Реферат: Розробка програми (робочого плану) моніторингу світового ринку готельних та ресторанних послуг. Вибірковий план дослідження: основні етапи та проблеми його розробки


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри 30.08.2011 р.

Протокол №9

Питання на залік з дисципліни

«МОНІТОРИНГ світового РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ»Складові моніторингу світового ринку готельних та ресторанних послуг.

Сутність та значення досліджень у здійсненні маркетингу підприємств готельної та ресторанної індустрії.

Основні об'єкти досліджень. Види досліджень світового ринку готельно-ресторанних послуг.

Основні етапи проведення моніторингу світового ринку.

Методичне забезпечення процесу моніторингу світового ринку готельних та ресторанних послуг.

Особливості проведення різних видів дослідження, типи інформації, які можна зібрати за їх допомогою.

Етапи проведення спостереження, опитування.

Сутність та значення маркетингових експериментів в обґрунтуванні маркетингових рішень підприємства.

Проблеми створення різних видів панелей та отримання від них необхідної маркетингової інформації. Методологія проведення панельних досліджень.

Розробка програми (робочого плану) моніторингу світового ринку готельних та ресторанних послуг.

Вибірковий план дослідження: основні етапи та проблеми його розробки.

Система аналізу результатів моніторингу світового ринку готельних та ресторанних послуг, послідовність обробки інформації.

Опрацювання даних моніторингу світового ринку готельних та ресторанних послуг за допомогою пакетів прикладних програм.

Визначення динаміки споживання готельних та ресторанних послуг.

Структура споживання послуг, параметризована до ознак готельних та ресторанних (за видами, формами, сезонами, терміном, класом обслуговування, використанням транспортних засобів тощо).

Визначення територіальної структури: елементів та форм територіальної організації споживання готельних та ресторанних послуг.

Напрямки та перспективи розвитку регіональних ринків готельних та ресторанних послуг різного масштабу.

Методи визначення обсягу, структури, видової та територіальної диференціації попиту на готельні та ресторанні послуги.

Визначення місткості, сегментів, потенційних можливостей обсягу, структури, галузевої та територіальної диференціації пропозиції.

Оцінка співвідношення попиту та пропозиції на ринках внутрішнього та міжнародного готельного та ресторанного бізнесу, видових (ринках різних видів та форм, класів обслуговування, ринку готельних послуг, ринку ресторанних послуг) та територіальних субринках (місцевих ринках різного масштабу тощо).

Дослідження позиціонування готельних та ресторанних послуг на цільових ринках.

Методи оцінки ринкової ситуації відповідно до можливостей певного суб'єкту, відповідно до стратегії діяльності: аналіз ринкових можливостей, визначення перспективного цільового ринку, вибір маркетингової стратегії, розробка комплексу маркетингу та розробка допоміжних систем маркетингу.

Визначення кон'юнктури, сегментація та прийняття певної маркетингової стратегії підприємств готельної та ресторанної індустрії.

Характеристика дослідницьких робіт в процесі створення нового товару та виходу з ним на ринок.

Методики оцінки конкурентоспроможності товарів та послуг.

Організація проведення спостереження за змінами цін в ринкових умовах.

Особливості досліджень в галузі маркетингових комунікацій.

Дослідження рекламної активності підприємств - конкурентів.

Організація стосунків між дослідницькою компанією та підприємством-замовником.

Визначення бюджету моніторингу світового ринку готельних та ресторанних послуг.

Системність дослідження, що дозволяє встановити порядок вирішення проблеми за допомогою системних понять (схема, компонент, елемент, структура, функція, організація).

Сутність та значення маркетингових експериментів в обґрунтуванні маркетингових рішень підприємства.

Методологія проведення панельних досліджень.

Опрацювання даних моніторингу світового ринку готельних та ресторанних послуг за допомогою пакетів прикладних програм.

Визначення територіальної структури: елементів та форм територіальної організації споживання готельних та ресторанних послуг.

Дослідження рекламних носіїв - моніторинг засобів масової інформації.

Основні рекомендації та вимоги міжнародних організацій до проведення моніторингу світового ринку готельних та ресторанних послуг.К.е.н. О.М. Ковінько
еще рефераты
Еще работы по разное