Реферат: Луганська міська рада виконавчий комітет рішення


проект

ЛУГАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


“____”__________2008р.

№________

м. Луганськ


Про Порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська


Розглянувши проект регуляторного акту, а саме проект рішення виконавчого комітету Луганської міської ради „Про Порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Луганська” та аналіз регуляторного впливу вказаного проекту рішення, які відповідно розроблені та підготовлені відділом реклами Луганської міської ради, керуючись Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” “Про рекламу”, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 „Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, на підставі п. 32 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03 № 2067, враховуючи погодження Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від ___________, інформації відділу реклами Луганської міської ради, від 13.02.08 № 01-16/65-1 та від ___________ №__________, виконавчий комітет Луганської міської ради


ВИРІШИВ:


1. Встановити Порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська згідно додатку до даного рішення.

2.Рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 21.12.2007 №358, вважати таким, що втратило чинність.

3. Відділу реклами Луганської міської ради (А.Авершин):

3.1. у тижневий термін з моменту прийняття даного рішення, опублікувати його у щотижневій міській громадсько-політичній газеті „Жизнь Луганска”;

3.2. відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308 здійснювати відстеження результативності п.1 даного рішення;

3.3. здійснити інші необхідні заходи пов’язані з прийняттям даного рішення, у тому числі щодо приведення договорів тимчасового користування місцями розташування спеціальних конструкцій (що використовуються для розміщення рекламоносіїв), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська, які були укладені з розповсюджувачами зовнішньої реклами та є чинними на момент набрання чинності цього рішення у відповідність з цим рішенням.

4. Це рішення набуває чинності з моменту його прийняття крім пунктів 1,2 цього рішення які набувають чинності з моменту оприлюднення цього рішення у щотижневій міський громадсько-політичній газеті „Жизнь Луганска”.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Луганського міського голови Проніна В.Г.


Міський голова С.Кравченко

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Луганської міської ради

від ______.2008 № ___


ПОРЯДОК

плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Луганська


1.Загальні положення


Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України “Про рекламу” на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03 № 2067, Правил розміщення зовнішньої реклами на території м.Луганська (рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 21.06.2004 №205/29), і визначає порядок обчислення та внесення юридичними та фізичними особами - розповсюджувачами зовнішньої реклами плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Луганська (далі Порядок).

Місцем розташування рекламного засобу, відповідно до абзацу 5 п.2 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03 №2067 є площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування робочим органом визначеним відповідним рішенням Луганської міської ради.

Площа місця розташування рекламного засобу визначається згідно п.32 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03 №2067 для наземного та дахового рекламного засобу як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця розташування рекламного засобу дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

Робочий орган – відповідний виконавчий орган Луганської міської раді, який утворюється або уповноважується Луганською міської радою для здійснення регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території м.Луганська.

Договір про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Луганська – договір про надання в тимчасове користування та використання місць, для розташування спеціальних конструкцій (що використовуються для розміщення рекламоносіїв), які (місця) перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Луганська укладений між розповсюджувачем зовнішньої реклами та робочим органом.

Інші терміни застосовуються у значенні наведеному у Законі України „Про рекламу” та постанові Кабінету Міністрів України від 29.12.03 №2067 „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”.


2.Порядок обчислення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Луганська.


Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Луганська один календарний місяць без урахування ПДВ обчислюється за наступною формулою:


С = Р х Sм., де


С – плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Луганська, грн. (далі плата);

Р – розмір плати за 1м2 площі місця розташування рекламного засобу , який становить:

- для наземного та дахового рекламного засобу – 183 грн. за 1м2;

- для неназемного та недахового рекламного засобу -34 грн. за 1м2.

Sм. – площа місця розташування рекламного засобу (розраховується відповідно до п. 32 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03 №2067);


3. Порядок внесення плати.


3.1.Плата розповсюджувачем зовнішньої реклами вноситься щомісячно до 20 числа звітного календарного місяця, на спеціальний рахунок робочого органу, на підставі договору про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Луганська, який укладається між ним та робочим органом.

У разі порушення розповсюджувачем зовнішньої реклами вищезазначеного терміну внесення плати, на суму заборгованості по платі нараховується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який сплачується пеня за кожен день прострочення внесення плати. Нарахована сума пені перераховується до міського бюджету.

У разі якщо розповсюджувач зовнішньої реклами планує користуватися місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Луганська у звітному місяці менш ніж календарний місяць, то плата розраховується пропорційно кількості днів користування вказаним місцем.

3.2. Кошти, отримані від плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська, розподіляються таким чином:

-70 відсотків перераховуються до міського бюджету;

-30 відсотків залишаються на спеціальному рахунку робочого органу та використовуються ним для розробки проектно-планувальної документації, підготовки й оформлення соціальних програм та соціальної реклами, зміцнення матеріально-технічної бази робочого органу, а також святкового оформлення міста, створення багатошарової електронної карти з нанесенням на неї усієї міської інфраструктури і містобудівного кадастру, на розробку та створення „Муніціпальної інформаційної системи міста Луганська”, на оплату витрат пов’язаних з демонтажем рекламних засобів встановлених з порушенням Правил розміщення зовнішньої реклами на території м.Луганська встановлених рішенням виконавчого комітету Луганської міської ради від 21.06.2004 №205/29 у порядку, який буде визначено відповідним рішенням виконавчого комітету Луганської міської ради.
^


Секретар виконкому А.Кузьменко

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


„^ Про Порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська.”


Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ „Про Порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська” (далі Аналіз) підготовлений відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень та пропозицій по вищевказаному проекту рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ.


^ 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.


Даний регуляторний акт розроблено на виконання Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, Правил розміщення зовнішньої реклами на території м. Луганська, затверджених рішенням ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 21.06.2004 №205/29 у відповідності із Законом України „Про рекламу”.

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття даного регуляторного акту полягає у відсутності Порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська.

Неможливість розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що для їх існування має бути створена відповідна правова основа. На теперішній час Порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська відсутній.

Отже, основним завданням прийняття запропонованого регуляторного акта є встановлення плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Луганська у визначеному Порядку як це передбачено діючим законодавством.

Крім того зазначений регуляторний акт виконує функції економічного важеля з регулювання розміщення зовнішньої реклами в умовах насичення міської території велико форматної зовнішньої реклами та сприяє переходу розповсюджувачів зовнішньої реклами для встановлення рекламних засобів з меншою площею місця розташування. Отже, розповсюджувачі зовнішньої реклами мають право вибору між встановленням велимо форматної зовнішньої реклами та встановленням рекламних конструкцій меншого формату, та мають можливість прогнозувати свої доходи та витрати.


^ 2. Визначення цілей державного регулювання.


Приведення нормативно-правової бази у відповідність до діючого законодавства України;

Скорочення кількості наземної велико форматної зовнішньої реклами;

Надходження коштів до міського бюджету з метою належного фінансування соціальних програм, та інших видатків передбачених місцевим бюджетом;

Врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами незалежно від форм власності які виникають під час розміщення зовнішньої реклами.


^ 3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.


Визначено єдиний спосіб вирішення зазначених цілей:

Способом прийняття рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "Про Порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська.”

Оцінка обраних альтернатив показала, що неприйняття виконавчим комітетом Луганської міської ради рішення "Про Порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська.” призведе до втрат надходжень до міського бюджету, які можливо було залучити для належного фінансування соціальних програм. Також це прямо суперечить нормам чинного законодавства. За таких обставин, необхідно прийняти рішення виконавчого комітету Луганської міської ради „Про Порядок плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська”.

Таким чином, саме прийняття регуляторного акта є законодавчою вимогою і не має альтернатив.


^ 4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.


Порядком плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська регламентована процедура плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська, та порядок обчислення плати де прописана безпосередньо формула обчислення розміру плати за один календарний місяць. Порядок внесення плати, де прописано до якого числа щомісячно вона повинна вноситись. Також зазначено санкції у разі порушення розповсюджувачем зовнішньої реклами терміну внесення плати, тобто нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який сплачується пеня.

Зазначений підхід до нарахування плати спрощує процес нарахування, робить його прозорим для розповсюджувача і надає йому можливість як для планування своєї витратної частин, так і для розміщення найбільш оптимального рекламного засобу щодо виду конструкції та її габаритів.


5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.


Даний акт мотивує суб'єктів господарювання виконувати встановлені вимоги тому, що прийняття даного регуляторного акту, перш за все, передбачається нормами чинного законодавства, а саме постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”. По-друге, зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами міських рад відповідно до вищезазначених типових правил. По-третє, прийняття даного регуляторного акту надасть можливість забезпечення соціальних гарантій, соціального захисту населення, підтримку розвитку соціальної інфраструктури міста.


^ 6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта


Тарифи плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська у проекті регуляторного акта визначені в залежності від виду рекламного засобу (для наземного та дахового рекламного засобу так і для неназемного та недахового рекламного засобу). Прийняття даного Порядку надасть можливість встановити такий вид надходжень до міського бюджету, як плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська, кошти від якої будуть спрямовані на розробку проектно-планувальної документації, підготовку й оформлення соціальних програм та соціальної реклами, зміцнення матеріально-технічної бази робочого органу, а також святкового оформлення міста, створення багатошарової електронної карти з нанесенням на неї усієї міської інфраструктури і містобудівного кадастру, на розробку та створення „Муніціпальної інформаційної системи міста Луганська”, на оплату витрат пов’язаних з демонтажем рекламних засобів встановлених з порушенням Правил розміщення зовнішньої реклами на території м.Луганська встановлених рішенням виконавчого комітету Луганської міської ради від 21.06.2004 №205/29 у порядку, який буде визначено відповідним рішенням виконавчого комітету Луганської міської ради

Слід зазначити, що прийняття даного проекту регуляторного акту також спрямовано на впорядкування власної нормативно-правової бази.


Аналіз вигод і витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада

Збільшення надходжень коштів до міського бюджету;

Скорочення кількості наземної велико форматної зовнішньої реклами;

Можливість застосування санкцій у випадку несвоєчасного внесення плати з боку розповсюджувачів

Витрати пов’язані з демонтажем рекламних засобів встановлених з порушенням;

Судові витрати у випадку прострочення внесенні плати з боку розповсюджувачів;

Суб’єкти господарювання

Можливість прогнозування своєї витратної частин;

Прозорість процесів нарахування та порядку оплати;

Можливість оптимізації свої витрат при інтенсивному використанню місця розташування рекламного засобу за рахунок вибору виду конструкцій та її габаритів
Можливі витрати пов’язані зі зміною рекламного засобу;

Витрати, пов’язані з неналежним використанням місця, прострочення платежів тощо;

Громадяни територіальної громади

Збільшення надходжень до міського бюджету;

Використання рекламорозповсюджувачами в своїй діяльності менш габаритних та ергономних засобів зовнішньої реклами, що поліпшує зовнішній вид міста;


- Витрати, пов’язані з його впровадженням не можуть бути прогнозованими, оскільки залежать від практичної ситуації.


^ 7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.


Термін дії запропонованого проекту регуляторного акту необмежений або до прийняття нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання, які будуть змінювати або скасовувати норму закону, у відповідності до якої розробляється проект регуляторного акту.


^ 8. Визначення показників результативності регуляторного акта


кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м.Луганську;

встановлення надходжень до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта;

своєчасність та повнота внесення плати розповсюджувачами зовнішньої реклами за договорами тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Луганська до міського бюджету.


^ 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття


Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися з використанням статистичних даних ВІДДІЛУ РЕКЛАМИ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня вступу даного регуляторного акту в силу, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.


Начальник ВІДДІЛУ РЕКЛАМИ

ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ А.Авершин
еще рефераты
Еще работы по разное