Реферат: Монастириська районна державна адміністрація тернопільської області
УКРАЇНА
МОНАСТИРИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


від 25червня 2011 року м.Монастириська № 286


Про стан підготовки сільсько-господарських підприємств району до проведення жнив, заготівлі кормів для громад-ського тваринництва та дотримання правил пожежної безпеки


У сільськогосподарських підприємствах району проводиться робота з питань підготовки зернозбиральної техніки до проведення жнив та заготівлі кормів для громадського тваринництва.

Станом на 15 червня 2011 року із наявних 106 тракторів справних 95 (90%), із наявних 29 зернозбиральних комбайнів справних 25 (87%). Готовність жаток, косарок, прес-підбирачів становить 90-93 відсотків.

Добре організована робота з підготовки зернозбиральної техніки в ПАП ”Провесінь”, ТзОВ “Любава-Агро”, ПСП “Оріон-А”, ТзОВ «Дністер».

З метою своєчасної та якісної підготовки господарств району до проведення жнив та створення належної кормової бази на зимово-стійловий період 2011/2012 року для громадського тваринництва, дотримання правил пожежної безпеки при виконанні збиральних робіт:

1. Інформації начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Могильницької С.В. про стан підготовки сільськогосподарських підприємств району до проведення жнив, заготівлі кормів для громадського тваринництва та начальника РВ УМНС України в області Суліка Р.Б. про дотримання правил пожежної безпеки під час збирання врожаю 2011 року взяти до відома та відповідного реагування.

2. Затвердити план заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки врожаю 2011 року, що додається.

3. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району:

3.1. Вжити невідкладних заходів щодо завершення якісної підготовки зернозбиральної, очисної техніки та токового господарства.

3.2. До 10 липня 2011 року закінчити ремонт комбайнів і провести пробні виїзди для виявлення місць можливих втрат зерна.

3.3. Мобілізувати всі кредитні ресурси для придбання необхідної кількості запасних частин та пально-мастильних матеріалів.


3.4. Взяти під особисту відповідальність і встановити постійний контроль за ходом і обсягами заготівлі кормів для громадського тваринництва на зимово-стійловий період 2011/2012 року.

3.5. Організувати роботу щодо засипки в повному обсязі насіння озимих і ярих зернових культур для посіву під урожай 2012 року.

3.6. Завершити до 1 вересня 2011 року підготовку машинно-тракторного парку, комплектацію агрегатів та їх технологічну наладку для організованого проведення комплексу осінньо-польових робіт.

3.7. Звернути особливу увагу на стан охорони праці, пожежну безпеку, забезпечення протипожежним інвентарем, збереження вирощеного урожаю.

3.8. Укласти договори на додаткове залучення зернозбиральних комбайнів із сусідніх областей та приватних підприємців.

4. Для надання практичної допомоги у прийомці зернозбиральної техніки, організованого проведення жнив та заготівлі кормів утворити з числа керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, спеціалістів управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та підприємств і організацій району робочі групи та закріпити їх за господарствами згідно з додатком 1.

5. Довести до господарств рекомендовану потребу заготівлі кормів для громадського тваринництва на зимово-стійловий період 2011/2012 року з розрахунку на 1 корову 1 тонну сіна, 2 тонни сінажу згідно з додатком 2.

6. Управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації, районному відділу УМНС України в Тернопільській області інформувати районну державну адміністрацію до 20 липня 2011 року про стан підготовки техніки до жнив та до 1 листопада 2011 року - про стан виконання даного розпорядження.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 2 липня 2010 року № 282 „Про стан підготовки сільськогосподарських підприємств до проведення жнив, дотримання правил пожежної безпеки та заготівлі кормів для громадського тваринництва”.

8. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступнику голови районної державної адміністрації Білику М.С.
^ Голова районної державної
адміністрації І.П. БІЛИК


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної

адміністрації

____. 06. 2011 №286


^ ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо забезпечення протипожежної безпеки врожаю 2011 року
з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1

Вжити заходів щодо ремонту пристосованої для гасіння пожеж сільськогосподарської техніки

До початку проведення жнив

Керівники с/г підприємств

2

Місце зберігання урожаю забезпечити необхідною технікою (трактором з плугом та пристосованою технікою для пожежегасіння)

Під час збирання урожаю

Керівники с/г підприємств

3

Провести обкошування та оборювання полів у місцях прилягання до доріг та лісових масивів

У період висо- кої стиглості

Керівники с/г підприємств

4

Забезпечити усунення недоліків, вказаних у приписах органів державного пожежного нагляду в агропромис- ловому комплексі

До 20.07.2011

Керівники с/г підприємств

5

Відповідно до пункту 2.8 Правил пожежної безпеки в Україні одержати дозволи на початок роботи підпри- ємств від органів державного пожежного нагляду

До 20.07.2011

Керівники с/г підприємств

6

Не допускати спалювання стерні та післяжнивних залишків

Постійно

Керівники с/г підприємств

7

Встановити попереджувальні таблички (про заборону розведення багаття, користування відкритим вогнем тощо)

До 30.07.2011

Керівники с/г підприємств

8

Провести заміри опору ізоляції всієї електромережі в будинках та приміщеннях

До 20.07.2011

Керівники с/г підприємств

9

Розробити інструкції про заходи пожежної безпеки

До 20.07.2011

Керівники с/г підприємств

10

Керівникам та відповідальним за пожежну безпеку пройти навчання з питань пожежної безпеки

До 20.07.2011

Керівники с/г підприємств

11

Провести інструктажі з питань пожежної безпеки

До 21.07.2011

Керівники с/г підприємств

12

Призначити відповідальних за протипожежний стан будівель, території

До 20.07.2011

Керівники с/г підприємств

13

При невиконанні приписів органів державного поже- жного нагляду вживати заходи впливу до керівників

Постійно

Районний відділ УМНС України в Тернопіль- ській області

14

З метою запобігання виникненню пожеж, розповсюд- женню їх на хлібних масивах та заборони випалювання стерні і пожнивних залишків на полях розглянути заз- начені питання на засіданні виконкомів місцевих рад

До 30.07.2011

Виконавчі комі- тети селищної та сільських радКерівник апарату районної

державної адміністрації Л.А. РАФАЛЮК


Могильницька С.В.


Додаток 1

до розпорядження голови

районної державної

адміністрації

___.06. 2011 № 286


С К Л А Д

робочих груп для надання практичної допомоги у прийомці зернозбиральних комбайнів та організованого проведення жнив і заготівлі кормів для тваринництва
з/п

Прізвище, ім’я та

по батькові керівника групи

Прізвище, ім’я та по батькові членів групи

Закріплені сільськогосподар-ські підприємства

1

Гринишин Василь Ілярович - перший заступник голови райдержадміністрації

Могильницька Світлана Василівна – начальник управління агропромисло- вого розвитку райдержадміністрації

Дворський Степан Миколайович – головний спеціаліст з питань вироб- ництва та маркетингу продукції рос- линництва управління агропромисло- вого розвитку райдержадміністрації

Старик Василь Богданович – началь- ник відділення наглядово-профілак- тичної діяльності РВ УМНС України в Тернопільській області (за згодою)

Тарас Ярослав Іванович – начальник інспекції Держтехнагляду (за згодою)


ПАП „Горигляди”,

ПАП „Провесінь”,

ТзОВ „Ландрас-агро”, ПАП „Колос”,

ТзОВ „Дністер”


2

Білик Михайло Степанович –

заступник голови райдержадміністрації

Бендина Василь Павлович – головний спеціаліст з питань технічного забез- печення та охорони праці управління агропромислового розвитку райдерж-адміністрації

Меленюк Володимир Мирославович- інспектор з дізнання РВ УМНС Украї- ни в Тернопільській області

(за згодою)

Синява Ігор Володимирович – началь- ник відділу розвитку агропромисло- вого виробництва та заготівлі сіль- ськогосподарської продукції управ- ління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Тимура Ігор Іванович - начальник державної насіннєвої інспекції в районі (за згодою)

ДП”Монастириське”,

ТзОВ „Любава-Агро”,

ТзОВ „Лемківська Мрія”,

ТзОВ „Пролісок”,

ПСП „Оріон-А”Керівник апарату районної

державної адміністрації Л.А.РАФАЛЮК
еще рефераты
Еще работы по разное