Реферат: = тов “аудиторська фірма “сатурн”


===================================================== ТОВ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “САТУРН”

69035, м. Запоріжжя, вул. Миру, 20/1, 213-08-81.

Р/р 26002202325001 в ПАТ КБ "Приватбанк", м.Запоріжжя

МФО 313399, код ЄДРПОУ 22163398.

=====================================================


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності

та річних звітних даних

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “ДОВІРА”


Правлінню Запорізької обласної кредитної спілки “Довіра”


Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України


Незалежним аудитором ^ ТОВ “Аудиторська фірма “Сатурн” проведена аудиторська перевірка фінансових звітів Запорізької обласної кредитної спілки “Довіра” , що включають баланс станом на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та інші пояснювальні примітки, а також річні звітні дані, що подаються до Держфінпослуг.


^ Основні відомості про аудитора


Найменування, код ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Сатурн”, 22163398


Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги за № 0745 від 26.01.2001р.

Термін дії до 30.11.2015 р.

Номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора

Аудитор Камінський Володимир Олександрович

Сертифікат аудитора серія А № 000238, виданий Аудиторською палатою України 17.02.1994р.

Термін дії до 17.02.2013р.

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Держфінпослуг

Серія А № 000671 від 12.08.2004р.

Термін дії до 17.02.2013р.

Телефон, поштова адреса

69035, м.Запоріжжя, вул.Миру, 20, кв.1,

тел.(061) 213-08-81.^ Основні відомості про кредитну спілкуПовна назва

Запорізька обласна кредитна спілка “Довіра”

Код за ЄДРПОУ

25821181

Місцезнаходження

690006, м.Запоріжжя, пр.Металургів, буд.12

Дата державної реєстрації

Зареєстровано Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 08.04.2004р. за № 11031200000007918

Свідоцтво про реєстрацію фінустанови, видане розпорядженням Держфінпослуг, серія КС № 80 від 08.04.2004р.

Дата внесення змін до установчих документів

Зареєстровано Статут у новій редакції 14.05.2008р. за № 11031050016007918

Основні види діяльності

65.22.0 надання кредитів

Чисельність працівників на звітну дату

39

Банківські реквізити

1. П/р 26505301169951 у філії ”Відділення ПАТ ПІБ м.Запоріжжя” у м. Запоріжжя ,

МФО 313355

2. П/р 26523333204 у АТ „МетаБанк”,

м. Запоріжжя, МФО 313582

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення діяльності

Ліцензія серія АВ № 534933 видана Держфінпослуг на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Термін дії з 04.11.2010р. до 04.11.2013р.

Ліцензія серія АВ № 534817 видана Держфінпослуг на діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Термін дії з 04.11.2010р.до 04.11.2013р.

Наявність відокремлених підрозділів (філій та відділень)

ЗОКС “Довіра” має 15 філій.


Реквізити філій

Запорізької обласної кредитної спілки „Довіра”
Назва, код ЕДРПОУ Адреса Банківські реквізити
1.

Мелітопольська філія №1

33986311

72315, Запорізька обл.,

м. Мелітополь,

вул. Карла Маркса, 8.

Філія ЗРУ АТ Банк “Фінанси та

кредит”,

п/р 26503104818601,

МФО 313731

2.

Дніпрорудненська філія №2

33986348

71630, Запорізька обл., Василівський район. м. Дніпрорудне,

вул. Леніна, 5-64

АКБ “Індустріалбанк” у

м. Запоріжжя,

п/р 26502010000029,

МФО 313849

3.

Вільнянська Філія №3

33986374

70000, Запорізька обл.,

м. Вільнянськ,

вул. Шевченка, 30.

ПАТ „Райффайзен Банк Аваль”

м.Київ

п/р 265091096,

МФО 380805

4.

Гуляйпільська філія №4

33986400

70200, Запорізька обл.,

м. Гуляйполе,

вул. 9 Січня, 33

ПАТ “Креді Агріколь”

у м.Київ,

п/р 26509000000048,

МФО 300614


5.

Бердянська філія №5

33986437

71100, Запорізька обл.,

м. Бердянськ,

вул. Ля Сейнська, 29

ПАТ“Укрсоцбанк”,

п/р 26509000000810,

МФО 300023;

АТ “Райффайзен Банк Аваль”

м.Київ

п/р 265041402 МФО 380805

6.

Пологівська філія №6

33986463

71600, Запорізька обл.,

смт. Пологи,

вул. Пролетарська, 75

ВАТ „МетаБанк” м. Пологи,

п/р 2650610027701,

МФО 313582

7.

Токмацька філія №7

33986496

71708, Запорізька обл.,

м. Токмак,

вул. Гоголя, 56-15

АТ „МетаБанк” відділення №31

м. Токмак,

п/р 2650610038501,

МФО 313582

8.

Куйбишевська філія №8

33986526

71001, Запорізька обл.,

смт Куйбишево,

вул. Запорізька, 30

АТ “Райффайзен Банк Аваль”

м.Київ

п/р 26508628,

МФО 380805

9.

Оріхівська філія №9 33986552

70500, Запорізька обл.,

м. Оріхів,

вул.. М.В.Гоголя, 16-4

Філія ЗОУ ВАТ “Ощадбанк”,

п/р 2650030101329,

МФО 313957

10.

Якимівська філія №10

33986243

72500, Запорiзька обл..

смт. Якимівка,

вул. Леніна, 50

ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”

м.Київ

п/р 26507696,

МФО 380805

11.

Кам”янка-Дніпровська філія №11

33986279

71300, Запорiзька обл..

смт. Кам”янка Дніпровська, вул. 9 Травня, 17

ПАТ„Райффайзен Банк Аваль”

м.Київ

п/р 265011076,

МФО 380805

12.

Василівська філія №12

34640597

71600, Запорізька обл.,

м. Василівка,

вул. Театральна, 9

Філія ЗОУ ВАТ "Ощадбанк"

ТВБВ №1007/0224

п/р 265011076,

МФО 313957,

13.

Михайлівська філія №13

34640618

72000, Запорізька обл.,

смт. Михайлівка,

вул.. Леніна, 31-17

ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”

м.Київ

п/р26502657,

МФО 380805

14.

Новомиколаївська філія №14

34640581

70500, Запорізька обл.,

смт. Новомиколаївка,

вул. Леніна, 29

ПАТ КБ “Приватбанк”

м. Запоріжжя,

п/р 26501057000016,

МФО 313399

15.

Веселівська філія №15

35449932

72200, Запорізька обл.,

смт. Веселе,

вул. Молодіжна, 4

ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”

м.Київ,

п/р 265021228,

МФО 380805.


Аудиторська перевірка проводилась згідно з договором № 12/04 від 17.02.2012р. за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

Дата початку аудиту – 18.02.2012р.

Дата закінчення проведення аудиту – 19.03.2012р.

Аудитором проведена перевірка достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству річної фінансової звітності за 2011 рік та річних звітних даних за 2011 рік, що складаються з:

балансу на 31.12.2011р. ,

звіту про фінансові результати за 2011р. ,

звіту про рух грошових коштів за 2011р. ,

звіту про власний капітал за 2011р.,

приміток до річної фінансової звітності за 2011р. ,

загальної інформації про кредитну спілку за 2011р.,

звітних даних про фінансову діяльність кредитної спілки за 2011р.,

звітних даних про склад активів і пасивів кредитної спілки за 2011р.,

звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки за 2011р.,

розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернення кредитів за 2011р.,

звітних даних про кредитну діяльність кредитної спілки за 2011р.,

звітних даних про залучені кошти від юридичних осіб за 2011р.;

дотримання нормативів діяльності кредитних спілок за 2011р.


Управлінський персонал кредитної спілки несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитор провів аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірності фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Аудитор провів аудиторську перевірку згідно з вимогами чинного законодавства України , МСА 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”. До інформації, що перевірялась, було застосовано такі процедури аудиту: вибіркову перевірку, спостереження, запит і підтвердження, обчислення і аналітичні процедури за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

Перевірка проводилась відповідно з:

Законами України “Про кредитні спілки”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про аудиторську діяльність”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Податковим кодексом України.

Порядком складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджене розпорядженням Держфінпослуг 25.12.2003р. № 177 .

Методичними рекомендаціями щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об’єднаної кредитної спілки, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг 27.12.2005р. № 5202 (в редакції розпорядження від 12.10.2006р. за № 6314).

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Планом рахунків бухгалтерського обліку України.

Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики.

іншими законодавчими й нормативними документами.


Вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обгрунтовану підставу для висловлення думки.


^ Висловлення думки щодо достовірності, повноти та відповідності

чинному законодавству річної фінансової звітності


Концептуальна основа фінансової звітності ЗОКС “Довіра” визначається відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, плану рахунків, а також інших нормативних та законодавчих документів.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів кредитної спілки.

Річна фінансова звітність Запорізької обласної кредитної спілки “Довіра” включає:

баланс на 31.12.2011р. (форма № 1),

звіт про фінансові результати за 2011р. (форма № 2),

звіт про рух грошових коштів за 2011р. (форма № 3),

звіт про власний капітал за 2011р.(форма № 4),

примітки до річної фінансової звітності за 2010р. (форма № 5)

та складена згідно П(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО № 2 “Баланс”, П(С)БО № 3 “Звіт про фінансові результати”, П(С)БО № 4 “Звіт про рух грошових коштів”, П(С)БО № 5 “Звіт про власний капітал”.

Співставлення показників форм річної фінансової звітності ЗОКС “Довіра” здійснює у відповідності з Методичними рекомендаціями з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затвердженими наказом МФУ від 22.12.08г. за № 1524 (зі змінами і доповненнями).

Облікова політика ЗОКС “Довіра” на 2011 рік затверджена наказом № 26 від 21.12.2010р. “Про формування облікової політики на 2011рік”.

Облікова політика протягом 2011р. залишилась незмінною.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності ЗОКС “Довіра” проведено інвентаризацію активів і зобов’язань згідно наказу № 21 від 30.09.2011р. “Про проведення інвентаризації”.

Для перевірки аудитору були надані інвентиризаційні описи, зведені відомості актів інвентаризації, протоколи засідань постійно діючої інвентаризаційної комісії.

За даними інвентиризаційних описів надлишків та недостач не виявлено.


На 31.12.2011р. кредитна спілка має нематеріальні активи, первісна вартість яких становить 61,0 тис.грн., залишкова вартість – 11,0 тис.грн., сума зносу – 50,0 тис.грн.

Нематеріальні активи обліковуються за ціною придбання за вирахуванням суми накопиченого зносу. Для амортизації нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод (рівномірне списання протягом усього строку корисної експлуатації). Облік нематеріальних активів, на нашу думку, здійснюється відповідно до П(С)БО №8 “Нематеріальні активи”.


На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становить 3181,0 тис.грн., залишкова вартість – 1428,0 тис.грн., сума зносу – 1753,0 тис.грн.

Первісна вартість включає у себе:

земельні ділянки – 12,0 тис.грн.,

будинки, споруди – 2713,0 тис.грн.,

машини та обладнання – 218,0 тис.грн.,

інструменти, прилади, інвентар – 68,0 тис.грн.,

інші основні засоби – 20,0 тис.грн,

бібліотечні фонди – 5,0 тис.грн.,

малоцінні необоротні матеріальни активи – 145,0 тис.грн.

Облік руху основних засобів, нарахування амортизаційних відрахувань та розкриття інформації, на нашу думку, ведеться згідно з вимогами П(С)БО № 7 “Основні засоби”. Нарахування амортизації основних засобів в обліку проводилось із застосуванням прямолінійного методу. Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів проводиться у розмірі 100% їх вартості у першому місяці використання .

Надходження та вибуття основних засобів проводилось з дотриманням вимог діючого законодавства і документально підтверджено актами приймання-передачі основних засобів, наказами по кредитній спілці. На протязі 2011р. введено в експлуатацію основних засобів та МНМА на суму 13,0 тис.грн. (придбання та ремонт), списано з балансу основних засобів по первісній вартості на суму 249,0 тис.грн. (реалізовано автомобіль).

У 2011р. переоцінка основних засобів не проводилась.


Станом на 31.12.2011р. на балансі кредитної спілки обліковується незавершене будівництво на суму 20,0 тис.грн. (придбання основних засобів). Облік незавершеного будівництва ведеться на рахунку 15 “Капітальні інвестиції”.

Балансова вартість незавершеного будівництва визначається згідно з вимогами П(С)БО № 7 “Основні засоби”.


Виробничих запасів на кінець звітного періоду Запорізька обласна кредитна спілка “Довіра” має на суму 5,0 тис.грн.

Облік виробничих запасів (матеріалів, запасних частин та палива) у звітному періоді здійснювався відповідно з вимогами П(С)БО № 9 “Запаси”. Запаси обліковуються за собівартістю. Собівартість запасів включає витрати на придбання та суму транспортно-заготівельних витрат. Протягом звітного періоду забезпечено незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів.


Облік витрат на виробництво відповідає вимогам П(С)БО № 16 “Витрати”.

Облік та оцінка зобов’язань, на мою думку, відповідають вимогам П(С)БО № 11 “Зобов’язання”.

Інвентаризація зобов’язань за звітний період здійснена у відповідності до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затвердженої наказом МФУ № 69 від 11.08.1994р.

Оцінка дебіторської заборгованості та розкриття інформації, на нашу думку, здійснюється згідно з вимогами П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість”.

Реальність сум дебіторської та кредиторської заборгованості, яка враховується на балансі: дебіторська – 32194,0 тис. грн., у тому числі за розрахунками з бюджетом – 1,0 тис.грн., із нарахованих доходів – 3135,0 тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 29058,0 тис.грн. (у тому числі первісна вартість – 29552,0 тис.грн., резерв сумнівних боргів – 494,0 тис.грн.), кредиторська – 28867,0 тис. грн., у тому числі інші довгострокові зобов’язання (внески депозитного типу терміном більше 12 місяців) – 3394,0 тис.грн., поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – 14525,0 тис.грн., кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 14,0 тис.грн., з оплати праці – 7,0 тис.грн., інші поточні зобов’язання – 10927,0 тис.грн. підтверджена угодами, платіжними дорученнями, рахунками, розрахунками, актами звірення.

Розрахунки з бюджетом, державними цільовими фондами відповідають вимогам чинного законодавства.

Запорізька обласна кредитна спілка “Довіра” на 31.12.2011р. має заборгованість у іноземній валюті по позиці, одержаній від нерезидента:

за кредитною угодою № 1064b від 28.05.2008р. з Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Sosiety UA, Нідерланди у сумі 125000 доларів США.

Облік операцій з іноземною валютою, відображення показників статей фінансової звітності та розкриття інформації, на нашу думку, ведеться згідно з вимогами П(С)БО № 21 “Вплив змін валютних курсів”.


Облік касових операцій, залишків каси ведеться згідно Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. № 637.

Залишки грошових коштів по рахунках у банках підтверджено довідками обслуговуючих банків і відповідають даним синтетичного обліку і становлять на 31.12.11р. 367,0 тис.грн., готівкових грошових коштів у касі – 339,0 тис.грн.


Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню та обчислений згідно з вимогами П(С)БО № 15 “Доходи”.

За 2011 рік інші операційні доходи склали – 4781,0 тис.грн.

Інші доходи – 81,0 тис.грн.

Для визначення доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) використаний метод нарахування.

Витрати кредитної спілки за звітний рік склали 8797,0 тис.грн., у тому числі:

- адміністративні витрати – 2688,0 тис.грн.

інші операційні витрати – 6028,0 тис.грн.

інші витрати – 81,0 тис.грн.

Податок на прибуток – 20,0 тис.грн.

Чистий збиток – 3955,0 тис.грн.


Облік власного капіталу ведеться згідно з вимогами Плану рахунків, розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу здійснено згідно П(С)БО № 5 “Звіт про власний капітал”.

Пайовий капітал обліковується на рахунку 41 “Пайовий капітал” і на 31.12.2011р. складає 5092,0 тис.грн.

Резервний капітал у кредитній спілці створено і станом на 31.12.2011р. становить 1235,0 тис.грн.

Нерозподілений прибуток на 31.12.2010р. становив 2726,0 тис.грн. У 2011р. одержано збиток у сумі 3955,0 тис.грн. На 31.12.2011р. нерозподіленого збитку на балансі залишилося 1229,0 тис.грн.

Фінансові результати діяльності підприємства у фінансовій звітності, на нашу думку, відображені реально та точно. Дані фінансової звітності відповідають даним обліку, дані окремих форм звітності відповідають один одному.


^ Висловлення думки щодо достовірності та повноти

річних звітних даних кредитної спілки


Річні звітні дані Запорізькою обласною кредитною спілкою “Довіра” складено у відповідності з Порядком складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженим Держфінпослуг 25.12.2003р. № 177.

Річні звітні дані включають:

загальну інформацію про кредитну спілку за 2011 рік (додаток 1);

звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2011 рік (додаток 2);

звітні дані про склад активів і пасивів кредитної спілки за 2011 рік (додаток 3);

звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2011 рік (додаток 4);

розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернення кредитів за 2011 рік (додаток 5);

звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2011 рік (додаток 6);

звітні дані про залучені шошти від юридичних осіб за 2011 рік (додаток 7);

дотримання нормативів діяльності кредитних спілок за 2011 рік.


За 2011 рік членам Запорізької обласної кредитної спілки “Довіра” надано кредити на суму 9107285,00 грн., у тому числі за термінами погашення:

до 3 місяців – 133500,00 грн.,

від 3 до 12 місяців – 6307690,00 грн.,

понад 12 місяців – 2666095,00 грн.

Станом на 31.12.2011р. заборгованість по наданих кредитах становить 27800046,00 грн., у тому числі за термінами погашення:

до 3 місяців – 190923,00 грн.,

від 3 до 12 місяців – 11091120,00 грн.,

понад 12 місяців – 16518003,00 грн.

Нарахування плати за кредитами, наданими членам кредитної спілки відбувається щомісячно згідно угод по договірних ставках. За 2011 рік нараховано плати у сумі 4608718,00 грн., одержано – 4691624,00 грн., заборгованість членів КС перед кредитною спілкою на 31.12.2011р. становить 3135445,00 грн., що відповідає залишку на рахунку 373.1.


Внески членів кредитної спілки у Запорізькій обласній кредитній спілці “Довіра” відносяться до капіталу кредитної спілки: обов’язкові пайові внески обліковуються на рахунку 411 та на 31.12.2011р. залишок становить 224240,00 грн., додаткові пайові внески – на рахунку 412 на 31.12.2011р.- 4867491,00 грн., вступні внески членів кредитного союзу відносяться до складу резервного капіталу – рахунок 431 і на кінець звітного періоду його залишок – 269350,00 грн.


Згідно Порядку № 177, у річних звітних даних кредитна спілка відображає нерозподілений дохід за касовим методом, тобто проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки, у річних звітних даних відображаються у розмірі фактично отриманої суми.

Розмір нерозподіленого доходу за касовим методом Запорізької обласної кредитної спілки “Довіра” на 31.12.2011р. має від’ємне значення і становить –4387871,60 грн. та, на нашу думку, розрахований і відображений у річних звітних даних у відповідності до нормативних документів Держфінпослуг.


Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на 31.12.2011р. становлять 27365587,00 грн., у т.ч. внески, термін залучення яких

від 3 до 12 місяців – 10445594,00 грн.,

більше 12 місяців – 3394059,00 грн.,

більше 12 місяців зі строком погашення в поточному році – 13525934,00 грн.

Нарахування плати за внесками (вкладами) членів кредитної спілки відбувається щомісячно згідно угод по договірних ставках. За 2011 рік нараховано плати у сумі 5498185,00 грн., виплачено – 5449206,00 грн., заборгованість за кредитною спілкою на 31.12.2011р. становить 304413,00 грн., що відповідає залишку на рахунку 684.1.


Формування резервного капіталу здійснюється згідно Положення про фінансове управління кредитної спілки, затвердженого рішенням спостережної ради Запорізької обласної кредитної спілки “Довіра” (протокол № 1 від 15.11.2006р.). З метою формування резервного капіталу та досягнення ним 15% від суми активів кредитної спілки, зважених за ступенем ризику, кредитна спілка щомісячно спрямовує на формування резервного капіталу не менше ніж 70% від доходу спілки за поточний період, визначеного за даними бухгалтерського обліку. У 2011 році відрахування прибутку до резервного капіталу не проводилось, так як у звітному періоді кредитною спілкою одержано збитки.

Розмір резервного капіталу Запорізької обласної кредитної спілки “Довіра” на 31.12.2011р. становить 1235326,60 грн., у т.ч. за рахунок вступних внесків – 269350,00 грн., за рахунок прибутку – 965976,60 грн.


На кінець звітного періоду Запорізька обласна кредитна спілка “Довіра” має прострочену заборгованість по наданих кредитах 1-го рівня прострочення (до 3-х місяців) у сумі 22485,00 грн., 2-го рівня прострочення (від 3-х до 6-ти місяців) у сумі 100790,00 грн., 3-го рівня прострочення (від 6-ти до 12-ти місяців) у сумі 259807,00 грн., більше 12 місяців – 277177,00 грн. У 2011 році кредитною спілкою нараховано резерв сумнівних боргів на прострочені кредити, застосувавши норми резервування 35%, 70% і 100% відповідно, у відповідності з вимогами Держфінпослуг. Розмір резерву сумнівних боргів склав 494318,40 грн., у бухгалтерському обліку включений до витрат звітного періоду і обліковується на рахунку 38 “Резерв сумнівних боргів”. Списання безнадійних боргів у 2011 році кредитною спілкою не проводилось.


Висновок:

На нашу думку, фінансові звіти та річні звітні дані представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Запорізької обласної кредитної спілки “Довіра” станом на 31 грудня 2011р., а також її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відповідають встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики.


еще рефераты
Еще работы по разное