Реферат: Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства „АвтоПаркСервіс


Звіт про фінансово-господарську діяльність

комунального підприємства „АвтоПаркСервіс"


Рішенням міської ради від 28.05.2008 № 27/13 зі змінами (рішення ЛМР №5, від 13.08.2008), було створено комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» з метою задоволення потреб у його послугах та реалізації, на основі отриманого прибутку, інтересів територіальної громади міста Луцька. Підприємство, у відповідності до рішення міської ради є уповноваженою організацією, яка наділена повноваженнями зі справляння збору за парковку на усіх місцях для платного паркування у місті Луцьку.

Майно підприємства належить до комунальної власності територіальної громади м. Луцька і закріплене за підприємством на праві господарського відання.

Рішеннями Луцької міської ради за номерами № 32/7 від 19.11 2008, та № 38/13від 25.03.2009 «Про визначення оператора на здійснення організації і експлуатації місць платного паркування автотранспорту у м. Луцьку» КП «АвтоПаркСервіс» було надано дозвіл на влаштування місць платного паркування автотранспорту у м. Луцьку, та зобов’язання виготовити й погодити проектно - кошторисну документацію. Таких паркувальних майданчиків було визначено в кількості 13 одиниць.

- вул. Винниченка (поблизу кафе Бурштин)

- вул. Богдана Хмельницького (поблизу міської ради)

- вул. Кафедральна (Замкова площа)

- вул. Глушець (Центральний ринок)

- вул. Замкова (Центральний ринок)

- вул. Глушець – Дубнівська (біля парку)

- вул. Карпенка – Карого – Дубнівська (біля території водоканалу)

- вул. Єршова (від вул. Карбишева до нафтобази WOG)

- вул. Конякіна (АС-1)

- вул. Карпенка – Карого (обидві сторони дороги біля Завокзального ринку)

- пр-т. Відродження (біля профспілок)

- пр-т. Грушевського (Департамент підприємництва)

- пр-т. Грушевського (Привокзальна площа)

Станом на сьогоднішній день, працюють п’ять паркувальних майданчиків:

- вул. Кафедральна - 35 місць,

- вул. Глушець - 14 місць,

- вул. Замкова - 29 місць,

- вул. Конякіна -18 місць,

- вул.. Єршова - 190 місць.

Проаналізував загальний економічний стан підприємства за 2010 р., з огляду на нові фінансові результати у 2011, можна зафіксувати - стратегічний курс, що в основі своїй базувався на рекомендаціях, викладених в довідках про результати перевірок фінансово - господарської діяльності підприємства, для покращення фінансового стану підприємства був обраний вірно. Основні напрями цього курсу:

Розширити перелік паркувальних майданчиків на яких здійснює свою діяльність підприємство;

Створити робочу групу зі створення єдиного реєстру паркувальних майданчиків в тому числі і службових, визначення нових паркувальних майданчиків в тому числі в спальних районах міста;

Розробити програму (Концепцію) паркування у м. Луцьку;

Внести зміни до Положення про порядок організації, функціонування та експлуатації місць паркування автотранспорту і справляння збору за парковку на території міста Луцька, затвердженого рішенням міської ради від 05.03.2008 № 24/8 з урахуванням вимог «Правил паркування транспортних засобів», затверджених постановою КМУ від 03.12.2009 № 1342.

Це дало можливість підприємству повністю виконати поставлені ще у 2010 р. плани, щодо підвищення надходження коштів на які може розраховувати КП «АвтоПаркСервіс» до рівня у 39 тис.грн. щомісячно.


Згідно даних бухгалтерського обліку (звіт про фінансові результати) за 2010 р. та 2011 р. сума фінансового результату зросла з “-” 50,47 до “+” 102,2 тис. грн.

Загальна сума витрат та доходів підприємства за 2011 р. в порівнянні з відповідним періодом 2010 р. зросла відповідно на 368,24 та 215,57 тис. грн.

В тому числі, підприємством отримано та сплачено до місцевого бюджету за 2010-2011 рр. 22,36 тис.грн. - збору за паркування.

Платежі до державного бюджету за 2010 та 2011 рр. виросли з 37,37 до 84,32 тис.грн. відповідно.

У 2010 та 2011 рр. кошти з бюджету міста комунальному підприємству „АвтоПаркСервіс" не виділялись.

Аналіз доходів та операційних витрат підприємства за елементами:
тис.грн.№ з/п

Найменування показника

Одиниці виміру

^ Звітний період

2011 року

Відповідний період 2010 року1.

Доходи всього (без ПДВ), у тому числі:

тис.грн.

468,60

100,36
 

від основної діяльності, в тому числі:

тис.грн.

350,20

100,36
 

- субвенції з державного бюджету

тис.грн.

 

 
 

- дотація з бюджету міста

тис.грн.

 

 
 

інші доходи, в тому числі:

тис.грн.

118,40

0,00
 

- від оренди майна

тис.грн.

 

 
 

- % банку по залишках коштів на рахунках

тис.грн.

 

 
 

- інші доходи* /БПФД/

тис.грн.

118,40

0,00
2.

Витрати всього, в тому числі:

тис.грн.

366,40

150,83
 

- від основної діяльності

тис.грн.

248,00

150,83
 

- інші витрати*

тис.грн.

118,40

 
3.

Фінансовий результат, у тому числі:

тис.грн.

102,20

-50,47
 

- від основної діяльності

тис.грн.

102,20

-50,47
4.

Інвестиції у розвиток виробництва

тис.грн.

0,00

 
5.

Фонд оплати праці усіх працівників, у тому числі:

тис.грн.

134,38

82,36
 

- штатних працівників

тис.грн.

134,38

82,36
6.

Середньоспискова ч-ть усіх прац-ів, у тому числі:

осіб

12

8
 

- штатних працівників

осіб

12

8
7.

Середньомісячна заробітна плата, у тому числі:

грн.

933,22

857,88
 

- штатних працівників

грн.

933,22

857,88
8.

Діючий розмір мін-ї тарифної ставки роб-ка І розряду або мін-го окладу на кінець звіт. періоду

грн.

1004,00

941,00
9.

Кредиторська заборгованість, у тому числі:

тис.грн.

32,40

104,70
 

- за товари, роботи, послуги*

тис.грн.

24,90

33,04
 

- з виплати заробітної плати**

тис.грн.

0,00

71,28
 

- єдиний соціальний внесок

тис.грн.

0,00

 
 

- за спожиті енергоносії

тис.грн.

0,00

 
 

- по сплаті податків, з неї:

тис.грн.

0,00

 
 

 

- до державного бюджету

- до бюджету міста

тис.грн.

тис.грн.

0,00

0,00

 

0,38
 

- інші поточні зобовязання

тис.грн.

7,50

 
10.

Дебіторська заборгованість, у тому числі:

тис.грн.

213,80

200,71
 

- за надані послуги*, у тому числі:

тис.грн.

 

 
 

- населення

тис.грн.

 

 
 

- державного бюджету

тис.грн.

5,70

0,71
 

- бюджету міста

тис.грн.

200,00

200,00
 

- інша поточна заборгованість

тис.грн.

8,10

 
11.

Сплата податків та зборів, у тому числі:

тис.грн.

86,43

68,30
 

- до державного бюджету

тис.грн.

84,32

37,37
 

- до бюджету міста

тис.грн.

0,82

21,54
 

- до цільових фондів (соц.фонди)

тис.грн.

1,29

9,39
12.

Повернення фінансових позик, у тому числі:

тис.грн.

118,40

0,00
 

- сума позики на початок періоду

тис.грн.

0,00

 
 

- погашено за звітний період

тис.грн.

118,40

 
 

- сума позики на кінець періоду

тис.грн.

0,00

 

Основну частку витрат складають витрати, пов’язані із виплатою заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи, що в основі визначились розширенням штатного розкладу з 8 до 12 осіб:

за 2010 р. – 82,36 тис.грн. або 82,06%;

за 2011 р. – 134,385 тис.грн. або 28,68%.

Отримані доходи підприємства від господарської діяльності у 2011 р. вперше повністю покрили витрати на виплату заробітної плати, забезпечили зниження загального рівня кредиторської заборгованості з 104,7 до 32,4 тис.грн. (станом на 01.01.2012 р.), з якої: авансові платежі по договорам паркування – 14,175 тис.грн., розрахунки з підзвітними особами – 7,536 тис.грн., КП „Луцькгеодезія” - 3,663 тис.грн., ТЗОВ „НЕП” - 3,62 тис.грн., КП „Луцькмістобуд” – 4,3 тис.грн. А тому, чиста кредиторська заборгованість (без авансових платежів) становить 18, 2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2012 року становила 213,8 тис.грн., з якої: ЖКП – 0,36 тис.грн., ВАТ „Укртелеком” - 0,194 тис.грн., ТЗОВ “Холодтехсервіс” – 0,378 тис.грн., “БліцІнформ” – 0,447 тис.грн., “Все про бухгалтерський облік” – 0,477 тис.грн., розрахунки за податками: ПДФО – 2,154, податок на прибуток – 3,155, за пенсійним забезпеченням – 7,135 тис.грн., неоплачений статутний капітал – 200 тис.грн. - що і відображено у балансі підприємства.

Аналізуючи роботу комунального підприємства „Автопарк сервіс” за період 2010 - 2011рр. констатуємо, що покращення фінансового стану підприємства було досягнуто за рахунок:

1. Приведення у відповідність наявних схем дорожнього руху до фактичної кількості паркувальних місць на визначених місцях для паркування;

2. Посилення належного контролю з боку керівництва підприємства за роботою паркувальників;

3. Доведення керівнидством підприємства до паркувальників планових сум щоденних надходжень;

4. Розроблення плану заходів, щодо забезпечення беззбиткової фінансово-господарської діяльності підприємства;

5. Приведення у відповідність облаштування відведених майданчиків, на виконання вимог Правил паркування транспортних засобів, затверджених Постановою КМУ від 3 грудня 2009 р. № 1342;

6. Відповідно до вимоги ст. 116 КЗпП України, проведені розрахунки з усіма звільненими працівниками.

7. Вжиття заходів. щодо збільшення обсягів наданих послуг, зокрема, запроваджено договорів з фізичними та юридичними особами про надання послуг з паркування;

8. З метою виконання вимог ст. 115 КЗпП України, вжиті заходи, щодо ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати працівникам та забезпечена своєчасна оплата праці на підприємстві;

9. Розширення кількості паркувальних місць за рахунок вул. Єршова.

Окремо слід зазначити, що вул. Єршова (від вул. Карбишева до нафтобази WOG) – єдиний паркувальний майданчик, що функціонує без погодження ДАЇ, так як в порядку погодження, працівниками ДАЇ виставлялись технічні вимоги по облаштуванню спеціально відведеного майданчика для паркування автомобільного транспорту, які були надто бюджетно-обтяжливими, та саме облаштування постійно діючого майданчика, в даному районі, абсолютно не виправдане. Але, на даний час, при тісній співпраці в поточному обслуговуванні даного паркувального майданчика, в першу чергу з працівниками ДАЇ, відпрацьований найбільш прийнятний варіант проекту, що проходить процедуру погодження.


Щодо подальшого плану розвитку підприємства – завдяки тісній співпраці керівництва підприємства з керівництвом міста, депутатським корпусом, керівниками усіх управлінь і відомств від яких залежить ефективність роботи КП «АвтоПаркСервіс», існує чітке розуміння стратегічних цілей та тактичних кроків по їх досягненні. А саме:

Інтенсифікація процесів по впровадженню рішення сесії Луцької міської ради № 18/38, від 30.12.2011, котрим затверджено додатковий перелік місць для платного паркування автотранспорту у м. Луцьку

вул. Кривий Вал (ліва сторона з нарізкою кишені);

вул. Кравчука – від проїзду з вул. Конякіна на вулицю Кравчука ліва сторона (продовження кишені до вул. Воїнів Інтернаціоналістів);

пр-т Президента Грушевського – від стадіону до кута пологового будинку;

пр-т Волі – від №7 до № 11 з частковою або повною постановкою на тротуар;

вул. Градний Узвіз, 2;

вул. Лесі Українки, 67 біля магазину «Вопак»;

вул. Драгоманова від № 7 до № 11на площі до вулиці Данила Галицького;

вул. Івана Огієнка біля історичного факультету ВНУ;

пр-т Волі – від № 15 до № 19 з частковою або повною постановкою на тротуар;

пр-т Волі, 14 в існуючій кишені;

вул. Карпенка-Карого – проти Завокзального ринку по обидві сторони;

пр-т Волі, 2 зі сторони вул. Паркової.
Для забезпечення виконання вимог « Положення про порядок організації, функціонування та експлуатації місць паркування автотранспорту і справляння збору за парковку на території міста Луцька», затвердженого рішенням міської ради від 05.03.2008 № 24/8,нами розроблено і надано на затвердження проект рішення «Про затвердження Положення про проведення конкурсу з визначення операторів паркування автотранспорту у м. Луцьку». (Розробка даного положення мало на меті встановлення єдиного порядку проведення конкурсу з визначення операторів паркування автотранспорту у м. Луцьку, з метою обмеження монополізму на ринку послуг з паркування автотранспорту, створення конкурентного середовища та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати виконання вимог.)

Розроблено і надано на затвердження проект рішення, «Про організацію роботи мережі таксомоторних стоянок на території м. Луцька». (Розробка даного положення мало на меті організацію єдиного порядку розміщення та функціонування мережі таксомоторних стоянок на території міста Луцька.)

Розроблено і надано на затвердження проект рішення «Про затвердження «Положення про порядок організації,функціонування та експлуатації місць паркування автотранспорту і справляння збору за парковку на території міста Луцька».№/№

Вид надходження

Сума

Відповідальний

1.

Надання послуг по паркуванню автомобілів на додаткових паркувальних майданчиках

14000,00 грн./міс.

КП «АвтоПаркСервіс»

2.

Надання послуг по обслуговуванню мережі комунальних стоянок таксі

10000,00 грн./міс.

КП «АвтоПаркСервіс»

3.

Обслуговування операторами – СПД, паркувальних майданчиків КП «АвтоПаркСервіс»

8000,00 грн./міс. (економія фонду заробітної плати)

КП «АвтоПаркСервіс»
Всього надходження коштів на які може додатково розраховувати КП «АвтоПаркСервіс»

32000 грн./міс.
Очікувані додаткові фінансові надходження від впровадження цих кроків вже у 2012 р. можуть сягнути 100-150 тис.грн.


На своєму шляху, як і усі суб’єкти господарювання, ми не можемо не враховувати усі максимально можливі, та прогнозовані на сьогоднішній день виклики новітнього формату: зростає інтенсивність та щільність життя міста, змінюються закони держави, підвищується рівень вимог громади до якості послуг інше, заставляють готуватись до їх своєчасного вирішення. Зонування території міста, щодо послуг з паркування, введення новітніх систем розрахунків (паркоматів, терміналів безготівкового розрахунку тощо), застосування нових для нашого міста систем паркування та контролю за зонами паркування (біо та вело парковки, системи віддаленого відеоспостереження) та багато іншого, це лише малий перелік напрацювань КП «АвтоПаркСервіс», щодо всебічного розвитку нашого міста в царині паркування транспорту та задоволення потреб громади. Зважаючи на стан економічної складової життя міста, ми розуміємо - без інвестора, перспективи примарні (чим менше грошей - тим довше час, чим довше час – тим вище зневіра), тому, за останні пів року основні зусилля керівництва підприємства спрямовані саме на пошук та роботу з потенційними інвесторами та перейняття передового досвіду наших колег зі споріднених міст. Особливо в цій роботі висловлюємо щиру надію на порозуміння та плідну співпрацю з депутатським корпусом та керівництвом нашого міста.


З повагою


Директор комунального

підприємства «АвтоПаркСервіс» О.О.Кралюк
еще рефераты
Еще работы по разное