Реферат: Чемеровецька районна державна адміністрація

Україна

Чемеровецька районна державна адміністрація
хмельницької області


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


ГОЛОВИ АДМІНІСТРАЦІЇ____30.06.2011____ № ___419/2011-р__ смт Чемерівці


Про стан пасажирських перевезень перевізниками усіх форм власності на маршрутах, що не виходять за межі районуВідповідно до статті 6, 13, 16, Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про автомобільний транспорт”, розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 червня 2011 року № 415/2011-р «Про відпустку Романчука С.П.» з метою поліпшення якості організації перевезень пасажирів в районі, заслухавши інформацію з цього питання (додається):

1. Скоординувати роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ району спрямовану на подальший розвиток та розширення приміської маршрутної мережі.

2. Першому заступнику голови адміністрації В.Думанському, начальнику управління праці та соціального захисту населення О.Зьорку з метою забезпечення стабільної виплати державного відшкодування за перевезення пільгової категорії громадян сприяти забезпеченню щоквартального обстеження приміських маршрутів з метою визначення коефіцієнта співвідношення перевезення безоплатних та платних пасажирів.

3. Першому заступнику голови адміністрації В.Думанському, начальнику відділу розвитку інфраструктури Т.Прубняк спільно з дирекцією ВАТ „Чемеровецька АТП-16847”:

3.1 сприяти відкриттю міської маршрутної мережі, які охоплять приміські села;

3.2. вжити невідкладних заходів щодо покращення фінансового стану підприємства, підвищення рівня заробітної плати;

3.3. спільно з працівниками державної податкової інспекції, інспекції запровадити практику щомісячних рейдів з метою виявлення суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту без ліцензії та чітко визначено маршруту.

4. Першому заступнику голови адміністрації В.Думанському, начальнику відділу розвитку інфраструктури Т. Прубняк спільно з сільськими головами сприяти завершенню передачі у комунальну власність безхозних доріг.

5. Про хід виконання інформувати сектор контролю апарату адміністрації до 20.12.11 року.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації В.Думанського.


Перший заступник

голови адміністрації В. Думанський


Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

_____________ № __________


^ Довідка

про стан пасажирських перевезень перевізниками усіх форм власності на маршрутах, що не виходять за межі району


Пасажирський автомобільний транспорт – важлива складова виробничої інфраструктури району. Його стійке і ефективне функціонування є необхідною умовою стабілізації, структурних перетворень економіки, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях, захисту економічних інтересів району, підвищення умов і рівня життя населення.

Транспортна політика в галузі пасажирського автомобільного транспорту реалізується через законодавство України, нормативно-правову базу, удосконалення системи управління та державного регулювання в сфері відносин і діяльності суб’єктів підприємництва.

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації" та "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання районної державної адміністрації, виконавчих органів сільських та селищних рад в галузі транспорту належать повноваження: забезпечення організації транспортного обслуговування населення установами та організаціями незалежно від форм власності, управління об'єктами транспорту, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, погодження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту, здійснення заходів щодо розвитку підприємств транспорту, забезпечення безпеки руху через підтримання в належному стані автодоріг району та інше.

З метою забезпечення жителів району регулярним авто­
бусним сполученням відкрито та діє 30 приміських автобусних маршрутів, на яких працюють автопідприсмство ВАТ "Чемеровецька АТП -16847" та три приватних підприємці, якими щоденно виконується 68 рейсів. Станом на 20 червня 2011 року автобусним сполученням охоплені всі населені пункти Чемеровецького району, що є одним із найкращих показників в області. При цьому базовими соціальними нормативами транспортного обслуговування населення у сільській місцевості керівництва АТП та органів виконавчої влади є забезпечення можливості транспортного обслуговування з районним центром із зручною пішохідною доступністю до автобусної зупинки, з достатньою кількістю маршрутів на добу, за днями тижня і цілорічним транспортним сполученням. Крім того південно-західна частина району та частина центральної забезбечена транспорним сполученням напряму з м.Кам’янцем-Подільським. Маршрути здійснюються приватними перевізниками Кам’янця-Подільського.

Щорічно послугами громадського автотранспорту, які надають перевізники всіх форм власності, користується близько двох мільйонів громадян, в тому числі пільгової категорії - в межах 750 тис.чоловік.

Головним перевізником, який забезпечує приміські перевезення є ВАТ „Чемеровецьке АТП-16847”, який функціонує в районі з 1937 року. Акціонерним товариством підприємство стало в 1995 році і основним видом діяльності залишаються пасажирські перевезення. На даний період підприємство має міцну виробничу базу, допоміжні цехи, стабільний колектив та власний автопарк. Рухомий склад авто підприємства нараховує 20 пасажирських автобусів, із яких 75% повністю замортизовані. З метою покращення якості обслуговування пасажтрів керівництвом товариства впродовж останніх два - три роки практикується укладання договорів з фізичними особами та залучення на правах оренди допоміжних автобусів На даний час укладено договорів на 20 одиниць техніки.

За січень-травень 2011 року послугами Чемеровецького автотранспортного підприємства на приміських маршрутах скористалися 346,3 тис. пасажирів, що на 16,3% менше ніж у відповідному періоді минулого року та виконано пасажирську роботу в обсязі 10877,9 тис. пасажиро-кілометрів. Приміська маршрутна сітка підприємства постійно розширюється і на даний період підприємством виконується 27 маршрутів, що не виходять за межі району. Найкраще автобусним сполученням забезпечені населені пункти , які знаходяться на центральних автодорогах, в гіршому становищі населені пункти , які розміщенні в крайніх точках району: Гуків, Пукляки, Голенищево, М.Бережанка, П’ятничани, Кузьмінчик, Гайове. Автопідприємство постійно працює над розширенням мережі автосполучень.

З метою створення конкурентного середовища для проведення автоперевезень у межах району залучено три приватних перевізники – Бугерчук О.М., Мазур М.І., Погурало М.А.Визначальним є те що приватні перевізники стабільно здійснюють перевезення і постійно оновлюють рухомий склад (ПП Бугерчук О.М.).В разі потреби, вони залучають до перевезень по необхідних маршрутах.

Одним із основних функцій автопідприємства є забезпечення перевезення пільгової категорії населення району. Враховуючи високу питому вагу людей пенсійного віку (43%), інших пільгових категорій, авто підприємство щомісячно несе значні витрати на їх перевезення, які не завжди своєчасно відшкодовуються державою. Кожний третій пасажир в районі користується державною пільгою. Відповідно до розрахунків річна потреба на покриття збитків складає 650,5 тис. грн. за п’ять місяців відповідно – 226,1тис.грн., відшкодовано на звітну дату - 225,0тис.грн.

Щорічно збільшується кількість пасажиро перевезень, зростає щомісячна сума доходів підприємства і складає в середньому 300-350 тис. грн. Станом на 1 травня поточного року підприємство спрацювало з незначними прибутками. Проте високою залишається собівартість одного пасажиро-кілометра, і має тенденцію до зростання. В звітному періоді вона склала -33,9 коп. в той час як діючий тариф затверджено в сумі 26 коп. Найбільшу питому вагу в структурі затрат займають паливо-мастильні матеріали (46-48%) та заробітна плата (22 %). При умові здійснення всіх маршрутів, щоденна потреба підприємства у паливно - мастильних матеріалах складає в кількості 500л бензину та 600л дизпалива.. Зростання вартості енергоносіїв негативно впливає на прибутковість підприємства. Станом на 1- ше червня вартість бензину -9,20 грн. дизпалива відповідно 9,30 грн.. Негативно впливає на фінансові результати вартість запасних частин, які не завжди є якісними. Часті ремонти зумовлені поломкою рухомого складу в зв’язку з довготривалістю їх експлуатації.

ВАТ „Чемеровецька АТП 16847” є одним із основних платників в районі по сплаті податків та зборів. Щомісячно підприємство перераховує до бюджетів всіх рівнів та до спецфондів 75-80 тис.грн. Станом на 20-те червня п.р. підприємство заборгувало 265 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб, рішення по примусовому стягненню по якому перебуває у ДВС Чемеровецького управління юстиції, до Пенсійного фонду – 19,8 тис. грн.(поточного року) та 46,3 тис.грн. – заборгованість минулих років До переліку проблемних питань товариства відноситься також низький рівень заробітної плати працюючих. За травень поточного року середньомісячний розмір заробітної плати по підприємству склав 1582 грн., що на 140,8 грн. нижче районного показника. Місячний фонд заробітної плати нараховується в сумі 85-90 тис.грн., число працюючих –61чоловік. За останні роки значно зменшилась чисельність працюючих в допоміжних цехах, інженерно-технічних працівників, що вплинуло на підвищення продуктивності праці.

З метою покращення фінансового стану дирекція підприємства проацює над залученням інвестицій у пасажирські перевезення. На даному етапі проходить обговорення проекту договору з російським підприємстом ТОВ „Мособлтранс-1”. Проводиться робота по відновлення автопідприємства в м.Гусятин Тернопільської області є напрацювання з Кам’янець-Подільськими перевізниками. Усі ці заходи спрямовані на покращення фінансового стану підприємства.

Важливою умовою здійснення авто пасажирських перевезень є стан автомобільних доріг в районі. Протяжність доріг, якими користуються перевізники становить 415-425 км, з яких в поганому стані -75 %. Через відсутність коштів в органів місцевого самоврядування та недостатнє фінансування спеціальних дорожних служб, протягом останніх років капітальний ремонт доріг різного підпорядкування - не проводився. Станом на 1.06.2011 року філією „Чемеровецький райавтодор” освоєно 219,4 тис грн. за рахунок яких проведено поточний ремонт доріг комунальної власності Чемеровецької селищної ради.

Кам’янець-Подільською ДЕД проведено ремонтних робіт на суму 753,6 тис.грн, із них ліквідація ямкового ремонту 373,6 тис.грн.

Крім того, в районі наявні дороги, які не передані ні на баланс комунальної власності сільських та селищних рад, ні на баланс автодорожніх служб, що негативно впливає на вирішення проведення поточних ремонтів та якість перевезення, особливо на відрізках дороги до с. Боднарівка, Біла, Черче, Красноставці, Кочубіїв.

З метою забезпечення населених пунктів району регулярним автобусним сполученням, поліпшення якості організації перевезень пасажирів авто-транспортом загального користування у районі необхідно:

- органам виконавчої влади та місцевого самоврядування сприяти вирішенню питання фінансування витрат на проведення капітальних та поточних ремонтів доріг комунальної власності;

- керівництву автопідприємства №16847 вжити невідкладних заходів щодо покращення фінансового стану підприємства, підвищення рівня заробітної плати працівникам;

- відділу розвитку інфраструктури райдержадміністрації, спільно з відповідними службами сприяти організації та проведення рейдів- перевірок з метою виявлення наявності перевізників, які здійснюють перевезення без відповідних ліцензій;

- забезпечити розвиток рівних ринкових відносин перевізникам всіх форм власності, сприяти залученню приватних перевізників;

- дотримуватись тарифної політики в ринкових умовах, недопущення безпідставного підвищення витрат на перевезення пасажирів;

- сприяти відкриттю нових маршрутів, які задовольняли потреби населення району.


В.о. керівника апарату адміністрації Ж.Народовець
еще рефераты
Еще работы по разное