Реферат: План заходів з виконанням покладених на Державну екологічну інспекцію в місті Києві завдань на ІV квартал 2008 року


ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Держаної Заступник Міністерства охорони навколишнього

екологічної інспекції природного середовища України


_____________Костров М.М. _________________Тригубенко С.М.


“______”______________2008 р. “______”_______________2008 р.


ПЛАН

заходів з виконанням покладених на Державну екологічну інспекцію в місті Києві

завдань на ІV квартал 2008 року
Назва заходу

Виконавець

Строк виконання

Результативні показники

виконання плану,

очікуваний

природоохоронний ефект

1

2

3

4

5

III . Вдосконалення механізмів регулювання

1.

Взаємодія з Київською регіональною митницею

Відділ екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні


Протягом кварталу

Поліпшення контролю за проходженням вантажів та транспортних засобів через державний кордон


2.

Здійснення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства при використанні та відтворенні об’єктів рослинного, тваринного світу та природно-заповідного фонду


Відділ екологічного контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду


Протягом кварталу


Поліпшення мікроклімату та відтворення природних ресурсів загальнодержавного значення

3.

Координація та взаємодія відповідно до природоохоронного законодавства роботи районних у м. Києві адміністрацій, Київського комунального об`єднання “Київзеленбуд”, лісопаркових господарств, районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень

Відділ екологічного контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду


Протягом кварталу


Забезпечення дієвого контролю за збереженням та охороною біорізноманіття міста

^ IV Розробка та реалізація Державних програм

1.

Здійснення контролю за виконанням „Київської міської програми охорони навколишнього природного середовища на період до 2011 р.”


Відділ екологічного контролю за використанням і охороною земель та надр

Відділ

екологічного контролю атмосферного повітря, водних об”єктів та поводження з відходами

Відділ інструментально-лабораторного контролю

Протягом кварталу

Зменшення негативного впливу на стан навколишнього природного середовища

2.

Здійснення контролю за виконанням „Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води”

Відділ

екологічного контролю атмосферного повітря, водних об”єктів та поводження з відходами

Протягом кварталу

Поліпшення якості поверхневих вод

3.

Координація та взаємодія відповідно до природоохоронного законодавства роботи районних у м. Києві адміністрацій, Київського комунального об`єднання “Київзеленбуд”, лісопаркових господарств, районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень

Відділ екологічного контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду


Протягом кварталу


Забезпечення дієвого контролю за збереженням та охороною біорізноманіття міста

4.

Координація та взаємодія відповідно до природоохоронного законодавства роботи районних у м. Києві адміністрацій, Київського комунального об`єднання “Київзеленбуд”, лісопаркових господарств, районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень

Відділ екологічного контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду


Протягом кварталу


Забезпечення дієвого контролю за збереженням та охороною біорізноманіття міста

^ V. Ліцензійна та дозвільно-погоджувальна діяльність

1.

Здійснення державного контролю за додержанням умов виданих дозволів, лімітів на спеціальне використання природних ресурсів, викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище; виконанням вимог висновків державної екологічної експертизи у сфері використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

Відділ

екологічного контролю атмосферного повітря, водних об”єктів та поводження з відходами

Відділ екологічного контролю за використанням і охороною земель та надр

Відділ інструментально-лабораторного контролю

Протягом кварталу

Попередження забруднення навколишнього природного середовища м. Києва

^ VI. Практичні заходи щодо реалізації державної політики

1.

Здійснення перевірок додержання вимог земельного та природоохоронного законодавства України підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності м. Києва

Відділ екологічного контролю за використанням і охороною земель та надр


Протягом кварталу

Раціональне використання природних ресурсів міста Києва

2.

Здійснення перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства підприємствами, організаціями та установами м. Києва, в т. ч. АЗС та автомийок

Відділ

екологічного контролю атмосферного повітря, водних об”єктів та поводження з відходами

Протягом кварталу

Попередження забруднення навколишнього природного середовища м. Києва

3.

Здійснення перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства підприємствами, організаціями та установами м. Києва, в т. ч. АЗС та автомийок

Відділ інструментально-лабораторного контролю

Протягом кварталу

Попередження забруднення навколишнього природного середовища м. Києва

4.

Здійснення комплексних перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства підприємствами, організаціями та установами

Відділ інструментально-лабораторного контролю

Протягом кварталу

Попередження забруднення навколишнього природного середовища м. Києва

5.

Співпраця з постійною Комісією Київської міської ради з питань екологічної політики

Відділи Державної екологічної інспекції в м. Києві


Протягом кварталу

Попередження забруднення навколишнього природного середовища

6.

Здійснення комплексних перевірок діяльності підприємств всіх форм власності

Відділи Державної екологічної інспекції в м. Києві


Протягом кварталу

Попередження забруднення навколишнього природного середовища

^ VIII. Екологічна наука, освіта і співпраця з громадкістю

1.

Проведення інформаційної роботи щодо попередження порушень природоохоронного законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності

Відділ екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні

Протягом кварталу

Запобігання виникненню порушень вимог природоохоронного законодавства України

2.

Координація діяльності громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища в частині здійснення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Начальники відділів

Протягом кварталу

Запобігання виникненню порушень вимог природоохоронного законодавства України та покращення екологічного

стану м. Києва


^ IX.Організаційне та кадрове забезпечення реалізації державної політики.

1.

Здійснення на конкурсній основі відповідно до Закону України „Про державну службу” комплектування відділів Інспекції керівними працівниками та спеціалістами відповідно фаху і кваліфікації, вивчення та опрацювання документів кандидатами на вакантні посади

Відділ бухгалтерського обліку , адміністративно-господарського і кадрового забезпечення,

контролю виконання, планування, аналізу інспекційної діяльності, зв’язків з громадкістю т а ЗМІ.Протягом кварталу
Покращення якісного складу персоналу

2.

Розгляд документів щодо присвоєння рангів

державних службовців працівникам Інспекції, направлення документів до Мінприроди щодо присвоєння чергового рангу державного службовця начальнику або його заступникам.

Підготовка документів про присвоєння дострокових рангів державних службовців керівному складу та спеціалістам Інспекції


Відділ бухгалтерського обліку , адміністративно-господарського і кадрового забезпечення,

контролю виконання, планування, аналізу інспекційної діяльності, зв’язків з громадкістю т а ЗМІ.Протягом кварталуПідвищення кваліфікаційного рівня

3,

Організація роботи щодо заохочення працівників Інспекції до професійних свят.

Відділ бухгалтерського обліку , адміністративно-господарського і кадрового забезпечення,

контролю виконання, планування, аналізу інспекційної діяльності, зв’язків з громадкістю т а ЗМІ.


Протягом кварталуПокращення виконання обов’язків

4.

Контроль за граничним віком перебування на державній службі. Вирішення питання щодо продовження терміну перебування на державній службі

Відділ бухгалтерського обліку , адміністративно-господарського і кадрового забезпечення,

контролю виконання, планування, аналізу інспекційної діяльності, зв’язків з громадкістю т а ЗМІ.

Протягом кварталу

Поліпшення якості кадрового складу

5.

Систематичне здійснення аналізу кадрового забезпечення Інспекції, підготовка заходів щодо поліпшення якості кадрового складу, раціональної розстановки

Відділ бухгалтерського обліку , адміністративно-господарського і кадрового забезпечення,

контролю виконання, планування, аналізу інспекційної діяльності, зв’язків з громадкістю т а ЗМІ.

Протягом кварталу

Поліпшення якості кадрового складу

6.

Контроль за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, правил поведінки державного службовця, регламенту роботи, вимог законодавства про державну службу

Відділ бухгалтерського обліку , адміністративно-господарського і кадрового забезпечення,

контролю виконання, планування, аналізу інспекційної діяльності, зв’язків з громадкістю т а ЗМІ.

Протягом кварталу

Покращення виконання службових обов’язків державних службовців

7.

Організація роботи щодо підвищення кваліфікації працівників

Відділ бухгалтерського обліку , адміністративно-господарського і кадрового забезпечення,

контролю виконання, планування, аналізу інспекційної діяльності, зв’язків з громадкістю т а ЗМІ.

Протягом кварталу

Поліпшення якості кадрового складу

^ Х. Контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Екологічний контроль та радіаційна безпека на державному контролі

1.

Здійснення екологічного та радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності Київської регіональної митниці

Відділ екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні

Протягом кварталу

Поліпшення стану навколишнього природного середовища

2.

Здійснення перевірок стану організації та здійснення екологічного та радіаційного контролю на митній території м. Києва підрозділами служби екологічного контролю:

пункт пропуску «Київ (Жуляни) – аеропорт»

пункт пропуску «Київський річковий порт»

ПЕК «Київ»

ПЕК № 1

ПЕК № 2

ПЕК № 3

ПЕК № 4

ПЕК № 5

ПЕК № 6

ПЕК № 7

- ПЕК № 8

Відділ екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні

Протягом кварталу

Поліпшення стану навколишнього природного середовища

3.

Здійснення інструментального контролю димності відпрацьованих газів транспортних засобів

Відділ екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні

Протягом кварталу

Попередження забруднення навколишнього природного середовища

м. Києва

^ Екологічний контроль за використанням і охороною земель та надр

1.Здійснення екологічного контролю на підприємствах всіх форм власності м.Києва:

здійснення комплексних перевірок підприємств: Українсько-французьке СП ТОВ «Основа-Солсиф»; АСК «Укррічфлот»; АТ ФТ «Динамо»; ВАТ «Дарницький завод ЗБК»; АТ «Київхліб»; КП «Київавтодор»; ЗАТ «Київкомбікорм»; ВАТ «ДВРЗ»; ПІІ ТОВ «Укршпон»; ВАТ «Жуляни»; «Банкнотно-монетна фабрика»; ВАТ «Поліграфічна фабрика «Зоря»; ВАТ «Київ цемент»; ТОВ «Русанівський м’ясокомбінат»; ВАТ «Галактон»; ЗАТ ІІ Сторй Мак «Кнауф»; Завод ЗБК-4; Завод ЗБК-5, ВАТ „Київміськбуд-1”.

Відділ екологічного контролю за використанням і охороною земель та надр


Протягом кварталу

Раціональне використання земель та надр

2.

.

Проведення перевірок щодо раціонального використання надр (комплексні перевірки):

Національний центр „Експоцентр Україна”, Агрокомбінат „Пуща-Водиця ”, ЗАТ «Оболонь»; ЗАТ «Славутич»; ЗАТ «Орлан-Беверіджес»; Київський лікеро-горілчаний завод «Столичний».

Відділ екологічного контролю за використанням і охороною земель та надр


Протягом кварталу

Раціональне використання надр

3.

Проведення перевірок підприємств, що застосовують гідромеханічні засоби (земснаряди) та здійснюють днопоглиблювальні або інші роботи в акваторіях водойм м. Києва.


Відділ екологічного контролю за використанням і охороною земель та надр


Протягом кварталу

Раціональне використання земель водного фонду та надр

^ Екологічний контроль поводження з відходами

1.

Проведення перевірок додержання природоохоронного законодавства України при складуванні, зберіганні, розміщенні, транспортуванні, утилізації, ліквідації та використанні промислових та побутових відходів на підприємствах, установах і організаціях м. Києва.

Відділ екологічного контролю за атмосферним повітрям, водними об’єктами та поводження з відходами

Протягом кварталу

Поліпшення стану навколишнього природного середовища

2.

Здійснення комплексних перевірок підприємств Філія “Київкомбікорм” ЗАТ “Комплекс Агромас”, ВАТ “Фармак”, ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, ДО “Комбінат “Прогрес”, ВАТ “Техводсервіс”, Колективний завод безалкогольних напоїв “Росинка”, ВАТ “Галактон”, ЗАТ “Перший Київський молочний завод”

Відділ екологічного контролю за атмосферним повітрям, водними об’єктами та поводження з відходами.

Відділ екологічного контролю за використанням і охороною земель та надр


Поліпшення стану навколишнього природного середовища

3.

Здійснення перевірок за участю райдержадміністрацій : ВАТ КМФТ “ТЕКСТЕМП”, КЗ “Радіовимірювач”, ЗАТ “Вторресурси-3”, КП “Київський птахокомбінат”, ЗАТ КВК “Рапід”, АП №7 КП “Київпастранс”, ТОВ “Авіаком”, АЗС №8 ВАТ “Київміськнафтопродукт”, ВАТ “Поліграфкнига”, СПД “Липницька”, ТОВ “Амальгама”, Інститут математики НАН України, Служба енергетичного забезпечення, Зразкова друкарня “Бліц-Принт”, ВАТ “Гермес-Логістик”, Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо №2, ВАТ “КАТП-13062”, Дирекція “Автоцентр” Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв Київська міська рада, СТО “ВіпКар”, НВП “Автоір”, ЗАТ “Хімтранс”

Відділ екологічного контролю за атмосферним повітрям, водними об’єктами та поводження з відходами

Протягом кварталу

Поліпшення стану навколишнього природного середовища

^ Екологічний контроль водних ресурсів

1.

Проведення перевірок щодо раціонального використанням водних ресурсів

Відділ екологічного контролю за атмосферним повітрям, водними об’єктами та поводження з відходами

Протягом кварталу

Запобігання виснаження водних ресурсів

2.

Проведення перевірок водокористувачів підземних вод.


Відділ екологічного контролю за атмосферним повітрям, водними об’єктами та поводження з відходами

Протягом кварталу

Запобігання виснаження водних ресурсів

3.

Здійснення комплексних перевірок підприємств Філія “Київкомбікорм” ЗАТ “Комплекс Агромас”, ВАТ “Фармак”, ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, ДО “Комбінат “Прогрес”, ВАТ “Техводсервіс”, Колективний завод безалкогольних напоїв “Росинка”, ВАТ “Галактон”, ЗАТ “Перший Київський молочний завод”

Відділ екологічного контролю за атмосферним повітрям, водними об’єктами та поводження з відходами

Протягом кварталу

Запобігання виснаження водних ресурсів

4.

Здійснення перевірок за участю райдержадміністрацій : ВАТ КМФТ “ТЕКСТЕМП”, КЗ “Радіовимірювач”, ЗАТ “Вторресурси-3”, КП “Київський птахокомбінат”, ЗАТ КВК “Рапід”, АП №7 КП “Київпастранс”, ТОВ “Авіаком”, АЗС №8 ВАТ “Київміськнафтопродукт”, ВАТ “Поліграфкнига”, СПД “Липницька”, ТОВ “Амальгама”, Інститут математики НАН України, Служба енергетичного забезпечення, Зразкова друкарня “Бліц-Принт”, ВАТ “Гермес-Логістик”, Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо №2, ВАТ “КАТП-13062”, Дирекція “Автоцентр” Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв Київська міська рада, СТО “ВіпКар”, НВП “Автоір”, ЗАТ “Хімтранс”

Відділ екологічного контролю за атмосферним повітрям, водними об’єктами та поводження з відходами

Протягом кварталу

Запобігання виснаження водних ресурсів

5.

Проведення перевірок щодо підприємств, що здійснюють скиди у водні обєкти

Відділ інструментально-лабораторного контролю

Протягом кварталу

Запобігання забруднення водних ресурсів

6.

Здійснення моніторингових спостережень за якістю поверхневих вод водойм м. Києва

Відділ інструментально-лабораторного контролю

Протягом кварталу

Запобігання забруднення водних ресурсів

7.

Здійснення екологічного контролю на підприємствах та в організаціях всіх форм власності в частині дотримання водного законодавства.

Відділ інструментально-лабораторного контролю

Протягом кварталу

Запобігання забруднення водних ресурсів

^ Екологічний контроль атмосферного повітря

1.

Організація та проведення загальнодержавних природоохоронних заходів:

- операція “Чисте повітря” (ІІ етап)

Відділ екологічного контролю за атмосферним повітрям, водними об’єктами та поводження з відходами

Жовтень

Попередження забруднення навколишнього природного середовища

2.

Здійснення комплексних перевірок підприємств Філія “Київкомбікорм” ЗАТ “Комплекс Агромас”, ВАТ “Фармак”, ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, ДО “Комбінат “Прогрес”, ВАТ “Техводсервіс”, Колективний завод безалкогольних напоїв “Росинка”, ВАТ “Галактон”, ЗАТ “Перший Київський молочний завод”

Відділ екологічного контролю за атмосферним повітрям, водними об’єктами та поводження з відходами

Протягом кварталу

Поліпшення стану навколишнього природного середовища

3.

Здійснення перевірок за участю райдержадміністрацій : ВАТ КМФТ “ТЕКСТЕМП”, КЗ “Радіовимірювач”, ЗАТ “Вторресурси-3”, КП “Київський птахокомбінат”, ЗАТ КВК “Рапід”, АП №7 КП “Київпастранс”, ТОВ “Авіаком”, АЗС №8 ВАТ “Київміськнафтопродукт”, ВАТ “Поліграфкнига”, СПД “Липницька”, ТОВ “Амальгама”, Інститут математики НАН України, Служба енергетичного забезпечення, Зразкова друкарня “Бліц-Принт”, ВАТ “Гермес-Логістик”, Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо №2, ВАТ “КАТП-13062”, Дирекція “Автоцентр” Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв Київська міська рада, СТО “ВіпКар”, НВП “Автоір”, ЗАТ “Хімтранс”

Відділ екологічного контролю за атмосферним повітрям, водними об’єктами та поводження з відходами

Протягом кварталу

Поліпшення стану навколишнього природного середовища

4.

Здійснення перевірок підприємств, які не отримали дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Відділ інструментально-лабораторного контролю

Протягом кварталу

Поліпшення стану навколишнього природного середовища

5.

Здійснення екологічного контролю на підприємствах та в організаціях всіх форм власності в частині дотримання вимог атмосферного повітря

Відділ інструментально-лабораторного контролю

Протягом кварталу

Поліпшення стану навколишнього природного середовища

^ Екологічний контроль за використанням біоресурсів та ПЗФ

1.

Здійснення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства Комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень:

Дарницького району

Деснянського району

Подільського району

Відділ екологічного контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду


Протягом кварталу

Поліпшення екологічного стану міської території2.

Здійснення державного контролю за виконанням Закону України «Про природно-заповідний фонд України»

(102 території та об’єкти ПЗФ)

-НБС ім.. Гришка

- Бот. сад ім.. Фоміна

- Бот. сад НАУ

Дарницького району

- Деснянського району

Подільського району

Відділ екологічного контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду


Протягом кварталу

Поліпшення якісного та кількісного стану зелених насаджень міста3.

Перевірка додержання вимог Закону України „Про тваринний світ” у паркових та лісопаркових господарствах державної комунальної організації „Київзеленбуд”


Відділ екологічного контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду

Протягом кварталу

Збереження арборифлори України та розвиток екомережі України4.

Спільні з рибінспекцією заходи із підготовки:

заходів щодо збереження рибних ресурсів в зимовий період 2008-2009 років та контроль за їх виконанням
Відділ екологічного контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду


Протягом кварталу

Раціональне використання водних ресурсів басейну

р. Дніпра5.

Допомога в організації роботи лісової охорони ЛПГ по охороні тваринного світуВідділ екологічного контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду

Протягом кварталу

Охорона шпилькових насаджень від самовільних рубок


6.

Проведення операції “Новорічна ялинка”Відділ екологічного контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду

Протягом кварталу

Охорона та захист рослинного світу7.

Відкриття мисливського сезону 2008-2009роківВідділ екологічного контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду

Протягом кварталу

Охорона та захист тваринного світу^ Екологічний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

1.

Здійснення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства на підприємствах всіх форм власності : ТОВ „Ред Лайн”, ТОВ „Колір-авто”, ДП”Квізатрейд”, ВАТ”Томак”, ДП „Тетра Пак Україна”,ТОВ”Бекас”, ТОВ „Шиферний завод”, ЗАТ „Вторполімермаш”, ТОВ „Пластюкрейн”, СП”Ворлдвайд Мануфакчурінг, І.Д.”, СТО ТОВ”фірма Бест-Авто”, СК”Джонсон”, ЗАТ ДЕІ, АФ „Петрівка-авто”, НВК”Мікрони”, ТОВ”Квін-Стіг”, ЗАТ „ОТІС”, ЗАТ „Метра”, СП „ЗЕНКІС”, АТЗТ СП „NSI Constraction”, корпорація „Київська арматура”, ВАТ „Елекон”, СП”Нісан-Україна”, ВАТ”Труббудіндустрія”, ПП.”Київ-Автоцентр”, ЗАТ”Деко” , ДП „ПіСіБі- Радіозавод”.

Протягом кварталуВідділ оперативного міжрайонного екологічного контролю

Поліпшення стану навколишнього природного середовища

2.

Оперативний розгляд доручень прокуратури, Мінприроди, скарг громадян та громадських організацій.

Протягом кварталу

Відділ оперативного міжрайонного екологічного контролю

Поліпшення стану навколишнього природного середовищаНачальник Державної

екологічної інспекції в м. Києві О.Сушко
еще рефераты
Еще работы по разное