Реферат: Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації


Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації


Заступник керівника апарату, начальник відділу
Неділько Тетяна Миколаївна, тел. 3-31-51, 3-47-86

Основні завдання

Відділ організаційно забезпечує діяльність районної державної адмініст-рації по комплексному соціально-економічному розвитку територій, забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті органу виконавчої влади у відділах та управліннях райдержадміністрації.

Забезпечує взаємозв’язок голови районної державної адміністрації з райрадою, органами місцевого самоврядування. Узагальнює інформацію в районі про соціально-економічний і суспільно-політичний стан, оперативно доводить її до керівництва адміністрації.

Разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади та підпорядкованими установами складає проекти планів роботи, основних заходів районної державної адміністрації, розробляє річні плани роботи з кадрами, вивчає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ.

Забезпечує підготовку питань, що відносяться до компетенції відділу, на розгляд голови райдержадміністрації, готує відповідні розпорядження і розпорядження з питань організаційно-масової роботи, контролює їх виконання.

Аналізує рішення виконкомів місцевих рад, стан їх виконання, інформує з цих питань голову райдержадміністрації та заступників.

Вивчає стан і стиль роботи, контролює виконання органами місцевого самоврядування повноважень, делегованих державною владою, готує з цих питань відповідні матеріали, надає допомогу, організовує навчання працівників.

Вивчає і аналізує стан організаторської роботи виконкомів місцевих рад, надає їм методичну допомогу в удосконаленні стилю, форм і методів діяльності, узагальнює і поширює позитивний досвід, готує рекомендації.

Перевіряє стан організації контролю, державної і виконавчої дисципліни у відділах, управліннях районної державної адміністрації і виконкомах місцевих рад, надає допомогу з цих питань.

Готує висновки та пропозиції з питань адміністративно-територіального поділу району, веде облік і реєстрацію адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів.

Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ.

Проводить роботу з резервом кадрів апарату органу виконавчої влади, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формування кадрового резерву в структурних підрозділах органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення.

Вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті органу виконавчої влади, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження у прийнятті на державну службу, контролює добір та розстановку кадрів в органі виконавчої влади відповідно до вимог чинного законодавства.

Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

Розглядає та вносить керівнику органу пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників органів виконавчої влади та керівників підпорядкованих установ.

Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок.

Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату.

Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і збереженням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.

Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівникам, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та контроль проведення атестації в підпорядкованих установах.

Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади організовує регулярні навчання працівників апарату.

Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах за дотримання Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.

Перевіряє і контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому установах.

Одержує в установленому порядку від посадових осіб органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому установах документи, необхідні для виконання, покладених на кадрову службу функцій.

Бере участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в органі виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, скликає наради, що належать до компетенції кадрової служби.

Проводить аналіз і прогнозування громадсько-політичної ситуації в районі, готує відповідну інформацію по цьому питанню.

Здійснює в межах своєї компетенції координацію робіт щодо підготовки і проведення виборів, референдумів, інших форм волевиявлення населення.

Організовує та проводить пропагандистсько-роз’яснювальну роботу в політико-ідеологічній сфері. 
еще рефераты
Еще работы по разное