Реферат: Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 24 січня 2011 р. N 36

Штамп юридичної особи
найменування органу державної податкової служби у
________________________________

Відмітка про одержання органом державної
податкової служби
(штамп органу державної податкової служби, дата,
вихідний №)

ПОВІДОМЛЕННЯ
платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку
на прибуток підприємства


1. Повне найменування _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4. Документ, що засвідчує прийняття рішення щодо сплати
консолідованого податку на прибуток (назва, номер, дата)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

5. Перелік відокремлених підрозділів платника податку:N
з/п

Повне найменування відокремленого підрозділу

Ідентифі-
каційний код відокремленого підрозділу

Номер поточного рахунку, код банку, в якому обслуговується відокремлений підрозділ

Місцезнаходження відокремленого підрозділу (адреса, номери телефонів)

Місцезнаходження органу державної податкової служби, де перебуває на обліку відокремлений підрозділ

1

2

3

4

5

6

Керівник підприємства ___________________________________________________ (Прізвище, ініціали)М. П.

Одержано "___" ____________ 20__ р.еще рефераты
Еще работы по разное