Реферат: Тематичний план лекцій з фармакогнозії для студентів III курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю «фармацевт-бакалавр» (заочна форма навчання) на осінній


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ФАРМАКОГНОЗІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «фармацевт-бакалавр» (заочна форма навчання)

НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2009-2010 Н. Р.

п/п

Тема лекції

Обсяг у

годинах

1.

Визначення фармакогнозії як науки і навчальної дисципліни, її завдання, розділи фармакогнозії. Основні поняття фармакогнозії: лікарська рослина (ЛР), лікарська рослинна сировина (ЛРС), біологічно активні речовини (БАР). Номенклатура ЛР і ЛРС, які вивчаються в курсі фармакогнозії, їх класифікація.

2

2.

Хімічний склад лікарських рослин. Органічні сполуки рослин. Поняття про діючі, супутні і баластні речовини. Мінливість хімічного складу лікарських рослин.

2

Всього за осінній семестр:

4Схвалено на засіданні кафедри фармації ”16” червня 2009 р. (протокол № 16).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ФАРМАКОГНОЗІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «фармацевт-бакалавр» (заочна форма навчання)

^ НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2008-2009 Н. Р.п/п

Тема лекції

Обсяг у

годинах

1.

Алкалоїди, визначення, типи класифікацій, загальна характеристика. Особливості збору ЛРС, яка містить алкалоїди. Класифікація ЛР які містять алкалоїди. Лікарські рослини та сировина, які містять протоалкалоїди ( ефедра хвощова, перець стручковий однорічний). індольні алкалоїди. Лікарські рослини та сировина, які містять пуринові алкалоїди

2

2.

Лікарські рослини та сировина, які містять серцеві глікозиди . Особливості сушіння і зберігання рослинної сировини, що містить кардіогликозиди. Біологічний аналіз серцевих глюкозидів. Конвалія звичайна, горицвіт весняний, наперстянки пурпурова, наперстянка шерстиста, наперстянка великоквіткова, строфант Комбе. Ознаки родини лілейних.

2

Всього за весняний семестр:

4Схвалено на засіданні кафедри фармації ”16” червня 2009 р. (протокол № 16).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

« фармацевт-бакалавр» НА ОСІННІЙ ^ СЕМЕСТР 2009-2010 Н.Р.

п/п

Тема лекції

Обсяг у

годинах

1.

Основи заготівлі ЛРС. Раціональні засоби збирання основних морфологічних груп сировини. Первинна обробка ЛРС. Особливості збирання отруйних рослин.

2

2.

Вивчення НТД(ФС, ТФС, ДСТ, ГСТ) на ЛРС. Порядок розробки, узгодження та затвердження НТД на ЛРС в Україні.

2

3.

Алгоритмічна схема макроскопічного аналізу сировини «листя», «квітки», «трава», «плоди і насіння», «кора», «підземні органи», «бруньки».

2

4.

Мікроскопічний аналіз ЛРС, основні діагностичні ознаки листків, квітів, стебла трав, підземних органів.

2

5.

Лікарські рослини і сировина, які містять глікозиди. Лікарські рослини та сировина, які містять полісахариди. Загальна характеристика слизу. Рослинні джерела крохмалю, інуліну слизу, камедей (абрикосова камедь, трагакант), пектину.

2

6.

Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни аліфатичного ряду. Біологічна дія.

2

7.

Лікарські рослини та сировина, які містять ефірні олії, класифікація, загальна характеристика ефірних олій. Біологічна дія та застосування.

2

8.

Лікарські рослини та сировина, які містять тритерпенові сапоніни (солодка гола синюха блакитна, аралія маньчжурська, женьшень, ортосифон тичинковий, заманиха висока ).

2

9.

Монотерпенові глікозиди-іридоїди. Лікарські рослини та сировина, які містять гіркі глікозиди(бобівник трилистий, кульбаба лікарська, золототисячник зонтичний, тирлич жовтий).

2

10.

Лікарські рослини та сировина, які містять фенольні сполуки (фенологлікозиди). Мучниця звичайна, брусниця, родіола рожева, фіалка триколірна ,фіалка польова, півонія незвичайна, верба гостролиста, малина, артишок посівний.

2

Всього за осінній семестр:

20Схвалено на засіданні кафедри фармації ”16” червня 2009 р. (протокол № 16 ).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«фармацевт- бакалавр» (заочна форма навчання) на весняний семестр 2009-2010 н.р.п/п

Тема лекції

Обсяг у

годинах

1.

Лікарські рослини та сировина, які містять антраценпохідні( крушина вільховидна, жостір проносний).

2

2.

Лікарські рослини та сировина, які містять флавоноїди (чай китайський, волошка синя, горобина чорноплідна, цмин пісковий, пижмо звичайне).

2

3.

Лікарські рослини та сировина, які містять дубильні речовини (дуб черешчатий, гірчак зміїний, перстач прямостоячий, родовик лікарський, чорниця звичайна, черемха звичайна, вільха сіра і клейка, бадан товстолистий).

2

4.

Лікарська рослинна сировина, яка містить лігнани. Фізико-хімічні властивості. Лимонник китайський, елеутерокок колючий, розторопша плямиста..

2

5.

Біологічно активні харчові добавки з лікарської рослинної сировини (нутрицевтики).

2

6.

Аналіз зборів. Номенклатура офіцінальних зборів за ДФ ХІ видання. Вимоги до їх якості, аналіз, медичне застосування.

2

7.

Лікарська сировина тваринного походження та природні продукти. Отрута змій. Продукти життєдіяльності медоносної бджоли — прополіс, пилок бджолиного обніжжя мед, маточне молочко, бджолина отрута). Медичні п’явки.

2

Всього за осінній семестр:

14


Схвалено на засіданні кафедри фармації ”16” червня 2009 р. (протокол № 16).

Зав. кафедри, професор Р.Б. Косуба


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ЯКІ ВИДІЛЕНІ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ III КУРСУ

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«фармацевт- бакалавр» (заочна форма навчання) 2009-2010 Н. Р.
п/п

Тема

Обсяг у

годинах

1.

Роль фармацевта-бакалавра в організації раціонального використання ресурсів лікарських рослин та їх охороні (виявлення заростей, облік запасів, картування, відновлення заростей ЛР). Державні заходи, спрямовані на збільшення обсягу заготівлі лікарської рослинної сировини, охорону та відтворення ресурсів дикорослих лікарських рослин.

6

2.

Історичний огляд розвитку фармакогнозії. Основні історичні етапи розвитку використання

та вивчення лікарських рослин у світовій медицині. Вплив арабської (Авіценна).

європейської (Гален. Гіппократ. Діоскорид) та інших медичних систем на розвиток

фармакогнозії.

6

3.

Основні історичні етапи розвитку використання та вивчення лікарських рослин в Україні.

Перші рукописні видання про використання лікарських рослин в Україні. Зародження та

розвиток фармакогнозії як науки.

6

4.

Значення робіт вітчизняних учених для розвитку фармакогнозії (Н. М. Максимович-

Амбодік. А. Л Нелюбій. А. Т. Болотов. Г. Драгендорф. А. Чирх. В. К. Варліх.

В. А. Тихомиров. Ю. К. Трапп. Д. М. Щсрбачов. А. Ф. Гаммерман. О. П. Орехов,

В. С. Соколов та ін.).

6

5.

Раціональне використання природних ресурсів лікарських рослин та їх охоро­на: виявлення заростей, вивчення запасів та обсягу можливих щорічних заготівель сировини; картування заростей і запасів лікарських рослин; державні заходи, спрямовані на збільшення обсягу заготівлі лікарської рослинної сиро­вини, охорону та відтворення ресурсів дикорослих лікарських рослин.

6

6.

Приведення сировини до стандартного стану. Система стандартизації в Україні.

6

7.

Рослинні тканини. Клітинна будова тканин. Різновиди рослинних тканин, їх функція, анатомо - діагностична роль у визначенні тотожності.

6

8.

Систематика рослин. Нижчі і вищі рослини. Основні систематичні одиниці: відділ, клас, порядок, родина, рід, вид. Фармакогностичне використання систематики в назві рослин.

6

9.

Сировинна база ЛР України і перспективи її розширення. Сучасні заготівельні організації

та їх функції.

6

10.

Сушіння лікарської рослинної сировини.

6

11.

Лікарські рослини та сировина, які містять піролізидинові алкалоїди. Жовтозілля

широколисте (жовтозілля плосколисте).

6

12.

Лікарські рослини і сировина, які містять ферменти. Чорнушка дамаська, кавун звичайний.

динне дерево (папайя; фермент папаїн), ананас (фермент бромелаїн).

6

13.

Лікарські рослини і сировина, які містять гліциди (вуглеводи) і глікозиди. Загальна характеристика, типи класифікацій. Лікарські рослини та сировина, які містять полісахариди. Загальна характеристика слизу. Рослинні джерела крохмалю, інуліну слизу, камедей (абрикосова камедь, трагакант), пектину.

6

14.

Лікарські рослини та сировина, які містять ліпіди (жири і жироподібні речовини). Жири

рослинного походження. Олія маслини, мигдалю, персика, арахісу, рицини, льону, сої.

соняшника, кукурудзи, гарбуза, масло какао, пальмове і кокосове масла.

6

15.

Жири і жироподібні речовини тваринного походження. Риб"ячий жир Ланолін, спермацет.

бджолиний віск.

6

16.

Лікарські рослини і сировина, які містять глюкозинолати (тіоглікозиди). Види гірчиці

(гірчиця сарептська або сиза, гірчиця чорна).

6

17.

Лікарські рослини і сировина, які містять ціаногенні глікозиди (таноглікозиди). Мигдаль

звичайний.

6

18.

Лікарські рослини і сировина, які містять сірчані сполуки не глікозидної природи. Часник

городній, цибуля городня.

6

19.

Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни (загальна характеристика, класифікація). Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни аліфатичного ряду(види шипшини, чорна смородина, первоцвіт весняний, суниця лісова). Родина розових, її загальні морфолого-анатомічні ознаки.

6

20.

Лікарські рослини та сировина, які містять моноциклічні монотерпени (евкаліпт прутовидний, попелястий і кулястий; коріандр посівний, м’ята перцева, меліса лікарська, лаванда вузьколиста, шавлія лікарська, кмин звичайний. Загальні морфолого-анатомічні ознаки родини ясноткових. Лікарські рослини та сировина, які містять біциклічні монотерпени. Валеріана лікарська, яловець звичайний (плоди ялівцю), сосна звичайна

6

21.

Лікарські рослини та сировина, які містять сесквітерпени(ромашка лікарська, ромашка без'язичкова, оман високий, полин гіркий, деревій звичайний, аїр тростинний , береза повисла , багно звичайне, тополя чорна). Загальні морфолого-анатомічні ознаки родини айстрових. Лікарські рослини та сировина, які містять ароматичні сполуки

6

22.

Лікарські рослини та сировина, які містять ароматичні сполуки(фенхель звичайний, аніс звичайний, материнка звичайна, чебрець плазкий). Загальні морфолого-анатомічні ознаки родини селерових.
23.

Лікарські рослини та сировина, які містять тритерпенові сапоніни. Класифікація. Фізико-хімічні властивості тир терпенових сапонінів. Біологічна дія.

6

24.

Лікарські рослини та сировина, які містять кумарини. Буркун лікарський і високий.

гіркокаштан звичайний, пастернак посівний, амі велика, псорался кістянкова. смоковниця

звичайна (інжир, фігове дерево), дягель лікарський, здутоплідник сибірський.

6

25.

Лікарські рослини та сировина, які містять тритерпенові сапоніни (солодка гола синюха блакитна, аралія маньчжурська, женьшень, ортосифон тичинковий, заманиха висока ). Лікарські рослини та сировина, які містять стероїдні сапоніни. Діоскорея ніпонська.

6

26.

Монотерпенові глікозиди-іридоїди. Лікарські рослини та сировина, які містять гіркі глікозиди(бобівник трилистий, кульбаба лікарська, золототисячник зонтичний, тирлич жовтий). Лікарські рослини та сировина, які містять тіоглікозиди ( гірчиця сарептська).Сірчані сполуки не глікозидної природи, які містіть рослини роду Аllium( часник городний, цибуля городня).

6

27.

Лікарські рослини та сировина, які містять серцеві глікозиди . Особливості сушіння і зберігання рослинної сировини, що містить кардіогликозиди. Біологічний аналіз серцевих глюкозидів. Конвалія звичайна, горицвіт весняний, наперстянки пурпурова, наперстянка шерстиста, наперстянка великоквіткова, строфант Комбе. Ознаки родини лілейних

6

28.

Лікарські рослини та сировина, які містять фенольні сполуки (фенологлікозиди). Мучниця звичайна, брусниця, родіола рожева, фіалка триколірна ,фіалка польова,півонія незвичайна, верба гостролиста, малина, артишок посівний.

6

29.

Лікарські рослини та сировина, які містять антраценпохідні та їх глікозиди (антраглікозиди). Фізико-хімічні властивості антраглікозидів. Лікарські рослини та і сировина, які містять антрахінони( крушина вільховидна, жостір проносний, ревінь тангутський, сена гостролиста, алое деревовидне, звіробій звичайний).

6

30.

Лікарські рослини та сировина, які містять дубильні речовини. Загальна характеристика. Фізико-хімічні властивості дубильних речовин. Лікарська рослинна сировина, яка містить лігнани. Фізико-хімічні властивості. Лимонник китайський, елеутерокок колючий, розторопша плямиста.

6

31.

Лікарські рослини та сировина, які містять індольні алкалоїди (раувольфія зміїна, барвінок малий, барвінок рожевий, блювотний горіх, спориння пурпурова ). Лікарські рослини та сировина, які містять пуринові алкалоїди (шоколадне дерево, кавове дерево аравійське, чай китайський, стеркулія платанолиста ).

6

32.

Лікарські рослини та сировина, які містять ізохінолінові алкалоїди (алкалоїди похідні ізохіноліну. алкалоїди групи тирозину). Чистотіл великий, мачок жовтий, мак снотворний і або мак опійний (сорт олійний), барбарис звичайний.

6

33.

Лікарські рослини та сировина, які містять флавоноїди (глід криваво-червоний, собача кропива звичайна і п’ятилопатева, софора японська, шоломниця байкальська, сухоцвіт багновий).

6

34.

Лікарські рослини та сировина, які містять флавоноїди (гірчак перцевий, гірчак почечуйний, спориш звичайний, звіробій звичайний, хвощ польовий, злинка канадська).

6

35.

Лікарські рослини та сировина, які містять флавоноїди(бузина чорна, липа серцелиста, гінкго дволопатеве, солодка гола, череда три роздільна, вовчуг польовий).

6

36.

Лікарські рослини та сировина, які містять недостатньо вивчені БАР: ананас посівний, апельсин солодкий, банан загострений, гранат звичайний.

8

37.

Лікарські рослини та сировина , які містять недостатньо вивчені БАР: вишня звичайна, гарбуз звичайний, горіх волоський, слива домашня.

8

38.

Лікарські рослини та сировина , які містять недостатньо вивчені БАР: гречка їстівна, горох посівний, овес посівний, груша звичайна.

8

39.

Лікарські рослини та сировина , які містять недостатньо вивчені БАР: петрушка посівна, огірок посівний, помідор їстівний, диня посівна.

8

40.

Біологічно активні харчові добавки, класифікація. Харчові добавки, біологічно активні добавки і спеціальні харчові продукти, "нутрієнти" і "нутрицевтики".

8

41.

Харчові добавки з лікарської рослинної сировини. Енотера дворічна (насіння енотери), висівки зернових, зародки пшениці, люцерна посівна, овес посівний.

8

42.

Лікарські рослини та сировина , які застосовуються в гомеопатії(оман високий, ромашка лікарська,деревій звичайний,арніка гірска,материнка звичайна, барбарис звичайний).

8

43.

Лікарські рослини та сировина , які застосовуються в гомеопатії(буркун лікарський,пижмо звичайне,сухоцвіт багновий,глід криваво-червонийсобача кропиви звичайна).

8

44.

Лікарські рослини та сировина , які застосовуються в гомеопатії(звіробій звичайний, липа серцелиста, вовчуг польовий,розторопша плямиста,горіх волоський,росичка круглолиста).

8

Всього:

282


Схвалено на засіданні кафедри фармації ”16” червня 2009 р. (протокол № 16).

Зав. кафедри, професор Р.Б. Косуба


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:


Бобкова І.А. Фармакогнозія. Посібник для практичних занять: Навч. посібник.– К.: Медицина, 2006.– 272с.

Государственная фармакопея СССР: Вып.2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье/МЗ СССР. – 11-е изд., доп. – М.: Медицина, 1989. – 400 с., ил.

Ковальов В. М. Фармакогнозія з основами біохімії рослин. –Харків: Прапор, 2000. -467 с.

Кузнецова М.Л., Рыбачук И.3. Фармакогнозия: Учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина. 1993. – 448с.

Сербін А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. Фармацевтична ботаніка. Підручник/ Під редакцією Л.М. Сірої. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 488с. Іл.

Фармакогнозія. Лікарська рослинна сировина та фітозасоби./За заг. редакцією П.І. Середи. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 352 с.


Додаткова:


Блинова К. Ф., Комарова М. Н., Мусаева Л.Д. и др. – Л.: Ленингр. химико-фармацевт. институт. 1990.– 43 с.

Ботанико-фармакогностический словарь: Справ. пособие/Под ред. К. Ф. Блиновой. – М.: Высш. шк. 1990. – 272с.

Гаммерман А.Ф. и др. Лекарственные растения. (Растения-целители): Справочное пособие. 4-е узд./А.Ф. Гаммерман, Г.Н. Кадаев, А.А. Яценко-Хмелевский. – М.: Высш. шк., 1990. – 542 с.

Государственный реестр лекарственных средств, разрешенных для применения в медицинской практике и к промышленному производству. – М. 1986.

Гринкевич Н.И., Ладыгина Е.Я. Фармакогнозия: Атлас. – М.: Медицина, 1989. – 510 с.

Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник /Відповід. ред. А. М. Гродзінський. – К.: Головна редакція енциклопедії України. – 1989.

Муравьева Д.А. Тропические и субтропические лекарственные растения: Учебное пособие. – М.: Медицина. 1989. – 335 с.

Пішак В.П., Сметанюк О.І. Дикорослі лікарськи рослини буковини.Еколого-ресурсне та медичне значення. Чернівці, 2008.- 208с.

Солодовніченко Н.М., Журавльов М.С. Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати. – Харків: МТК-Книга, 2003. – 408 с.

Фармакогнозия: Атлас: Учебн. пособие /Под ред. Н.И. Гринкевич, Е.Я. Ладыгиной. – М.: Медицина. 1989. – 512с.
еще рефераты
Еще работы по разное