Реферат: Укра ї н а гощанська районна рада рівненської області

У К Р А Ї Н А

ГОЩАНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання

Чотирнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я
від

06.04.2012196

Про програму розвитку молочного скотарства в господарствах населення Гощанського району на 2012 рік


Відповідно до Законів України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року», «Про державну підтримку сільського господарства України», на виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158, з метою фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств, фермерських та особистих селянських господарств району шляхом надання часткової компенсації з районного бюджету на розвиток тваринництва, згідно клопотання управління агропромислового розвитку Гощанської районної державної адміністрації від 29.02.2012 року № 01-04/76 та керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада


ВИРІШИЛА:


Програму розвитку молочного скотарства в господарствах населення району в 2012 році (далі − Програма) затвердити (додається).
Управлінню агропромислового розвитку Гощанської районної державної адміністрації забезпечити організацію та виконання заходів Програми та інформувати про хід виконання Програми районну раду до 30 грудня 2012 року.
Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачати кошти на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних ресурсів та екологічної безпеки (Голянський С.М. ) та першого заступника голови райдержадміністрації Марчука С.М..


^ Голова ради С. Гречич


ДОДАТОК

до рішення районної ради

від 06.04.2012 року № 196

Програма

розвитку молочного скотарства в господарствах населення Гощанського району на 2012 рік


Молочне скотарство – одна з провідних галузей району, призначення якої забезпечити молочними продуктами населення.

Негативний вплив на галузь має постійне скорочення поголів`я корів, як у сільськогосподарських підприємствах, так і в особистих селянських господарствах населення, які є основними виробниками молока.

Однак, через низьку якість сировини молочна продукція є неконкурентноспроможною.

В таких умовах виникла необхідність підтримки особистих селянських господарств населення шляхом придбання індивідуальних доїльних установок.

^ Мета та завдання

Метою Програми є механізація доїльного процесу в особистих селянських господарствах, які утримують 4 і більше корів, та підвищення якості продукції.

Завданням Програми є стимулювання особистих селянських господарств, збільшення чисельності поголів`я корів та підвищення їх продуктивності, а також стимулювання процесів самоорганізації сільського населення шляхом створення кооперативів.


^ Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

Виплата коштів надається індивідуальним власникам, які на 1 січня 2012 року згідно з переписом худоби та обліковими документами утримували 4 і більше корів в розмірі 4000 гривень за придбану установку індивідуального доїння.

Згідно з розрахунками у 2012 році необхідно виділити 6 ( шістьом) власникам, які утримують 4 і більше корів, кошти в сумі 24 тисячі гривень.


^ Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми сприятиме зміцненню фінансово-економічної бази в аграрному секторі, підвищенню соціального забезпечення сільського населення та рівня життя селян.

Очікується покращення ситуації в галузі тваринництва шляхом підвищення якості молочної продукції, виробленої в особистих селянських господарствах і забезпечення об`єктивних цін за здане молоко.


^ Порядок використання коштів

1. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації визначає учасників Програми на основі подання від сільських та селищної рад відомостей про наявність корів ( 4 і більше ) відповідно до перепису худоби та облікових документів станом на 1 січня 2012 року та необхідного пакету документів.

2. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації створює конкурсну комісію (далі-комісія) в складі начальника та спеціалістів управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, фінансового управління райдержадміністрації (за згодою), голови постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та екологічної безпеки районної ради (за згодою).

3. Для отримання коштів з районного бюджету для закупівлі індивідуальних доїльних установок громадяни подають в комісію такі документи :

- довідку сільської, селищної ради про наявність 4 і більше корів, в якій зазначається ідентифікаційний номер, серія і номер паспорта корови та ветеринарної картки до паспорта;

- паспорт громадянина України, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі та номер рахунку в банку;

- накладну, товарний чек на придбання індивідуальної доїльної установки;

- письмове зобов`язання про повернення коштів до районного бюджету у випадку зменшення поголів`я корів або перепродажу придбаної техніки станом на 1 січня наступного року.

4. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації складає реєстр виконавців Програми, який затверджується начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та погоджується постійною комісією з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та екологічної безпеки районної ради і подає його фінансовому управлінню райдержадміністрації для перерахунку коштів управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації.

5. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації перераховує отримані кошти на рахунки, відкриті власниками тварин в установах банків та проводить відшкодування коштів за придбанні індивідуальні доїльні установки.


^ Відповідальність, звітність і контроль

Відповідальність за цільове використання коштів, отриманих з районного бюджету для придбання індивідуальних доїльних установок, несуть виконавці Програми.

Фінансова звітність про використання коштів районного бюджету для закупівлі установок індивідуального доїння для особистих селянських господарств складається і подається управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації в установленому порядку.

Контроль за цільовим використанням коштів районного бюджету згідно з цим Порядком здійснюють фінансове управління та управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.


Заступник голови районної ради Ю. Буркалець
еще рефераты
Еще работы по разное