Реферат: Довідка про підсумки роботи органів праці та соціального захисту населення установ І закладів соціальної сфери по виконанню завдань програми соціально-економічного розвитку області за 1 квартал 2012 рокуДОВІДКА

про підсумки роботи органів праці та соціального захисту населення установ і закладів соціальної сфери по виконанню завдань програми соціально-економічного розвитку області за 1 квартал 2012 року


Органами праці та соціального захисту населення, установами і закладами соціальної сфери у звітному періоді забезпечувалося виконання завдань щодо соціального захисту та обслуговування населення регіону, надання соціальних послуг відповідним категоріям громадян.

З метою забезпечення конституційних прав громадян на працю протягом першого кварталу 2012 року в області впроваджувалися заходи впливу на збереження позитивної динаміки працевлаштування населення, здійснювався моніторинг щодо створення нових робочих місць у розрізі суб’єктів господарювання.

Досягнення позитивних результатів розвитку економіки області дозволили закріпити позитивні тенденції на ринку праці. Здійснювався контроль за виконанням заходів Сумської обласної програми зайнятості населення на 2012-2014 роки. Річне завдання по створенню нових робочих місць виконано на 26,8%, створено 6,7 тис. нових робочих місць, що на 708 одиниць більше відповідного періоду 2011 року.

Високий рівень виконання річного завдання по створенню нових робочих місць відстежується по Лебединському (77,5%), Конотопському (46%), Ямпільському (44,8%), Великописарівському (44,7%), Буринському (35,6%) районах і містах: Охтирка (38,9%), Глухів (34,2%). Низький рівень виконання річного завдання відслідковується в Шосткинському (15,5%), Кролевецькому (17,9%), Тростянецькому (19%) районах, у містах: Ромни (22,3%), Суми і Конотоп (по 23,8%).

З метою контролю за створенням нових робочих місць та упередження порушень чинного законодавства під час виплати доходів громадянам, у тому числі виплати заробітної плати в „конвертах”, розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.06.2011 № 432 „Про утворення обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення” створено відповідну робочу групу. Аналогічні робочі групи створені в усіх адміністративних одиницях регіону.

Робочими групами районних державних адміністрацій та міських рад обстежено 571 суб’єкт підприємницької діяльності, на 145 – виявлено порушення чинного законодавства в оформленні трудових договорів з найманими працівниками. Виявлено 180 найманих осіб без оформлення трудових відносин. За результатами перевірок легалізовано 179 робочих місць.

Активно працювали робочі групи у місті Конотоп, Конотопському, Сумському, Глухівському та Тростянецькому районах.

За січень-лютий 2012 року заробітна плата одного штатного працівника зросла на 17% у порівнянні з відповідним періодом минулого року і склала 2250 гривень, що у 2,1 раза перевищує розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи, та мінімальну заробітну плату, визначених державою. За темпами приросту Сумська область посіла 16 рейтингове місце по Україні. Позитивна динаміка цього показника збереглася в усіх галузях, містах та районах регіону.

У лютому 2012 року середньомісячна заробітна плата до показника минулого року зросла на 337 гривень (або на 17,4%) і склала 2270 гривень. Це 18 рейтингове місце по Україні. Найвищий її рівень спостерігався у працівників фінансової діяльності − 3166 гривень, діяльності транспорту і зв’язку − 2819 гривень, промисловості − 2631 гривня, державному управлінні − 2598 гривень. Заробітна плата у працівників бюджетної сфери склала: в освіті – 2192 гривні, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги − 1865 гривень, культурі та спорту − 1963 гривень.

Коефіцієнт співвідношення між найвищим (фінансова діяльність – 3166 гривень) і найнижчим (діяльність пошти та зв’язку – 1217 гривень) показником рівня заробітної плати становить 2,6.

Робочими групами районних державних адміністрацій та міських рад обстежено 401 підприємство із зазначеного питання, керівникам внесено 658 пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених порушень чинного трудового законодавства. Найбільше таких фактів виявлено в містах Ромни, Суми, Конотоп, Сумському, Білопільському та Роменському районах.

Державними інспекторами притягнуто до адміністративної відповідальності 21 керівника-порушника трудового законодавства, із них у Білопільському – 2, Путивльському – 3, Роменському – 5, Тростянецькому – 7 та Ямпільському – 4 районах.

Власникам внесено лише 4 пропозиції щодо вжиття заходів адміністративного впливу до керівників-порушників, із них по 2 у Конотопському та Кролевецькому районах.

Ураховуючи, що пристойна та своєчасно виплачена заробітна плата є не лише джерелом наповнення місцевих бюджетів, за рахунок неї забезпечується утримання соціальної сфери та наповнюються всі соціальні фонди. Першочерговим завданням перед головним і місцевими управліннями є своєчасне запровадження в поточному році кожним суб’єктом господарювання мінімальної заробітної плати в місячному розмірі з 01 квітня 2012 року – 1094 гривні на місяць, з 01 липня 2012 року – 1102 гривні, з 01 жовтня 2012 року – 1118 гривень, з 01 грудня 2012 року – 1134 гривні.

В області здійснено ряд організаційних заходів і встановлено контроль за виконанням доручень Президента України та Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості із заробітної плати.

На засіданні робочої групи обласної тимчасової комісії 10 лютого 2012 року (протокол № 3) затверджено графік погашення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах області, де за моніторинговими спостереженнями на 01 лютого 2012 року обліковувався борг з виплати заробітної плати.

Упродовж березня поточного року проведено організаційну роботу щодо переукладання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати з урахуванням доручень Уряду про щомісячне зменшення заборгованості із заробітної плати не менше як на 5%.

Продовжується тісна співпраця між місцевими органами влади, представниками профспілок та роботодавцями в напрямку контролю за дотриманням державних гарантій у сфері оплати праці на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності. Ці питання розглядаються на засіданнях обласної і місцевих тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

У січні-березні 2012 року проведено 6 засідань обласної, 76 засідань районних і міських комісій, на яких заслухано 85 звітів керівників підприємств-боржників. Органами місцевої влади направлено 87 звернень до власників підприємств, контролюючих та правоохоронних органів про вжиття заходів впливу до порушників трудового законодавства. Борг економічно активних підприємств, керівники яких звітували на засіданнях тимчасових комісій, зменшений на загальну суму 1466,8 тис. гривень. Рівень виконання протокольних доручень обласної тимчасової комісії за 3 місяці 2012 року склав 86%.

Протягом січня-березня 2012 року фахівцями місцевих управлінь праці та соціального захисту населення суб’єктам господарювання надано 570 методичних консультацій, направлено 362 листи керівникам підприємств із пропозиціями покращення умов колективних договорів, проведено 235 заходів (семінари, зустрічі, участь у зборах трудових колективів) щодо регулювання трудових відносин через колективні договори.

Активно продовжується робота щодо поглиблення соціального діалогу та співпраці з облпрофрадою, галузевими профспілками та обласною організацією роботодавців „Сумський регіон”.

У поточному році проведено ряд консультативних спільних засідань галузевих профспілок, роботодавців та представників головного управління щодо шляхів вирішення проблем колдоговірного регулювання соціально-трудових відносин, забезпечення виконання в області положень Генеральної та галузевих угод з питань праці.

Так, 20 лютого 2012 року з нагоди відзначення Всесвітнього Дня соціальної справедливості за участю соціальних партнерів підготовлено матеріали, здійснено організаційні заходи щодо проведення „круглого столу” в форматі відео конференції на тему „Сумщина – територія соціальної справедливості”. Прийнято резолюцію учасників „круглого столу”, текст якої розміщено на сайті Сумської обласної державної адміністрації. Учасники взяли на себе зобов’язання об’єднати зусилля і спільно діяти для досягнення загальної мети – перетворення Сумщини на територію стрімкого економічного зростання і соціальної справедливості.

В області проводиться системна робота по реалізації державної політики щодо соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці, проведення підприємствами, установами та організаціями атестації робочих місць і визначення за її результатами заходів щодо поліпшення умов праці, установлення пільг і компенсацій згідно з чинним законодавством.

З цією метою у звітному році експертами з умов праці проведені 302 експертизи: умов праці на робочих місцях, якості проведення атестації робочих місць, правильності застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення інше. Перевірками було охоплено 276 підприємств. Із 6,5 тис. робочих місць з несприятливими умовами праці, що підлягали атестації, 96% – атестовані. За підсумками експертиз підприємствам видані 29 висновків щодо якості атестації робочих місць та правильності віднесення їх до категорії зі шкідливими і важкими умовами праці, 256 приписів та актів перевірок.

У кожній адміністративно-територіальній одиниці створені та підтримуються в оперативному стані бази даних підприємств, установ і організацій зі шкідливими та важкими умовами праці з показниками стану умов праці, установлення пільг і компенсацій згідно з чинним законодавством. До бази внесені дані 1479 підприємств із чисельністю 169,8 тис. працюючих осіб, у тому числі із шкідливими та важкими умовами праці – 1319 підприємств (58,6 тис. осіб). Державною експертизою умов праці головного управління щокварталу проводиться аналіз цієї бази.

Проводяться спільні та комплексні перевірки з територіальним управлінням Держгірпромнагляду, санітарно-епідеміологічною станцією, профспілками (130 перевірок). Інформація про непроведення атестації щодо 4 підприємств надана до інших наглядових та контролюючих органів.

Організаційні заходи сприяли поліпшенню показників проведення підприємствами, установами та організаціями атестації робочих місць за умовами праці. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року частка працюючих у шкідливих та важких умовах праці, де проведена атестація робочих місць, збільшилася з 98,1 до 98,2%.

Упродовж 1 кварталу 2012 року надана державна підтримка малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам на суму 174,7 млн. гривень (на 20% перевищує суми виплат за аналогічний період 2011 року, що складали 146,2 млн. гривень). Заборгованості перед одержувачами допомоги немає.

Соціальні допомоги надаються в розмірах, що залежать від прожиткового мінімуму, встановленого для різних демографічних груп. З 01 січня 2012 року прожитковий мінімум збільшився і, як наслідок, зросли розміри допомог. Органами праці та соціального захисту населення області у грудні 2011 року проведені відповідні перерахунки для виплати допомоги одержувачам у нових розмірах з січня 2012 року. В органах державного казначейства зареєстровані фінансові зобов'язання для виплати державних допомог у січні 2012 року на суму, більшу майже на 1 млн. гривень, ніж у грудні минулого року.

Зросли і розміри допомоги малозабезпеченим сім'ям. Так статтею 14 Закону України „Про Державний бюджет на 2012 рік” установлено, що у 2012 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб 21%, для дітей – 50%, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 80% відповідного прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги збільшується у 2012 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 120 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 230 гривень.

Всі види соціальної допомоги надаються в установлених законодавством розмірах.

Субсидії призначаються за спрощеним порядком (на підставі заяви та довідки про доходи). Протягом 1 кварталу 2012 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 12,1 тис. сімей, що на 2,1 тис. сімей менше, ніж за аналогічний період 2011 року. Призначено субсидій 8,1 тис. сімей (менше ніж у 1 кварталі 2011 року на 3,5 тис. сімей). Зменшення кількості звернень та призначень пояснюється тим, що масово громадяни подавали заяви на призначення субсидій на початку опалювального періоду протягом жовтня-листопада.

На 01.04.2012 чисельність одержувачів субсидії на житлово-комунальні послуги склала 70,5 тис. сімей проти 69,7 тис. сімей у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року. За 1 квартал 2012 року нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги склали 52,5 млн. гривень, проти 45,7 млн. гривень нарахувань за відповідний період 2011 року, або в 1,4 раза більше. На підставі рішень комісій районних державних адміністрацій, міських рад субсидія, як виняток, у цьому році призначена до 4 тис. сімей проти 4,9 тис. сімей за відповідний період 2011 року.

Для ефективного використання наявних людських ресурсів та максимального скорочення термінів призначення житлових субсидій робота з прийому громадян організована з використанням переваг єдиної технології прийому громадян. При потребі соціальні працівники територіальних центрів соціального обслуговування забезпечують оформлення документів на дому для призначення субсидій громадянам похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями. До роботи з прийому документів у сільській місцевості залучені уповноважені особи сільських і селищних рад.

З організаціями - надавачами житлово-комунальних послуг налагоджено обмін інформацією для призначення субсидій без участі заявників.

Головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з підвідомчими управліннями запроваджена єдина технологія прийому громадян. Всі види соціальних допомог та субсидій призначаються за єдиною заявою і одним пакетом документів.

Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, що виплачувалися за рахунок коштів місцевого бюджету, нараховані 5,5 тис. фізичних осіб. Заборгованості з виплати компенсації немає.

В управліннях праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад працюють 42 головних державних та державних соціальних інспекторів, на яких покладені функції контролю за цільовим використанням коштів, передбачених на виплату різних видів соціальної допомоги, компенсацій та надання житлових субсидій. Ними здійснено 86,7 тис. перевірок (у І кварталі 2011 року – 39,4 тис.) достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачів допомоги і субсидій, 10,1 тис. обстежень сімей (у 1 кварталі 2011 року – 11,3 тис.), у результаті чого виявлено 328 випадків порушень (у 1 кварталі 2011 року – 310), за якими вжито заходи згідно з чинним законодавством. За результатами роботи 1 кварталу 2012 року потребує додаткового контролю з боку керівників робота головних державних і державних соціальних інспекторів управлінь праці та соціального захисту населення Великописарівської, Середино-Будьскої райдержадмініст-рацій та Охтирської міської ради.

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги включено 342,1 тис. громадян, у тому числі 70,8 тис. ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону; 145,2 тис. дітей війни; 44,3 тис. інвалідів; 268 тис. пенсіонерів за віком; 3,8 тис. багатодітних сімей. Створення Реєстру та підтримка його в актуальному стані дає можливість здійснювати контроль за цільовим використанням державних коштів на надання пільг шляхом проведення електронного обміну інформацією між 428 підприємствами – надавачами послуг і розпорядниками коштів (управліннями праці та соціального захисту населення), та звільнити населення від необхідності щорічного поновлення на підприємствах – надавачах послуг документів, що дають право на пільги.

У 2012 році для надання пільг з державного бюджету обласному бюджету виділено субвенції на суму 188,6 млн. гривень (у 2011 році – 164,1 млн. гривень), у тому числі 26,5 млн. гривень – на погашення заборгованості минулого року.

За 1 квартал 2012 року надано пільг на житлово-комунальні послуги на суму 54,2 млн. гривень, що менше обсягів нарахувань за аналогічний період 2011 року на 2,3 млн. гривень.

Забезпечене виконання статті 14 Закону України „Про поховання та похоронну справу” та статті 6 Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” у частині поховання учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету. Проведено 245 поховань на загальну суму 219,8 тис. гривень при затверджених обсягах коштів на 2012 рік 814,7 тис. гривень.

Органами праці та соціального захисту населення забезпечені санаторно-курортним лікуванням 74 ветерани війни та 25 осіб, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, із них 82 особи оздоровлені в санаторіях, підпорядкованих Міністерству соціальної політики України, та 17 путівок закуплено за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.

На закупівлю санаторно-курортних путівок у місцеві санаторії за рахунок коштів державного бюджету у 2012 році передбачено 1765,4 тис. гривень, що на 595,8 тис. гривень більше ніж у 2011 році.

На 2012 рік наказом Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 № 97, що набрав чинності 30.03.2012, середня вартість санаторно-курортної путівки встановлена в розмірі 320 гривень. Виплата компенсації розпочнеться з 2 кварталу поточного року.

За 1 квартал 2012 року оздоровлено 48 інвалідів загального захворювання та з дитинства, із них 14 – це інваліди з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку.

Фінансування програм соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться як з державного так і з обласного бюджету. Всього на виплату компенсацій постраждалим особам для виконання програм із державного бюджету в 1 кварталі 2012 року профінансовано кошти на загальну суму 5,9 млн. гривень. Для виконання зазначених програм на 1 квартал 2011 року було затверджено видатків на загальну суму 5,3 млн. гривень. За рахунок виділених коштів у 1 кварталі поточного року погашено заборгованість по компенсаційних виплатах дітям за 2,7 місяців минулого року.

З обласного бюджету на виконання програми „Пільги на медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” у 1 кварталі 2012 року профінансовано видатків на суму 527,4 тис. гривень.

В області продовжує діяти Комісія з розгляду документів для видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У 1 кварталі 2012 року проведено 6 засідань Комісії, розглянуто 181 справу, із них 20 особових справ за результатами перевірок органів Державної фінансової інспекції України.

За результатами розгляду видані посвідчення 145 особам. Повернуто на доопрацювання 7 особових справ та відмовлено у видачі посвідчень 2 особам, скасовано статус 7 особам. На розгляд Комісії зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Міністерства соціальної політики України, направлено 13 справ.

В області станом на 01.04.2012 проживають більше 3,5 тис. дітей-інвалідів віком до 18 років.

Для поліпшення соціальної та медичної реабілітації дітей-інвалідів в області функціонує мережа установ і закладів реабілітаційного напрямку, зокрема 13 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів (Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, у Білопільському, Буринському, Кролевецькому, Путивльському, Сумському, Шосткинському, Ямпільському районах і містах Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни, Шостка) і 4 відділення соціальної та соціально-побутової реабілітації інвалідів (у Глухівському, Липоводолинському, Недригайлівському, Тростянецькому районах), що входять до складу територіальних центрів соціального обслуговування.

У 2012 році 574 особи із числа інвалідів і дітей-інвалідів отримали реабілітаційні послуги у відділеннях та центрах на місцях (1 квартал 2011 року – 489 осіб), що на 85 осіб більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У Сумському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів отримали реабілітаційні послуги 189 дітей-інвалідів і 28 дітей групи ризику (1 квартал 2011 року – 144 дитини-інваліда та 46 дітей групи ризику).

В області продовжується робота по соціальному захисту бездомних громадян. У місті Суми функціонує Центр реінтеграції бездомних громадян у складі двох підрозділів: відділення нічного перебування та сектору обліку бездомних громадян. З початку року до Центру звернулося 148 осіб, яким надано комплекс медичної та соціальної допомоги. Сектором обліку бездомних громадян відновлено 25 документів: 15 паспортів, 10 ідентифікаційних номерів. За юридичною адресою закладу зареєстровано 92 особи, видано посвідчення про взяття на облік 99 особам. Поповнюється база даних обліку бездомних громадян, нараховується 712 бездомних осіб.

В області станом на 01 квітня 2012 року проживає 60,9 тис. інвалідів, із них до 3,6 тис. дітей-інвалідів.

Потреба області на 2012 рік у технічних засобах пересування та реабілітації становить 6912 одиниць, у тому числі 999 крісел колісних.

В головному управлінні станом на 01.04.2012 на обліку по забезпеченню спецавтотранспортом перебуває 1382 інваліди. Із зазначеної чисельності – 178 інвалідів мають право на позачергове забезпечення автомобілем і 142 – на першочергове із числа позачерговиків, 1062 інваліди – на забезпечення автомобілем у порядку загальної черги.

Територіальними центрами соціального обслуговування надається більше 50 видів різних соціальних послуг 24,2 тис. непрацездатних громадян (1 квартал 2011 року – 22,5 тис. громадян), із них на дому обслуговується – 14,2 тис. осіб (1 квартал 2011 року – 13,1 тис. громадян).

Найменша частка громадян, які перебувають на обслуговуванні у відділеннях соціальної допомоги вдома в Середино–Будському (69,4%), Роменському (69,5%) районах та місті Суми (68,8%).

Надання платних соціальних послуг запроваджено в усіх територіальних центрах. У звітному періоді до 4 тис. осіб отримали послуги на платних умовах, сума отриманих коштів за платне обслуговування становить 197,2 тис. гривень (1 квартал 2011 року відповідно – 3,3 тис. осіб на суму 148,8 тис. гривень).

Одним з важливих напрямків роботи органів соціального захисту є забезпечення належного соціально-побутового та медичного обслуговування, створення сприятливих, наближених до домашніх, умов життя в 13 будинках-інтернатах для осіб похилого віку, інвалідів та дітей, де проживають 1661 особа, які перебувають на повному державному утриманні. На утримання інтернатних установ в обласному бюджеті на 1 квартал поточного року затверджено 11,9 млн. гривень, що на 15,5% більше 1 кварталу 2011 року (10,3 млн. гривень).

У 1 кварталі 2012 року на функціонування будинків-інтернатів з обласного бюджету профінансовано 11,4 млн. гривень., що на 12,9% більше аналогічного періоду минулого року (10,1 млн. гривень). Це дало можливість вирішити поточні проблеми установ, а саме: забезпечити проживаючих чотирьохразовим збалансованим харчуванням, одягом і взуттям згідно з установленими нормами, належним медичним обслуговуванням, нормальними побутовими умовами, своєчасно виплачувати заробітну плату обслуговуючому персоналу з урахуванням підвищення посадових окладів працівникам.

За рахунок надходжень від Пенсійного фонду 75% пенсій проживаючих (3,3 млн. гривень) удалося покращати умови проживання.

З метою забезпечення якісного та збалансованого харчування підопічних в області функціонує 12 підсобних сільських господарств, власне виробництво яких за підсумками 1 кварталу цього року забезпечило проживаючих м’ясом на 48%, молоком на 115%.

Необхідно відмітити зростання в порівнянні зі звітним періодом минулого року виробництва молока у Воронізькому будинку-інтернаті (18,9 центнера проти 12,2), Атинському психоневрологічному інтернаті (55,4 центнера проти 36,5), Білопільському дитячому будинку-інтернаті (20,2 центнера проти 13,9), м’яса в Атинському психоневрологічному інтернаті (8,2 центнера проти 4).

Для проведення весняно-польових робіт у господарствах підготовлена сільськогосподарська техніка, завершені ремонти сільгоспзнарядь, здійснюється закупівля пально-мастильних матеріалів, насіннєвого та посадкового матеріалу.

За 1 квартал 2012 року головним управлінням праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації розглянуто 369 письмових та усних звернень (на 11 звернень меньше, ніж за аналогічний період 2011 року).

Із 94 письмових звернень найбільше надійшло звернень за категоріями заявників від інвалідів загального захворювання (35), від ветеранів війни (13); за соціальним станом - від пенсіонерів (41).

У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшилась на 3 кількість звернень від інвалідів загального захворювання.

За характером піднятих питань найбільше звернень з надання матеріальної допомоги – 20, виплати державних пенсій та допомог – 19, забезпечення засобами пересування – 15, призначення субсидії – 10, надання статусу та пільг – 10. Значна частина звернень з питань призначення та виплат державної соціальної допомоги. Прогалини в законодавстві призводить до збільшення числа таких звернень, у тому числі повторних. У повторних зверненнях, незважаючи на неодноразові відповіді роз’яснювального характеру, заявники ставлять вимоги всупереч чинному законодавству.

Найбільше звернень у розрахунку на 10 тис. населення надійшло на розгляд до головного управління від мешканців Липоводолинського району (3), міст Лебедин (1,9) та Охтирка (1,6), Ямпільського (1,6) та Кролевецького (1,2) районів.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 5 кількість звернень до головного управління від мешканців Липоводолинського району, на 4 – м. Шостка, тоді як від заявників з міста Суми надійшло на 11 звернень менше, м. Конотоп – на 6, Шосткинського району – на 5.

У головному управлінні забезпечено розгляд звернень, що надходять на урядову „гарячу лінію”. Звернення громадян розглядаються у строки, визначені чинним законодавством, уживаються заходи по недопущенню випадків несвоєчасного розгляду звернень, безпідставної передачі розгляду звернень іншим установам, надання заявникам необґрунтованих відповідей та без роз’яснень їх законодавчого права для вирішення піднятих авторами листів питань. Основна частина звернень, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються в терміни до 5 (20%) та до 15 днів (66%). Звернення, що розглядаються у граничний термін (30 днів), здебільшого стосуються питань, пов’язаних із підтвердженням стажу роботи, що дає право на призначення пенсій на пільгових умовах (це потребує проведення додаткових заходів для вирішення питання по суті), а також ті звернення, що потребують опрацювання інформації, отриманої за запитами до інших установ та організацій, у тому числі до Міністерства соціальної політики України.

Випадків порушень нормативно-правових актів з питань роботи зі зверненнями громадян не траплялось.

Упродовж 3 місяців поточного року керівниками та спеціалістами головного управління прийнято 230 відвідувачів, у тому числі на виїзному прийомі з особистих питань у Білопільському, Великописарівському, Сумському районах, містах Суми та Шостка.

В управліннях праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій за 1 квартал 2012 року прийнято на особистому прийомі 3987 громадян.

Для роз’яснення актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях, керівники і спеціалісти головного управління спілкуються з населенням через засоби масової інформації – пресу, телебачення, радіо. За 3 місяці 2012 року підготовлено для публікацій у засобах масової інформації 18 матеріалів по роз’ясненню питань державної соціальної політики. Працівниками головного управління проведено 6 виступів на обласному радіо, брифінг для ЗМІ, проведено засідання „круглого столу”. Актуальна інформація розміщується на офіційному веб-сайті головного управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.

Інформаційно-роз’яснювальна робота належним чином організована управліннями праці та соціального захисту населення в містах Шостка (опубліковано 203 матеріали), Ромни (116), Роменському (91) та Білопільському (86) районах. У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року покращили роботу у Білопільському, Роменському та Сумському районах, містах Глухів і Шостка.

еще рефераты
Еще работы по разное