Реферат: Укра ї н а гощанська районна рада рівненської області
У К Р А Ї Н А

ГОЩАНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання

Чотирнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я
від

06.04.2012195

Про районну програму підтримки сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств в обсязі збільшення обсягів виробництва зерна гречки та овочевих культур в 2012 році

З метою збільшення виробництва зерна гречки та овочевих культур, відповідно до клопотання управління агропромислового розвитку Гощанської районної державної адміністрації від 29.02.2012 року № 01-04/76 «Про районну програму підтримки сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств в обсязі збільшення обсягів виробництва зерна гречки та овочевих культур в 2012 році», на виконання Закону України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» та керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:


Районну програму підтримки сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств в обсязі збільшення обсягів виробництва зерна гречки та овочевих культур в 2012 році (далі − Програма) затвердити (додається).
Управлінню агропромислового розвитку Гощанської районної державної адміністрації забезпечити організацію та виконання заходів Програми та інформувати про хід виконання Програми районну раду до 30 грудня 2012 року.
Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачати кошти на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних ресурсів та екологічної безпеки (Голянський С.М. ) та першого заступника голови райдержадміністрації Марчука С.М..


Голова ради С. Гречич


ДОДАТОК

до рішення районної ради

від 06.04.2012 року № 195


^ РАЙОННА ПРОГРАМА

підтримки сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств в обсязі збільшення виробництва зерна гречки та овочевих культур в 2012 році


^ Мета програми

З метою забезпечення продовольчої безпеки району, ліквідації дефіциту продовольчих культур, стабілізації ціноутворення необхідно у 2012 році збільшити обсяги виробництва зерна гречки та овочевих культур, поліпшити якісні показники цієї продукції.

Пропонується запровадити надання дотації сільськогосподарським підприємствам, що здійснюють господарську діяльність на території району, за посіяний гектар гречки в сумі 150 грн. та посіяний гектар овочевих культур в сумі 300 грн.


^ Нормативно-правове забезпечення

Закон України „Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року”.

Закон України „Про державну підтримку сільського господарства України”.

Закон України „Про охорону земель”.

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Закон України „Про місцеві державні адміністрації”.


^ Фінансове забезпечення Програми

Стимулювання сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств дасть можливість розширити площі посіву гречки та овочевих культур, підвищити урожайність цих культур.

Враховуючи прогнозовані площі посіву гречки в 2012 році в кількості 118 га та овочів в кількості 43 га. потреба у коштах із районного бюджету для виконання Програми в 2012 році становить 30600 грн.


^ Економічна ефективність

Стимулювання розширення площ посіву гречки та овочевих культур, запровадження інтенсивних технологій при їх вирощуванні дасть змогу забезпечити виробництво зерна гречки в районі в кількості 145 тонн, овочевої продукції в кількості 690 тонн.


^ Порядок спрямування коштів районного бюджету

1. Дотація надається сільськогосподарським товаровиробникам, які посіяли під урожай 2012 року гречку та овочеві культури із дотриманням всіх агротехнологічних вимог.

2. Для визначення сільськогосподарських підприємств, що здійснили посів гречки та овочевих культур з дотриманням всіх агротехнологічних вимог, управління агропромислового розвитку утворює комісію в складі начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації (голова комісії), начальника районної державної насіннєвої інспекції, начальника відділу регіональної аграрної політики управління агропромислового розвитку райдержадміністрації , головного бухгалтера управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

3. Сільськогосподарські підприємства для отримання фінансової підтримки подають до 1 листопада 2012 року на розгляд комісії заяву згідно затвердженої форми. До заяви додаються копії форми № 37 –сг „Сівба та збирання сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт”, а також спеціалізовані бухгалтерські форми первинного обліку №118 „Акт про використання мінеральних добрив”, №119 „Акт витрати насіння та садивного матеріалу” та письмове зобов’язання товаровиробника повернути в місячний строк до бюджету одержані кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання.

4. Комісія розглядає подані документи, перевіряє відповідність даних, приймає рішення щодо включення заявника до реєстру фермерських господарств, що мають право на отримання дотації (форма реєстру додається).

5. Складені управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації реєстри подаються в фінансове управління райдержадміністрації.

6. На підставі поданих документів фінансове управління райдержадміністрації спрямовує кошти управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації.

7. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації подає в управління державної казначейської служби України в Гощанському районі реєстри, згідно додатку і платіжні доручення для перерахування коштів зі свого реєстраційного рахунку на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств.

8. Фінансова звітність подається у встановленому законодавством порядку.


Заступник голови ради Ю.Буркалець
еще рефераты
Еще работы по разное