Реферат: Анотація з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ват «концерн-електрон»АНОТАЦІЯ


З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ВАТ «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН»


16 квітня 2011 року


м. Львів


РЕзультати діяльності ТОВАРИСТВА ЗА 2010 рік, розподіл прибутку та розмір дивідендів за підсумками 2010 року


Звіт Правління ВАТ

Минулорічними Загальними зборами акціонерів основними завданнями на 2010 рік визначено:

- безумовне виконання та здійснення додаткових антикризових заходів з метою уникнення значного зниження обсягів діяльності та прибутковості роботи підприємств Товариства та ВАТ в цілому до стабілізації фінансово-економічної ситуації у країні;

- нарощування обсягів діяльності у посткризовий період з виходом на докризовий рівень.

Виходячи з цього, на 2010 рік підприємствам Товариства були доведені плани, які ґрунтувалися на очікуваннях закінчення протягом звітного року дії кризових явищ в економіці України, поступової стабілізації роботи банківських установ і всієї фінансової системи та, як наслідок, поступового зростання внутрішнього попиту та споживання продукції, товарів, робіт , послуг.

На жаль, сподівання на закінчення дії кризових явищ у 2010 році не виправдалися.

Правда, деякі моменти виправлення ситуації стали спостерігатися вже
наприкінці III кв. звітного року, коли оживився банківський сектор: відбулося зниження кредитних ставок, почалося відновлення споживчого ринку та виробничої сфери. Протягом IV кв. продовжувалось зниження кредитних ставок, що, в свою чергу, дає можливість знизити ризики неповернення кредитних коштів, дещо активізує споживчий та виробничий сектори.

На жаль, перелік позитивних моментів на цьому можна і закінчити.

Доступ до кредитних ресурсів банків хоча і дещо полегшився, але все ж залишається дуже ускладненим як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Це відчули не тільки наші контрагенти та споживачі, а і деякі електронівські підприємства. Так для оформлення кредитної лінії всього на 1 млн. грн. заводу «Полімер-Електрон» знадобилося більше 3-х тижнів. З затримками оформлялися кредити-овердрафти для ДП «Енергоцентраль-Електрон», ТзОВ «Завод Електронпобутприлад», деяких інших підприємств.

І все ж таки , незважаючи на це, результативність IV кв. є набагато вищою за інші квартали звітного року.

Щоквартальна динаміка обсягів діяльності у 2010 р. виглядає наступним чином:

I кв. II кв. III кв. IV кв.

37,8 млн.грн. 40,3 млн. грн. 45,9 млн. грн. 61,9 млн. грн.


Динаміка консолідованих прибутків:

I кв. II кв. III кв. IV кв.

4,3 млн. грн. 3 млн. грн. 2,2 млн. грн. 4,6 млн. грн .


З цих даних видно, що підсумкові цифри IV кв. більші і за обсягами , і за прибутками за показники попередніх кварталів звітного року.

Разом з тим, як зазначалося вище, планами передбачалося більш оптимістичний варіант відновлення економічного середовища, в якому протягом 2010 року працювали підприємства ВАТ.

В результаті консолідовані планові показники за обсягами та прибутками були виконані тільки в I кв. звітного року.

У всіх інших кварталах виконувався тільки план за обсягами, а за прибутками- ні.

І в цілому по року зафіксована така ж картина: при виконанні планових об`ємів на 123%, виконання плану по консолідованому прибутку – тільки 92% , по чистому прибутку – 76%.

Така різновекторність виконання планових показників пояснюється декількома факторами.

Діяльність деяких підприємств Товариства протягом звітного року була збитковою.

Значні збитки отримали ЗТТ «Електрон» ( збитки біля 3,7 млн. грн.) та ОКБ «Текон-Електрон» ( збитки майже 1 млн. грн. ) у зв`язку з повною відсутністю замовлень на продукцію та роботи і списанням неліквідних активів, які створилися у зв`язку із цим.

Збитки від діяльності Телевізійного заводу «Електрон» склали біля 2,1 млн. грн. Причини збитковості:

- півторарічна криза в державі призвела до різкого падіння купівельної спроможності населення. Як результат, у торгових мережах у I півріччі 2010 року значно знизились обсяги продажу телевізійної техніки, у тому числі телевізорів «Електрон». Обсяги продажу телевізорів у цей період були найнижчими за останні 5 років. Щомісячна кількість проданих заводом телевізорів у цей період не забезпечила досягнення рівня беззбитковості, тобто продажу щомісяця не менше трьох тисяч телевізорів;

- через зростання курсу долара до гривні в 1,6 рази завод втратив понад 8 млн. грн. власних оборотних коштів. Для компенсації цих витрат завод змушений був залучити у звітному році додаткові кредитні ресурси, за які сплачував додаткові відсотки, що призвело до зростання збитковості підприємства;

- більшість телевізорів, що імпортуються в Україну, завозиться по тіньовим схемам, що дає можливість конкурентам пропонувати споживачам значно нижчі ціни від пропозицій «Електрону». Як результат, щоб бути конкурентним, завод змушений знижувати ціни і, відповідно, зменшувати прибутковість своєї діяльності.

У 2010 році у відповідності до започаткованої у минулі роки стратегії відбулася безкоштовна передача житлових будинків на баланс міста, в результаті чого збитки ЖЕК «Електрон» склали 2,3 млн. грн.

Ще у цілої групи підприємств, які виконують свої плани ( це – ФЛК «Електрон-Лізинг», СП ТОВ «Сферос-Електрон», НВП «Карат», ДП «Енергоцентраль-Електрон», ПХП «Електрон», ПГХіТ «Електрон» ) виконання планів за обсягами вище за виконання планів прибутків.

З наведених даних випливає висновок, який підтверджує загальні міркування про вплив кризи на результати роботи у 2010 році: ринок, як роздрібний, так і у промисловій сфері, не давав можливостей збільшити ціни до розмірів, які б дозволили перекрити ріст витрат на виробництво у зв`язку з інфляцією та коливанням курсу іноземних валют, вже не кажучи про зростання прибутків.

Як альтернативу такої поведінки ринку можна б було поставити варіант зниження обсягів виробництва, але при такому варіанті дуже важко прорахувати наслідки ризиків втрати споживачів або їх переорієнтацію на іншого виробника.

Звичайно ж на зниження ефективності роботи підприємств вплинули і ряд суб’єктивних факторів, які мали місце в діях керівництва підприємств, особливо у II та III кв. звітного року. Правління дало оцінку цим фактам. Це, в основному, - недоліки в ціноутворенні: недостатньо агресивна політика у відстоюванні своїх інтересів по питаннях відпускних цін і, в деяких випадках, навіть зниження цін без достатнього обгрунтування та прорахунків фінансових наслідків цього, а також недоліки системи роботи з дебіторами, які дозволяли здійснювати додаткові поставки продукції та надання послуг споживачам, що неповністю розраховувались за попередні поставки продукції та послуги .

Вже на протязі IV кв. Правління прийняло ряд рішень, які містили заходи щодо виправлення цих недоліків і це позитивно вплинуло на результати роботи цього кварталу.

Недостатня прибутковість, а по деяких підприємствах і збиткова робота, а головне, відсутність бачення стабілізації економіки України, а, відтак, стабільності подальшої роботи підприємств ВАТ, привели до згортання затверджених інвестиційних программ.

У 2010 році вартість відремонтованих та введених в експлуатацію нових основних фондів, незавершеного будівництва і списаних на операційну діяльність інвестиційних витрат склала 14,9 млн. грн., з яких 10,5 млн. грн. – це ремонти та реконстркуції будівель, споруд, обладнання і 3,7 млн. грн – придбання нових основних засобів.

Для порівняння у 2009 р. загальна сума інвестиційних витрат склала 30,4 млн. грн.

З витрачених у звітному році інвестиційних коштів майже половину ( 7,1 млн. грн. ) загальної суми освоїла ФЛК «Електрон-Лізинг».

Основні направлення вкладень ФЛК «Електрон-Лізинг»: заміна віконних конструкцій, обладнання ліфтів, ремонти дахів, сходових кліток, приміщень, дощових та каналізаційних систем, тощо у будівлях на Головному проммайданчику (корпуси 3, ІЛК, блоку А, будівлі громадського харчування), Ряснянському проммайданчику (корпуси 8, 1 Н-Р, АПК), а також по вул. Зеленій (виробничий корпус), що дає можливість перетворити будівлі, які не ремонтувалися вже більше 20-ти років у сучасні модернізовані виробничі та офісні центри і, як наслідок, збільшити комерційну цінність електронівської нерухомості та отримувати додаткові доходи ( в тому числі від її оренди) навіть за нинішніх кризових умов.

Серед інших підприємств найбільше інвестиційних коштів освоїли:

- ДП Завод «Полімер-Електрон» - 1,6 млн. грн., з яких 1,1 млн.грн. на придбання оброблюючого центру HAAS;

- ТзОВ «Завод Електронпобутприлад» - 1,1 млн.грн., в тому числі біля 400 тис. грн. на модернізацію безцентрово-шліфувального верстату та 400 тис.грн. на виготовлення прес-форм та штампів;

- СП ТОВ «Сферос-Електрон», НВП «Карат» та Телевізійний завод освоїли біля 700 тис. грн. коштів кожний. З них: 500 тис. грн. СП ТОВ «Сферос-Електрон» витратив на ремонт станків та верстатів, НВП «Карат – 600 тис. грн. на фінансування заключного етапу НДКР «Розробка та організація виробництва мікролазерів, Телевізійний завод «Електрон» - біля 400 тис. грн. на реконструкцію 3-го поверху, дільниці фарбування та паливної виробничого корпусу, а також на реконструкцію двох нових конвеєрів складання рідкокристалічних телевізорів.

Таким чином, остаточні результати діяльності Товариства у 2010 році за основними показниками наступні.

Консолідований дохід від реалізації продукції, робіт, послуг склав 185,9 млн. грн. (у 2009 р. -149,4 млн. грн.), темп росту до 2009 р. – 124 %.

Чистий прибуток склав 7,9 млн. грн. (у 2009 р. -14,6 млн. грн.), темп росту – 54%.

Валюта консолідованого балансу станом на кінець звітного року дорівнює 383,1 млн. грн. В порівнянні з початком року вона знизилась на 13,3 млн.грн., що пояснюється в основному, виплатою дивідендів акціонерам за підсумками 2009 р. в сумі 21,1 млн. грн., в той час, як чистий прибуток Товариства за підсумками 2010 р. склав тільки 7,9 млн. грн.

Динаміка структури активних статей балансу:

- вартість необоротних активів практично не змінилася (близько 182 млн.грн.) за рахунок того, що збільшення вартості основних засобів та нематеріальних активів в сумі 19 млн. грн. компенсувалася зменшенням вартості незавершеного будівництва та не введеного в експлуатацію обладнання (12 млн. грн.) та зменшенням довгострокової дебіторської заборгованості (6,4 млн. грн.);

- вартість оборотних активів зменшилась на 13,5 млн. грн., в тому числі: кошти на рахунках у банках знизились на 16,4 млн. грн., з них: ФЛК «Електрон-Лізинг» - 4,5 млн. грн. (інвестиційна діяльність), СП ТОВ «Сферос-Електрон» - 3,5 млн. грн. (погашення кредиторської заборгованості та збільшення вартості виробничих запасів), ЗТТ «Електрон» - 3,1 млн. грн. (збиткова діяльність), безпосередньо ВАТ – 5 млн. грн. (виплата дивідендів акціонерам); вартість виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції (31,4 млн. грн.) збільшилась на 1,7 млн. грн., в основному, за рахунок СП ТОВ «Сферос-Електрон»; сума дебіторської заборгованості майже не змінилася ;

- консолідована вартість власного капіталу на 31.12.2010 р. дорівнює 350,7 млн. грн., що менше за суми, що була на початок року на 15,3 млн.грн., в результаті від’ємної різниці між отриманими прибутками 2010 р. та виплаченими акціонерам дивідендами за підсумками 2009р., а також - зменшення оціночної вартості незавершеного виробництва по ЗТТ «Електрон» на 2,2 млн. грн.;

- консолідована кредиторська заборгованість ( 27,9 млн. грн. ) збільшилась на 2,1 млн. грн., в основному, за рахунок збільшення банківських кредитів Телевізійним заводом «Електрон».

На затвердження Загальними зборами акціонерів виносяться такі кінцеві фінансово-господарські результати діяльності Товариства та дочірніх підприємств ВАТ за 2010 р., а також пропозиції щодо розподілу прибутку 2010 р. та розміру дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2010 р.


Таблиця 1


^ Результати діяльності підприємств Товариства,

тис. грн.^ Назва підприємства

Дохід від реалізації продукції, робіт, послуг


Чистий прибуток, збиток (-)

2010 р.

2009 р.

2010 р.

2009 р.

Телевізійний завод «Електрон»

60 571

47 652

-2 078

415

СП ТОВ «Сферос-Електрон»

38 554

27 407

712

664

Завод «Полімер-Електрон»

21 612

15 672

-368

-539

ТзОВ «Завод Електронпобутприлад»

18 303

15 865

814

555

НВП «Карат

13 943

7 636

737

227

Підприємство «Енергоцентраль-Електрон»

11 562

9 292

327

202

ФЛК «Електрон-Лізинг»

9 992

8 743

4 263

4 648

ПХП «Електрон»

6 399

4 745

75

-126

ЖЕК «Електрон»

1 044

1 521

-2 335

-109

ПГХіТ «Електрон»

918

769

2

-68

Інститут соціальних технологій

887

877

52

78

ОКБ «Текон-Електрон»

691

1 134

-930

7

ЗТТ «Електрон»

652

7 047

-3 769

83Таблиця 2

^ Консолідований звіт

про фінансові результати та розподіл прибутку за 2010 рік (тис. грн.)


2010 рік2009 рік

Дохід від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)

185 943

149 356

Фінансові результати діяльності до оподаткування

14 139

22 113

Податок на прибуток

6 083

7 341

Фінансовий результат

8 056

14 772

Частка меншості

179

158

Чистий прибуток

7 877

14 614

Нерозподілений і невикористаний прибуток минулих років

-

5 662

Прибуток до розподілу:

- на виплату дивідендів акціонерам

7 877

7 877

20 276

20 276

Дивіденди на 1 акцію (грн.)

0.50

1.35Таблиця 3


^ Баланси Товариства за 2010 рік,

тис. грн.


^ Код

рядка


Баланс ВАТ


Консолідований баланс

на

початок

року

на

кінець

року

на

початок

року

на кінець

року

Необоротні активи

080

271 018

259 505

181 307

181 890

Оборотні активи

260

95 294

91 668

212 690

199 164

Витрати майбутніх

періодів

270

25

29

2 328

2 002

^ АКТИВ БАЛАНСУ

280

366 337

351 202

396 325

383 056

Статутний капітал

300

57 400

57 400

57 400

57 400

Інший додатковий капітал

330

235 600

233 406

210 970

208 776

Резервний капітал

340

52 856

52 061

55 396

54 591

Нерозподілений прибуток

350

20 276

7 877

42 366

29 977

Частка меншості

385

-

-

4 226

4 405

Довгострокові та інші зобов’язання та забеспечення

370,

430,

480

(157)


(86)

316

8 389

Поточні зобов’язання

620

362

544

25 651

19 516

^ ПАСИВ БАЛАНСУ

640

366 337

351 202

396 325

383 056


Інформація

про роботу Наглядової ради Товариства у 2010 році


Наглядова Рада ВАТ «Концерн-Електрон», як постійно діючий орган, здійснювала свою діяльність в періодах між Загальними зборами акціонерів за такими напрямками:

захист прав акціонерів і, в межах компетенції визначеної чинним законодавством України та Статутом ВАТ «Концерн-Електрон», контроль за діяльністю Правління ВАТ;

систематичний аналіз, висновки та рекомендації стосовно реалізації виробничо-господарських і фінансових планів підприємств Товариства за звітні періоди;

контроль виконання рішень Загальних зборів акціонерів ВАТ;

сприяння інвестиційно-інноваційним процесам, підвищенню ефективності капіталовкладень в умовах фінансово-економічної кризи;

участь членів Ради у розгляді перспективних і масштабних інвестиційних проектів підприємств Товариства;

контроль виконання прийнятих «Стратегій розвитку ВАТ «Концерн-Електрон» на період до 2015 року» та антикризових заходів підприємств ВАТ;

рекомендації стосовно прийняття оптимальних рішень в інтересах захисту власності Товариства та прав акціонерів.

План роботи Наглядової ради ВАТ за період між Загальними зборами акціонерів виконано. За вказаний період проведено 8 засідань, розглянуто 20 питань, щодо яких прийнято відповідні рішення по всіх вищевказаних напрямках.

Основними акцентами в рішеннях Ради були, є та залишаються захист інтересів акціонерів і максимальне задоволення потреб споживача. Перед Наглядовою Радою систематично звітувалось Правління ВАТ за підсумками виробничо-господарської, фінансової та інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Радою приймались адекватні рішення щодо покращення функціонування підприємств в умовах негативного впливу фінансово-економічної кризи, зокрема були підтримані антикризові заходи Правління ВАТ, перш за все щодо жорсткого контролю витрат, енерго- та ресурсозбереження, переходу до інвестування тільки найбільш економічно ефективних проектів тощо. Здійснюючи контроль за діяльністю виконавчого органу, Рада ВАТ всебічно сприяла забезпеченню виконання консолідованих показників в складних кризових умовах звітного періоду.

Аналіз наслідків організаційних, виробничих і науково-технічних заходів останніх років свідчить про те, що незважаючи на вкрай негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи, загалом в Товаристві зберігались тенденції сталого розвитку. Проте, в силу в основному об’єктивних (кризового характеру) факторів у 2010 році, при значному перевиконанні плану доходів від реалізації продукції та послуг (123%) виконання плану з прибутків від звичайної діяльності склало 92%. Основні причини: відсутність замовлень на спецтехніку, вкрай несприятливі умови на ринку радіоелектронної техніки, деякі прорахунки в ціноутворенні, маркетингу, менеджменті.

Обсяги виробництва та надання послуг у 2010 році склали біля 186 млн. грн. при темпах росту у порівнянні з 2009 р. 124%, прибуток понад 14млн.грн., досягнуто повного розрахунку з загальнодержавним та місцевим бюджетами, створено передумови виконання зобов’язань перед акціонерами Товариства. Забезпечено кадровий потенціал підприємств ВАТ (чисельність 1027 осіб), середня заробітна плата зросла в порівнянні з минулим роком на 16,5% і склала 2193 грн.

Рада констатує, що рішення минулих Загальних зборів акціонерів ВАТ від 25 квітня 2009 року в основному виконано. Не до кінця виконані деякі інвестиційні проекти в зв’язку з фінансово-економічною кризою. Однак, започаткована у 2007 інвестиційно-інноваційна програма продовжується за підтримки Ради з врахуванням антикризових заходів. Так, продовжуються проекти переоснащення ТзОВ «Завод Електронпобутприлад», передислокації ДП «Енергоцентраль-Електрон» на нові площі, ведуться активні пошуки зовнішніх джерел фінансування.

Наглядова Рада ВАТ «Концерн-Електрон», працюючи в тісній взаємодії з Правлінням, постійну увагу приділяла прогнозуванню діяльності підприємств Товариства в складних умовах фінансово-економічної кризи, коригуванню стратегій розвитку підприємств «Електрону» при перспективному плануванні та прийнятті адекватних заходів в процесі змін ринкової кон’юнктури та кризових трансформацій. Приймались дієві заходи щодо зміцнення фінансового стану Товариства.

Наглядова Рада у звітний період брала активну участь у вирішенні поточних справ щодо захисту власності та прав акціонерів ВАТ. Так, впродовж звітного періоду, проведено значну роботу з юридичного забезпечення прав Товариства, в результаті чого захищено його майнові та інші законні інтереси і права.

Рада ВАТ схвалює рішення Правління ВАТ щодо виплати дивідендів за звітний період в розмірі 50 копійок на кожну акцію.


^ ЗВІТ І ВИСНОВКИ

РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВАРИСТВА У 2010 РОЦІ


Робота Ревізійної комісії ВАТ "Концерн-Електрон" у звітному періоді направлена на контроль та аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства закріпленої Статутом та реєстраційними документами.

В процесі проведення ревізії головна увага приділялась виконанню рішень Загальних зборів акціонерів, ефективності використання фінансових ресурсів, отримання прибутків, здійснення відрахувань у фонди Товариства, зокрема у фонд дивідендів, дотримання Правлінням та підприємствами вимог Статутів та законодавства, стан і достовірність бухгалтерського обліку та звітності, дотримання вимог стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

За результатами ревізії складено акт з висновками комісії, з якими ознайомлені Правління і Наглядова рада Товариства.

Детальний звіт та висновки ревізійної комісії будуть доведені зборам акціонерів.

Ревізійною комісією зроблена перевірка ведення реєстру акціонерів зовнішнім реєстратором – Депозитарно-кліринговою компанією "Акціонер” на предмет відповідності його вимогам діючого законодавства. Порушень не виявлено. Весь рух акцій Товариства відбувається у системах позабіржового обігу шляхом купівлі-продажу, спадщини та дарування.

У 2010 році Статутний капітал Товариства не зазнав змін, його величина відповідає Установчим документам і складає 57 400 000 грн.

В звітному періоді підприємствами Товариства отримано прибуток в сумі 14139,0 тис. грн., що нижче запланованого на 1261 тис. грн.

План по прибутковості виконаний ФЛК "Електрон-Лізинг", СП ТОВ "Сферос-Електрон", ТзОВ "Завод Електронпобутприлад", НВП "Карат", ПХП "Електрон", ТзОВ "ІСТ".

Відрахування в централізований фонд дивідендів та резервний фонд здійснені підприємствами ВАТ в повному обсязі і відповідають запланованим .

На виконання рішення Загальних зборів акціонерів нараховано дивідендів з розрахунку 1, 35 гривень на одну акцію в сумі 21071 тис. грн., виплачено - 21063 тис. грн.

В придбання основних засобів підприємствами товариства вкладено 3714,0 тис. грн., в поліпшення – 10490,0 тис. грн.

Має місце ріст середньозваженої зарплати штатних працівників Товариства на 16,5 %.

На підставі результатів документальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійна комісія стверджує достовірність даних, наведених у звіті Правління Товариства та у балансі ВАТ "Концерн-Електрон" за 2010 рік , а також відповідність діяльності Товариства вимогам його Статуту та законодавства України.

Ревізійна комісія пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити звіт Правління товариства , баланс та консолідований баланс ВАТ "Концерн-Електрон" за 2010 рік загальною валютою відповідно 351 202 тис .грн. та 383 056 тис. грн.


^ Про обрання членів Наглядової Ради Товариства


У 2011 році закінчується термін повноважень (який згідно зі Статутом Товариства становить п’ять років) окремих членів Наглядової Ради.

Відповідно до вимог Принципів корпоративного управління, затверджених державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 11.12.2003 року, зважаючи на необхідність здійснення Радою загального керівництва та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, кожна особа, яку висовують на посаду члена Ради, повинна володіти базовими навичками фінансового та економічного аналізу на час обрання.

На підставі вищезазначених вимог, необхідності поступової ротації членів ради, а також результатів аналізу щодо кваліфікаційного рівня та досвіду кандидатів, щодо яких надійшли пропозиції акціонерів для включення в списки кандидатур на обрання членами Ради, Наглядова рада рішенням від 17.02.2011 р. (протокол № 2) пропонує обрати членами Ради:

Гаврилюка Євгена Васильовича: освіта – вища; інженер-електромеханік; в системі «Електрон» - з 1987 року, з 2007 по 2010 роки – начальник управління з виробництва та перспективного розвитку ВАТ «Концерн-Електрон»; з 2006 по 2011 роки – член та секретар Наглядової ради ВАТ; частка у статутному капіталі ВАТ – 0,8%;

Капарник Клавдію Афанасіївну: освіта – вища; економіст-бухгалтер; в системі «Електрон» з 1970 року; з 1997 по 2011 роки – головний бухгалтер Фінансово-лізингової компанії «Електрон» ; частка – 0,1%;

Коцюха Ярослава Володимировича: освіта – вища; правознавець – юрист; в системі «Електрон» - з 1993 року; з 1993 по 1994 роки – начальник служби кадрів ВАТ «Концерн-Електрон»; в даний час – директор ПП «Авто-Славія» з 2006 по 2011 роки – член Наглядової Ради ВАТ «Концерн-Електрон»; частка в статутному капіталі ВАТ – 0,1%;

Лоїка Віктора Андрійовича: освіта – вища; радіоінженер; в системі «Електрон» з 1982 року; З 1990 по 1996 роки – інженер-метролог ДЗНТ «Електрон»; суб`єкт підприємницької діяльності ФО «Лоїк»; частка в статутному капіталі ВАТ– 0,5%;

Медведєва Сергія Борисовича; освіта – вища; інженер-економіст, радіоінженер; доктор економічних наук; в системі «Електрон» з 1981р; з 1991 року Віце-президент «Концерну-Електрон»; частка в статутному капіталі ВАТ - 5%;

Романишина Ігора Михайловича; освіта – вища; радіоінженер; в системі «Електрон» - з 1970 року; з 1991 по 1996 роки – заступник директора НДІ ТТ «Електрон»; з 1993 по 2011 роки – член Наглядової Ради, заступник Голови Наглядової Ради ВАТ; частка в статутному капіталі ВАТ – 0,3%;

Руденка Олега Анатолійовича: освіта – вища; інженер-економіст; кандидат економічних наук; в системі «Електрон» - з 1984 року; з 1995 по 1998 роки Голова Правління ЗАТ ДКК «Акціонер»; в даний час генеральний директор ТзОВ «Партнерство», з 2006 по 2011 роки – член Наглядової Ради ВАТ; частка в статутному капіталі ВАТ – 2,2%;

Сеніва Зеновія Володимировича: освіта – вища; бухгалтер; кандидат економічних наук; в системі «Електрон» - з 1987 року; з 1992 по 1995 роки – головний бухгалтер ВАТ «Концерн-Електрон»; в даний час – заступник директора з фінансів Райффайзен Банк Аваль; член Наглядової Ради ВАТ – з 2000 по 2011 роки; частка в статутному капіталі ВАТ – 0,4%.^ Затвердження нової редакції Статуту Товариства

у зв`язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», у тому числі, пов`язаних зі зміною найменування Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство


^ Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства


Переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми у бездокументарну


Анотації з четвертого, шостого, і сьомого питань порядку денного Зборів об`єднані в одну у зв`язку із тим, що всі ці питання пов`язані з прийняттям 17 вересня 2008 року Верховною радою України нового Закону «Про акціонерні товариства», який зобов`язав всі акціонерні товариства привести у відповідність з ним статути, положення та інші внутрішні документи до 30 квітня 2011 року.

Багато норм нового Закону мають новаційний характер в порівнянні з нормами діючого до цього часу Закону «Про господарські товариства», який був запроваджений ще в кінці 1991 року, тобто вже майже 20 років тому.

Зокрема, це стосується наступних норм.

Новим Законом передбачено два типи акціонерних товариств – публічне та приватне ( на відміну від відкритого та закритого по старому Закону). Вимогами Закону встановлено, що товариства з чисельністю акціонерів більше 100 є публічними акціонерними товариствами і це повинно бути відображено у назві товариства.

У зв`язку із цим в проект рішення зборів винесена резолюція про перейменування нашого Товариства з відкритого на публічне, і це повинно бути відображено у новій редакції Статуту Товариства.

Новим Законом встановлено, що всі акції товариства є іменними і існують виключно у бездокументарній формі. Це також повинно бути відображено у Статуті, оскільки на сьогоднішній день акції «Концерн-Електрон» існують у документарній формі ( тобто підтвердженням права власності на акції є сертифікат акцій ), а також повинно бути прийнято ряд рішень щодо переведення акцій з документарної у бездокументарну форму існування.

Зокрема, це стосується того, що оформлення та обслуговування обігу акцій Товариства буде проводитись обліковими записами на особистому рахунку акціонера, що здійснюється обраною Товариством компанією-зберігачем (в подальшому обрати зберігача акцій може сам акціонер), а також, що підтвердженням права власності акціонера на акції буде видана зберігачем виписка з рахунку у цінних паперах.

Акціонери нашого Товариства вже знайомі з бездокументарною формою, оскільки наші акції у цій формі існували з 1996 по 2007 рік. Відміною буде тільки те, що облік та обслуговування обігу наших акцій буде здійснювати новий зберігач, а нетрадиційний наш реєстратор – ДКК «Акціонер», оскільки у нього немає необхідної ліцензії зберігача.

Новий Закон зобов`язує публічні акціонерні товариства пройти процедуру лістингу хоча б на одній фондовій біржі, що означає включення акцій цих товариств до біржового реєстру та можливість обігу акцій (купівля-продаж) на біржі з визначенням ринкової вартості акцій.

В порівнянні з сьогоднішніми умовами для акціонерів можуть виникнути обмеження купівлі-продажу акцій поза фондовою біржею.

Перевагою цієї новації є те, що акціонери будуть мати можливість володіти інформацією про дійсну ринкову вартість акцій, якими вони володіють.

Новим Законом внесені значні зміни у процедуру проведення загальних зборів, зокрема: введено обов’язковість скликати щорічні збори, проводити збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним року; здійснювати повідомлення про проведення зборів не пізніше ніж за 30 днів (зараз 45 днів) до дати їх проведення; вносити в порядок денний щорічних зборів питання щодо затвердження річного звіту, розподілу прибутку, затвердження дивідендів, звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії, а також раз на три роки – питання щодо обрання членів наглядової ради; встановлений порядок обрання, визначені повноваження реєстраційної та лічильної комісій загальних зборів; порядок реєстрації акціонерів, голосування та підрахунку голосів на зборах.

Законом вводиться поняття кумулятивного голосування, яке застосовується при обранні членів наглядової ради та ревізійної комісії.

Кумулятивне голосування – це голосування, під час якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між всіма чи кількома кандидатами. Обраними вважаються кандидати, що набрали найбільшу підраховану таким чином кількість голосів.

Новим Законом запроваджено поняття виключної компетенції наглядової ради. В склад цієї компетенції увійшли питання, які раніше вирішувались або загальними зборами, або правлінням товариства. Це, зокрема, підготовка порядку денного зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, обрання та припинення повноважень членів правління, обрання аудитора товариства, вирішення питань про заснування або ліквідацію дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо вартість такого правочину становить від 10 до 25% вартості активів товариства тощо.

Законом введена обов’язковість для публічних товариств мати власну ВЕБ-сторінку в мережі Інтернет, на якій повинна бути розміщена інформація про товариство, його установчі та інші внутрішні документи, результати діяльності, повідомлення для акціонерів, а також інша інформація, яка необхідна акціонерам для свідомої та кваліфікованої участі у зборах.

Всі вищезазначені та інші зміни та новації, пов’язані з прийняттям нового Закону, відображені в проектах нових редакцій Статуту, положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, що виносяться на затвердження зборами.

З проектами цих документів акціонери можуть ознайомитись, звернувшись в Правління ВАТ, або на ВЕБ-сторінку ВАТ «Концерн-Електрон» в мережі Інтернет.


^ Про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств Товариства, затвердження змін та доповнень до статутів дочірніх під
еще рефераты
Еще работы по разное