляється на підставі вимог ДБН Д.1.1-1- 2000 «Правила визначення вартості будівництва».

2.5.4. 1% від загальної вартості будівництва (реконструкції) об’єктів містобудування-житлових будинків сплачують фізичні особи.
2.5.5. Для визначення розрахунку величини пайового внеску зазначених в пункті 6.3 беруться дані технічного паспорту бундинковолодіння.

2.5.6. У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих житлових чи нежитлових приміщень його вартість має визначатись з урахуванням вартості таких приміщень.

2.5.7. При збільшенні кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування з фізичними та юридичними особами укладається додатковий договір до основного, де зазначається уточнена сума пайового внеску.

2.6. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва обєктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), кпім пайової участі (внеску) замовника, встановленого даним Порядком.

2.7. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста визначається не пізніше 15-ти робочих днів з дня реєстрації виконкомом звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів: проектно-кошторисної документації після висновку комплексної державної експертизи.Порядок та строки сплати

3.1. В Договорі про внесок забудовників обов’язково зазначається термін внесення коштів. Забудовник має право перерахувати кошти в повному обсязі єдиним платежем або частинами, з розстрочкою платежу до визначеного Договором терміну.

3.2. Забудовник перераховує кошти на рахунок цільового фонду міської ради м. Змієва. В платіжному дорученні зазначається призначення платежу: „На створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста”.

3.3. Управління фінансів після надходження від Забудовника коштів до Цільового фонду на розвиток інфраструктури видає Забудовнику (на його вимогу) довідку, в якій зазначається дата отримання коштів та сума коштів. Довідка є підтвердженням виконання умов Договору про внесок забудовників об’єктів містобудування у розвиток інфраструктури міста для пред’явлення представнику виконавчого комітету міської ради, який бере участь у роботі приймальної комісії під час здачі об’єкту містобудування в експлуатацію.

3.4. Представник виконавчого комітету міської ради, під час підписання акту приймальної комісії завершеного будівництвом об’єкту містобудування, здійснює контроль за виконанням Забудовником умов Договору про внесок забудовників об’єкту містобудування у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

3.5. Суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво, мають право на відстрочення оплати пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури до цільового фонду міського бюджету. Заява подається до виконавчого комітету міської ради не пізніше терміну сплати, має містити інформацію про суму та термін відстрочення відповідних платежів та відрахувань. Надана заява вважається невідємною частиною Договору.

3.6. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

3.7. У випадку несвоєчасної сплати пайового внеску фізичні та юридичні особи сплачують пеню в розмірі одного відсотка від залишкової суми за кожен день прострочки.


Використання коштів.

4.1. Кошти, які надійшли від Забудовників на створення та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури, використовуються виключно на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.


Заключні положення

5.1. У разі невиконання Забудовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, виконавчий комітет міської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

Міський голова П. В. Кучков


Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення

^ Зміївської міської ради

“Про затвердження Положення про порядок залучення коштів по пайовій участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об'єктів на території Зміївської міської ради ”

Проект рішення Зміївської міської ради “Про затвердження Положення про порядок залучення коштів по пайовій участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об'єктів на території Зміївської міської ради”

Розробником проекту: є виконавчий комітет міської ради.

Регуляторним органом: є Зміївська міська рада .

Зазначений проект рішення Зміївської міської ради передбачає: встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати внесків на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

Регуляторним актом передбачається затвердження порядку залучення коштів замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Зміївської міської ради з метою покращення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та здійснення заходів з благоустрію міста.

Пропозиції та зауваження приймаються розробником проекту в письмовій формі:
•      поштовою адресою : 63404, м. Зміїв, вул. Леніна 16,
•      факсом: (05747) 3-45-23,
 Телефон для довідок : (05747) 3-45-22
     Строк отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 (один) місяць з дня його оприлюднення.
     Аналіз регуляторного впливу та проект рішення “Про затвердження Положення про порядок залучення коштів по пайовій участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об'єктів на території Зміївської міської ради”, оприлюднюється на офіційному Веб -сайті Зміївської міської ради www.zmievmisto.gov. ua. на сторінці “Регуляторна діяльність”

Заступник міського голови Є.В. Зінов'єв

     


^ Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акта- проект рішення Зміївської міської ради “Про затвердження Положення про порядок залучення коштів по пайовій участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об'єктів на території Зміївської міської ради ”

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 « Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторого акту»

 

^ Назва регуляторного акта: рішення Зміївської міської ради “Про затвердження Положення про порядок залучення коштів по пайовій участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об'єктів на території Зміївської міської ради ”


^ Регуляторний орган: Зміївська міська рада

 

Розробник документа: Виконавчий комітет Зміївської міської ради

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати

шляхом державного регулювання


Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та з подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою міста фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території міста дозволять компенсувати витрати міського бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, а також залучити замовників до благоустрою території міста.

На даний час порядок залучення коштів замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Змієва регулювались рішенням II сесії V скликання Зміївської міської ради від 30.06.2006 року «Про порядок залучення коштів по пайовій участі замовників в розвитку інженерно — транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об'єктів на території Зміївської міської ради». За час дії рішення в Україні змінилась законодавча база.

Зокрема, 17.02.2011р. прийнято Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, який набрав чинності 12.03.2011р., статтею 40 цього закону передбачено порядок відрахування пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. Величина пайової (внеску) визначається без врахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій. Граничний розмір пайової участі:

10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування .

4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування для житлових будинків .

Правове регулювання буде здійснюватися шляхом встановлення Порядку залучення коштів по пайовій участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об'єктів на території Зміївської міської ради та визначенні пайової участі замовників, строків її сплати у зв’язку зі змінами в діючому законодавстві.

 

^ 2. Визначення цілей правового регулювання.

Встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати внесків на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Зміївської міської ради;

впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства.


^ 3.Визначення та оцінка всіх альтернативних способів досягнення визначених цілей, аргумент щодо переваг обраного способу.

У разі прийняття рішення міської ради « Про затвердження Положення про порядок залучення коштів по пайовій участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об'єктів на території Зміївської міської ради» вимоги чинного законодавства будуть виконані. Разом з тим пропоноване ругулювання-залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, дозволить максимально наблизитись до досягнення цілей, зазначених у пункті 2 цього аналізу.

^ 4. Опис механізмів та відповідних заходів ,які пропонується застосовувати для розв'язання проблем.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

- визначення пайової участі замовників на розвиток інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури ради

- визначення порядку та строків сплати пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

^ 5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати інвестиційного внеску.

Залучення замовників до пайової участі на розвиток інфраструктури міста дозволить створити нові та реконструювати діючі об’єкти міської інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території міста.

У разі зміни граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів на загальнодержавному рівні, цілей і задач  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, можливість своєчасної зміни даного регуляторного акту.

^ 6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.


Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Міська рада

Збільшення надходжень до бюджету.

Вирішення соціальних та економічних проблем, пов'язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури міста.

Витрати пов'язані з процедурою прийняття регуляторного акта

Інвестори (замовники, забудовники)

Право реалізувати свій проект будівництва на території міста

Збільшення вартості будівництва

Територіальна громада

Покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення умов для розвитку міста. Покращення інфраструктури міста

-


^ 7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту обмежується прийняттям нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

^ 8. Показники результативності акта.

Кількість укладених договорів про внесок забудовників у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міської ради;

сума коштів, яка надійде до міського бюджету

результат направлення пайових внесків на розвиток інфраструктури міста.


^ 9.Визначення заходів за  допомогою  яких  буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстежень.

Для визначення значень показників результативності даного регуляторного акта планується використання виключно статистичних показників.

Базове відстеження буде проведено на етапі підготовки регуляторного акта.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після введення в дію регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження, визначити оцінку досягнення даним актом поставлених задач.

Періодичне відстеження планується здійснити один раз в три роки, з дня виконання заходів з повторного відстеження, з метою вдосконалення механізму залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Після прийняття проекту регуляторного акта відстеження його результативності буде здійснюватись відділом бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради

Заступник міського голови Є.В. Зінов'єв
еще рефераты
Еще работы по разное