Реферат: Управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради за 2011 рік

Звіт про роботу
управління праці та соціального захисту населення

Ніжинської міської ради за 2011 рік


Діяльність управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради спрямована на реалізацію державних та місцевих програм соціального захисту населення і сприяє підвищенню доходів та соціальної підтримки малозабезпечених верств міста, пільгових категорій громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів, сімей з дітьми, працюючого населення.

В нинішній своїй структурі управління існує з 2002 року, відколи до управління Пенсійного фонду України було передано функції призначення пенсій, натомість отримані функції нагляду за правильністю призначення та виплати пенсій, здійснення персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян, питань праці. З 2007 року, згідно розпорядження ОДА, управлінню передані функції виплати всіх допомог, до цього цю роботу виконував Чернігівський виплатний центр ГУПСЗН (виплата була централізованою).

В складі управління виокремлено 6 відділів та 2 сектори. Штатна чисельність управління складає 54,75 одиниці, зайнято 49,75 штатних одиниць, фактично працює 50 осіб, з них 42 службовці органів місцевого самоврядування, в складі працюючих – 2 пенсіонери за віком та 3 інваліди.


^ Найчисленніший відділ управління –

відділ соціальних допомог, де зайнято 20 працівників.

Від злагодженості, професійності, відповідальності працівників відділу залежить в певній мірі рівень матеріального забезпечення жителів міста, які потребують соціального захисту.

Зараз відділом допомог надається 16 видів допомог та компенсацій, не враховуючи чорнобильські виплати.

Кількість отримувачів допомог та компенсацій на 01 січня 2012 року склала 9616 осіб (це на 17,1 % більше, ніж у 2011 році), на яких відкрито 13414 особових рахунків з отримання допомог (одна особа отримує декілька видів допомог).

Серед одержувачів допомог: 2834 особи, яким надаються субсидії та 6792 особи, які отримують інші види допомог, з них отримувачів за видами допомог (компенсацій):

401 – допомога по вагітності і пологах;

1768 – допомога при народженні дитини;

2682 – допомога по догляду за дитиною до 3-х років;

77 – допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

945 – допомога одиноким матерям;

2 – допомога при усиновленні;

163 – допомога малозабезпеченим сім’ям;

832 – допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

9 – допомога малозабезпеченим особам на догляд за психічно хворими;

184 – компенсація по догляду за інвалідом І групи чи престарілим;

5 – одноразова винагорода метері-героїні;

107 – ДСД особам, які не мають права на пенсію чи інвалідам;

253 – компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги;

167 – тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

7 – ДСД дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування та грошове забезпечення прийомним батькам.


^ Протягом 2011 року до відділу соціальних допомог управління за призначенням всіх видів соціальних допомог та компенсаційних виплат звернулося 10562 чоловіки, що більше на 8,1% в порівнянні з 2010р. (9768 звернень), яким проведено 10457 призначень допомог, що більше на 10% в порівнянні з 2010р. (9506), з них призначено:

- житлових субсидій – 4622, що більше на 10,1% в порівнянні з минулим роком (у 2010р. – 4199);

- допомог та компенсацій – 5835, що більше на 9,9% в порівняні з минулим роком (у 2010р. - 5307).

З початку року призначено субсидії на тверде паливо готівкою на суму 25,2 тис. грн. 46 сім’ям, що на 4 сім., або 8 %, менше від призначених в 2010 році (50 сім.). Заборгованість з виплати субсидії на тверде паливо готівкою відсутня.

^ Середній розмір субсидій на

- житлово-комунальні послуги складає 169,7 грн. (в 2010р. – 149,9 грн.) зріс на 13,2 % ;

на тверде паливо -543,9 грн. (в 2009р. – 404,0 грн.) збільшився на 34,6 %.

Середній розмір субсидії на ЖКП по області в розрахунку на одну сім’ю у грудні 2011 року становив 125,7 грн., що на 27,7 % більше, ніж на цю дату торік (98,4 грн.).

Найвищі розміри субсидій були призначені сім’ям Варвинського (201,2), Носівського (197,7), Бобровицького (180,2) районів та м.Ніжина (169,7).

Станом на 30 січня 2012 року кількість отримувачів субсидій – 2698 сімей, це на 206 сімей, або на 7 % менше, ніж у січні 2011.

В січні місяці з 16 по 27 число до управління за допомогою звернулись 569 заявників, 143 з них подали заяви про призначення субсидії.

Середній розмір субсидії на ЖКП в січні 2012 р. збільшився з відповідним періодом 2011 року на 30,2 %, або 53 грн. і складає 228,3 грн. проти 175,7 грн.


В зв’язку з тим, що підвищилися державні виплати при народженні дитини та по догляду за дитиною до 3-х років відбувається зростання кількості отримувачів допомог сім’ям з дітьми.

^ В 2011 році за призначенням допомоги при народженні до управління звернулося 802 особи, що на 8,8% або 65 осіб більше в порівнянні з минулим роком (737 особи). 8 жінкам призначено допомогу при народженні відразу на 2-х дітей, оскільки в них народилися двійні.

439 жінкам допомога призначена на першу дитину, що на 9 осіб менше ніж в 2010 році, але значно відбулося збільшення допомоги при народженні другої дитини, так 311 особам допомога призначена на другу дитину, що більше на 31,2% у порівнянні з 2010р. (237 особам), на третю дитину призначено 52 особам (у 2010р. – 52 особам).

Спостерігається динаміка зростання і отримувачів таких видів допомог як

- допомоги на дітей одиноким матерям (в 2011р. - 945 отримувачів, що на 3,2% більше в порівнянні з 2010р. – 915),

- тимчасової державної допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів (в 2011р. - 167 отримувачів, що на 17,6% більше в порівнянні з 2010р. – 142),

- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (в 2011р. - 107 отримувачів, що на 21,6% більше в порівнянні з 2010р. – 88)

Щорічно відбувається збільшення кількості осіб, які звертаються за призначенням державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітей – інвалідів, так станом на 1 січня 2012р. таких отримувачів – 832, що на 5,7% більше в порівнянні з 2010р. (787).


Продовжує зменшуватись загальна кількість малозабезпечених сімей з 173 в 2010 році до 163 сімей в 2011р. Хоча на кінець звітного року (в грудні 2011р.) в порівнянні з груднем 2010р. кількість отримувачів більше на 20 сімей і становила 84 отримувачі допомоги проти 64 в грудні 2010р.

^ Середній розмір державної допомоги малозабезпеченим сім’ям в 2011р. склав 507,14 грн., що більше на 58,2% в порівнянні з 2010р. 320,48 грн. Розміри допомоги збільшуються в зв’язку зі зростанням прожиткових мінімумів та змінами внесеними в чинне законодавство (постановою КМУ від 16.02.2011р. №114 внесено зміни в Порядок призначення і виплати ДСД малозабезпеченим сім’ям, а саме кожного року з 2011р. по 2014р. у разі призначення сім’ї соціальної допомоги її розмір збільшується на визначену суму на кожну дитину залежно від віку дитини, так на дитину віком від 3 до 13 років у 2011р. на 60 грн., у 2012р. - на 120 грн.; на дитину віком від 13 до 18 років у 2011р. на 100 грн., у 2012р. – 230 грн.).

Ще з 2008 року держава звернула більшу увагу на підтримку багатодітних сімей, збільшивши розмір рівня забезпечення прожиткового мінімуму для кожної дитини з малозабезпеченої багатодітної сім’ї. На обліку в управлінні станом на 01.01.2012р. - 15 багатодітних малозабезпечених сімей (в 2010р. також було 15), середній розмір допомоги в грудні 2011р. в таких сім’ях склав 1226,0 грн. та який в порівнянні з минулим роком збільшився на 30% (2010р. складав 966,00 грн.).

Проведено виплату допомоги до 5 Травня 3682 ветеранам війни на 1218,1 тис.грн.

З серпня 2010 року на постійному контролі та забезпечується на належному рівні організація роботи щодо надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком.

З цією метою для призначення субсидії 4725 громадянам до комунальних організацій подано на паперових носіях (оскільки відсутнє програмне забезпечення) 24,2 тис. запитів щодо забезпеченості комунальними послугами, що на 2,5 % більше, ніж у 2010 році (23,6 тис.).

235 сім’ям субсидія призначена на загальну площу житла на термін, встановлений законодавством, без винесення на розгляд комісії та обстеження матеріально-побутових умов проживання.

Призначено субсидії 65 сім’ям, в яких члени родини відсутні тривалий час, за наявності засобів обліку комунальних послуг. В переважній більшості призначення проведено на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї соціальним інспектором (43сім’ї).


^ На постійному контролі робота щодо повернення переотриманих коштів державних соціальних допомог та компенсацій отримувачами допомог. За 2011р. повернуто до бюджету 34,1 тис. грн. переотриманих коштів 147 особами, що на 14,8% (або на 4,4 тис.грн.) більше ніж в 2010р. (29,7 тис. грн.). На кінець звітного року не повернуто кошти в сумі 91,83 грн. 2 особами.

Переплата коштів відбувається в основному по такому виду допомоги - як допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Оскільки, виплата допомоги здійснюється до 15 числа щомісячно, а жінки, які здійснюють догляд за дитиною та отримують допомогу, працевлаштовуються, вчасно не повідомивши про це управління, або виходять на роботу, перервавши відпустку по догляду за дитиною, після проведеного перерахування коштів на їх рахунки.


Управлінням відповідно до діючого законодавства по призначенню житлових субсидій без особистого звернення громадян проводяться взаємозвірки з організаціями-надавачами комунальних послуг по закінченню терміну надання субсидії громадянам (наймасовіші взаємозвірки проводяться по закінченні опалювального періоду протягом травня-липня) та відповідні перерахунки житлових субсидій та перерахунки у зв’язку зі зміною тарифів та цін на комунальні послуги. Так, у 2011 році (51963) таких перерахунків проведено майже 4 рази більше, ніж у 2010 році (12375). Як правило, в результаті проведених взаємозвірок розміри призначених субсидій зменшуються і організації надавачі комунальних послуг повертають кошти до державного бюджету.

Також вчасно проводяться перерахунки державних соціальних допомог в зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму (таких перерахунків в 2011р. проведено по 3070 особових рахунках в загальній кількості 15250) та готуються відомості на виплату. Зникли нарікання громадян - отримувачів державних допомог на затримку з одержанням допомоги із-за невчасно призначеної допомоги.


^ Протягом 2011 року до управління в приймальню громадян за консультаціями та роз’ясненнями чинного законодавства звернулося 12581 осіб, які були офіційно зареєстровані в журналі, що на 499 особи або 4,1% більше ніж в 2010 році. Видано громадянам 5653 довідок про перебування (не перебування) на обліку в управлінні та повідомлень про призначення (не призначення) допомоги чи субсидії.


В зв’язку з переходом управління на єдину технологію прийому громадян та призначення всіх видів соціальної допомоги на підставі одного пакету документів зникли черги відвідувачів, проблеми по заповненню заяв та декларацій.


^ Всього на виплату допомог в 2011 році спрямовано 42 575,1 тис.грн., це на 18 % більше, ніж у 2010 році (34 926,0 тис.грн.). При цьому на 25 % зросли видатки на виплату допомоги при народженні дитини та лише на 9 % на інші види допомоги.

^ Кошторисом на 2012 рік передбачено на надання допомог 47 734,0 тис. грн., що на 11 % більше, ніж в 2011 році (ріст видатків на всі види допомог рівномірний).


На надання субсидій у 2011 році спрямовано 3 167,0 тис.грн., при цьому на кінець року наявна заборгованість 743,3 тис.грн.. За січень місяць 2012 року нараховано субсидій на 612,9 тис.грн., профінансовано 577,9 тис.грн., заборгованість на 01.02.2012 р. 778,3 тис.грн.

Кошторис на надання субсидій на 2011 рік складав 3 725,0 тис.грн., що на 30 % більше, ніж у 2010 році (2617,0 тис.грн.)

Кошторисні призначення на 2012 рік - 4 516,0 тис.грн., що також на 30 % більше, ніж у звітному році.

При цьому кошторисні призначення з допомог та субсидій коригується в залежності від фактичних нарахувань.


^ Соціальні інспектори

Як неодноразово наголошував у своїх виступах Прем’єр-міністр Азаров М.Я. – головне завдання уряду – забезпечувати зростання доходів незахищених верст населення, тобто посилення адресності соціальної допомоги, надання залежно від матеріального стану та рівня грошового забезпечення.

^ В зв’язку з цим актуальною є робота соціальних інспекторів управління, яка спрямована на контроль за цільовим використанням коштів. З цією метою соціальними інспекторами управління перевірено 82,5 % від усієї кількості призначених допомог (9428) – 9517 перевірок.

Це на 20% більше, ніж у 2010 році (6188 справ).

На протязі року державними соціальними інспекторами виявлено 128 випадків подання громадянами недостовірних даних про доходи та майновий стан. Надміру виплачені кошти склали 93700, 91 грн. Одержувачі державних допомог найчастіше не декларують заробітні плати, матеріальні допомоги, подарунки, дохід від продажу майна, транспортні засоби, земельні ділянки.

Із вказаної суми 62730, 31 грн. повернуті (109 випадків), у 17 випадках (26715.46 грн.) здійснюється добровільне повернення коштів й зараз (вже відшкодовано 12225,78 грн., залишок 14,5 тис.грн.). У 2-х випадках (4255,14 грн.) стягнення проводиться у судовому порядку.

Відділ персоніфікованого обліку

Зростанню добробуту громадян сприяє їх підтримка у вигляді надання пільг.

Станом на 01.01.2012 року на обліку Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, формування та супровід якого здійснює управління, перебуває 19460 пільговиків: 3635 ветеранів війни, з них:

інвалідів війни – 772;

УБД – 374;

учасників війни – 1733;

членів сімей – 756,

7484 дітей війни,

1088 постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи,

7392 ветеранів праці,

588 ветерани військової служби, внутрішніх справ та пожежної охорони,

2 реабілітованих,

3 жертви нацистських переслідувань,

136 багатодітні сім’ї ,

226 пільговиків інших категорій.

На 01.01.2012 р. пільгами на житлово-комунальні послуги користується 8494 пільговиків та відповідно 10952 їх членів сім’ї, на яких поширюються ці пільги.

^ Всього 19446 осіб, що складає 26,3 % населення міста користується пільгами на ЖКП.

Дані реєстру постійно підтримуються в актуальному стані та використовується для перевірки розрахунків підприємств-надавачів послуг при відшкодуванні витрат пов’язаних з наданням пільг.

З 26 підприємствами-постачальниками житлово-комунальних послуг, що становить 100% від загальної кількості, здійснюється електронний обмін та звірка розрахунків за надані послуги. Так станом на 01.01.2012 року в ході перевірки розрахунків виявлено розбіжностей по 1592 пільговиках на суму 26,3 тис. грн. В основі це типові розбіжності, а саме : смерть пільговика, зміна місця реєстрації, зміна в складі сім’ї пільговика та зміна різновиду послуг.

^ Управління здійснює готівкове надання пільг на тверде паливо.

За звітний період прийнято 131 заяву від пільговиків (що становить 100%) та призначено готівку для придбання твердого палива та скрапленого газу. Призначення проведено на суму 55,4 тис.грн., профінансовано на 55,0 тис.грн., заборгованость станом 01.01.2012 р. становить 0,4 тис.грн. У 2010 році було прийнято 162 заяви на оформлення готівки та призначення пільг на суму 57,9 тис.грн. Зменшення на 12 % кількості звернень на призначення готівки на тверде паливо та скраплений балонний газ пояснюється газифікацією домогосподарств та зі смертю пільгової категорії населення, яка має право на зазначену пільгу.

За звітний період відпрацьовано розрахунки, подані Виробничим управлінням житлово комунального господарства для відшкодування витрат за безоплатне поховання 64 учасників бойових дій та інвалідів війни на суму 52,9 тис.грн., профінансовано - 52,1 тис.грн. заборгованість на 01.01.12 р. становить 0,8 тис.грн. Фінансування здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету. В 2010 році здійснено безоплатне поховання 53 осіб на суму 67,0 тис.грн.

На виконання місцевих програм соціального напрямку «Турбота» та по наданню пільг на оплату житлово-комунальних та інших послуг управлінням здійснювалась організаційна робота та виконувались функції головного розпорядника коштів щодо надання низки пільг. Так, відповідними установами, підприємствами та організаціями надавались за місцевими програмами такі пільги:

відшкодовано пільги інвалідам по зору 1 та 11 групи щодо плати за користування телефоном на суму 40,4 тис.грн., в місяць 3,5 тис. х 100 чол.

- надано пільги на оплату житлово-комунальних послуг 10 сім»ям загиблих військовослужбовцям на суму 14,3 тис. грн., в місяць 1200 грн.

Для забезпечення пільгового проїзду в міському автотранспорті за звітний період видано талонів 15 тис. осіб, які мають право на зазначену пільгу та фактично користуються. З метою обліку перевезених пільговиків та здійснення відшкодування витрат за надані пос луги, по актам прийому-передачі прийнято від перевізників 805986 талонів та проведені від повідні розрахунки на суму 1348444,75 грн.

За 2011 рік на надання пільг окремим категоріям громадян спрямовано 10 465,5 тис.грн., при кошторисі 12 252,2 тис.грн. та заборгованості на кінець 2011 року 1 499,9 тис.грн. За січень 2012 року нараховано пільг на суму 1186,6 тис.грн., профінансовано 1333,7 тис.грн., заборгованість на 01.02.2012 р. складає 1343,7

Кошторисом з надання пільг у 2010 році було передбачено 11,5 млн., що на 8% менще, ніж у 2011 році. Таке ж збільшення видатків на надання пільг ( на 8 %) передбачено кошторисом на 2012 рік – 13 319,8 тис.грн.


^ Відділ інвалідів

На сьогоднішній день за даними баз пенсійного фонду та управління праці та соціального захисту населення серед отримувачів пенсій та державних допомог облікується 5965 інвалідів (у 2010 р. – 5626, на 339 осіб, або на 6% менше) із них:

інвалідів війни – 772 (у 2010 р. – 808, на 36 осіб більше);

інвалідів загального захворювання – 4419 (у 2010 р. – 4077, на 342 осіб менше);

інвалідів з дитинства – 518 (у 2010 р. – 485, на 33 особи менше);

дітей-інвалідів – 256 (на рівні 2010 р.).

За рахунок державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 року № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» протягом 2011 року надано одноразову матеріальну допомогу 24 інвалідам на суму 9,185 тис.грн. та 2 малозабезпеченим особам на суму 0,764 тис.грн. (загальна сума 9,949 тис.грн.). Кошторисні призначення місту на цей вид допомоги використані стовідсотково. Середній розмір допомоги у 2011 році – 387,0 грн.

У порівнянні з 2010 роком значно збільшився розмір та покращилась адресність надання зазначеної допомоги (у 2010 році допомогу надано 128-ми інвалідам загального захворювання на суму 10,759 тис.грн. та 32-м непрацюючим малозабезпеченим особам на суму 2,743 тис.грн. (загальна сума 13,502 тис. грн.) при середньому розмірі 84,0 грн.).

З метою виконання Урядом своїх зобов’язань щодо інвалідів, за рахунок державного бюджету виділяються кошти, необхідні для фінансування витрат для задоволення потреб інвалідів, зокрема для забезпечення їх засобами реабілітації та пересування. Протягом 2011 року технічними та іншими засобами реабілітації забезпечено 134 особи, які перебували на обліку в управлінні, що складає 50% від загальної кількості потребуючих (на 108 осіб менше, ніж у 2011 році). На черзі ще залишається 135 чоловік. У зв’язку із затримками у поставках певних видів технічних засобів реабілітації, частина інвалідів, які потребують спецмагнітофонів, стільців з санітарним оснащенням, столів приліжкових, протипролежневих матрасів, знаходиться на обліку з 2009 року.

^ Всі інваліди, які потребували протезування, а це 221 особа, отримали направлення для забезпечення протезно-ортопедичними виробами через державні протезні підприємства.

61-му ветерану війни видано талони зі знижкою вартості проїзду по Україні (на 2007-2012 р.р.)

За даними головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, яке здійснює облік та забезпечення інвалідів спецавтотранспортом, на черзі для отримання автомобілів перебуває 113 інвалідів війни, загального захворювання та з дитинства. Протягом 2011 року спецавтотранспортом забезпечено 2 інвалідів війни.

44 інваліди, які мають у своєму користуванні автомобілі, отримані через органи соціального захисту населення, у березні та вересні 2010 року отримали компенсацію на бензин у розмірі 142 грн. на рік. Інвалідам, що перебувають у черзі на отримання автотранспорту, в обов’язковому порядку надається компенсація на транспортні послуги у розмірі 192 грн. на рік.

Важливий і серйозний напрямок роботи управління – оздоровлення пільгових категорій громадян. За путівками, наданими головним управлінням облдержадміністрації, протягом 2011 року оздоровлено 45 осіб із числа інвалідів та ветеранів війни, інвалідів загального захворювання (на 3 особи більше, у порівнянні з 2010 роком), із них: 24 ветерани війни, а саме, 17 – інвалідів війни (31 % від потреби), 4 – учасники бойових дій (29 % від кількості осіб УБД, які перебували на черзі), 3 – учасники війни (13 %) та 21 – інвалід загального захворювання (19з/з+3 спинальники) (9 % від потреби).

^ На сьогодні в черзі залишається 297 ветеранів війни та інвалідів (інвалідів війни – 42, УБД – 14, учасників війни – 26, інвалідів з/з та з дитинства – 215).

Грошову компенсацію вартості санаторно-курортного лікування отримали категорійні особи, які не оздоровлювались протягом попередніх років, а саме: 118 інвалідів війни на на суму 34,220 тис.грн., та 24 інваліди загального захворювання на суму 4,725 тис.грн. (загальна сума 38,945 тис.грн.).

З метою забезпечення постійного стороннього догляду осіб, які цього потребують та не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати, протягом 2011 року до будинків – інтернатів та стаціонарного відділення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 16 осіб (5 – до будинків-інтернатів психоневрологічного профілю та 11 –до стаціонарного відділення територіального центру). Протягом 2010 року направлено 20 осіб (11 – до будинків-інтернатів (5 геріатричний + 6 психоневрологічний) та 9 до стаціонарного відділення територіального центру).

Протягом 2011 року спеціалістами управління проведено відповідну роботу з метою сприяння отримання інвалідами та дітьми-інвалідами послуг в реабілітаційних установах, а саме: підготовлено 77 пакетів документів дітей-інвалідів для отримання реабілітаційних послуг у міському Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 38 – у обласному центрі соціальної реабілітації м. Чернігова, 3 пакети документів інвалідів для отримання професійної реабілітації у центрах професійної реабілітації інвалідів (м. Євпаторія та м. Лютіж).

Управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради є головним розпорядником коштів міського бюджету з виконання державних програм соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради перебуває ^ 1091 особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі;

- 715 осіб, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:

І категорії (інваліди І, ІІ, ІІІ груп) – 257 особи;

ІІ категорії (1986 -1987 роки участі) – 349 особи;

ІІІ категорії (1986 – 1990 роки участі) – 109 осіб;

- 290 осіб, які мають статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у тому числі:

- І категорії (інваліди І, ІІ, ІІІ груп) – 18 осіб;

- ІІ категорії – 37 осіб (32 особи евакуйовані із зони відчуження, 5 осіб,

відселених із зони безумовного відселення);

- 171 потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи дитина, із них 2

дітей-інвалідів;

- 74 вдови померлих ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

На фінансування чорнобильських програм у 2011 році передбачалось 2082,3 тис. грн., що на 4% менше, ніж у 2010 році ( 2195,8 тис.грн.).

81 дитина, потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримувала компенсації, виплати та допомоги, згідно ст.30 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме:

- 23-є потерпілих дітей безплатно утримувались в дошкільних установах міста;

- виплачувалась грошова компенсація 20-ти батькам потерпілих дітей, які не відвідували дитячі дошкільні заклади;

- 38-ми дітям шкільного віку, батьки яких є ліквідаторами, інвалідами ЧАЕС або евакуйованими (у тому числі двоє дітей-інвалідів) здійснювалась щомісячна виплата, відповідно постанови КМУ.

З метою здійснення відшкодування витрат щодо безплатного забезпечення ліками та зубопротезуванням постраждалих, управління праці та соціального захисту населення постійно співпрацює з аптекою № 200 та КЛПЗ «ЦМЛ ім. М.Галицького».

На ці цілі в 2011 році передбачалось 67,4 тис.грн., з них – 8,1 тис. грн., що складає 12% – на зубопротезування. ^ Кошторисні призначення використані стовідсотково. Оплачено близько 1200 пільгових рецептів на суму 59,3 тис.грн. (щомісячно в середньому близько 100 рецептів) та згідно черги, що ведеться стоматполіклінікою, здійснено зубопротезування 11 постраждалим на загальну суму 8,1 тис.грн.

^ Не менш важливим напрямком роботи управління є організація оздоровлення постраждалих. На отримання санаторно-курортної путівки у 2011 році було подано 365 заяв.

На підставі поданих документів було здійснено відповідну заявку до головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

^ Для оздоровлення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2011 рік з головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації отримано 137 путівок (118 путівок для дорослих + 15 – для оздоровлення дітей в складі групи + 4 путівки для оздоровлення дорослого з дитиною). Оздоровлення згідно черги 141 особу по 137-ми путівках (39% від потреби), у тому числі – 122 дорослих (38%) та 19 потерпілих дітей (48%).

З початку 2012 року оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ще не здійснювалось. Заяви до управління надійшли від 367 постраждалих осіб.

Протягом 2011 року спеціалістами управління проведено підготовчу роботу для встановлення статусу чи заміни посвідчень 50-ти громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та подано на Комісію по встановленню статусу постраждалих.


^ Здійснення нагляду за правильністю призначення та виплати пенсій

За 12 місяців 2011 року перевірено 2469 пенсійних справ, що становить 100% всіх призначень та перерахунків пенсій, здійснених УПФУ в м. Ніжині ( на 20% більше ніж за минулий рік). В результаті перевірок виявлено 14 порушень на загальну суму недоплати пенсій 1599,96 грн . В порівнянні з минулим роком за звітний період було виявлено 8 порушеннь на загальну суму недоплати пенсій 1181,25 грн.

^ Пенсій за особливі заслуги перед Україною встановлено 14 особам, за минулий рік за цей же період було встановлено 30 особам, що становить на 53 %б менше ніж за минулий період. Загальна кількість отримувачів пенсії становить 1061 осіб, при середньому розмірі пенсії – 190,62 грн.

При перевірці правильності нарахування та виплати пенсії за особливі заслуги перед Україною Пенсійним фондом України в м. Ніжині порушень не виявлено.


^ Питання праці
З метою проведення роботи, спрямованої на забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці і зайнятості відділомпраці протягом 2011 року:
в напрямку забезпечення захисту прав працюючої людини у сфері оплати

праці, сприяння підвищенню її рівня, детінізації заробітної плати та зайнятості:

- проведено 65 перевірок (2010 – 64) дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці, в тому числі своєчасність виплати заробітної плати на 24 підприємствах та у 41 фізичної особи - суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю. Фактів недотримання встановленого розміру мінімальної заробітної плати на жодному із перевірених підприємств не виявлено. Проте, в ході перевірок виявлено 135 порушень чинного трудового законодавства, тобто на кожному із перевірених підприємств виявлено в середньому по два факти порушення керівниками законодавства про працю. Найбільше порушень - 65 % виявлено в сфері оплати праці, серед них найбільш типові: порушення строків виплати заробітної плати; не дотримання диференціації в оплаті праці, вдаючись до зрівнялівки на рівні мінімальних державних гарантій; не нараховано та не виплачено індексацію заробітної плати тощо. Внесено 187 пропозицій і рекомендацій для усунення порушень та проведено роз’яснювальну роботу з метою упередження в подальшому інших порушень чинного законодавства. Згідно отриманих повідомлень (з підтверджуючими документами) майже всі виявлені порушення усунені (крім заборгованості із виплати заробітної плати на трьох підприємствах-боржниках) та враховані в подальшій роботі;

- здійснено організаційні заходи для проведення шести засідань координаційної групи з проведення аналізу рівня виплати заробітної плати та трьох засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

^ Середня заробітна плата за січень-вересень 2011 року в місті склала 1968 грн., що перевищило її розмір за відповідний період минулого року на 14,2 % та забезпечило рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб (960 грн.) більше, ніж в два рази. За рейтинговим показником щодо рівня оплати праці місто займало 6 місце серед районів та міст області, розмір середньої заробітної плати в місті більше середньообласного показника на 1,8 % (1934,0 тис.грн.). Більшими ніж в Ніжині розміри середньої заробітної плати були в м. Прилуки /2701 грн./, Варвинському /2246 грн./, Корюківському /2136 грн./, Носівському /2080 грн./ районах, м. Чернігові /2038 грн./.

постійна увага приділялась питанню погашення заборгованості із заробітної

плати на підприємствах міста та забезпечувалась організаційно-координаційна робота в межах повноважень:

- проводився оперативний щотижневий та щомісячний моніторинг стану виплати заробітної плати на підприємствах-боржниках, інформація надавалась до ГУПСЗН та контролюючих органів;

- здійснено організаційні заходи для проведення 10 засідань міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, на яких заслухано 19 звітів керівників підприємств-боржників щодо економічної та фінансової ситуації на підприємствах, стану виплати заборгованої заробітної плати та намічалися шляхи вирішення проблеми заборгованості. На виконання рішень комісії підготовлено проекти листів-звернень: - до керівників, голів профспілкових організацій, дебіторів та вищестоящих керівників підприємств-боржників з проханням провести роботу в межах обов’язків і повноважень, що сприятиме ліквідації заборгованості із заробітної плати на підприємствах, - до Територіальної державної інспекції праці та Ніжинської міжрайонної прокуратури з інформацією щодо ситуації із виплатою заборгованої заробітної плати на підприємствах-боржниках міста та пропозицією про притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності керівників підприємств-боржників ;

- проведено 10 перевірок додержання державних мінімальних гарантій в оплаті праці на восьми підприємствах-боржниках (дев’ять - спільно з державним інспектором праці ТДІП). В зв’язку з виявленими грубими порушеннями чинного трудового законодавства матеріали перевірок п’яти підприємств-боржників: ПАТ «Завод «Ніжинсільмаш», ПП «Реламакс», ННГРЕВС, ДП НРЗІО, ТОВ фірма «Чарівниця» передано до Ніжинської міжрайонної прокуратури. Прокуратурою внесені документи реагування з вимогою вжиття заходів до погашення заборгованості, усунення інших порушень трудового законодавства та притягнення винних осіб до відповідальності.

В результаті комплексу заходів заборгованість із виплати заробітної плати погашено на п’яти підприємствах: ПП «Реламакс», ННГРЕВС, ВАТ «Ніжинський механічний завод», Ніжинському УВП УТОС, ТОВ фірма «Чарівниця». Заборгованість працівникам бюджетної сфери та комунальних підприємств міста відсутня.

Проте проблема погашення заборгованості із виплати заробітної плати в місті залишається актуальною.

Станом на 01.01.2012 року загальну суму заборгованості із виплати заробітної плати в порівнянні з попереднім місяцем зменшено на 4,4 % або на 90,9 тис.грн. (з 2084,4 тис.грн. до 1993,5 тис.грн.).

Проблемними є два економічно активних підприємства, найманим працівникам яких не виплачено заробітну плату на суму 1,02 млн. грн.: ПАТ «Завод «Ніжинсільмаш» - 748,5 тис.грн., Державне підприємство «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння» - 274,4 тис.грн. та підприємство-банкрут ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв» - 970,6 тис.грн.

з метою поширення практики колективно-договірного регулювання соціально-

трудових відносин на підприємствах, удосконалення змісту колективних договорів надається методична, інформаційно-консультативна та практична допомога сторонам соціального діалогу з питань розробки і укладання колективного договору у відповідності з вимогами чинного законодавства та з врахуванням реальних можливостей підприємства.

Протягом 2002-2011 років кількість колективних договорів збільшилась в 1,8 рази /з 96 примірників до 173/. Нині регулюють соціально-трудові відносини через колективний договір 173 колективи, що на 1,2 % більше, ніж за минулий рік (2011 – 171) та якими охоплено більше 14 тис. працюючих.

Протягом 2011 року після попередньої перевірки та погодження зареєстровано ^ 26 колективних договорів /з них вперше – 2 колдоговори/ та 28 змін і допо
еще рефераты
Еще работы по разное