Реферат: Наявність та стан основних засобів за 2010 рік


Наявність та стан основних засобів за  2010 рік


 

У фактичних цінах на кінець року, млн. грн.

 

Ступінь зносу у %

первісна(переоцінена)вартість

залишкова вартість

Усього1

124498

77212

38,7

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

10062

6242

38,0

     сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

9996

6168

37,7

     лісове господарство та пов’язані з ним  послуги

166

74

55,5

рибальство, рибництво

22

9

55,9

промисловість

27602

15241

44,8

     добувна

210

158

24,8

     переробна

22217

12788

42,4

виробництво та pозподілення електроенергії, газу та води

5175

2295

55,7

будівництво

2083

1261

39,5

торгівля; ремонт автомобілів,

побутових виробів та предметів

особистого вжитку

9766

7329

25,0

діяльність готелів та ресторанів

414

280

32,5

діяльність транспорту та зв’язку

24754

13449

45,7

фінансова діяльність

343

285

17,0

операції з нерухомим майном, оренда,

інжиніринг та надання послуг підприємцям

39478

26688

32,4

державне управління

2035

1084

46,7

освіта

2001

1014

49,3

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1954

971

50,3

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

120 3

655

45,6

Із загального підсумку

 

 

 

вартість житлових будівель

33240

22013

33,8


1Включаючи вартість тварин, земельних ділянок та інвестиційної нерухомості, що не розподіляється за видами економічної діяльності.
еще рефераты
Еще работы по разное