Реферат: Взятий на облік як платник податків від рДодаток 4

до Інструкції про порядок обліку платників податків


Форма № 4 -ОПП
від «____»______________р. №________


Д О В І Д К А

про взяття на облік платника податків
Повідомляємо, що ___________________________________________________

(повна та скорочена назва платника податків, прізвище, ім’я, по батькові,

_________________________________________________________________,

його ідентифікаційний код, ідентифікаційний номер,

___________________________________________________________________

місцезнаходження, місце проживання)

___________________________________________________________________


взятий на облік як платник податків від « » ________________ ______ р.


у _______________________________________________________________


_________________________________________________________________

(назва ДПА)

Керівник державного податкового органу ___________________

(підпис)


Підпис посадової особи, яка видає довідку _____________________

(підпис)
М.П.
еще рефераты
Еще работы по разное