Реферат: Прошу включити до реєстру виробників продукції, робіт І послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницюЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

13.10.2011 № 115

Форма № 1р


Міністерство економічного

розвитку і торгівлі України


ЗАЯВА

про включення суб’єкта господарської діяльності до реєстру

виробників продукції, робіт і послуг оборонного

призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю


Заявник _______________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження суб’єкта господарської діяльності,

____________________________________________________________________________

що провадить господарську діяльність з виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг),

____________________________________________________________________________

закупівля яких становить державну таємницю,

____________________________________________________________________________

у тому числі номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти)

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарської діяльності,

____________________________________________________________________________,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий)

організаційно-правова форма __________________________________________________,

код за ЄДРПОУ ____________________________________________________________,


прошу включити до реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю.


З Порядком формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 262, ознайомлений.


____________________________________ _____________________________

(підпис керівника або уповноваженої особи) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)


“___”_____________ 20__ року


М.П.


Директор департаменту

економіки оборони та безпеки Ю. П. Бровченко

еще рефераты
Еще работы по разное